Prevajanja iz nizozemskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg storitve tolmačenja v tej jezični različici, ko sodni tolmači in prevajalci uporabljajo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v estonski jezik, je zainteresiranim strankam na razpolago tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje.

Seveda Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki lahko v konkretni jezikovni različici prevajajo tudi vse vrste vsebin v pisani obliki, tako da med drugim lahko obdelujejo, tako časopisne članke in revije vseh vrst kot tudi besedilne materiale (strokovne in poljudne katerekoli tematike, namena, dolžine in kompleksnosti) pa tudi učbenike in različna književna dela (romani, beletrija in druga dela proze kot tudi pesmi in vsako poetsko književno delo).

Iz nizozemskega v estonski jezik prav tako lahko najprej neposredno prevajajo filme, tako igrane kot tudi dokumentarne pa tudi risane in animirane in po potrebi obdelujejo tudi vse vrste oddaj, serije in reklamna sporočila oziroma vse druge, tako video kot tudi zvočne vsebine. Potem pa zainteresiranim strankam omogočamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma strokovno sinhronizacijo.


Prevajanje iz nizozemskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v nizozemski jezik

Posebej je treba poudariti, da vse stranke te institucije pričakuje tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v estonski jezik (PR besedila, brošure, reklamni letaki, vizitke, katalogi, plakati in drugi) pa tudi storitev, ki vključuje, tako lekturo kot tudi korekturo. Drugače se ta izvaja, ko so določene vsebine že obdelane, pri čemer oseba, ki je to storitev izvajala, ni spoštovala veljavnih pravil, pa lahko mirno rečemo, da so te neprofesionalno prevedene.

Ko nekdo želi dobiti prevajanje do zdaj omenjenih materialov v konkretni jezični različici, mu je dovoljeno, da jih na obdelavo tem strokovnjakom dostavi elektronsko in jih na enak način tudi prejme po koncu prevajanja, seveda samo v primeru, če mu ta princip tudi najbolj ustreza. Če to ni primer, vse relevantne informacije o ostalih načinih in prevzemanja obdelanih materialov in njihove dostave, lahko dobi neposredno v okviru poslovnice navedene institucije.

Izjemno je pomembno stranke seznaniti z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači poleg vseh omenjenih vsebin lahko, ne samo prevajajo razne osebne dokumente, ampak jih tudi overijo, saj posedujejo potrebna pooblastila. Gre za to, da overitev sodnega tolmača konkretnim vsebinam omogoča absolutno pravno veljavnost.

Glede na to, da je z zakonom opredeljeno, na kakšen način poteka overitev prevedenih dokumentov, je tudi predvideno, da mora vsaka stranka izvirne dokumente poslati s kurirsko službo na naslov poslovalnice, ker jih ta strokovnjak uporablja v toku postopka overitve. Prav tako je tudi dovoljeno, da jih osebno prinese pa tudi, da jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko, če ji to bolj ustreza.

Od odločitve vsakega posameznika je odvisno, ali obdelane dokumente prevzame osebno, ali pa se odloči, da to namesto njega stori kurirska služba, ki jih tudi dostavi na želeni naslov. Konkretna storitev se mora zaračunati neposredno od stranke, ker ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve vsebin. Vse informacije o plačilu bodo dostopne zainteresiranim strankam in moramo poudariti, da so dolžni osebi, ki prinese pošiljko, plačati navedeni znesek, ki ga predhodno določi konkretna kurirska služba.

Posebej poudarjamo, da postopek, ki velja za nadoveritev in predvideva overitev z žigom, poznanim kot Haški ali Apostille ni v uradni pristojnosti omenjenih strokovnjakov, tako da strankam niso dolžni posredovati podatkov o tem. Strankam zaradi tega priporočamo, da se o tem dodatno informirajo v okviru državnih institucij, ki so za ta postopek zadolžene.

Ker prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v estonski jezik, je tudi zelo pomembno, da stranka izvirne dokumente dostavi kasneje in da najprej vsebine pošlje na elektronski naslov, da bi ji bila izpolnjena želja in bi dobila kompletno obdelan dokument katerekoli vrste v posebej kratkem časovnem obdobju.

Poleg tega ti strokovnjaki lahko obdelujejo vse dokumente s področij znanosti ali izobraževanja (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, prepis ocen, znanstveni patenti in drugi), prav tako pa obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno in tehnično kot tudi gradbeno, razpisno in medicinsko dokumentacije. Poleg faktur, statuta podjetja in sklepov o ustanovitvi pravne osebe oziroma specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov, sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v estonski jezik lahko neposredno prevajajo tudi gradbene projekte pa tudi, da pravilno obdelajo dokumentacijo o medicinskih izdelkih. Prav tako prevajajo in overjajo tudi poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in revizijska poročila, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter deklaracije izdelkov in finančna in letna poslovna poročila in poslovne odločitve in navodila za uporabo kot tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo vsako od predhodno omenjenih vrst dokumentacij.

Poleg potrdila o nekaznovanosti stranka lahko zahteva tudi strokovno obdelavo potrdila o stanju računa v banki kot tudi potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o samskem stanu, soglasij za zastopanje in vseh drugih vrst, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij ter potrdil in izjav oziroma absolutno vsakega dokumenta, ki se predaja pristojnim institucijam Republike Slovenije.

Strokovnjaki, ki jih konkretna institucija zaposluje v svojem predstavništvu, so prav tako specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v estonski jezik. Med drugim kompletno obdelujejo dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potni list in prometno dovoljenje pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu in druge dokumente, ki jim nismo omenili in jih lahko štejemo kot osebne v skladu z zakonom.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz nizozemskega v estonski jezik

Konkretni dokument ne bo samo preveden v tej jezični različici, ampak v skladu z veljavnimi pravili in določbami zakona tudi overjen z žigom sodnega tolmača. Na ta način vsakdo, ko zahteva neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz nizozemskega v estonski jezik, pravzaprav lahko dobi kompletno obdelavo, ki bo izvedena v skladu s pravili.

Člani ekipe poslovnice Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vsak drug dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

V skladu s pooblastili, ki jih posedujejo, prevajalci in sodni tolmači takoj po prevajanju konkretnega izvajajo tudi overitev dokumenta in za to storitev zainteresirane stranke so dolžne dostaviti izvirne materiale na enega od razpoložljivih načinov. Vsem njim tudi priporočamo, da se neposredno pred vsem tem podrobno pozanimajo o postopku nadoveritve oziroma pridobijo vse informacije, ki se tičejo overitve dokumentov s Haškim (Apostille) žigom.

Na podlagi zahtev posameznikov bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v estonski jezik (potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge), omenjeni strokovnjaki pa obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav in potrdil).

Poleg deklaracij izdelkov, na podlagi potreb posameznikov lahko kompletno obdelujemo, tako gradbene projekte kot tudi navodila za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in katerikoli drugi dokument, ki sodi v tehnično ali gradbeno pa tudi razpisno dokumentacijo.

Prav tako moramo tudi poudariti, da sodni tolmač in prevajalec, v skladu z zahtevami zainteresiranih strank pristopata tudi kompletni obdelavi prepisa ocen, diplome in dodatka k diplomi oziroma diplomskih in seminarskih nalog, seveda pa prevajata tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole zatem znanstvena dela in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi številne druge materiale, ki so povezani predvsem z znanostjo in izobraževanjem.

Moramo navesti tudi to, da posamezniki lahko te strokovnjake angažirati tudi za izvedbo neposrednega prevajanja pravnih aktov iz nizozemskega v estonski jezik (pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, sklepe o razvezi zakonske zveze, tožbe, licence, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, certifikati, pritožbe, pogodbe in drugi dokumenti iz sfere sodstva ali prava) pa tudi za kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani s poslovanjem podjetnika ali določenega podjetja oziroma pravne osebe. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici prevajajo, tako letna in revizijska kot tudi finančna poslovna poročila, ampak izpolnjujejo tudi zahteve vsake stranke v zvezi s profesionalno obdelavo statuta in ustanovitvenega akta podjetja zatem poslovnih odločitev in faktur pa tudi sklepov o ustanovitvi pravne osebe in vseh drugih dokumentov, ki so uradno vključeni v sestavo konkretne vrste dokumentacij.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz nizozemskega v estonski jezik

Poleg konkretne storitve je zainteresiranim strankam v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi profesionalna sinhronizacija, ne samo dokumentarnih filmov, ampak tudi vseh drugih video in zvočnih materialov kot tudi storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje. Na ta način vsaka stranka poleg prevajanja filmov iz nizozemskega v estonski jezik, tako dokumentarnih kot tudi risanih oziroma animiranih in igranih, dobi tudi eno od omenjenih storitev. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelujejo tudi zabavne oddaje, ki naj bi bile prikazane, ali na televiziji ali radijskih postajah ter reklamna sporočila pa tudi informativne oddaje oziroma serije in vse druge vsebine te vrste.

Vsekakor se predvideva, da stranka lahko od omenjenih strokovnjakov zahteva tudi neposredno prevajanje katalogov in plakatov pa tudi številnih drugih marketinških materialov iz nizozemskega v estonski jezik. Poleg že omenjenih, ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi reklamne zloženke kot tudi vizitke in PR članke pa tudi brošure zatem reklamne letake in na splošno rečeno, absolutno vsako vsebino, ki je povezana z reklamiranjem, ne glede na to, obzira ali se z njimi predstavlja samo določeni dogodek ali pa delo nekega podjetja oziroma izdelek ali storitev. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, ki obdelujejo konkretne materiale, dobro poznajo tudi marketinška pravila, smo popolnoma prepričani, da bodo našli najboljši način, da konkretne vsebine prevedejo tako, da jih približajo govorcem estonskega jezika.

Če nekdo to zahteva od teh strokovnjakov, lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje besedil iz nizozemskega v estonski jezik, kar pa se nanaša na poljudne in na znanstvene vsebine. Ekologija in varstvo okolja, izobraževanje, znanost in turizem pa tudi gradbena industrija, farmacija in komunikologija oziroma menedžment, medicina in marketing ter psihologija in sociologija so področja, s katerimi je lahko povezana tema teh vsebin. Seveda prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi besedila ekonomske tematike pa tudi tista, ki so povezana z bančništvom in psihologijo oziroma politiko, pravom in filozofijo in za vsemi drugimi znanstvenimi disciplinami, saj so za njimi dolgoletne izkušnje v obdelavi besedil različne tematike.

Šepetano tolmačenje iz nizozemskega v estonski jezik

Konkretna storitev je specifična v tem pogledu, da se uporablja izključno za točno določeno vrsto dogodkov, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, lahko izvedejo tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz nizozemskega v estonski jezik. Določanje storitve, ki bo uporabljena za določeni dogodek, poteka na podlagi dostavljenih podatkov, ki morajo vključevati predvsem informacije o trajanju, o lokaciji prirejanja pa tudi o številu udeležencev, od stranke pa se tudi pričakuje, da dodatne detajle o organizaciji posreduje neposredno pred izdelavo ponudbe. Posebej poudarjamo, da se tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, lahko pojavi v konkretni ponudbi, če to ustreza vrsti prireditve.

V skladu z zahtevami posameznikov, ki posedujejo že prevedene vsebine, in to absolutno katerekoli vrste, bo uporabljena tudi storitev redakcije, za njeno izvedbo zadolženi pa so izključno zadolženi profesionalni korektorji in lektorji.

Treba je reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko iz nizozemskega v estonski jezik neposredno prevajajo tudi spletne strani, prav tako pa profesionalno obdelujejo tudi programe katerekoli vrste zatem spletne prodajalne kot tudi vse aplikacije in spletne kataloge in na splošno vse druge vsebine, ki so vidne na spletu ali pa so na določen način povezane z računalništvom. V skladu s pravili bo izvedena tudi njihova optimizacija, ki predvideva Search Engine Optimisation oziroma SEO, da bi konkretne vsebine v optimalnem roku zelo visoko kotirale v polju iskanja.

Prav tako želimo poudariti, da iz nizozemskega v estonski jezik lahko neposredno prevajamo književna dela, tako s področja poezije kot tudi proze. Prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici strokovno obdelujejo tudi učbenike katerekoli tematike kot tudi revije vseh vrst in časopisne članke, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino.

Cena prevajanja iz nizozemskega v estonski jezik

  • Iz nizozemskega v estonski po dogovoru

Cena prevajanja iz nizozemskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!