Prevajanja iz nizozemskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na samem začetku je treba omeniti, da se ta storitev lahko uporablja za katerokoli vrsto vsebin v pisani obliki, toda sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje iz nizozemskega v srbski jezik. Pravzaprav konkretna storitev vključuje uporabo in šepetanega in simultanega ter konsekutivnega tolmačenja, po potrebi pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako je treba posebej poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg že omenjenih strokovnjakov angažira tudi profesionalne korektorje pa tudi lektorje, katerih dolžnost je, da uporabijo vsa pravila tako imenovane redakcije. Preprostejše rečeno, vsak posameznik, ki poseduje prevedene vsebine, toda z njihovo kakovostjo ni popolnoma zadovoljen, lahko angažira omenjene strokovnjake. Pri tem odpravijo vse morebitne napake v takšnih materialih in jih na ta način obdelajo v skladu s pravili samega srbskega jezika kot tudi prevajalske stroke.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezikovni različici lahko obdelujejo tudi besedilne materiale, ki se ukvarjajo s tematiko s področij različnih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki jih uvrščamo med naravoslovne kot tudi tistih, ki se tičejo družbenih ved. Iz nizozemskega v srbski jezik neposredno prevajamo tudi časopisne članke, po potrebi pa obdelujemo tudi strokovne kot tudi ilustrirane in otroške revije. Omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi vsako književno delo, če to stranka zahteva, pa pristopajo tudi profesionalni obdelavi učbenikov.


Prevajanje iz nizozemskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v nizozemski jezik

Pri prevajanju spletnih vsebin v konkretni jezični kombinaciji bodo implementirana tudi pravila, ki se tičejo njihove optimizacije za aktualne brskalnike. Pri tem ti strokovnjaki uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi spletnim stranem oziroma spletnim katalogom ali spletnim prodajalnam in vseh drugih materialih, ki so vidni na omrežju, omogočili ustrezno optimizacijo oziroma jih prilagodili vsem pravilom, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika. Glavni namen takšnega pristopa je pozitiven vpliv na kotiranje teh materialov, ker je bilo ugotovljeno, da se prav ti pojavljajo na prvi strani spletnega iskanja in predvideno je, da ti strokovnjaki pravilno določijo tudi izraze oziroma besede, ki pri tem štejejo kot ključni, saj jih stranke vtipkajo v polje iskanja. Seveda oni v skladu z aktualnimi zahtevami prevajajo tudi programsko opremo, kar vključuje strokovno obdelavo aplikacij in različnih vrst programov.

Glede na to, da so v predstavništvu te institucije tudi strokovnjaki, ki so izključno zadolženi za sinhronizacijo različnih video in zvočnih vsebin kot tudi za njihovo podnaslavljanje, to avtomatsko pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje serij in filmov iz nizozemskega v srbski jezik, pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi informativne oddaje kot tudi reklamna sporočila pa tudi otroške oziroma oddaje zabavnega in izobraževalnega značaja in številne druge vrste bodisi zvočnih bodisi video materialov.

V primeru, ko se pojavi potreba, se pristopa tudi strokovni obdelavi katerekoli vrste vsebin, ki so namenjene reklamiranju in popolnoma vseeno je, ali se predstavlja določeno podjetje ali neki dogodek oziroma izdelek ali storitev. Misli se predvsem na strokovno obdelavo reklamnih letakov in zloženk zatem brošur in katalogov kot tudi plakatov, PR besedil, vizitk in vseh drugih materialov, ki so izključno povezani s področjem marketinga.

Za dostavo vseh omenjenih vsebin na obdelavo je predviden najpreprostejši način in predvideno je, da jih stranka lahko pošlje na elektronski naslov predstavništva, seveda pa lahko izbere tudi neko drugo možnost, ki je na razpolago. Vsekakor se pri dostavi s pooblaščeno osebo dogovori o načinu prevzemanja, a običajno se posamezniki opredelijo za enak princip, pri čemer imajo na razpolago tudi druge možnosti.

Toda, navedeno pravilo se ne uporablja pri obdelavi kateregakoli dokumenta, zato ker je tedaj postavljena zahteva, da stranka sodnemu tolmaču dostavi izvirne dokumente na vpogled. Gre za to, da je postopek obdelave dokumentov specifičen glede tega, da se najprej izvede njihovo prevajanje v navedeni jezikovni različici in šele potem se izvaja tudi overitev, ki jo v tem primeru izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač. Ta storitev se lahko izvede samo za dokumente, katerih prevodi so popolnoma enaki vsebini izvirnikov, pa je zaradi tega pomembno, da ima ta strokovnjak pred seboj tudi te dokumente.

Seveda vsaka stranka sama izbere, kateri način dostave na obdelavo ji najbolj ustreza, tako lahko izvirne dokumente pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, če pa je zanjo bolj praktično, lahko enostavno pride v predstavništvo te institucije in konkretne dokumente osebno prinese.

Poleg neposrednega prevajanja pravnih aktov iz nizozemskega v srbski jezik (pritožbe, pogodbe, licence, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, tožbe, certifikati, sodne odločbe in sklepov, pooblastilo za zastopanje in druga), ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in razpisno kot tudi poslovno in gradbeno dokumentacijo. Poleg deklaracij izdelkov in gradbenih projektov strokovno obdelujejo tudi fakture zatem statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi navodila za uporabo in vse vrste poslovnih poročil, kot so letna, finančna ali revizijska oziroma vse druge dokumente, ki do zdaj niso omenjeni in predstavljajo uradni del konkretne vrste dokumentacije.

Vsi posamezniki, ki jih zanima obdelava dokumentov, morajo informacije o posebni vrsti overitve, ki je poznana kot tako imenovana nadoveritev, pridobiti samostojno, ker le-ta ni v pristojnosti teh strokovnjakov. Da malo poenostavimo, gre za overitev z Apostille žigom, ki pa je prav tako poznan tudi kot Haški in s katerim je treba opremiti samo vsebine, za katere to določa veljavni zakon, in sicer v točno določenem trenutku. Pravzaprav overitev s Haškim žig lahko izvajajo samo zaposleni v okviru posebnih oddelkov pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije, ki tudi podrobno poznajo celotni postopek obdelave konkretnih dokumentov. Zato je tudi pomembno, da se stranka najprej obrne nanje in izve, ali je Apostille žig obvezen za njene dokumente in ali overitev z njim poteka, ko ga prevajalci in sodni tolmači prevedejo in overijo ali pa neposredno pred tem. Na splošno je od vseh teh podatkov odvisen tudi postopek obdelave konkretnega dokumenta, tako da bo stranka tudi vedela, v katero institucijo jih mora najprej odnesti.

Vsak osebni dokument prav tako lahko profesionalno prevedemo v tej jezični različici, na zahtevo posameznikov pa iz nizozemskega v srbski jezik neposredno prevajamo tudi, tako izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico in delovno dovoljenje kot tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi potrdilo o državljanstvu zatem potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potni list in številne druge osebne dokumente.

Ko ima stranka potrebo, da katerikoli dokument dobi hitro obdelan, mora izvirnike na vpogled dostaviti naknadno, najprej pa skenirane vsebine pošlje na uradni elektronski naslov te institucije, da bi bil konkretni dokument zares lahko preveden in overjen v želenem roku.

Potem ko omenjeni strokovnjaki izvedejo neposredno prevajanje dostavljenih dokumentov v tej jezikovni različici in jih overijo v skladu s pravili, stranka po kompletno obdelane vsebine pride v poslovalnico te institucije, lahko pa zahteva tudi njihovo dostavo na naslov. Da bi bila konkretna storitev lahko izvedena, mora institucija angažirati kurirsko službo, ki to storitev tudi posebej zaračuna. Dostava kompletno obdelanih dokumentov na naslov posamezne stranke namreč ni vračunana v ceno prevajanja in overitve, tako da posameznik plačilo opravi, ko prevzema pošiljko, pri čemer v tem primeru ceno izključno določa prav služba, ki dostavlja te vsebine.

Katerikoli dokument, ki mora kasneje biti predan določeni instituciji naše države, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili prav tako obdelujejo v omenjeni jezikovni različici. Tako iz nizozemskega v srbski jezik neposredno prevajamo soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu zatem potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in številne druge vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

V skladu z zahtevami posameznikov, ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse vsebine oziroma dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in druga), toda izpolnjujejo pa tudi zahteve tistih strank, ki jim je v konkretni jezikovni različici potrebna obdelava medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številni drugi dokumente, ki vstopajo v njeno sestavo).

Prevajanje informativnih televizijskih in radijskih oddaj iz nizozemskega v srbski jezik

Osnovna storitev je v tem primeru povezana z neposrednim prevajanjem informativnih oddaj iz nizozemskega v srbski jezik, vsekakor pa so strankam na razpolago tudi dodatne storitve, kar pomeni, da oni lahko izbirajo med sinhronizacijo in podnaslavljanjem omenjenih vsebin kot tudi vseh drugih video in zvočnih materialov. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, v skladu z njihovimi zahtevami obdelujejo tudi oddaje, ki imajo zabavni značaj pa tudi tiste, ki so namenjene najmlajšim gledalcem oziroma poslušalcem kot tudi izobraževalne in številne druge vrste oddaj. Prav tako poskrbijo tudi za prevajanje dokumentarnih filmov zatem serij in igranih filmov kateregakoli žanra kot tudi animiranih in risanih ter reklamnih sporočil in številnih drugih vsebine te vrste, ki jih stranke zahtevajo.

Poleg tega je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na voljo tudi storitev, ki je povezana s profesionalnim prevajanjem spletnih vsebin iz nizozemskega v srbski jezik, pri tem pa sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo, tako spletne strani kot tudi programsko opremo oziroma aplikacije in programe pa tudi spletne prodajalne zatem spletne kataloge in na splošno vse vsebine, ki se lahko vidijo na spletu ali pa so povezane z računalništvom. Glede na to, da je zelo pomembno, da se spletni materiali optimizirajo v skladu s pravili, ki jih določajo iskalniki, ti strokovnjaki posebno pozornost posvečajo pravilni implementaciji orodij, ki so poznana kot SEO oziroma Search Engine Optimisation. Ko so tako obdelani materiali postavljeni na splet, je predvideno, da jih iskalniki relativno hitro prepoznajo kot najboljše rezultate za opredeljene ključne izraze in besede, tako da bodo vidni v samem vrhu iskanja oziroma v glavnem na prvi strani rezultatov, kar pa ima pozitiven učinek tudi na poslovanje njihovih lastnikov.

Če se zgodi, da je strankam potrebno neposredno prevajanje besedil iz nizozemskega v srbski jezik, morajo biti seznanjene z dejstvom, da zaposleni v poslovalnici te institucije lahko obdelujejo, tako strokovna besedila kot tudi tista, ki veljajo za poljudna, ker bodo predstavljena večjemu številu bralcev. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji sociologije, psihologije in filozofije oziroma izobraževanja, farmacije, komunikologije in znanosti zatem medicine in menedžmenta kot tudi marketinga, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi politična, turistična in ekonomske besedila kot tudi vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko s področij informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja, gradbene industrije in katerekoli druge znanstvene discipline. Popolnoma je jasno, da ti strokovnjaki lahko enako kakovostno obdelujejo vsebine katerekoli tematike oziroma dolžine in kompleksnosti.

Prevajanje PR člankov iz nizozemskega v srbski jezik

Ko izvedejo obdelavo teh vsebin, se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da sporočilo, ki ga konkretna PR besedila nosijo, maksimalno kakovostno oblikujejo v duhu srbskega jezika, da bi bilo izvornim govorcem lažje, da se seznanijo z njihovo vsebino. Iz nizozemskega v srbski jezik prav tako neposredno prevajajo tudi reklamne letake in brošure, seveda pa obdelujejo tudi vizitke zatem zloženke in reklamne kataloge kot tudi plakate ter nasploh vse druge vsebine, ki so na določen način povezane z marketingom. Seveda se bodo potrudili, da izpolnijo osnovno zahtevo oziroma vsebine teh materialov prilagodijo pravilom ciljnega jezika in da tako osebam, ki pridejo v stik z njimi, omogočajo lažje razumevanje predstavljenega.

Sestavni del ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg že omenjenih strokovnjakov sestavljajo tudi tisti, ki izvajajo storitvi lekture in korekture oziroma uporabljajo pravila redakcije za vsebine, ki niso kakovostno in profesionalno prevedene v tej jezični različici.

Na podlagi zahteve strank, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako konsekutivno kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje pa tudi simultano tolmačenje iz nizozemskega v srbski jezik, kar je odvisno samo od vrste prireditve, ki se organizira. Posebej poudarjamo, da bodo ti strokovnjaki zagotovo izbrali ustrezno vrsto tolmačenja, kar pa lahko storijo šele potem, ko od stranke dobijo potrebne informacije in ko izvedejo njihovo strokovno analizo. Gre za to, da se vrsta tolmačenja opredeljuje na podlagi predvidenega trajanja določene prireditve kot tudi števila udeležencev, prav tako pa je zaželeno, da imajo ti strokovnjaki na razpolago tudi vse podatke, ki so povezani z organizacijo kot tudi z lokacijo prirejanja. Ko oblikujejo ponudbo in če izberejo prav to vrsto tolmačenja, ti strokovnjaki vanjo vnesejo tudi dodatno storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse vrste književnih del ne glede na to, ali gre za tiste, ki sodijo v domeno poezije ali proze, prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko obdelujejo v navedeni jezikovni različici. Poleg tega iz nizozemskega v srbski jezik neposredno prevajajo tudi učbenike, prav tako pa obdelujejo tudi časopisne članke in če stranka to zahteva, tudi različne vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne in druge).

Prevajanje tožb in pritožb iz nizozemskega v srbski jezik

Poleg storitev, ki veljajo za osnovne in so povezane z neposrednim prevajanjem sodnih pritožb in tožb iz nizozemskega v srbski jezik, v Prevajalskem centru Akademije Oxford stranke pričakuje tudi dodatna storitev. Gre za overitev, ki jo izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač, in ima za cilj, da obdelanim dokumentom zagotovi pravno veljavnost. Ta strokovnjak namreč primerja izvirne dokumente s prevodi in ugotavlja, ali je njihova vsebina zares popolnoma enaka in šele tedaj tudi pristopa overitvi. Seveda, če pri tem opazi določene razlike, mora najprej biti izvedena redakcija, pri čemer je tudi ta storitev na voljo v Prevajalskem centru Akademije Oxford.

Vsakdo, ki ga zanima obdelava konkretnih pa tudi katerihkoli drugih dokumentov, je dolžan spoštovati pravila o dostavi vsebin, kar pomeni, da mora prinesti izvirne dokumente ali jih na drugi način priložiti tem strokovnjakom na vpogled.

Da maksimalno prihrani čas, mora vsaka stranka treba samostojno poiskati informacije o overitvi z Apostille žigom, ki pa je prav tako poznan tudi kot Haški, saj za to overitev prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v tej instituciji, nimajo pooblastila,.

Konkretni strokovnjaki prav tako lahko prevajajo vse druge vrste pravnih aktov, tako da stranke dobijo tudi kompletno obdelane sodne odločbe in sklepe zatem pogodbe in pravni red Evropske Unije pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi druge vrste sodb oziroma certifikate in licence ter pooblastilo za zastopanje in na splošno rečeni vsak drug dokument, ki se je pobezan s področjema sodstva in prava.

Vsekakor zainteresirane stranke pričakujejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v srbski jezik (izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, prometno dovoljenje in drugi dokumenti te vrste) in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelujejo tudi absolutno vse dokumente, ki jih je treba predložiti v državnih institucijah (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in druge vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij).

Katerikoli dokument, ki vstopa v sestavo predvsem medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številna druga), pa tudi tiste, ki sestavljajo tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugo) na podlagi zahtev posameznikov zaposleni v tej instituciji najprej prevajajo v tej jezični različici in takoj po tem pristopajo tudi overitvi prevoda.

Stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz nizozemskega v srbski jezik pa tudi faktur, statuta podjetja in poslovnih odločitev oziroma revizijskih in letnih poročil zatem ustanovitvenega akta podjetja in finančnih poslovnih poročil ter na splošno vseh drugih dokumentov, ki uradno veljajo za del poslovne dokumentacije, ker se tičejo delovanja določenega podjetnika ali neke pravne osebe.

Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi pooblastil, ki jih posedujejo, profesionalno obdelujejo tudi vse materiale, ki se nanašajo, tako na področje izobraževanja kot tudi na področje znanosti. S tem na prvem mestu mislimo na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela in diplomo in dodatek k diplomi, stranke pa lahko zahtevajo tudi strokovno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen kot tudi predmetnikov in programov fakultet oziroma potrdila o rednem šolanju in diplomskih in seminarskih nalog katerekoli kompleksnosti in tematike.

Cena prevajanja iz nizozemskega v srbski jezik

  • Iz nizozemskega v srbski je 14 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 16 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!