Prevajanja iz nizozemskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko se stranke obrnejo na Prevajalski center Akademije Oxford z željo, da v tej kombinaciji jezikov dobi prevedene različne vsebine, morajo imeti na umu podatek, da so v ekipi te institucije tudi prevajalci in sodni tolmači. To je izjemno pomembno pri neposrednem prevajanju dokumentov iz nizozemskega v slovaški jezik, ker jim je na ta način zagotovljena kompletna obdelava. Preprosto povedano, takoj po prevajanju vsebin uradno pooblaščene osebe, v tem primeru sodni tolmači, takoj overijo ta prevod. Potem ko ti strokovnjaki dokument opremijo s svojim žigom, ga lahko uporabljate v praksi, saj je absolutno pravno veljaven.

Posebej moramo poudariti, da je obdelava dokumentov urejena z zakonom in je dokument treba takoj po prevajanju primerjati z izvirnim in šele potem ga je možno overiti v skladu pravili. Prav to je tudi razlog, zakaj mora stranka na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, kar pomeni, da jih lahko osebno prinese v prostore predstavništva, ali pa jih pošlje priporočeno preko „Pošte Slovenije“ oziroma zadolži določeno kurirsko službo, ki izvede dostavo izvirnikov.

Pričakovati je, da vsak posameznik izbere, ali mu bolj ustreza osebno prevzemanje obdelanih dokumentov ali pa dostava preko kurirske službe na naslov, ki ga navede. Pri tem se mora zavedati tudi dejstva, da je dostava obdelanih vsebin dodatna storitev in da se zaračunava neposredno od stranke, za določanje cene pa je zadolžena kurirska služba.


Prevajanje iz nizozemskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v nizozemski jezik

Moramo poudariti tudi, da sodni tolmači in prevajalci prevajajo, tako vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in druga), izpolnjujejo pa tudi zahteve tistih strank, ki potrebujejo neposredno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v slovaški jezik (sklep o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence, sodni sklepi, certifikati, pritožbe in tožbe, pravni red Evropske Unije in vsi druge dokumenti s področij prava ali sodstva).

Prav tako oni lahko kompletno obdelujejo, tako zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse druge dokumente, ki so v skladu s pravili uvrščeni v medicinsko dokumentacijo.

Glede na to, da se stranke na to institucijo lahko obrnejo tudi z zahtevo za dokončanjem prevoda kateregakoli dokumenta v precej kratkem roku, je samo tedaj tudi dovoljena elektronska dostava skeniranih dokumentov oziroma pošiljanje na elektronski naslov omenjene institucije, pri čemer vsekakor velja pravilo o obveznem pošiljanju ali osebni dostavi izvirnih dokumentov.

Vse dokumente, ki jih je treba v določenem primeru predložiti konkretni državni instituciji, sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank v tej jezikovni različici najprej prevajajo in jih po tem tudi pravilno overitvijo. V večini primerov se zahteva obdelava potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi oziroma soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov pa tudi potrdila o stanju računa v banki in potrdila o nekaznovanosti ter številnih drugih vrst potrdil kot tudi soglasij in izjav.

Prav tako iz nizozemskega v slovaški jezik neposredno prevajamo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in druga), pri čemer prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebino tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in številni drugi dokumenti, ki so v sestavi vsake od navedenih vrst dokumentacij).

Overitev z Apostille žigom, ki pa je prav tako poznan tudi kot Haški, ni v pristojnosti teh strokovnjakov, tako da o tem niso informirati strank. Zato je zaželeno, da vsi, ki želijo v omenjeni jezikovni različici dobiti obdelan katerikoli dokument, poiščejo informacije o tem in to izključno od zaposlenih v državni službi, ki je zadolžena za nadoveritev.

Poleg vseh do zdaj omenjenih dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako kompletno obdelujejo tudi tiste, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti. Najpogosteje se zahteva neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz nizozemskega v slovaški jezik oziroma spričeval osnovnih in srednjih šol in potrdila o opravljenih izpitih ter rezultatov znanstvenih raziskav, medtem ko ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi diplomske naloge kot tudi znanstvena dela zatem predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in seminarske naloge ter prepis ocen in vse druge materiale, ki so povezani z navedenima področjema.

Poleg tega so specializirani tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji in na podlagi lastnosti samega dogodka, uporabljajo ali simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov. Vsem strankam, za katere prireditev ali dogodek ocenimo, da ji najbolj ustreza prav ta vrsta tolmačenja, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku obdelajo absolutno katerokoli vrsto besedilnih vsebin, prevajajo pa tudi časopisne članke zatem revije in učbenike kot tudi poetska in prozna književna dela.

V skladu s potrebami in zahtevami strank navedeni strokovnjaki v konkretni jezični različici prav tako prevajajo tudi vsebine s področja marketinga, kot so na primer katalogi in vizitke oziroma reklamni letaki in plakati kot tudi brošure in PR besedila pa tudi številne druge.

Omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki lahko zagotovijo storitev podnaslavljanja, tako serij in filmov kot tudi oddaj oziroma reklamnih sporočil in vseh drugih video in zvočnih vsebin, na razpolago pa je tudi storitev, ki vključuje njihovo profesionalno sinhronizacijo.

Seveda se prevajalci in sodni tolmači trudijo obdelati tudi številne splete vsebine, tako da je iz nizozemskega v slovaški jezik na razpolago neposredno prevajanje spletnih katalogov in prodajaln pa tudi programske opreme in spletnih strani ter številnih drugih materialov, ki so povezani z računalništvom in spletom. V skladu s pravili, ki veljajo v okviru iskalnika, se pri obdelavi navedenih vsebin uporabljajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) oziroma te vsebine se prilagajajo zahtevam, ki so v danem trenutku aktualne.

Prav tako ponujamo storitev profesionalne korekture kot tudi lekture, ki bosta izvedeno v primeru, da nekdo poseduje vsebine, ki niso profesionalno prevedene, pa morajo strokovne osebe oziroma lektorji in korektorji vse napake v njih odpraviti v skladu s pravili.

Prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz nizozemskega v slovaški jezik

Poleg osnovne storitve, ki predvideva neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz nizozemskega v slovaški jezik, Prevajalski center Akademije Oxford vsaki svoji stranki zagotavlja možnost, da dobi tudi profesionalno overjen ta, ali vsak drug dokument.

Pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol zatem prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo in dodatek k diplomi in katerikoli drugi dokument, ki je povezan z izobraževanjem. Na podlagi zahteve strank lahko prevajajo tudi seminarske naloge in to katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti in dolžine kot tudi diplomske naloge.

Stranka, ki od teh strokovnjakov zahteva obdelavo nekega dokumenta, mora njegov izvirnik prinesti osebno, ali pa ga dostaviti na enega od razpoložljivih načinov v poslovalnico, saj mora sodni tolmač neposredno pred overitvijo primerjati vsebino izvirnega dokumenta s prevedenim.

Strankam, ki jih zanima obdelava dokumentov, tudi priporočamo, da pridobijo vse potrebne informacije o overitvi, ki vključuje overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom, saj zaposleni v okviru te institucije te vrste overitve ne izvajajo, pa vsekakor strankam niso dolžni posredovati podatkov o tem.

Ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij, na prvem mestu osebno (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu in drugi osebni dokumenti) ter medicinsko (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) kot tudi poslovno dokumentacijo (letna poslovna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture in drugi neomenjeni dokumenti, ki so povezani s poslovanjem).

Ti strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za obdelavo pravnih aktov, tako da iz nizozemskega v slovaški jezik neposredno prevajajo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sklep o razvezi zakonske zveze, to je vse druge vrste sodnih odločb. Prav tako prevajalci in sodni tolmači na podlagi svojih pooblastil in veljavnih pravil kompletno obdelujejo, tako pooblastilo za zastopanje in pritožbe kot tudi pogodbe, potem tožbe in licence pa tudi sodne odločbe, certifikate, sodne sklepe in druge pravni akti oziroma dokumente, ki so povezani s področjema sodstva in prava.

Stranke v tej jezikovni različici prav tako lahko dobijo profesionalno prevedena znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in vse druge vsebine, ki so na določen povezana z znanostjo.

Treba je poudariti tudi to, da bo izpolnjena zahteva vsakega posameznika, ki mu je potrebno neposredno prevajanje gradbenih projektov iz nizozemskega v slovaški jezik, toda ti strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo. Seveda prevajajo in overjajo tudi vsebine tehnične oziroma razpisne dokumentacije, in to predvsem laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo kot tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo konkretne vrste dokumentacij.

Precej pogosto se stranke na zaposlene v okviru te institucije obračajo tudi z zahtevo za profesionalnim prevajanjem dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, To se nanaša, tako na različne vrste soglasij in izjav kot tudi na vse vrste potrdil (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in številni drugi dokumenti, ki zdaj niso navedeni in jih stranke zahtevajo).

Prevajanje poetskih književnih del iz nizozemskega v slovaški jezik

Ne glede na to, ali gre za eno pesem ali celotno poetsko književno delo, je stranka lahko prepričana, da ga bodo profesionalni prevajalci in sodni tolmači prevedli na najboljši možni način, prav tako pa so specializirani tudi za neposredno prevajanje romanov iz nizozemskega v slovaški jezik pa tudi dela beletrije oziroma vseh drugih proznih književnih del.

Seveda v tej jezični različici prevajajo tudi časopisne članke katerekoli tematike ter ilustrirane kot tudi strokovne otroške in številne druge revije.

V skladu z zahtevami strank bodo profesionalno obdelani tudi vsi marketinški materiali, saj so sodni tolmači in prevajalci posebej usmerjeni na njihovo strokovno obdelavo, ker odlično poznajo tudi marketinška pravila. Poleg reklamnih letakov, katalogov in zloženk, iz nizozemskega v slovaški jezik neposredno prevajamo tudi vizitke pa tudi plakate in PR članke ter vse druge reklamne vsebine. Posebej moramo poudariti, da gre za posebej občutljive materiale, ker je posebno pozornost treba nameniti pravilni obdelavi sporočila, ki se v njih nahaja in je zelo pogosto spretno skrito ter ima za cilj, da pride do podzavesti potencialnih potrošnikov. Prav to je tudi razlog, zakaj morajo biti omenjeni strokovnjaki v toku z marketinškimi pravili, da bi jih lahko implementirali pri obdelavi teh vsebin.

Čeprav stranke omenjene strokovnjake lahko zadolžijo, ko je treba izvesti tolmačenje iz nizozemskega v slovaški jezik, je dejstvo je, da prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo absolutno vsako vrsto te storitve, saj so specializirani, tako za šepetano kot tudi za konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v omenjeni jezikovni različici. Vse to dodatno otežuje pripravi ponudbe, zato ker je treba izbrati prav tisto storitev, ki bo v celoti izpolnila pričakovanja, tako samega organizatorja kot tudi vseh oseb, ki bodo prisotne v okviru tega dogodka ali prireditve. Prav iz tega razloga se pričakuje, da vsakdo, ki ga zanima konkretna storitev, te strokovnjake pravočasno obvesti o principu organizacije tega dogodka in obvezno navede podrobnosti o njegovem skupnem trajanju in vsekakor o številu oseb, ki bodo sodelovale. Seveda bi bilo zaželeno dostaviti tudi podatke o lokaciji oziroma seznaniti zaposlene v predstavništvu z osnovnimi značilnostmi prostora, saj so to vse informacije, ki pomembno vplivajo na ustrezno izbiro storitve. Prav tako ima navedena institucija v svoji uradni ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, za to storitev zainteresirane stranke pa bodo podrobno obveščene o vsem.

Neposredno prevajanje spletnih katalogov iz nizozemskega v slovaški jezik

V skladu z zahtevami strank, zaposleni v okviru te institucije lahko iz nizozemskega v slovaški jezik neposredno prevajajo tudi spletne kataloge, obdelujejo pa tudi spletne strani ter programe vseh vrst kot tudi aplikacije oziroma spletne prodajalne in na splošno vse tiste vsebine, ki so povezane z računalništvom in spletom. Glede na to, da je zelo pomembno, na katerem mestu je določena spletna stran oziroma ali je prikazana na prvi strani iskanja za neko besedo ali izraz, prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost namenjajo prav pravilni optimizaciji materialov, ki jih prevajajo v tej jezični različici. Enostavneje rečeno, orodja SEO (Search Engine Optimisation) v toku postopka obdelave teh materialov uporabljajo, da bi jih pravilno prilagodili iskalnikom oziroma da bi ti zavzeli čim boljši položaj.

Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi zaposluje tudi korektorje kot tudi izkušene lektorje, ki strankam omogočajo redakcijo različne vrste vsebin.

Prav tako iz nizozemskega v slovaški jezik lahko neposredno prevajamo tudi znanstven in poljudna besedil, pri čemer moramo tudi poudariti, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo vsebine katerekoli tematike. Filozofija, znanost, sociologija in komunikologija oziroma bančništvo, psihologija, izobraževanje, medicina ter ekologija in varstvo okolja predstavljajo samo nekatere od znanstvenih disciplin, s katerimi je lahko povezana tema teh besedil. Omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področji financ in politike, gradbene industrije in menedžmenta pa tudi informacijskih tehnologij, prava in turizma kot tudi katerekoli druge znanstvene discipline, ne glede na to, ali je uradno del družbenih ali naravoslovnih ved.

Če ima določeni posameznik potrebo za prevajanjem določene zvočne ali video vsebine, mu bo ponujena tudi storitev njenega profesionalnega podnaslavljanja in sinhronizacije. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači med drugim iz nizozemskega v slovaški jezik kot neposredno prevajajo, tako serije in dokumentarne filme tudi reklamna sporočila, igrane filme kateregakoli žanra kot tudi animirane in risane. Seveda spoštujemo tudi zahteve strank in pravilno obdelujemo tudi oddaje, ki imajo zabavni ali informativni značaj oziroma tiste, ki so namenjene najmlajšim, toda omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse druge vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz nizozemskega v slovaški jezik

  • Iz nizozemskega v slovaški je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!