Prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od številnih storitev, ki je na razpolago strankam, je tudi prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik, za njeno izvedbo pa poskrbijo prevajalci in sodni tolmači, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford z izjemnimi izkušnjami.

Poleg tega, da na zahtevo strank obdelujejo vse vrste materialov v pisani obliki, seveda zagotavljajo tudi storitve tolmačenja v konkretni jezikovni različici.

Toda, da bi vsi, ki jih zanima njegova izvedba, bili povsem zadovoljni, morajo imeti na umu zelo pomembno informacijo, saj ti strokovnjaki poleg konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja, omogočajo tudi tisto vrsto storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Samo iz tega razloga je treba upoštevati vse informacije, ki so povezane s samim dogodkom, in to predvsem tiste o njegovem trajanju ter o številu oseb, ki bodo prisotne, saj je od tega tudi odvisno, katera od navedenih storitev bo izvedena. Vsekakor bi bilo dobro, da stranke dostavijo tudi podatke o lokaciji izvedbe določenega dogodka in da te strokovnjake seznanijo z vsemi podrobnostmi, ki so povezane s samo organizacijo. Po prejemu vseh teh informacij poteka njihova profesionalna analiza in se odloča, katera storitev bo uporabljena in v skladu s tem se tudi najem opreme za simultano tolmačenje, vnese v uradno ponudbo.


Prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik
Prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci so usposobljeni, da v skladu z aktualnimi zahtevami izvedejo tudi profesionalno prevajanje dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik. Obdelava teh vsebin poteka v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da se takoj po prevajanju pristopa tudi overitvi, za katero so ti strokovnjaki ustrezno pooblaščeni. Natančneje rečeno, potem ko primerja preveden dokument z overjenim, sodni tolmač prevod opremi s svojim uradnim žigom, da bi na ta način potrdil, da gre za vsebino, ki je popolnoma enaka kot v izvirniku. Včasih se lahko zgodi, da ta strokovnjak opazi napake v prevedenih materialih in v tem primeru stranki pojasni, da je treba izvesti storitev profesionalne redakcije. Ker so v tej instituciji prav tako zaposleni, tako lektorji kot tudi korektorji, ki so za to specializirani, je omogočena izvedba storitve korekture oziroma lekture, da bi se konkretni dokument lahko pravilno overil.

Povsem jasno je, da je tej osebi treba dostaviti izvirne vsebine, pa mu jih stranka na vpogled prinese osebno ali pa jih pošlje na enega razpoložljivih načinov, ki vključujejo, tako pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe, na naslov predstavništva omenjene institucije.

S tem v zvezi je dobro poudariti, da je posameznikom omogočena tudi storitev izjemno hitrega prevajanja kateregakoli dokumenta in samo ob tej priložnosti je dovoljeno, da zainteresirana stranka vsebine najprej skenira in pošlje na elektronski naslov, pri čemer seveda kasneje vsekakor mora v najkrajšem možnem roku priložiti izvirne dokumente.

S ciljem, da se vsakomur, ki ga zanima profesionalna obdelava različnih vrst dokumentov, omogoči predvsem kakovostna storitev, moramo posebej poudariti, da obstajajo situacije, ko je treba izvesti še eno vrsto overitve. Toda zanjo omenjeni strokovnjaki, zaposleni v tej instituciji niso pristojni, pa je zato pomembno, da potrebne informacije pridobi vsaka stranka posamično. Pravzaprav gre za overitev s Haškim žigom, katerega še bolj znano ime je Apostille, za izvajanje te storitve so zadolženi zaposleni v posebnih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije. Še posebej je pomembno, da potem ko se seznani s tem, ali je omenjeni žig za konkretne dokumente obvezen ali ne, stranka pridobi tudi podatek o samem postopku overitve. S tem mislimo na to, ali overitev določenega dokumenta s Haškim žigom poteka po koncu osnovne obdelave oziroma prevajanja in overitve sodnega tolmača ali pa najprej poteka ta vrsta overitve, pa se vsebina dokumenta prevaja in v skladu s pravili se tako obdelan dokument tudi overja.

Ko ti strokovnjaki obdelajo dostavljene vsebine, stranke izberejo, na kakšen način, jih želijo prevzeti. Od možnosti jim je na razpolago dostavljanje prevedenih in overjenih dokumentov na naslov pa tudi prihod v poslovalnico te institucije zaradi njihovega osebnega prevzemanja. Storitev, ki smo jo najprej omenili, pravzaprav velja za dodatno in kot takšna mora biti zaračunana v skladu s pravili, za določanje cene pa je zadolžena izključno konkretna služba in stranka jo je dolžna plačati pri prevzemanju pošiljke.

Omenili bi tudi to, da je na voljo, tako prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in druga), pa tudi tistih dokumentov, ki jih je v različnih situacijah treba predložiti pristojnim službam. Na prvem mestu mislimo na različne vrste potrdil oziroma soglasij pa tudi izjav, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o višini dohodkov in ostali dokumenti te vrste.

Vse vrste dokumentacij prevajalci in sodni tolmači, ko to zahteva določena stranka, obdelujeta v skladu s pravili oziroma jih prevajata v tej jezikovni različici in jih overita v skladu z veljavnimi predpisi.

Poleg dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna poročila, statut podjetja, letna poročila, poslovne odločitve in številna druga), stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelane vse dokumente, ki sestavljajo tehnično in medicinsko oziroma gradbeno in razpisno dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov, lahko iz slovenskega v nizozemski jezik prevajajo gradbene projekte pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in kompletno obdelajo tudi vsak drug dokument, ki je uradno del konkretne dokumentacije.

Na voljo je tudi možnost prevajanja in potem tudi overitve sodnega tolmača, tako za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter predmetnike in programe fakultet oziroma rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju kot tudi za diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen in znanstvene patente pa tudi za potrdilo o opravljenih izpitih in za katerikoli drugi dokument, ki je na določen način povezan ali z znanostjo ali pa s področjem izobraževanja. Predpostavlja se, da bo izpolnjena zahteva vsake stranke, ki v konkretni jezikovni različici želi dobiti prevedeno, tako diplomsko in seminarasko nalogo kot tudi znanstveno delo.

Če se to od njih zahteva, omenjeni strokovnjaki iz slovenskega v nizozemski jezik prevajajo tudi pravne akte in poleg pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločb in pritožb, kompletno obdelujejo tudi pogodbe, certifikate in sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi licence, tožbe in sklepe sodišč oziroma pooblastila za zastopanje in vsak drug dokument s področja sodstva ali prava.

Vse tiste vsebine, ki jih lahko najdete na spletu, ali pa so povezane z informatiko, bodo na zahtevo posameznika prav tako strokovno prevedene v konkretni jezikovni različici. Poleg spletnih prodajaln in spletnih strani sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi aplikacije oziroma spletne kataloge kot tudi programe in mnoge druge vsebine, ki jih stranka pravilno dostavi na prevajanje. Zahvaljujoč dejstvu, da poznajo pravilno implementacijo orodja SEO (Search Engine Optimisation), lahko stranke, ki se zanimajo za to storitev, istočasno dobijo tudi optimizacijo konkretnih materialov.

Poleg vsega omenjenega je na voljo tudi prevajanje filmov iz slovenskega v nizozemski jezik, tako igranih kot tudi risanih, dokumentarnih in animiranih pa tudi reklamnih sporočil, informativnih oddaj in serij kot tudi vseh ostalih vrst, tako video kot tudi zvočnih materialov. Vsem, ki se zanimajo za obdelavo omenjenih vsebin, je na razpolago tudi storitev, tako profesionalne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno korektno in profesionalno obdelujejo besedila različne vsebine, kompleksnosti in namena pa tudi časopisne članke in revije.

Prav tako poskrbijo za to, da na zahtevo strank prevedejo tudi književna dela, ki sodijo, tako med prozna kot tudi med poetska dela pa tudi učbenike. Lotili pa se bodo tudi prevajanja katerihkoli materialov s področja marketinga in izpolnili zahteve vseh, ki se zanimajo za obdelavo plakatov, brošur in vizitk, v navedeni jezikovni različici pa seveda prevajajo tudi PR članke kot tudi reklamne zloženke, letake in kataloge ter vse ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju.

Posebej moramo poudariti, da je vse materiale, ki ne sodijo med dokumente in za katere stranke zahtevajo obdelavo, možno posredovati tudi na elektronski naslov, na enak način pa se lahko tudi prevzamejo po koncu prevajanja v tej jezikovni različici in izvedbe različnih dodatnih storitev.

Prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz slovenskega v nizozemski jezik

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci so usposobljeni, da v skladu z aktualnimi zahtevami izvedejo tudi profesionalno prevajanje dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik. Obdelava teh vsebin poteka v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da se takoj po prevajanju pristopa tudi overitvi, za katero so ti strokovnjaki ustrezno pooblaščeni. Natančneje rečeno, potem ko primerja preveden dokument z overjenim, sodni tolmač prevod opremi s svojim uradnim žigom, da bi na ta način potrdil, da gre za vsebino, ki je popolnoma enaka kot v izvirniku. Včasih se lahko zgodi, da ta strokovnjak opazi napake v prevedenih materialih in v tem primeru stranki pojasni, da je treba izvesti storitev profesionalne redakcije. Ker so v tej instituciji prav tako zaposleni, tako lektorji kot tudi korektorji, ki so za to specializirani, je omogočena izvedba storitve korekture oziroma lekture, da bi se konkretni dokument lahko pravilno overil.

Povsem jasno je, da je tej osebi treba dostaviti izvirne vsebine, pa mu jih stranka na vpogled prinese osebno ali pa jih pošlje na enega razpoložljivih načinov, ki vključujejo, tako pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe, na naslov predstavništva omenjene institucije.

S tem v zvezi je dobro poudariti, da je posameznikom omogočena tudi storitev izjemno hitrega prevajanja kateregakoli dokumenta in samo ob tej priložnosti je dovoljeno, da zainteresirana stranka vsebine najprej skenira in pošlje na elektronski naslov, pri čemer seveda kasneje vsekakor mora v najkrajšem možnem roku priložiti izvirne dokumente.

S ciljem, da se vsakomur, ki ga zanima profesionalna obdelava različnih vrst dokumentov, omogoči predvsem kakovostna storitev, moramo posebej poudariti, da obstajajo situacije, ko je treba izvesti še eno vrsto overitve. Toda zanjo omenjeni strokovnjaki, zaposleni v tej instituciji niso pristojni, pa je zato pomembno, da potrebne informacije pridobi vsaka stranka posamično. Pravzaprav gre za overitev s Haškim žigom, katerega še bolj znano ime je Apostille, za izvajanje te storitve so zadolženi zaposleni v posebnih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije. Še posebej je pomembno, da potem ko se seznani s tem, ali je omenjeni žig za konkretne dokumente obvezen ali ne, stranka pridobi tudi podatek o samem postopku overitve. S tem mislimo na to, ali overitev določenega dokumenta s Haškim žigom poteka po koncu osnovne obdelave oziroma prevajanja in overitve sodnega tolmača ali pa najprej poteka ta vrsta overitve, pa se vsebina dokumenta prevaja in v skladu s pravili se tako obdelan dokument tudi overja.

Ko ti strokovnjaki obdelajo dostavljene vsebine, stranke izberejo, na kakšen način, jih želijo prevzeti. Od možnosti jim je na razpolago dostavljanje prevedenih in overjenih dokumentov na naslov pa tudi prihod v poslovalnico te institucije zaradi njihovega osebnega prevzemanja. Storitev, ki smo jo najprej omenili, pravzaprav velja za dodatno in kot takšna mora biti zaračunana v skladu s pravili, za določanje cene pa je zadolžena izključno konkretna služba in stranka jo je dolžna plačati pri prevzemanju pošiljke.

Omenili bi tudi to, da je na voljo, tako prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in druga), pa tudi tistih dokumentov, ki jih je v različnih situacijah treba predložiti pristojnim službam. Na prvem mestu mislimo na različne vrste potrdil oziroma soglasij pa tudi izjav, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o višini dohodkov in ostali dokumenti te vrste.

Vse vrste dokumentacij prevajalci in sodni tolmači, ko to zahteva določena stranka, obdelujeta v skladu s pravili oziroma jih prevajata v tej jezikovni različici in jih overita v skladu z veljavnimi predpisi.

Poleg dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna poročila, statut podjetja, letna poročila, poslovne odločitve in številna druga), stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelane vse dokumente, ki sestavljajo tehnično in medicinsko oziroma gradbeno in razpisno dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov, lahko iz slovenskega v nizozemski jezik prevajajo gradbene projekte pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in kompletno obdelajo tudi vsak drug dokument, ki je uradno del konkretne dokumentacije.

Na voljo je tudi možnost prevajanja in potem tudi overitve sodnega tolmača, tako za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter predmetnike in programe fakultet oziroma rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju kot tudi za diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen in znanstvene patente pa tudi za potrdilo o opravljenih izpitih in za katerikoli drugi dokument, ki je na določen način povezan ali z znanostjo ali pa s področjem izobraževanja. Predpostavlja se, da bo izpolnjena zahteva vsake stranke, ki v konkretni jezikovni različici želi dobiti prevedeno, tako diplomsko in seminarasko nalogo kot tudi znanstveno delo.

Če se to od njih zahteva, omenjeni strokovnjaki iz slovenskega v nizozemski jezik prevajajo tudi pravne akte in poleg pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločb in pritožb, kompletno obdelujejo tudi pogodbe, certifikate in sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi licence, tožbe in sklepe sodišč oziroma pooblastila za zastopanje in vsak drug dokument s področja sodstva ali prava.

Vse tiste vsebine, ki jih lahko najdete na spletu, ali pa so povezane z informatiko, bodo na zahtevo posameznika prav tako strokovno prevedene v konkretni jezikovni različici. Poleg spletnih prodajaln in spletnih strani sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi aplikacije oziroma spletne kataloge kot tudi programe in mnoge druge vsebine, ki jih stranka pravilno dostavi na prevajanje. Zahvaljujoč dejstvu, da poznajo pravilno implementacijo orodja SEO (Search Engine Optimisation), lahko stranke, ki se zanimajo za to storitev, istočasno dobijo tudi optimizacijo konkretnih materialov.

Poleg vsega omenjenega je na voljo tudi prevajanje filmov iz slovenskega v nizozemski jezik, tako igranih kot tudi risanih, dokumentarnih in animiranih pa tudi reklamnih sporočil, informativnih oddaj in serij kot tudi vseh ostalih vrst, tako video kot tudi zvočnih materialov. Vsem, ki se zanimajo za obdelavo omenjenih vsebin, je na razpolago tudi storitev, tako profesionalne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno korektno in profesionalno obdelujejo besedila različne vsebine, kompleksnosti in namena pa tudi časopisne članke in revije.

Prav tako poskrbijo za to, da na zahtevo strank prevedejo tudi književna dela, ki sodijo, tako med prozna kot tudi med poetska dela pa tudi učbenike. Lotili pa se bodo tudi prevajanja katerihkoli materialov s področja marketinga in izpolnili zahteve vseh, ki se zanimajo za obdelavo plakatov, brošur in vizitk, v navedeni jezikovni različici pa seveda prevajajo tudi PR članke kot tudi reklamne zloženke, letake in kataloge ter vse ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju.

Posebej moramo poudariti, da je vse materiale, ki ne sodijo med dokumente in za katere stranke zahtevajo obdelavo, možno posredovati tudi na elektronski naslov, na enak način pa se lahko tudi prevzamejo po koncu prevajanja v tej jezikovni različici in izvedbe različnih dodatnih storitev.

Prevajanje brošur iz slovenskega v nizozemski jezik

Poleg omenjenih materialov, imajo zainteresirane stranke priložnost angažirati strokovnjake, ki jih uradno zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, da izvedejo prevajanje katalogov in reklamnih letakov iz slovenskega v nizozemski jezik. Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi vse ostale vsebine, katerih glavni namen je reklamiranje, ne glede na to, ali gre za določeno podjetje, izdelek ali dogodek oziroma storitev. In to pomeni, da ob maksimalnem spoštovanju veljavnih marketinških pravil prevajajo tudi plakate, PR članke in reklamne zloženke pa tudi vizitke in druge materiale, povezane z reklamiranjem. S ciljem, da se izvornim govorcem nizozemskega jezika daje priložnost, da se spoznajo s čimerkoli, kar se predstavlja, omenjeni strokovnjaki konkretno sporočilo prilagajajo prav duhu tega jezika in seveda spoštujejo tudi vsa pravila prevajanja.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposlene tudi strokovne osebe, katerih specialnost je redakcija, kar je storitev, ki se uporablja za vsebine katerekoli vrste in za katere prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik ni ustrezno izvedeno. Pričakovati je, da korektorji in lektorji uporabijo pravila stroke oziroma ciljnega jezika in da že obdelane materiale obdelajo tako, da jih stranka lahko uporablja, kadarkoli je to potrebno.

Poleg predhodno omenjenih storitev prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tiste, ki so povezane s prevajanjem knjig v konkretni jezični različici, kar je povezano, tako z obdelavo učbenikov z različnih področij kot tudi književni del, ne glede na to, ali so prozna ali poetska. Stranke, ki imajo potrebo, lahko te strokovnjake zadolžijo tudi za prevajanje strokovnih in znanstvenih revij pa tudi časopisnih člankov katerekoli tematike in kompleksnosti.

Na voljo je tudi storitev, ki predpostavlja kompletno obdelavo video in zvočnih materialov, vanjo je vključeno prevajanje serij pa tudi risanih filmov in reklamnih sporočil iz slovenskega v nizozemski jezik, pri čemer navedeni strokovnjaki obdelujejo tudi informativne oziroma zabavne, otroške in izobraževalne oddaje kot tudi igrane in dokumentarne ter animirane filme oziroma katerokoli vrsto, tako zvočnih kot tudi video vsebin. Poleg te storitve, je vsaki zainteresirani stranki na razpolago tudi možnost podnaslavljanja vseh teh vsebin pa tudi njihova sinhronizacija, s čimer v optimalnem roku in na enem mestu dobijo kompletno obdelane materiale te vrste.

Tolmačenje iz slovenskega v nizozemski jezik

Odprta je možnost, da lahko vsakdo, ki se zanima za konkretno storitev, zadolži strokovnjake, zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki so specializirani, tako za simultano kot tudi za šepetano in konsekutivno tolmačenje iz slovenskega v nizozemski jezik. Natančno je določeno, za katero vrsto dogodka prevajalci in sodni tolmači uporabljajo določeno vrsto te storitve in zato je izredno pomembno, da jih predhodno zainteresirane stranke podrobno obvestijo o prostoru, v okviru katerega naj bi predvidoma potekal ta dogodek pa tudi o številu oseb, ki bodo prisotne in o sami organizaciji ter o trajanju. Po pridobitvi vseh teh podatkov se pristopa njihovi analizi in določanju storitve, ki lahko na ustrezen način odgovori na vse te zahteve. Vsekakor je treba poudariti, da je na razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, kar predstavlja storitev, ki se zainteresiranim strankam ponuja pod izjemno ugodnimi pogoji.

Če se pojavi potreba za tem, bo izpolnjena tudi zahteva posameznika v zvezi s profesionalno obdelavo spletnih vsebin v navedeni kombinaciji jezikov. S tem mislimo na prevajanje, tako spletnih prodajaln in aplikacij kot tudi spletnih strani in spletnih katalogov pa tudi različnih vrst programov oziroma na splošno rečeno vseh materialov, povezanih z informatiko, ki so vidni tudi na spletu. Poleg osnovne storitve sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi profesionalno optimizacijo teh vsebin oziroma implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi jih spletni iskalniki v optimalnem roku prepoznali kot izvirne in uvrstili med prve rezultate globalnega iskanja za definirane besede in fraze. Poboljšanje položaja v iskanju pozitivno vpliva tudi na poslovanje lastnika konkretnih spletnih strani ali spletnih prodajaln in ostalih spletnih vsebin, saj imajo zainteresirane stranke možnost, da do želenih informacij pridejo na zelo preprost način.

Vse vrste poljudnih pa tudi strokovnih besedil, navedeni strokovnjaki prav tako lahko prevajajo konkretni jezični različici. Poleg obdelave vsebin s področij marketinga, informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja, na zahtevo pa iz slovenskega v nizozemski jezik prevajajo tudi besedila s področja turizma pa tudi tista, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, farmacije in komunikologije oziroma financ, psihologije, manedžmenta in izobraževanja. Seveda ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezane s katerokoli temo s področij sociologije, medicine in bančništva pa tudi politike in vseh ostalih nenavedenih družbenih ali pa naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz slovenskega v nizozemski jezik

  • Iz slovenskega v nizozemski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v nizozemski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v nizozemski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!