Prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretna storitev se lahko uporablja v obeh oblikah, tako da zainteresirane stranke lahko dobijo tudi tolmačenje iz nizozemskega v slovenski jezik in obdelavo katerihkoli materialov v pisani obliki.

Najprej moramo predstaviti storitev, ki vključuje tolmačenje v tej jezični različici, saj sodni tolmači in prevajalci, ki so sestavni del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko na enaki ravni kakovosti uporabijo konsekutivno pa tudi šepetano in simultano tolmačenje v tej kombinaciji, pa je prav zaradi tega pomembno, da so obveščeni o vseh podrobnostih v zvezi s samim dogodkom. Preprosto rečeno, oblikovanje ponudbe za storitev tolmačenja je mogoče izvesti šele, ko se podrobno analizirajo dostopni podatki, predvsem v zvezi s trajanjem določenega dogodka kot tudi s številom oseb, ki naj bi se ga udeležile. Vsekakor se pričakuje, da zainteresirana stranka stranka pravočasno posreduje tudi podrobne podatke o njegovi organizaciji pa tudi o osnovnih značilnostih prostora, v okviru katerega naj bi potekal. Poleg storitve tolmačenja ta institucija zainteresiranim strankam tudi omogoča, da pod posebno ugodnimi pogoji najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Poleg tolmačenja omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi katerokoli vrsto dokumentov v navedeni jezikovni različici in to ob maksimalnem spoštovanju pravil. Pravzaprav to pomeni, da vsaki posamezni stranki, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v slovenski jezik, omogočajo njihovo kompletno obdelavo, tako da izvedejo tudi storitev overitve, kar sodi v pristojnost sodnega tolmača. Drugače je ta postopek obvezen, ker se z njim potrjuje, da je katerikoli prevedeni dokument oziroma njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu oziroma v izvirniku.


Prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik

Glede na to, da mora omenjeni strokovnjak primerjati ta dva dokumenta, je vsaka stranka pri pošiljanju vsebin dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Za dostavo teh vsebin na obdelavo so na voljo trije načini, vsekakor pa se razume, da posameznik izbere prav tistega, ki ji najbolj ustreza in lahko izvirne dokumente pošlje ali preko kurirske službe ali priporočeno preko „Pošte Slovenije“ oziroma jih lahko prinese neposredno v prostore predstavništva omenjene institucije.

V nekaterih primerih se lahko zahteva tudi nujno prevajanje kateregakoli dokumenta in razume se, da se bodo sodni tolmači in prevajalci potrudili, da v najkrajšem možnem roku izvedejo njegovo kompletno obdelavo. Toda, da bi to zares storili, je stranka dolžna želene dokumente najprej skenirati in jih poslati elektronsko oziroma na uradni elektronski naslov poslovalnice, potem pa mora spoštovati navedeno pravilo in priložiti izvirne dokumente na vpogled.

Vsekakor se razume, da ti strokovnjaki lahko izpolnijo zahtevo strank in v navedeni jezikovni različici prevedejo in overijo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so različne vrste izjav oziroma soglasij in potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in druga), iz nizozemskega v slovenski jezik pa če vsekakor prevajajo tudi pravne akte (pooblastilo za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze, licence, sodne odločbe, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi in pritožbe, certifikati, tožbe in ostali dokumenti s področja prava).

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji na podlagi pooblastil, ki jih posedujejo, izvajajo tudi prevajanje in overitev za katerikoli osebni dokument. To se nanaša, tako na potni list, osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma dovoljenje za prebivanje in prometno dovoljenje kot tudi na izpiske iz matičnega registra o rojstvu zatem potrdilo o državljanstvu in delovno dovoljenje pa tudi na vozniško dovoljenje in na izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma o sklenitvi zakonske zveze kot tudi na vsak drug osebni dokument.

Na podlagi zahteve posameznikov omenjeni strokovnjaki prav tako lahko najprej prevajajo vsebino različnih vrst dokumentacij oziroma absolutno vsak dokument, ki jih sestavlja in potem pristopajo tudi overitvi v skladu z veljavnimi pravili. Poleg vseh dokumentov, ki sestavljajo razpisno pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti in druga), kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako poslovne dokumentacije (statut podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, finančna poročila, poslovne odločitve in druga) kot tudi vse dokumente, ki uradno sodijo v medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številni drugi).

Posamezniki, ki jim je potrebno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz nizozemskega v slovenski jezik, njihovo kompletno obdelavo vsekakor dobijo v okviru poslovalnice te institucije, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi katerikoli drugi dokument ki sodi, tako na področje izobraževanja kot tudi na področje znanosti. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, predmetnikov in programov fakultet in potrdila o opravljenih izpitih, prevajajo oziroma overjajo tudi znanstvene patente, diplomo in dodatek k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi prepis ocen oziroma vse ostale vsebine, ki so povezane s tema področjema, kot so na primer diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela različne tematike.

Po koncu celotnega postopka, ki vključuje obdelavo kateregakoli dokumenta, vsaka stranka posebej izbere, ali ji bodo obdelane vsebine dostavljene na naslov ali pa bo odšla v predstavništvo te institucije in jih osebno prevzela. V primeru, da ji bolj ustreza prva ponujena možnost, mora imeti na umu, da gre za dodatno storitev, ki zahteva plačilo neodvisno od prevajanja in overitve konkretnega dokumenta. Glede na to, da jih mora odstaviti kurirska služba, ima samo ta pravico, da oblikuje ceno, tako da je stranka dolžna v trenutku prevzemanja kurirju plačati predvideno nadomestilo.

Omeniti moramo tudi to, da overitve z Apostille žigom nimajo pravice izvesti strokovnjaki, ki jih omenjena institucija zaposluje in iz tega razloga tudi priporočamo vsaki stranki, da je njena dolžnost, da o tem sama pridobi informacije o tem. Gre za tako imenovani Haški žig, kar je pravzaprav njegovo drugo ime in le-ta ni obvezen prav za vsak dokument, ki se v konkretni jezični kombinaciji prevaja. Toda samo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači nimajo pravice izvesti te overitve je dovolj, da stranke razumejo, zakaj je posedovanje teh informacij pravzaprav njihova obveznost, pa je zato pomembno, da pravočasno osebno kontaktirajo z državnimi institucijami, ki so pooblaščene za izvedbo te overitve in da se pozanimajo o dveh stvareh. Najprej so dolžni izvedeti, ali se želeni dokumenti morajo overiti z Apostille žigom in v primeru, da je odgovor pritrdilen, vsekakor morajo tudi izvedeti, kdaj se izvaja ta vrsta overitve. Najpogosteje sta v praksi prisotna dva postopka overitve z omenjenim žigom, ki vključujeta overitev s Haškim žigom neposredno preden se pristopi prevajanju in overitvi sodnega tolmača oziroma po tem, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo prevajanje dokumenta iz nizozemskega v slovenski jezik in njegovo overitev. Vse te informacije so izjemno pomembne za stranko, saj tako skrajšuje celoten postopek in zmanjšuje izgubo časa.

V Prevajalskem centru Akademije Oxford so zaposleni tudi profesionalni korektorji kot tudi lektorji z dolgoletnimi izkušnjami, ki so zadolženi za storitev redakcije. Drugače se ta storitev uporablja izključno za vsebine, ki so v omenjeni jezikovni različici predhodno prevedene, toda oseba, ki je to storitev izvedla, naredila nekaj napak, tako da te vsebine veljajo za nepravilno obdelane, pa jih stranka ne more uporabljati. Pri lekturi oziroma korekturi se vse obstoječe napake v materialih katerekoli vrste odpravljajo in njihova vsebina se popolnoma prilagodi vsem pravilom, ki veljajo, tako v prevajalski stroki kot tudi v slovenskem jeziku.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi profesionalna obdelava knjig in besedil, sodni tolmači in prevajalci pa poleg poljudnih obdelujejo tudi strokovna besedila in učbenike ter različna književna dela. Seveda bodo odgovorili tudi na zahtevo strank, ki jim je potrebno prevajanje revij iz nizozemskega v slovenski jezik, pri čemer lahko prevajajo tudi časopisne članke, ne glede na njihovo dolžino in tematiko.

Poleg storitve, ki je povezana s prevajanjem serij, reklamnih sporočil in oddaj različne vsebine (zabavne, izobraževalne, informativne, otroške in ostale) kot tudi filmov (igrani, risani, animirani, dokumentarni), vse zainteresirane stranke pričakuje tudi dodatna storitev v pogledu njihove profesionalne sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezikovni različici obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane z računalništvom oziroma spletom, kot so na primer spletne prodajalne, programi in spletne strani oziroma različne vrste aplikacij in spletni katalogi in drugi. Ker poznajo tudi pravilno uporabo SEO orodij (Search Engine Optimisation), lahko vsaka stranka, ki zahteva prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v slovenski jezik, istočasno dobi tudi storitev, ki vklljučuje njihovo profesionalno optimizacijo za spletne brskalnike.

Vsekakor omenjene strokovnjake lahko angažirate tudi, ko je treba prevesti katerokoli vrsto materialov s področja marketinga. Predpostavlja se, da maksimalno strokovno obdelujejo, tako vizitke, reklamne letake in plakate kot tudi PR članke zatem kataloge in brošure ter reklamne zloženke in ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju bodisi storitev, dogodkov ali izdelkov bodisi poslovanja samega podjetja.

Ker se od strank v tem primeru ne zahteva, da priloži tudi izvirne vsebine na vpogled, kot je je to primer pri obdelavi dokumentov, je predviden drugačen princip pošiljanja pa tudi prevzemanja vseh materialov te vrste. Možnost imajo, da jih pošljejo na elektronski naslov predstavništva in jih na enak način tudi prevzamejo, seveda se lahko odločijo tudi za druge možnosti, ki so prav tako v ponudbi.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz nizozemskega v slovenski jezik

V želji, da vsakomur, ko ima potrebo, da v konkretni jezični kombinaciji dobi prevedeno diplomo in dodatek k diplomi, Prevajalski center Akademije Oxford omogoča izvedbo dodatne storitve v pogledu overitve prevoda z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Stvar je v tem, da vsak posameznik, ki zahteva obdelavo, tako tega kot tudi kateregakoli drugega dokumenta s področja izobraževanja, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi pravno veljaven dokument, saj žig sodnega tolmača potrjuje enakost prevoda izvirniku.

Razume se, da absolutno vsak posameznik, ki mu je potrebno prevajanje diplome in dodatka diplome iz nizozemskega v slovenski jezik pa tudi prepisa ocena oziroma predmetnikov in programov fakultet kot tudi vseh drugih dokumentov s področja izobraževanja, vsekakor mora na vpogled prinesti izvirne dokumente. Prav tako je potrebno tudi, da informacije o posebni vrsti overitve oziroma o overitvi s posebno vrsto žiga (Apostille ali Haški) pridobi samostojno in to v okviru institucij, ki so na ozemlju Republike Slovenije za to pristojne.

Poleg konkretnega dokumenta prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole zatem seminarske naloge in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih ter nasploh vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Seveda izpolnjujejo tudi zahteve vseh posameznikov, ki so povezane z obdelavo katerihkoli vsebin s področja znanosti, pri čemer mislimo predvsem na znanstvene patente zatem rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela in druge.

Posebej je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo tudi prevajanje osebne izkaznice iz nizozemskega v slovenski jezik pa tudi potnega lista zatem potrdila o državljanstvu kot tudi potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi različnih vrst dovoljenj (delovno, vozniško, prometno, dovoljenje za prebivanje) oziroma vseh drugih nenavedenih osebnih dokumentov.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako usposobljeni za izvedbo storitve, ki je povezana s kompletno obdelavo različnih vrst dokumentacij, kot so na primer medicinska (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številni drugi) pa tudi poslovna (revizijska poročila, fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in druga). Prav tako ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki so uradno vključeni v sestavo razpisne pa tudi tehnične in gradbene dokumentacije, kar pa se nanaša na deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi na navodila za uporabo in gradbene projekte ter številne druge dokumente, ki so vključeni v njihovo sestavo.

V primeru, da se posameznik obrne na te strokovnjake, ker mu je potrebno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v slovenski jezik, vsekakor lahko pričakuje kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločb in sklepov zatem sodb in tožb oziroma pooblastila za zastopanje pa tudi licenc in sodnih pritožb ter certifikatov kot tudi različnih vrst pogodb oziroma na splošno vseh dokumentov, ki so povezani s pravom in sodstvom.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko pristopijo kompletni in profesionalni obdelavi vseh dokumentov, ki se v katerikoli situaciji predajajo v različnih državnih institucijah. S tem mislimo, tako na potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o nekaznovanosti ter na potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi na soglasje za zastopanje zatem potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o samskem stanu pa tudi na vse ostale dokumente, ki jih različne državne institucije v določenih situacijah lahko zahtevajo od posameznikov.

Prevajanje filmov iz nizozemskega v slovenski jezik

Že na samem začetku je treba poudariti, da storitev, ki vključuje prevajanje filmov iz nizozemskega v slovenski jezik, ponuja tudi možnost izbire med njihovim podnaslavljanjem oziroma profesionalno sinhronizacijo, saj je vse to na razpolago zainteresiranim strankam. Zahvaljujoč vsemu temu imajo možnost velikega prihranka časa, ker praktično rečeno na enem mestu dobijo kompletno obdelane te in vse ostale materiale. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači poleg igranih filmov absolutno kateregakoli žanra vsekakor lahko na zahtevo posameznikov prevajajo tudi serije zatem animirane filme in reklamna sporočila pa tudi oddaje informativnega oziroma zabavnega značaja kot tudi dokumentarne filme in vse ostale vrste zvočnih in video materialov.

Vsi, ki jih to zanima, lahko angažirajo tudi lektorje, ki bodo opravili vse potrebne popravke v materialih, ki so v konkretni jezični različici slabo prevedeni, pri čemer so tukaj tudi profesionalni korektorji zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Glede na to, da imajo ti strokovnjaki več kot dovolj izkušenj pri opravljanju storitev redakcije in to za različne vrste vsebin, tako da stranke lahko v relativno kratkem roku dobijo materiale, ki so obdelani v skladu z veljavnimi pravili.

V vsakem primeru je treba poudariti tudi to, da bo opravljeno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v slovenski jezik, če to posamezna stranka zahteva, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg reklamnih letakov, PR člankov in plakatov pristopajo profesionalni obdelavi zloženk zatem katalogov in vizitk in brošur oziroma na splošno vseh vsebin, ki so namenjene reklamiranju.

V primeru, da je v navedeni jezikovni različici treba prevesti določeno besedilo, ne glede na to, ali gre za strokovno predstavitev ali pa za poljudne vsebine oziroma ali je njegova tema povezana z družbenimi ali naravoslovnimi vedami, stranka bo zagotovo dobila profesionalno obdelavo. Torej, v skladu z zahtevami lahko izvedemo profesionalno prevajanje psiholoških, medicinskih in ekonomskih besedil zatem političnih in filozofskih pa tudi vsebin, ki so povezane s področji bančništva, financ in prava. Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko iz nizozemskega v slovenski jezik prevajajo tudi besedila s področja turizma pa tudi tista, ki so povezana s področji sociologije, menedžmenta in izobraževanja oziroma gradbene industrije, komunikologije in informacijskih tehnologij in ostalih znanstvenih disciplin, ki sodijo, tako med naravoslovne kot tudi med družbene vede.

Prevajanje knjig iz nizozemskega v slovenski jezik

Poleg tega, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo del književnosti, ki so povezana s prozo, kot so na primer beletrija ali romani, prav tako izpolnjujejo tudi zahtevo vsakega posameznika, kar zadeva prevajanje poetskih književnih dela iz nizozemskega v slovenski jezik. Seveda v tej jezični različici prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino različnih vrst revij, ne glede na to, ali gre za strokovne ali ilustrirane oziroma otroške revije.

Vsekakor lahko izvajajo tudi profesionalno obdelavo absolutno vseh spletnih materialov, od spletnih strani preko spletnih prodajaln in spletnih katalogov pa do programske opreme, kar vključuje prevajanje programov in aplikacij v navedeni jezični kombinaciji. V odvisnosti od vsebine, ki se obdeluje, implementirajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi njihov položaj v okviru splošnega iskanja v veliki meri poboljšali, saj konkretne vsebine relativno hitro po postavitvi na omrežju postanejo vidnejše že v okviru prve strani spletnega iskanja.

Čeprav se stranke Prevajalskemu centru Akademije Oxford najpogosteje obračajo z zahtevo v zvezi z obdelavo različne vrste vsebin v pisani obliki, sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko izvedejo tudi tolmačenje v omenjeni jezikovni različici. Vendar vse za to storitev zainteresirane stranke mora nujno biti seznanjene s tem, da ti strokovnjaki izvajajo, tako šepetano oziroma konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje iz nizozemskega v slovenski jezik. Ker se v skladu z načinom organizacije dogodkov tudi odločijo, točno katera storitev bo uporabljena, je posebej pomembno, da vsaka posamezna stranka dostavi osnovne informacije o samem dogodku, poudarek pa je treba dati njegovemu trajanju in številu oseb, ki naj bi se ga udeležile. Razume se, da bi bilo dobro dostaviti tudi podatke o samem mestu, na katerem bo potekal in na splošno o njegovi organizaciji, da bi izbrali prav tisto vrsto storitve, ki je najboljša v dani situaciji. Posebej poudarjamo, da ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar pomeni, da bo konkretna storitev v uradno ponudbo vnesena v primeru, da se omenjeni strokovnjaki opredelijo prav za simultano tolmačenje v tej jezični različici.

Cena prevajanja iz nizozemskega v slovenski jezik

  • Iz nizozemskega v slovenski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!