Prevajanja iz nizozemskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni, tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi lektorji in korektorji pa tudi številni drugi strokovnjaki, ki maksimalno korektno izpolnjujejo zahteve vseh strank v zvezi z neposrednim prevajanjem iz nizozemskega v kitajski jezik.

Navedena storitev se lahko uporablja za vse vsebine v pisani obliki, toda v skladu z zahtevami posameznikov v tej kombinaciji jezikov izvajamo tudi tolmačenje. Osebe, ki jih ta zanima prav ta storitev, morajo biti seznanjene z dejstvom, da ti strokovnjaki uporabljajo pravila, tako konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja, strankam pa lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Profesionalni lektorji in korektorji so zadolženi za izvedbo redakcije, pri čemer se trudijo, da različne vrste vsebin, ki jih je nekdo že prevedel, prilagodijo vsem pravilom, ki so specifična za kitajski jezik. Natančneje rečeno, oni v skladu s pravili korekture in lekture, odpravljajo pomanjkljivosti, ki jih opazijo, pa tako strankam omogočajo profesionalno prevedene materiale.


Prevajanje iz nizozemskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v nizozemski jezik

Na podlagi predstavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v kitajski jezik neposredno prevajajo tudi učbenike pa tudi besedila, ki veljajo za strokovna oziroma poljudna in katerih tematika je lahko povezana z vsako družbeno ali naravoslovno znanstveno disciplino. Prav tako poskrbijo tudi za prevajanje ilustriranih revij zatem romanov in časopisnih člankov pa tudi beletrije in vseh drugih proznih književnih del kot tudi vsebin otroških in strokovnih revij oziroma pesmi ter nasploh kateregakoli poetskega književnega dela.

Pri obdelavi informativnih oddaj, serij in dokumentarnih filmov kot tudi reklamnih sporočil, igranih in risanih filmov pa tudi oddaj izobraževalnega in zabavnega značaja ter animiranih filmov in ostalih video in zvočnih vsebin, bo zagotovljena tudi storitev njihovega podnaslavljanja, pri čemer vsak posameznik lahko zahteva tudi njihovo sinhronizacijo.

Ti strokovnjaki zainteresiranim strankam omogočajo tudi obdelavo reklamnih brošur, PR člankov in plakatov, na podlagi njihovih zahtev pa prevajajo tudi zloženke kot tudi kataloge in reklamne letake pa tudi vse druge vsebine, ki so v osnovi namenjene reklamiranju. Povsem vseeno je, ali se skozi njih predstavlja neki dogodek ali storitev oziroma podjetje ali izdelek, saj prevajalci in sodni tolmači te vsebine vedno obdelujejo z uporabo ustreznih marketinških pravil.

Profesionalno prevajanje programske opreme iz nizozemskega v kitajski jezik vključuje obdelavo, tako vseh vrst programov kot tudi aplikacij, zaposleni v okviru konkretne institucije pa prevajajo tudi spletne strani zatem spletne prodajalne in spletne kataloge oziroma vse tiste vsebine, ki so vidne na spletu ali pa so povezane z računalništvom. V želji, da jih obdelajo na najkakovostnejši možni način, v skladu s potrebami implementirajo tudi tako imenovana SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi jih popolnoma prilagodili globalnemu iskanju.

Seveda ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi razne osebne dokumente, saj sodni tolmači posedujejo tudi pooblastila za overitev, tako da je vsaki stranki na razpolago tudi konkretna storitev. Toda posebej moramo tudi poudariti, da je namen overitve z žigom sodnega tolmača usmerjen na priznanje dokumenta s pravnega vidika, saj izključno vsebine, ki so najprej prevedeni v tej kombinaciji jezikov in po tem tudi overjene z žigom teh strokovnjakov, štejejo kot pravno veljavni in v praksi uporabljajo brez kakršnihkoli težav. Natančneje rečeno, ta vrsta overitve poteka s ciljem dokazovanja, da je vsebina prevedenega dokumenta popolnoma enaka kot v izvirniku.

Glede na to, da je ta vrsta overitve usklajena z zakonom, kar pomeni, da se katerikoli dokument najprej prevede v omenjeni jezikovni različici in potem ga sodni tolmač primerja z izvirnim in overi. Poudarjamo, da se overjajo samo vsebine, ki so povsem enake, če pa med njimi obstajajo določene razlike, bo najprej opravljena lektura in korektura in šele po tem se dokument lahko overi.

Vsakdo, ko želi obdelavo dokumentov, mora v poslovalnico te institucije prinesti izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču, lahko pa jih tudi pošlje, ali preko kurirske službe ali pa izključno s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“.

Drugače velja pravilo, da se vse druge vsebine pošiljajo na elektronski naslov, saj v tem primeru ni treba priložiti izvirnikov in prav tako je tudi predvideno, da jih stranka prevzame na enak način. Posebej poudarjamo, da obstajajo tudi druge možnosti, tako za dostavo katerihkoli materialov, ki niso dokumenti kot tudi za prevzemanje, tako da se posameznik, ki mu ne ustreza elektronski način dostave, lahko o tem pozanima v predstavništvu te institucije.

Poleg možnosti, da po koncu obdelave dokumente osebno prevzame, se stranka lahko opredeli tudi za možnost, ki vključuje dostavo na njegov naslov. Kurirska služba, s katero konkretna institucija sodeluje, to storitev izvaja pa tudi zaračunava, glede na to, da ni uradno vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve dokumentov.

Posamezniki, ki jih zanima nujno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v kitajski jezik, morajo določene vsebine najprej posredovati elektronski naslov na, izvirnike pa takoj po tem pošljejo ali jih osebno prinesejo.

Čeprav sodni tolmači in prevajalci pri obdelavi kateregakoli dokumenta maksimalno spoštujejo veljavna pravila, je prisotna tudi posebna vrsta overitve, ki pa ne sodi med njihova pooblastila. Pravzaprav gre za tako imenovani Apostille žig, sicer poznan tudi kot Haški, z njim pa določene dokumente smejo opremiti samo državni uslužbenci, ki so zaposleni na posebnih oddelkih okrožnih sodišč na ozemlju Republike Slovenije. Glede na to, da obstajata dva načina overitve s tem žigom in da se z njim opremljajo samo dokumenti, za katere to določa veljavni zakon, se mora o absolutno vseh detajlih v zvezi s tako imenovano nadoveritvijo vsaka stranka stranka sama pozanimati, preden vsebine dostavi na obdelavo.

Pravilno bo obdelan tudi vsak osebni dokument, kar pa se nanaša, ne samo na potni list, osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču, ampak tudi na dovoljenje za prebivanje oziroma delovno in prometno kot tudi vozniško dovoljenje pa tudi na izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi).

Predvideno je, da iz nizozemskega v kitajski jezik neposredno prevajamo gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov in vse druge dokumente, ki so zakonsko del, tako gradbene kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije.

Glede na to, da se od posameznikov pogosto zahteva, da priložijo različne vrste dokazil, tako da prevajalci in sodni tolmači po potrebi profesionalno obdelujejo tudi vse vrste izjav, soglasij, potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in ostali dokumenti, ki jih je treba predložiti državnim institucijam), profesionalno pa odgovarjajo tudi na zahtevo posameznikov, ki želijo dobiti prevedeno medicinsko in poslovno dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, letna poslovna poročila, statut podjetja, fakture, revizijska poročila, zdravniški izvidi, ustanovitveni akt podjetja, specifikacije farmacevtskih izdelkov, poslovne odločitve, finančna poročila, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, ustanovitveni akt podjetja in vsi druge dokumente, ki so vključeni v njihovo sestavo).

Prav tako moramo omeniti tudi informacijo, da ti strokovnjaki na zahtevo strank lahko v skladu s pravili obdelujejo tudi sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje in sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi pritožbe in certifikate zatem pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in pogodbe ter pooblastilo za zastopanje, licence in tožbe pa tudi katerikoli drugi dokument, ki se obravnava kot pravni akt, ki je povezan s področjema sodstva ali prava.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi znanstvene patente, seminarske naloge in potrdilo o rednem šolanju. Prav tako zainteresiranim strankam omogočajo tudi profesionalno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz nizozemskega v kitajski jezik, obdelujejo pa tudi prepis ocen, predmetnike in programe fakultet in znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi vsak drug dokument ali vsebino, ki se nanaša predvsem na področje znanosti ali izobraževanja.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz nizozemskega v kitajski jezik

Vsakdo, ki želi dobiti prevedeno potrdilo o rednem šolanju v konkretni jezični kombinaciji, se mora tudi zavedati, da je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zagotovljena tudi storitev, ki je povezana z overitvijo, predpisano z zakonom. Ko prevajanje potrdila o rednem šolanju iz nizozemskega v kitajski jezik poteka na ta način, stranka avtomatsko dobi pravno veljavni dokument in ga sme uporabljati v absolutno katerikoli situaciji.

Navedeni postopek je določen s pravili in predvideno je, da lastnik konkretnega dokumenta, vsekakor mora poslati ali prinesti izvirnike na vpogled, ker je sodni tolmač dolžan, da jih najprej primerja s prevodi in potem tudi overi.

Prav tako zakon določa obveznost izvedbe nadoveritve, toda samo za nekatere dokument, tako da se mora vsakdo, ki ga zanima njihovo prevajanje v omenjeni jezikovni različici, najprej pozanimati v pristojnih institucijah naše države, ali je overitev Haškim (Apostille) žigom obvezna za te vsebine, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v tej instituciji, te vrste overitve ne izvajajo, ker nimajo dovoljenja za to.

Če je to potrebno, prav tako obdelujemo vse druge dokumente, ki so na določen način povezani z izobraževanjem, tako da stranke lahko dobijo prevedeno, ne samo diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen ter predmetnike in programe fakultet, ampak tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplomske kot tudi seminarske naloge, ne glede na njihovo osnovno temo.

Iz nizozemskega v kitajski jezik prav tako neposredno prevajamo tudi osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču), sodni tolmači in prevajalci pa tudi poskrbijo, da zainteresiranim strankam omogočajo tudi prevajanje gradbenih projektov kot tudi ostalih dokumentov, ki sestavljajo, ne samo gradbeno, ampak tudi tehnično in razpisno dokumentacijo, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev zatem deklaracije izdelkov in navodila za uporabo pa tudi številne drugih vsebin, ki sestavljajo te dokumentacije.

Poleg profesionalne obdelave sodb in predvsem sklepov o razvezi zakonske zveze, stranke v okviru navedene institucije lahko dobijo tudi kompletno obdelan katerikoli drugi pravni akt (sodni sklepi, licence, tožbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, certifikati, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in drugo), po potrebi pa iz nizozemskega v kitajski jezik neposredno prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vseh druge vsebine s področja znanosti, to pa se nanaša predvsem na znanstvene patente in dela.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno korektno in profesionalno prevajajo tudi razne osebne dokumente, ki jih morajo posamezniki predložiti neki pristojni instituciji, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o nekaznovanosti zatem potrdilo o višini dohodkov in vse druge vrste, tako potrdil kot tudi soglasij oziroma izjav.

Katerikoli dokument, ki je uradno sodi v medicinsko dokumentacijo, prav tako lahko pravilno obdelamo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in druga), ti strokovnjaki pa zainteresiranim osebam seveda omogočajo tudi kompletno obdelavo vsakega dokumenta, ki sestavlja poslovno dokumentacijo. Vsekakor iz nizozemskega v kitajski jezik neposredno prevajamo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, omenjeni strokovnjaki pa obdelujejo tudi letna oziroma finančna poslovna poročila zatem statut podjetja in fakture kot tudi poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in številne druge dokumente, ki so strogo povezani s poslovanjem, ne glede na to, ali gre za neko podjetje ali podjetnika.

Simultano tolmačenje iz nizozemskega v kitajski jezik

Takoj je treba omeniti tudi to, da je simultano tolmačenje iz nizozemskega v kitajski jezik samo ena od storitev, ki jih na zahtevo strank lahko izvajajo prevajalci in sodni tolmači. Poleg tega so usposobljeni tudi za šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici, Prevajalski center Akademije Oxford pa strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da so v obtoku vse tri vrste tolmačenj in da se točno ve, kdaj je treba uporabiti katero od njih, morajo ti strokovnjaki izvesti analizo vseh podatkov o sami prireditvi, ki se organizira, tako da jih stranke morajo najprej posredovati. Pomembno je, da so le-ti seznanjeni s podatki o številu oseb, ki bodo prisotne na nekem dogodku zatem, da so informirani o lokaciji kot tudi o trajanju pa tudi na splošno o tem, kako je zamišljena njegova organizacija.

Če je to potrebno oziroma ko posameznik poseduje vsebine katerekoli vrste, ki so že prevedene v konkretni jezični kombinaciji, se izvaja storitev redakcije. Točneje, će obstajajo napake v teh materialih, potem jih korektorji in lektorji v skladu z aktualnimi pravili odpravljajo, pa tako njihovi lastniki dobijo možnost, da jih uporabljajo, ker so biti obdelani ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki veljajo tako v prevajalski stroki kot tudi v kitajskem jeziku.

Vse tiste vsebine, ki so v osnovi namenjene reklamiranju, in to ne samo storitev in izdelkov, ampak tudi nekega podjetja pa tudi tiste, ki se uporabljajo za predstavljanje različnih dogodkov, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo posameznikov prevajajo v navedeni jezični kombinaciji. Vsekakor iz nizozemskega v kitajski jezik neposredno prevajamo tudi reklamne letake in kataloge pa tudi brošure zatem PR besedila, vizitke in zloženke kot tudi plakate in številne druge marketinške materiale. Glede na to, da je cilj njihovega prevajanja predvsem predstavljanje konkretnih vsebin govorcem kitajskega jezika, se tudi sporočila, ki jih prenašajo, prilagajajo pravilom konkretnega jezika, da bi se določena storitev ali recimo izdelek čim bolje prikazal Kitajcem in ljudem, ki ta jezik uporabljajo.

Poleg tega stranke omenjene strokovnjake lahko zadolžijo, da profesionalno prevedejo poljudne besedilne vsebine različne tematike, prav tako pa lahko dobijo tudi storitev, ki predvideva obdelavo strokovnih besedil. Poleg tistih, ki se ukvarjajo s tematiko iz, da tako rečemo standardnih področij, kot so na primer ekonomija, turizem in marketing, prevajamo tudi besedila, katerih tema se nanaša na področja financ, bančništva, prava in politike pa tudi ekologije in varstva okolja in komunikologije in menedžmenta. Vsekakor izpolnjujemo tudi zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem psiholoških besedil iz nizozemskega v kitajski jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s področji gradbene industrije in informacijskih tehnologij ter filozofije kot tudi sociologije, medicine in znanosti oziroma farmacije in izobraževanja ter številnih drugih znanstvenih disciplin.

Profesionalno prevajanje učbenikov iz nizozemskega v kitajski jezik

Absolutno vsaka stranka, ki želi dobiti preveden učbenik v tej jezični različici, je lahko prepričana, da bodo sodni tolmači in prevajalci ustrezno odgovorili na njeno zahtevo, saj so popolnoma usposobljeni za prevajanje učbenikov s kateregakoli področja. Iz nizozemskega v kitajski jezik seveda neposredno prevajamo tudi romane pa tudi književna dela, ki sodijo v beletrijo oziroma tista, ki so povezana s poezijo in s prozo. Poleg tega na podlagi zahtev posameznikov obdelujemo tudi ilustrirane oziroma otroške pa tudi strokovne revije, omenjeni strokovnjaki pa obdelujejo tudi časopisne članke katerekoli dolžine, kompleksnosti in tematike.

Še posebej je pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko iz nizozemskega v kitajski jezik neposredno prevajajo serije pa tudi igranih in animiranih in dokumentarnih in risanih filmov. Vsem za obdelavo teh vsebin zainteresiranim strankam je na razpolago tudi možnost angažiranja zaposlenih Prevajalskega centra Akademije Oxford za izvedbo strokovne sinhronizacije teh materialov ali pa njihovega podnaslavljanja. Predvideno je, da v navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi zabavne, otroške in izobraževalne kot tudi informativne oddaje in reklamna sporočila ter vse druge vrste, tako zvočnih kot tudi video vsebin.

Zelo pomembno je, da absolutno vsak posameznik, ki ga zanima profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v kitajski jezik, ve, da prevajalci in sodni tolmači med njihovo obdelavo implementirajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation). Samo zahvaljujoč temu lastniki, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in številnih drugih materialov, ki se lahko vidijo na spletu, izboljšujejo svoje poslovanje, zato ker je vsem potencialnim strankam bistveno lažje priti do želenih informacij. Pravzaprav internet iskalnik pravilno optimizirane spletne vsebine relativno hitro po uradni postavitvi tudi uvrsti med prve rezultate iskanja in predvideno je, da med obdelavo ti strokovnjaki opredeljujejo tudi tako imenovane ključne besede oziroma izraze po katerih bodo te vsebine tudi prepoznane kot najboljše. Moramo omeniti tudi to, da konkretni strokovnjaki lahko izpolni tudi zahtevo vsake stranke, ki ji je v tej jezikovni različici potrebno prevajanje programske opreme, kar pa se nanaša na absolutno vsak program ali aplikacijo.

Cena prevajanja iz nizozemskega v kitajski jezik

  • Iz nizozemskega v kitajski je 47 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 50 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!