Prevajanja iz nizozemskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Osnovna informacija, ki jo morajo imeti na umu vsi, ki jih zanima neposredno prevajanje iz nizozemskega v romunski jezik, je, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje vrhunske strokovnjake, ki lahko zainteresiranim strankam zagotovijo storitev obdelave absolutno vseh vrst vsebin v tej jezični različici, istočasno pa lahko izvedejo tudi tolmačenje.

Na prvem mestu so prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo dokumentov, tako da stranke lahko v navedeni kombinaciji jezikov dobijo tudi njihovo prevajanje ter strokovno overitev.

Poleg vseh dokumentov, ki so povezani s področjem prava in sodstva (pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, sodni sklepi in odločitve, pogodbe, pritožbe, licence, tožbe, certifikati, pooblastilo za zastopanje in drugi pravni akti), ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi).


Prevajanje iz nizozemskega v romunski jezik
Prevajanje iz francoskega v nizozemski jezik

Glede na to, da uradno zapriseženi sodni tolmač mora neposredno pred izvedbo uradne overitve prevedenega dokumenta, le-tega primerjati z izvirnikom, ga je lastnik dokumentov dolžan priložiti oziroma poslati s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko katerekoli kurirske službe, lahko pa ga tudi osebno prinese v prostore poslovalnice.

Ko konča s primerjanjem, ta strokovnjak overi preveden dokument, toda samo pod pogojem, da je njegova vsebina popolnoma enaka izvirniku. Glede na to, da imajo stranke pravico priložiti tudi dokumente, ki jih je nekdo prevedel, se lahko zgodi, da v njih obstajajo napake, pa se tedaj izvaja strokovna korektura oziroma lektura, ti dve storitvi pa prav tako lahko dobijo v predstavništvu konkretne institucije.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi vse osebne dokumente, tako da je v ponudbi med drugim tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz nizozemskega v romunski jezik pa tudi potrdila o državljanstvu, vozniškega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje ter izpiskov iz matičnega registra o smrti zatem potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču kot tudi prometnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in osebne izkaznice pa tudi vseh drugih dokumentov, ki po veljavnem zakonu štejejo za osebne.

Ključnega pomena je, da ima vsaka stranka na umu, da ji bo omogočeno tudi prevajanje oziroma overitev določenega dokumenta v posebej kratkem roku, če to zahteva, saj so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za nujno prevajanje. Vsekakor je samo v tem primeru dovoljeno, da lastnik dokumentov, skenirane vsebine najprej dostavi elektronsko, toda po tem je dolžan spoštovati omenjeno pravilo oziroma mora čim hitreje dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Poleg vseh dokumentov, ki so do tega trenutka omenjeni, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi tiste, ki uradno sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga), neposredno pa iz nizozemskega v romunski jezik prevajajo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, statut podjetja in druga).

Poleg možnosti, da stranka kompletno obdelane dokumente prevzame osebno v poslovalnici, je dovoljena tudi tista, ki vključuje njihovo dostavo na naslov, pri čemer pa se ta ločeno zaračunava, ker izvaja za to pooblaščena kurirska služba.

Glede na to, da v določenih primerih oziroma za točno določene dokumente mora biti izvedena še ena vrsta overitve, bi bilo zaželeno, da se vsaka zainteresirana stranka o njej podrobno pozanima. Informacije o overitvi dokumentov z Apostile oziroma s tako imenovanim Haškim žigom, stranka dobiti, če kontaktira z oddelki, ki so edini pooblaščeni, da to storijo in se nahajajo v okviru okrožnih sodišč na ozemlju naše države.

Vsekakor je predvideno, da stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz nizozemskega v romunski jezik pa tudi diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen in potrdila o rednem šolanju, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, potem potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi diplomske ter seminarske naloge, ne glede na njihovo tematiko pa tudi vsak drug dokument oziroma material, ki je povezan predvsem z izobraževanjem.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahteve strank v omenjeni jezikovni različici obdelujejo tudi različne vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in ostali dokumenti, ki se morajo predložiti neki pristojni instituciji), ali vsekakor prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav zatem znanstvena dela kot tudi znanstvene patente in katerikoli drugi vsebino koji se znanosti tiče.

Kot smo že na začetku omenili, ti strokovnjaki prav tako lahko izvajajo tudi storitev tolmačenja oziroma uporabijo šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji in kogarkoli to zanima, ima na razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje in to pod izjemno ugodnimi pogoji.

Specializirani so tudi za obdelavo vseh vrst knjig (učbeniki in poetska oziroma prozna književna dela), prevajajo pa tudi revije (otroške, strokovne, ilustrirane in druge) pa tudi časopisne članke kot tudi strokovne oziroma poljudne besedilne materiale, ki obdelujejo temu s področja katerekoli družbene oziroma naravoslovne znanstvene discipline.

Ko nekdo zahteva neposredno prevajanje serij ali določene vrste filmov (dokumentarni, animirani, igrani, risani) oziroma reklamnih sporočil in vseh vrste oddaj (zabavne, otroške, informativne, izobraževalne in druge) iz nizozemskega v romunski jezik, mu je v okviru te institucije na razpolago tudi možnost sinhronizacije in podnaslavljanja teh vsebin.

Ker prevajalci in sodni tolmači izjemno dobro poznajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da poleg prevajanja spletnih strani, spletnih katalogov in prodajaln in drugih spletnih materialov strankam omogočajo tudi strokovno optimizacijo. V skladu z zahtevami prevajajo tudi programsko opremo oziroma profesionalno obdelajo vsako aplikacijo ali program, ki ga stranka želi. Prav tako se bodo potrudili, da maksimalno profesionalno prevajajo tudi reklame kataloge zatem zloženke in brošure oziroma plakate, PR članke in vizitke pa tudi reklamne letake in vse druge vsebine, ki so povezane z marketingom.

Profesionalno prevajanje plakatov iz nizozemskega v romunski jezik

Poleg plakatov, prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezikovni različici prevedejo tudi vsak drug marketinški material, tako da jih stranke lahko angažirajo, da iz nizozemskega v romunski jezik neposredno prevedejo reklamne zloženke in letake pa tudi PR članke zatem kataloge, vizitke in brošure ter vseh druge vsebine s področja marketinga. Glede na to, da je zelo pomembno, da se sporočilo, ki ga ti nosijo, ustrezno prenese govorcem romunskega jezika, ki so hkrati tudi potencialni kupci izdelkov oziroma uporabniki neke storitve ali pa obiskovalci dogodka, ki se na ta način predstavlja, kar pomeni, da se prav temu posveča posebna pozornost. In potem ko je oblikovanje reklamnega sporočila izvedeno v skladu s pravili tega jezika, bo vsaki stranki, ki ji je ta jezik materni in ki prihaja v stik s prevedenimi vsebinami, zelo hitro postalo jasno, kaj se predstavlja skoznje.

Prevajalski center Akademije Oxford poleg omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi korektorje kot tudi profesionalne lektorje, ki v skladu z zahtevami strank izvajajo redakcijo določenih materialov. Pravzaprav gre za to, da obstajajo primeri, ko nekdo izvede prevajanje vsebin v tej jezični različici, pri čemer ne spoštuje določenih pravil, tako da ima lastnik zato težave, ker tako obdelanih materialov ne more uporabljati, ko je to potrebno. Prav iz tega razloga se uporabljajo smernice, ki jih vključuje lektura pa tudi korektura, tako da se njihova vsebina prilagaja vsem veljavnim pravilom, pa se lastnikom ponuja možnost, da konkretne materiale uporabljajo, ko jim je to potrebno.

Zaposlene omenjene institucije vsekakor lahko angažirate tudi, kar zadeva neposredno prevajanje učbenikov iz nizozemskega v romunski jezik. Če je to potrebno, prevajajo tudi različna poetska književna dela pa tudi beletrijo zatem romane in vsako drugo književno delo, ki je povezano s prozo. Poleg tega izpolnjujejo tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo, tako vseh vrst revij, kot so na primer otroške ali ilustrirane oziroma strokovne kot tudi časopisne članke, in to različne dolžine in tematike.

Pri organizaciji katerekoli prireditve ali pa nekih dogodkov, na katerih bodo prisotni izvorni govorci teh dveh jezikov, sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo storitev tolmačenja. Toda pri tem je posebej pomembno, da za to zainteresirane stranke vedo, da izvajajo šepetano tolmačenje iz nizozemskega v romunski jezik, prav tako pa uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v tej jezični različici. Toda samo dejstvo, da lahko zagotovijo vse tri vrste storitve in da se te uporabljajo izključno pri organizaciji dogodkov, katerih karakteristike so natančno določene, je dovolj, da stranke razumejo, koliko je pomembno, da omenjeni strokovnjaki dobijo vse relevantne informacije o sami prireditvi. Na prvem mestu je izjemno pomembno, da so seznanjeni z njegovim trajanjem kot tudi s točnim številom oseb, ki naj bi bile prisotne, pri čemer se morajo za izdelavo ponudbe analizirati tudi informacije o organizaciji in o mestu prirejanja. Prav tako moramo omeniti, da je v sklopu te institucije na voljo tudi storitev, ki zainteresiranim strankam ponuja možnost najema profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje igranih filmov iz nizozemskega v romunski jezik

Ko zaposleni v določeni poslovalnici te institucije izpolnijo zahteve strank, ki so povezane z neposrednim prevajanjem igranih filmov iz nizozemskega v romunski jezik, jim prav tako lahko ponudijo tudi dodatne storitve, ki vključujejo profesionalno podnaslavljanje teh vsebin pa tudi njihovo sinhronizacijo. V tej jezični različici prevajalci in sodni tolmači seveda obdelujejo tudi serije kot tudi dokumentarne in animirane filme, reklamna sporočila in izobraževalne oddaje ter risane filme oziroma oddaje, ki so namenjene otrokom ali pa imajo informativni značaj, pa tudi vse druge vrste video in zvočnih materialov.

Posebej poudarjamo tudi zelo pomembno informacijo glede tega, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford poznajo tudi orodja, ki so povezana z Search Engine Optimisation oziroma s tako imenovanim SEO in jih implementirajo, ko iz nizozemskega v romunski jezik neposredno prevajajo spletne prodajalne kot tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge in na splošno vse vsebin, ki so vidne na spletu. Vse to moramo pojasniti za primer, da stranke niso seznanjene z optimizacijo, saj je konkretna storitev zelo pomembna, da bi se te vsebine pojavile na bistveno boljše položaju kot do tedaj. Točneje njih iskalniki nedolgo po postavljanja prepoznajo kot najboljše rezultate iskanja za predhodno določene izraze in besede, pa jih vsekakor prikazujejo v okviru prve strani rezultatov. Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki prav obdelujejo tudi določeno aplikacijo ali program, saj so specializirani tudi za profesionalno prevajanje programske opreme v tej jezični kombinaciji.

Na podlagi zahtev posameznikov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi besedila, pri čemer se njihova tema lahko nanaša na absolutno vsako znanstveno disciplino, tako s področja naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Poleg tega, da prevajajo besedila, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi z gradbeno industrijo, turizmom in medicino oziroma informacijskimi tehnologijami, farmacijo in ekologijo ter varstvom okolja, obdelujejo tudi besedila s področij filozofij kot tudi ekonomije. Seveda iz nizozemskega v romunski jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področja politike, spoštujejo pa tudi zahteve, ki so povezane z obdelavo poljudnih in strokovnih besedil s področij psihologije, znanosti in menedžmenta, marketinga, bančništva in komunikologije oziroma vseh drugih družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz nizozemskega v romunski jezik

Poleg teh dokumentov prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezikovni različici lahko prevajajo tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne sklepe in odločitve kot tudi vse vrste pogodb oziroma pritožbe in tožbe in vse ostale pravne akte.

Prav tako izpolnjujejo tudi zahteve strank in iz nizozemskega v romunski jezik neposredno prevajajo osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje in drugi dokumenti iz te skupine), poskrbijo pa tudi za profesionalno prevajanje različnih vrst dokumentacij.

Ker so sodni tolmači sposobni zagotoviti storitev overitve prevoda, lahko vsaka stranka, ki zahteva obdelavo omenjenih in katerihkoli drugih dokumentov, na enem mestu oziroma v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi kompletno obdelan dokument. Overitev z žigom sodnega tolmača zahteva, da sta vsebini izvirnega in prevedenega dokumenta absolutno enaki, pa je izjemno pomembno, da stranka temu strokovnjaku predloži izvirnike na vpogled.

Poudarjamo tudi to, da je naša priporočilo vsakomur, ki ga zanima neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v romunski jezik, da se najprej obrne na državne institucije, ki so zadolžene za overitev s Haškim oziroma žigom, ki je poznan tudi kot Apostille, saj sodni tolmači in prevajalci, ki so v tej instituciji zaposleni, ne smejo izvesti te vrste overitve.

Treba je omeniti tudi to, da so konkretni strokovnjaki usposobljeni za kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam, pri čemer mislimo predvsem na potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi ter na soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu pa tudi na potrdilo o višini dohodkov in na potrdilo o stanju računa v banki in na vse druge dokumente, ki jih neka državna institucija lahko zahteva.

V primeru, da je nekomu to potrebno, iz nizozemskega v romunski jezik neposredno prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, omenjeni strokovnjaki pa prevajajo in overjajo tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in vse druge dokumente, ki so na določen način povezani z izobraževanjem. Prav tako izpolnjujejo zahteve vseh strank, ki želijo dobiti strokovno prevedene diplomske ali seminarske naloge v tej kombinaciji jezikov, pri čemer jim ni pomembno, s katero tematiko se ukvarjajo in kako kompleksni in obsežni so.

V skladu z veljavnimi predpisi prevajalci in sodni tolmači prevajajo, tako zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vsak drug dokument, ki šteje za uradni del medicinske dokumentacije. Ko je to potrebno, seveda iz nizozemskega v romunski jezik neposredno prevajajo tudi znanstvene dela oziroma rezultate znanstvene raziskave in na zahtevo strank prevajajo znanstvene patente in jih potem tudi overijo, poskrbijo pa tudi za pravilno obdelavo vseh drugih vsebin, ki so na določen način povezane z znanostjo.

Prav tako moramo omeniti tudi informacijo, da vsakdo, ko ima potrebo, lahko navedene strokovnjake zadolži tudi za obdelavo, tako poslovne (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poslovna poročila in drugi dokumenti, ki jo sestavljajo) kot tudi razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostali dokumenti, ki so vključeni v njihovo sestavo).

Cena prevajanja iz nizozemskega v romunski jezik

  • Iz nizozemskega v romunski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!