Prevajanja iz nizozemskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Izjemno je pomembno, da je vsak posameznik, ki v omenjeni jezični kombinaciji želi dobiti preveden neki dokument, seznanjen z informacijo, da ga v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi pričakuje njegova kompletna in profesionalna obdelava. Pravzaprav gre za to, da bo najprej izvedeno neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v madžarski jezik in potem se pristopa njegovi overitvi, ki jo v tem primeru izvaja sodni tolmač, uradno pooblaščen s strani državnih institucij.

Navedeni postopek se izključno uporablja pri obdelavi dokumentov, njegov osnovni namen pa je, da se dokaže enakost izvirnih in prevedenih vsebin in s samim tem se prevedenemu dokumentu omogoči pravna veljavnost. Da poenostavimo, najprej prevajalci in sodni tolmači konkretno dokumentacijo ali neki dokument prevajajo in potem tudi primerjajo z izvirnikom in na koncu overijo.

Zato je tudi pomembno, da imajo poleg sebe izvirne vsebine, ki jih seveda njihov lastnik mora pravočasno dostaviti. Na razpolago so tri opcije in predvideno je, da se vsak posameznik odloči, katera od njih mu najbolj ustreza, pa stranka može izvirne dokumente na obdelavo pošlje preko kurirske službe, ali jih osebno prinese v predstavništvo, oziroma pošlje s priporočeno pošiljko in to preko „Pošte Slovenije“.


Prevajanje iz nizozemskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v nizozemski jezik

Ne samo, da stranke lahko dobijo kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov (potni list, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge), ampak v skladu z njihovimi zahtevami iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajamo tudi pravne akte (pogodbe, pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne odločbe, licence, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, certifikati, sodni sklepi in ostali dokumenti, ki so povezani s področjema sodstva ali prava).

In potem ko sodni tolmači in prevajalci uporabijo vsa veljavna pravila in obdelajo dostavljene dokumente, ima stranka možnost, da osebno pride v predstavništvo in tako opravi njihovo prevzemanje. Seveda obstaja tudi druga možnost, ki pa ni vračunana v uradno ceno obdelave dokumentov in predvideva, da pooblaščena kurirska služba dostavi kompletno obdelane vsebine na želeni naslov. Predhodno vsaka stranka, ki se odloči na ta način prevzeti dokumente, dobi tudi podrobne podatke o višini nadomestila, ki ga mora osebno plačati kurirju.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahteve absolutno vsake stranke, ki ji je v tej jezikovni različici potrebno prevajanje za katerokoli vrsto soglasij in potrdil oziroma izjav. Poleg potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje in potrdila o višini dohodkov, kompletno obdelujemo tudi potrdilo o nekaznovanosti zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam naše države.

Če to nekdo zahteva, prevajalci in sodni tolmači iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajajo tudi poslovno dokumentacijo, pri čemer poleg sklepov o ustanovitvi pravne osebe in revizijskih poročili ter faktur oziroma finančnih poslovnih poročil in statuta podjetja kompletno in v skladu z zakonom obdelujejo tudi poslovne odločitve kot tudi letna poslovna poročila in ustanovitveni akt podjetja ter nasploh vsak dokument, ki je povezan s poslovanjem.

Posamezniki, ki jim je prevajanje kateregakoli dokumenta potrebno v posebej kratkem roku, te strokovnjake seveda lahko zadolžijo tudi za izvedbo te storitve, toda v tem primeru prihaja do določenih sprememb v načinu dostave vsebin na obdelavo, saj gre za izjemno kratko časovno obdobje. Pravzaprav je strankam tedaj dovoljeno, da konkretne dokumente skenirajo in pošljejo na elektronski naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford. Da ne bo pomote, tudi v tem primeru bo vsekakor spoštovano pravilo, ki je povezano z dostavo izvirnih vsebin, tako da mora stranka v čim krajšem časovnem obdobju potem priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Vsi dokumenti, ki so v prvi vrsti povezani s področjem znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstveni patenti in znanstvena dela različne kompleksnosti in tematike lahko, bodo seveda profesionalno prevedeni v tej jezični različici in po tem tudi overjeni. Prav tako sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, obdelujejo pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov zatem zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov in vsak drug dokument, ki z vidika zakona predstavlja del medicinske dokumentacije.

Drugače predhodno opisani postopek obdelave velja za vse dokumente in je popolnoma usklajen z veljavnim zakonom. Vendar to ne pomeni, da je tod dovolj, da bi stranka konkretni dokument lahko uporabljala v praksi, ker mora v določenih situacijah biti izvedena tudi tako imenovana nadoveritev, kar pomeni, da morajo biti ti dokumenti overjeni s posebno vrsto žiga. Točneje gre za overitev s Haškim žigom, ki je bolj poznan pod imenom Apostille, toda to vrsto overitve je treba izvesti samo za tiste dokumente, za katere je to z veljavnim zakonom predvideno. Posebej poudarjamo, da vse informacije o nadoveritvi niso dolžni posredovati naši zaposleni, zato ker za njeno izvedbo niso pooblaščeni. Zaradi tega se mora vsaka obrnite na pristojne oziroma na posebne oddelke v sklopu okrožnih sodišč naše države, saj so samo tam na razpolago točne informacije o overitvi z Apostille žigom. Posebej moramo poudariti, da je najbolj pomembno izvedeti, ali se ta vrsta overitve izvaja za njene dokumente kot tudi, da se pozanima o celotnem postopku, ker overitev s Haškim žigom za določene dokumente poteka v različnem trenutku. V večini primerov se nadoveritev izvaja, ali na samem začetku oziroma preden omenjeni strokovnjaki opravijo prevajanje in overitev konkretnega dokumenta ali pa, ko le-ti končajo s svojim delom.

Vsi, ki jih to zanima, lahko v okviru te institucije dobijo tudi kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja, saj prevajalci in sodni tolmači poleg diplome in dodatka k diplomi, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol ter predmetnikov in programov fakultet, iz nizozemskega v madžarski jezik profesionalno prevajajo tudi potrdila o opravljenih izpitih, kompletno pa obdelujejo tudi diplomske in seminarske naloge zatem prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju in vse druge dokumente, ki so povezani z navedenim področjem. Seveda v skladu s predpisi pristopajo tudi obdelavi, tako deklaracij izdelkov in gradbenih projektov kot tudi navodila za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in vseh dokumentov, ki sodijo v gradbeno, tehnično ali razpisno dokumentacijo.

Stranka, ki organizira določeno prireditev ali dogodek, lahko omenjene strokovnjake zadolži tudi za izvedbo storitve tolmačenja v konkretni jezični različici, na razpolago pa ji je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vendar, da bi bila ta storitev profesionalna, je treba pravilno pripraviti ponudbo, saj zaposleni v okviru te institucije lahko v tej kombinaciji jezikov izvedejo, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje.

V skladu s potrebami oziroma zahtevami vsake stranke, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kot so na primer reklamni letaki in katalogi zatem PR besedila in vizitke pa tudi brošure, plakati in vsi ostali materiali, ki so na prvem mestu usmerjeni na reklamiranje, tako storitev kot tudi izdelkov oziroma podjetja ali dogodkov.

V skladu z zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz nizozemskega v madžarski jezik, navedeni strokovnjaki pa vsekakor lahko prevajajo tudi znanstvene ter poljudne besedilne vsebine različne tematike. Prav tako izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s profesionalno obdelavo časopisnih člankov kot tudi različnih vrst revij, seveda pa lahko prevajajo tudi romane oziroma vsako drugo prozno književno delo, po potrebi pa strokovno obdelujejo tudi pesmi in vsa dela, ki sodijo v poezijo.

Zaposleni v tej instituciji maksimalno profesionalno prevajajo tudi spletne kataloge zatem spletne strani in aplikacije vseh vrst kot tudi spletne prodajalne oziroma programe ter nasploh vse vsebine, ki so povezane z računalništvom in spletom. Glede na to, da je zelo pomembno, da so prepoznane kot izvirne in uvrščene v sam vrh spletnega iskanja za besede in fraze, ki so točno določene, tako da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi pravila, ki so povezana s SEO (Search Engine Optimisation) in tako praktično rečeno, strankam ponudijo in prevajanje in optimizacijo.

Absolutno vsakdo, ki se zanima za obdelavo ali zvočnih ali video materialov v konkretni jezični kombinaciji, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi, tako storitev njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Natančneje rečeno, najprej bo opravljeno neposredno prevajanje igranih filmov iz nizozemskega v madžarski jezik oziroma animiranih, dokumentarnih in risanih, toda po potrebi prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi izobraževalne zatem informativne, zabavne in otroške oddaje kot tudi reklamna sporočila in serije, potem pa vsaka stranka sama izbere, ali ji bolj ustreza sinhronizacija ali podnaslovljenje teh materialov. Takoj po tem bo, ko jih uradno prevzeme, jih lahko prikaže, ali v kinematografu ali pa na televiziji oziroma tam, kjer je to predhodno načrtovano.

Glede na to, da so v poslovalnici omenjene institucije uradno zaposleni profesionalni korektorji in lektorji, je predvideno, da jih zainteresirana stranka lahko zadolži, če se javi potreba za strokovno redakcijo materialov. Moramo poudariti, da se ta storitev uporablja, če gre za nekakovostno prevedene vsebine oziroma je oseba, ki jih je obdelovala, naredila določene napake. Pri uporabi pravil, ki jih predvideva profesionalna lektura in korektura, se vse te napake na najboljši možni način odpravijo, materiali pa se usklajujejo z značilnostmi madžarskega jezika in na ta način se njihovim lastnikom omogoča, da jih uporabljajo, kadarkoli imajo potrebo za tem.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz nizozemskega v madžarski jezik

Najprej je treba omeniti, da ima absolutno vsaka stranka, ki želi v tej jezični različici dobiti prevedeno pooblastilo za zastopanje, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi storitev profesionalne overitve. Na ta način se prevod pooblastila za zastopanje iz nizozemskega v madžarski jezik obravnava kot zakonski in pravno popolnoma veljavni dokument, saj žig zapriseženega sodnega tolmača potrjuje, da gre za vsebino, ki je enaka izvirniku.

Postopek, ki se uporablja pri obdelavi, tako tega kot tudi vsakega drugega dokumenta je enak in je tudi popolnoma usklajen z zakonskimi pravili, tako da je predvideno, da mora vsaka stranka pri tem priložiti izvirne dokumente na vpogled, ker jih ta strokovnjak primerja s prevodi.

Vsakdo, ki ga zanima omenjena storitev, mora imeti na umu, da prevajalci in sodni tolmači niso pooblaščeni za overitev s posebno vrsto žiga (Haški ali Apostille) in če je to potrebno za neki dokument, se v skladu s tem tudi pričakuje, da lastnik vsebin pravočasno pridobi vse informacije o tako imenovani nadoveritvi oziroma o postopku overitve z omenjenim žigom.

Poleg pooblastila za zastopanje je strankam na razpolago tudi profesionalna obdelava drugih pravnih aktov, kar se nanaša predvsem na pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pritožbe oziroma na različne vrste pogodb, sodne sklepe in tožbe pa tudi na pooblastilo za zastopanje, certifikate in licence kot tudi na sodne odločbe in vse druge dokumente, ki so v prvi vrsti povezani s področjema sodstva in prava.

Po potrebi iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, ti strokovnjaki pa lahko kompletno obdelajo tudi vse druge osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in osebna izkaznica zatem izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in potni list pa tudi prometno, delovno in vozniško dovoljenje ter izpiski iz matičnega registra o smrti in vsi drugi dokumenti te vrste.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, fakture, statut podjetja in ostali dokumenti, ki so vanjo uvrščeni), toda prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo in jih potem overjajo v skladu s pravili. Poleg zdravniških izvidov vanjo sodijo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi številni drugi dokumenti.

Poleg tega bodo sodni tolmači in prevajalci odgovorili tudi na zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti neki pristojni instituciji, kar se na prvem mestu mestu nanaša na različne vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Na podlagi potreb posameznikov seveda prevajamo tudi vse dokumente in druge materialov, ki so povezani s področjem znanosti, kot so na primer znanstvena dela in rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstveni patenti in ostale vsebine te vrste.

Vsekakor strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje predmetnikov in programov fakultet v iz nizozemskega v madžarski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi potrdilo o rednem šolanju in diplomo in dodatek k diplomi oziroma vsak dokument, ki je povezan z izobraževanjem. Na podlagi zahteve strank lahko profesionalno prevajajo tudi diplomske oziroma seminarske naloge, ne glede na njihovo kompleksnost in temo, s katero se ukvarjajo.

Poleg gradbenih projektov stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelana navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi vsak drug dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen ali v razpisno ali v tehnično in v gradbeno dokumentacijo.

Prevajanje vizitk iz nizozemskega v madžarski jezik

V skladu z zahtevami posameznikov bodo v tej jezični različici obdelane tudi vizitke, vsekakor pa iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajamo tudi reklamne letake in kataloge, sodni tolmači in prevajalci pa seveda profesionalno obdelujejo tudi PR članke pa tudi reklamne zloženke zatem brošure plakate in druge marketinške materiale. Vsekakor morajo lastniki teh vsebin vedeti, da ti strokovnjaki posedujejo dolgoletne izkušnje v obdelavi teh vsebin in da so podrobno seznanjeni tudi s trenutnimi marketinškimi pravili. Prav iz tega razloga usklajujejo reklamno sporočilo iz izvirnih materialov z duhom madžarskega jezika in tako izvornim govorcem omogočajo spoznavanje določene storitve ali izdelka oziroma tistega, kar se skozi materiale te vrste predstavlja.

Na podlagi pravil, ki veljajo v ciljanem jeziku, bo izvedena tudi profesionalna redakcija, to storitev pa v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo profesionalni korektorji in lektorji. Osnovni namen uporabe te storitve je pravzaprav, da se vsi tisti materiali, za katere je prevajanje neprofesionalno izvedeno, popolnoma prilagodijo zahtevam tega jezika pa tudi samih prevajalskih pravil in da njihovim lastnikom damo vsebine, ki so pravilno obdelane in se kot takšne lahko uporabljajo v praksi.

Prav tako moramo tudi poudariti, da imajo stranke pravico zadolžiti zaposlene v tej instituciji za izvedbo tolmačenja iz nizozemskega v madžarski jezik. Da bi prevajalci in sodni tolmači na njihovo zahtevo lahko odgovorili na najboljši možni način, morajo biti predhodno seznanjeni z vsemi podrobnostmi v zvezi s samim dogodkom. Razlog, zaradi katerega se zahteva, da stranka jih stranka seznani z vsem, tem leži v dejstvu, da so specializirani, tako za konsekutivno in simultano tolmačenje kot tudi šepetano tolmačenje v tej jezični različici. Analizirati morajo najprej informacije o lokaciji, na kateri bo potekal ta dogodek in potem tudi o njegovem trajanje, izvedeti morajo tudi, koliko oseb bo pri tem prisotno, prav tako pa je je zaželeno, da stranka posreduje tudi podatke o samem toku določene prireditve. Ko se vse to na ustrezen način dostavi, bo izvedena tudi strokovna analiza, da bi se ugotovilo, katera od vseh navedenih storitev lahko na najboljši način odgovori na zahteve samega dogodka.

Vsekakor ti strokovnjaki lahko iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajajo tudi spletne vsebine, kar pa se nanaša na profesionalno obdelavo spletnih prodajaln in spletnih strani zatem aplikacij in spletnih brošur kot tudi programa in drugih vsebin te vrste. Drugače je za nekatere od njih treba izvesti tudi tako imenovano optimizacijo oziroma jih popolnoma prilagoditi pravilom spleta in samega iskalnika, tako da sodni tolmači in prevajalci implementirajo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Neposredno prevajanje romanov iz nizozemskega v madžarski jezik

V principu jr strokovnjakom, ki so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zadolženi za neposredno prevajanje romanov iz nizozemskega v madžarski jezik povsem vseeno, ali so le-ti obsežni ali ne, saj posedujejo večletne izkušnje v obdelavi vseh književnih del. Vsekakor izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s prevajanjem del beletrije v omenjeni jezikovni različici pa tudi vseh drugih, ki sodijo v prozo. Seveda pa pravilno obdelujejo tudi vse pesmi oziroma književna dela, ki so povezana s poezijo.

Zainteresirane stranke morajo vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z njihovimi zahtevami prevajajo tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi drugih revij pa tudi časopisne članke in učbenike.

Vsekakor je pomembno omeniti tudi to, del ekipe predstavništva te institucije sestavljajo tudi strokovne osebe, ki so usposobljene za izvedbo storitev podnaslavljanja in sinhronizacije različnih video in zvočnih materialov, tako da stranke, ki jih zanima njihovo prevajanje, hkrati lahko dobijo tudi ti storitvi. Ne samo, da omenjeni strokovnjaki iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajajo serije in igrane filme, ampak obdelujejo tudi reklamna sporočila zatem izobraževalne in informativne kot tudi oddaje zabavnega značaja pa tudi dokumentarne, risane in animirane filme oziroma absolutno katerokoli vrsto, tako zvočnih kot tudi video materialov. Takoj po tem lastniki teh vsebin izberejo eno od ponujenih dodatnih storitev in dobijo pravilno in kompletno obdelane materiale, ki jih lahko praktično takoj po prevzemanju predstavljajo in v kinematografu in na različnih medijih.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici profesionalno prevajajo vse vrste besedilnih vsebin, ki so namenjeni, tako strokovnjakom za določena področja kot tudi širšemu krogu bralcev. Poleg obdelave besedil, ki se ukvarjajo s tematiko s področij menedžmenta, financ in komunikologije oziroma politike, izobraževanja in bančništva v skladu z zahtevami iz nizozemskega v madžarski jezik neposredno prevajamo tudi pravna in besedila s področja ekonomije. Če za tem obstaja potreba, ti strokovnjaki obdelujejo tudi vsebine, katerih tema je povezana z marketingom, farmacijo in gradbeno industrijo pa tudi sociologijo, informacijskimi tehnologijami in turizmom oziroma z medicino, filozofijo in znanostjo kot tudi s psihologijo, gradbeno industrijo ter nasploh z vsemi znanstvenimi disciplinami, tako s področja naravoslovja kot tudi družboslovja.

Cena prevajanja iz nizozemskega v madžarski jezik

  • Iz nizozemskega v madžarski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!