Prevajanja iz nizozemskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Za zaposlene v tej specializirani instituciji je povsem vseeno, ali stranka zahteva neposredno prevajanje iz nizozemskega v češki jezik za dokumente, filme ali revije oziroma za katerikoli pisani vsebino, saj so specializirani za obdelavo katerihkoli materialov v konkretni kombinaciji jezikov. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači posedujejo zadostno raven kvalifikacij, da lahko na profesionalni način odgovorijo tudi na zahteve za tolmačenjem.

Najpomembnejše je to, da vsakdo, ki se zanima za to storitev, ima na umu, da se postopek obdelave dokumentov oziroma različnih vrst dokumentacij bistveno razlikuje od prevajanja drugih vsebin. Glavni razlog za to je postopek overitve, ki je predviden po prevajanju določenega dokumenta, kar v tem primeru mora storiti oseba, ki je uradno pooblaščene in to izključno s strani pristojnih institucij naše države. Pravzaprav gre za overitev z žigom sodnega tolmača in osnovni cilj tega postopka je dokazovanje, da je katerikoli prevedeni dokument popolnoma enak izvirniku.

Glede na to, da uradno zapriseženi sodni tolmač dobesedno mora primerjati vsebino enega in drugega dokumenta, je predvideno, da mu vsaka stranka dostavi tudi izvirne vsebine na vpogled.


Prevajanje iz nizozemskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v nizozemski jezik

Poleg vseh dokumentov, ki ji je treba predložiti pristojnim institucijam v naši državi, sodni tolmači in prevajalci v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo tudi absolutno vse osebne dokumente. Enostavneje rečeno, na razpolago je, tako neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz nizozemskega v češki jezik zatem soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti in vseh drugih vrst, tako potrdil kot tudi soglasij pa tudi izjav.

Omenjeni strokovnjaki prav tako pristopajo kompletni obdelavi prometnega, vozniškega in delovnega pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista in osebne izkaznice ter izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi potrdila o državljanstvu in vseh drugih osebnih dokumentov.

Ker je predvideno, da mora vsaka stranka priložiti izvirnike na vpogled, ji je omogočeno, da dokumente osebno dostavi na obdelavo v predstavništvo ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko katerekoli kurirske službe.

To pa pomeni, da stranka po koncu obdelave prevzema prevedene in izvirne dokumente, in ta postopek je vsekakor povsem jasno definiran. V principu je potrebno, da sama izbere, ali ji bo kurirska služba obdelane vsebine dostavila na naslov ali pa bo osebno prišla v poslovalnico, da bi jih prevzela. Vsekakor je treba poudariti, da posamezniki, ki se opredelijo za prvo možnost, to storitev plačajo v trenutku prevzemanja, ceno pa pri tem določa kurirska služba.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami posameznikov iz nizozemskega v češki jezik neposredno prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) oziroma vse dokumente, ki formalno vstopajo v sestavo, tako razpisne zatem gradbene in poslovne kot tudi tehnične dokumentacije. Med drugim se to nanaša, tako na navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi na gradbene projekte, ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe. Seveda ti strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi poslovne odločitve zatem revizijska in letna poslovna poročila pa tudi fakture, statut podjetja in finančna poročila kot tudi vsak drug dokument, ki v skladu s pravili sodi med eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Treba je tudi poudariti, da je neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v češki jezik možno izvesti tudi v posebej kratkem roku, če to neka stranka predhodno zahteva. Toda v tem primeru jih mora lastnik dokumentov najprej skenirati in poslati na elektronski naslov te institucije, da bi omenjeni strokovnjaki zares ugodili zahtevi stranke in konkretne dokumente prevedli tako hitro. Ker je treba vedno spoštovati postopek, je stranka takoj po tem dolžna priložiti tudi izvirne dokumente.

Prav tako lahko kompletno obdelamo katerikoli dokument, ki se nanaša ali na področje prava ali na področje sodstva. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači prevajajo pravni red Evropske Unije, pritožbe, odločitve in sklepe, poskrbijo tudi za izpolnitev zahteve v zvezi s prevajanjem sklepa o razvezi zakonske zveze iz nizozemskega v češki jezik, obdelujejo pa tudi tožbe in pooblastilo za zastopanje kot tudi različne vrste licenc in certifikatov oziroma absolutno vse pravne akte.

Da bi postopek obdelave kateregakoli dokumenta v tej jezikovni različici potekal v skladu z veljavnimi pravili, morajo stranke biti seznanjene z dejstvom, da obstajajo primeri, ko ne zadošča samo overitev z žigom sodnega tolmača, ampak mora biti izvedena overitev s Haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom. Ker strokovnjaki zaposleni v okviru te institucije niso v priložnosti, da to vrsto overitve izvedejo, mora vsak posameznik konkretne informacije pridobiti samostojno. Da ne bo pomote, ti strokovnjaki enostavno niso  uradno pooblaščeni za overitev z omenjenim žigom in v skladu s tem strankam niso dolžni zagotoviti informacije o njej. Vsekakor mora lastnik dokumentov, ki naj bi bili prevedeni, izvedeti v pristojnih službah, ali je overitev s Haškim žigom obvezna v tem primeru ali ne. Če dobi informacijo, da njegovi dokumenti morajo biti overjeni z Apostille žigom, je posebej pomembno, da pridobi podrobne informacije o tem, ker sta v praksi najpogostejša dva načina overitve s tem žigom. Enostavneje rečeno, v odvisnosti od vrste dokumenta in pravila, overitev s Haškim žigom poteka ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pa pred tem, pa v skladu s pridobljenimi informacijami vsak posameznik točne ve, kam bo najprej odnesel dokument na obdelavo in kako dolgo naj bi ta postopek trajal.

Omeniti moramo tudi to, da iz nizozemskega v češki jezik neposredno prevajamo tudi diplomo in dodatek k diplomi, prevajalci in sodni tolmači pa kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi tiste, ki so na prvem mestu povezani z znanostjo. Med drugim poskrbijo tudi za prevajanje in pravilno overitev zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju ter predmetnikov in programov fakultet pa tudi prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih ter diplomskih in seminarskih nalog različne tematike pa tudi vseh drugih materialov, ki so povezani s konkretnima področjema. Prav tako izpolnjujejo zahteve v zvezi z obdelavo znanstvenih del in znanstvenih patentov oziroma rezultatov znanstvenih raziskav ter drugih vsebin, ki so povezane z znanostjo.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki zagotavljajo tudi storitve tolmačenja v tej jezični različici in poleg simultanega, so specializirani tudi za konsekutivno in tako imenovano šepetano tolmačenje, v okviru te institucije pa je na voljo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ko se stranka znajde v položaju, da poseduje določene vrste materialov, ki so prevedeni v konkretni jezikovni različici, pri čemer za to zadolžene niso spoštovale niti pravil stroke niti pravil češkega jezika, mora angažirati lektorje in korektorje, da opravijo redakcijo takšnih vsebin. Navedena storitev je prav tako na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri korekturi in lekturi pa omenjeni strokovnjaki ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil prilagajajo prevedene materiale in na ta način njihovim lastnikom omogočajo, da jih brez težav uporabljajo.

Na podlagi zahtev posameznikov prevajalci in sodni tolmači seveda obdelujejo tudi časopisne članke, vse vrste revij ter poljudne kot tudi znanstvene besedilne vsebine. Iz nizozemskega v češki jezik neposredno prevajamo učbenike pa tudi vsako delo književnosti, ki ga stranka dostavi na obdelavo.

Če je to potrebno pristopamo tudi obdelavi spletnih strani zatem spletnih prodajaln in aplikacij kot tudi spletnih katalogov, programov in na splošno vseh vsebin, ki se lahko vidijo na spletu ali pa so z njim povezane. Glede na to, da je optimizacija zelo pomembno v tem primeru, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki spoštujejo vsa pravila, ki vključujejo SEO (Search Engine Optimisation) in tako prispevajo k pomembnemu izboljšanju njihovega položaja pri iskanju za predhodno določene fraze in ključne besede.

Bodisi da nekdo zahteva prevajanje serij, reklamnih sporočil oziroma oddaj različne vsebine in namena (otroške, informativne, zabavne, izobraževalne in druge) ter filmov (animirani, dokumentarni, risani, igrani), v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford najprej dobi prevajanje vseh teh zvočnih ali video materialov in se zatem opredeli med storitvama njihovega podnaslavljanja ali sinhronizacije.

Treba poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko iz nizozemskega v češki jezik neposredno prevajajo tudi reklamne letake in kataloge kot tudi PR članke zatem vizitke, brošure in zloženke ter plakate pa tudi vse druge vsebine, ki so povezane z marketingom.

Glede na to, da se od posameznikov ne zahteva priložitev izvirnih materialov, jim je za vse omenjene materiale omogočen zelo enostaven način dostave pa tudi prevzemanja, tako da je predvideno pošiljanje vsebin na elektronski naslov poslovalnice te institucije. Toda treba je poudariti, da je tudi v tem primeru dovoljen drugačen način prevzemanja in dostave, tako da posamezniki, ki jim ne ustreza, da to storijo elektronski, lahko dodatne informacije dobijo v predstavništvu.

Profesionalno prevajanje revij iz nizozemskega v češki jezik

Povsem vseeno je s katero tematiko se revija ukvarja in ali je namenjena širšemu krogu bralcev ali pa izključno tistim osebam, ki so usposobljene za določena področja, saj prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezikovni različici obdelujejo, tako ilustrirane in strokovne kot tudi otroške pa tudi vse druge vrste revij. Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje časopisnih člankov v tej kombinaciji jezikov in v skladu s potrebami obdelujejo vsako književno delo ali učbenik. Jasno je, da stranke lahko dobijo tudi profesionalno prevedene pesmi in vsa druga poetska književne dela pa tudi beletrijo, romane in druga prozna dela.

Prav tako moramo poudariti, da ti strokovnjaki lahko izpolnijo zahtevo vsakega posameznika tudi kar zadeva neposredno prevajanje spletnih materialov iz nizozemskega v češki jezik. Čeprav se stranke na nas obračajo predvsem zaradi obdelave spletnih strani, omenjeni strokovnjaki strokovno obdelujejo tudi različne programe in aplikacije zatem spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge in na splošno rečeno vsako drugo vsebino, ki se ali nanaša na splet, ali je v okviru njega dostopna. Zelo pomembno je, da vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava teh vsebin, ve, da ko je to potrebno, uporabljajo tudi vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo, kar pa pomeni, da uporablja orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Takšen način obdelave se primarno izvaja, da bi vsi ti materiali kotirali na prvi strani spletnega iskanja in to za besede in izraze, ki jih ti strokovnjaki zelo pazljivo opredelijo.

Prav tako je predvideno, da posamezniki lahko zahtevajo obdelavo vseh vsebin, ki so usmerjeni na reklamiranje. Pri tem sploh ni pomembno, ali se skozi brošure ali kataloge oziroma zloženke ali letake, kot tudi plakate, reklamira neki dogodek, storitev ali podjetje oziroma izdelek, saj prevajalci in sodni tolmači tudi njihovi obdelavi pristopajo profesionalno. Seveda poskrbijo tudi za strokovno prevajanje vizitk iz nizozemskega v češki jezik, vsekakor pa obdelujejo tudi tako imenovane PR članke in vse druge vsebine, ki so na določen način povezane z marketingom. Treba je poudariti, da se njihova strokovnost predvsem odraža v dejstvu, da posebno pozornost posvečajo predvsem prilagajanju vsebine marketinških materialov vsem pravilom, ki veljajo v češkem jeziku. S samim tem potencialne stranke oziroma ljudje, ki uporabljajo ta jezik, ko pridejo v stik z omenjenimi reklamnimi vsebinami, lahko precej lažje razumejo, kaj se točno reklamira.

Prevajanje zabavnih oddaj iz nizozemskega v češki jezik in storitev sinhronizacije/podnaslavljanja

Če je nekomu potrebno prevajanje v tej jezikovni različici, tako za televizijske kot tudi za radijske oddaje zabavnega značaja, ima v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford možnost angažirati strokovnjake, ki izvajajo ali podnaslavljanje teh vsebin ali njihovo sinhronizacijo. Vsekakor iz nizozemskega v češki jezik neposredno prevajamo tudi informativne oddaje in poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi izobraževalne oddaje zatem otroške kot tudi serije oziroma dokumentarne in igrane pa tudi animirane in risane filme in reklamna sporočila ter nasploh katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov. Ker so v ponudbi tudi navedene dodatne storitve, to pomeni, da stranka takoj po prevzemanju teh vsebin, le-te lahko nemoteno prikazuje, kjerkoli je predhodno načrtoval.

Vsaka poslovnica te institucije, poleg omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, katerih specialnost je redakcija vsebin. Pravzaprav gre za korektorje in lektorje, ki lahko že dokončane prevode popravijo oziroma njihovo vsebino popolnoma prilagodijo, tako pravilom konkretne stroke kot tudi samega češkega jezika. Na ta način odpravijo napake, ki so narejene in tako imajo lastniki konkretnih materialov priložnost, da jih praktično uporabljajo, kadarkoli je to potrebno.

Med številne storitve, ki jih sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, sodi tudi konsekutivno zatem šepetano in simultano tolmačenje iz nizozemskega v češki jezik. Moramo omeniti, da je vsaka od teh storitev primerna za točno določeno vrsto dogodkov in ta institucija ponuja možnost vsem, ki jih to zanima, da pod ugodnimi pogoji tudi najamejo opremo za simultano tolmačenje. Torej stranka, ki želi te strokovnjake zadolžiti za izvedbo tolmačenja v omenjeni jezikovni različici, je dolžna na ustrezen način dostaviti absolutno vse relevantne informacije o samem dogodku. Osnovno je, da jih seznani s predvidenim trajanjem konkretne prireditve oziroma dogodka, zatem o številu oseb, ki naj bi bile prisotne in vsekakor o mestu, kjer naj bi dogodek potekal in na splošno o pravilih, ki so povezana z njegovo organizacijo. Stranke so lahko prepričane, da bo izbrana prav tista vrsta tolmačenja, ki prisotnim omogoča, da brez kakršnihkoli težav spremljajo ta dogodek.

Omeniti moramo tudi to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo besedilnih vsebin v tej jezični različici. Seveda lahko obdelujejo, tako poljudna besedila kot tudi tista, ki veljajo za strokovna, njihova tema pa je lahko povezana, tako s številnimi naravoslovnimi kot tudi družbenimi vedami. Poleg neposrednega prevajanja političnih in besedila s področja ekonomije iz nizozemskega v češki jezik, strankam omogočajo tudi obdelavo besedil s področja filozofije in turizma pa tudi vseh tistih, katerih tema je povezana s področji bančništva, prava in politike zatem sociologije in ekologije ter varstva okolja. Prav tako v tej jezični različici poskrbijo za prevajanje besedil, ki se ukvarjajo s tematiko s področja gradbene industrije zatem informacijskih tehnologij in menedžmenta kot tudi izobraževanja, komunikologije in farmacije in marketinga, znanosti in medicine pa tudi vseh drugih nenavedenih znanstvenih disciplin.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz nizozemskega v češki jezik

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi bil prevod, tako tega kot tudi vsakega drugega dokumenta v konkretni jezični kombinaciji pravno veljaven, je, da sodni tolmač v skladu s predpisi izvede tudi njegovo overitev. Namreč, ko se izvede neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz nizozemskega v češki jezik, po tem ta strokovnjak izvede tudi preverjanje oziroma ugotavlja, ali je vsebina tega dokumenta enaka kot v izvirniku in šele po tem prevod opremi s svojim uradnim žigom.

Vsaka stranka, ki želi v skladu z veljavnimi pravili v tej jezikovni različici dobiti preveden, tako ta kot tudi vsak drug dokument, mora dostaviti izvirne vsebine na vpogled, prav tako pa je predvideno, da samostojno pridobi podatke o nadoveritvi. Natančneje rečeno prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford, v tem primeru nimajo pristojnosti, saj je overitev s tako imenovanim Apostille oziroma žigom, poznanim tudi kot Haški izključno v pristojnosti državnih institucij. Ko se stranka obrne nanje, mora vsekakor najprej izvedeti, ali je s tem žigom obvezno overiti te dokumente in potem tudi na kakšen način oziroma ali poteka po končanem prevajanju in overitvi ali pa pred tem.

Omenjeni strokovnjaki v skladu s pravili obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniški izvidi oziroma dokumentacija o medicinskih izdelkih pa tudi številni drugi.

Seveda iz nizozemskega v češki jezik neposredno prevajamo tudi osebne dokumente, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu in oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu kompletno obdelujejo tudi delovno dovoljenje zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi osebno izkaznico, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi dovoljenje za prebivanje in številne druge osebne dokumente.

Ko se pojavi potreba za tem, obdelujemo tudi vse dokumente, ki so povezani ali s področjema sodstva ali prava (pogodbe, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence, pritožbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodni sklepi in druga pravna akta) ali pa s področjem znanosti oziroma izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet in druge vsebine, ki so primarno povezani s tem področjem).

Sevada so ti strokovnjaki prav tako specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz nizozemskega v češki jezik, kar pomeni, da poleg faktur, sklepov o ustanovitvi pravne osebe in poslovnih odločitev kompletno obdelujejo, tako letna in finančna kot tudi revizijska poslovna poročila zatem statut in ustanovitveni akt podjetja ter katerikoli drugi dokument, ki je uradno v sestavi konkretne vrste dokumentacije.

Potem ko to neka stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili pristopajo tudi kompletni obdelavi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo predvsem gradbeno in potem tudi tehnično ter razpisno dokumentacijo. Najpogosteje se zahteva kompletna obdelava laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev zatem gradbenih projektov in deklaracij izdelkov pa tudi navodil za uporabo in vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo eno od konkretnih dokumentacij.

Te strokovnjake stranke lahko angažirajo tudi, če je treba pravilno obdelati katerekoli dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa se nanaša, tako na različne vrste soglasij in izjav kot tudi na katerokoli potrdilo. Predvsem mislimo na dokumente, kot so na primer potrdilo o stanju računa v banki ter potrdila o samskem stanu zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in o višini dohodkov kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje pa tudi vsi drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti različnim institucijam naše države.

Cena prevajanja iz nizozemskega v češki jezik

  • Iz nizozemskega v češki je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!