Prevajanja iz nizozemskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni vrhunski strokovnjaki, katerih specialnost je prav zagotavljanje te storitve, to pomeni, da je zainteresiranim strankam na tem mestu na voljo tudi neposredno prevajanje iz nizozemskega v japonski jezik.

Ekipo te institucije sestavljajo, tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi številni drugi strokovnjaki, ki na zahtevo izvajajo različne dodatne storitve.

Tako na primer pri obdelavi reklamnih sporočil, serij in vseh vrst filmov (risani, igrani, animirani in dokumentarni) pa tudi televizijskih oziroma radijskih oddaj katerekoli tematike (informativne, zabavne, otroške, izobraževalne in ostale), stranke lahko zahtevajo njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Zahvaljujoč tem dodatnim storitvam bodo vsi video in zvočno materiali kompletno obdelani in avtomatsko takoj pripravljeni za predstavljanje.


Prevajanje iz nizozemskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v nizozemski jezik

Poleg tega zainteresirane stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje strokovnih besedil iz nizozemskega v japonski jezik in to ne glede za njihovo tematiko pa tudi dolžino in kompleksnost, ker sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo besedilne materiale, ki se ukvarjajo s temo iz katere koli naravoslovne ali družbene vede. Prav tako prevajajo tudi poljudna besedila kot tudi časopisne članke zatem ilustrirane in otroške in vse druge vrste revij. Če nekdo to zahteva ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje književnih del, tako poetskih kot tudi proznih, toda na podlagi zahtev pristopajo tudi prevajanju učbenikov v konkretni jezični različici.

Treba poudariti zelo pomembno dejstvo, ki je povezano s storitvijo tolmačenja, saj omenjeni strokovnjaki lahko uporabijo, tako šepetano in simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v japonski jezik. Vsekakor bo konkretna vrsta prevajanja opredeljena na podlagi samega dogodka oziroma njegove organizacije in tudi najem opreme za simultano tolmačenje bo ponujeno strankam, za katere dogodek je ta storitev primerna.

Prethodno smo omenili, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxforda niso zaposleni samo prevajalci in sodni tolmači, ampak so med drugim tukaj korektorji kot tudi lektorji, tako da jih zainteresirana stranka lahko angažira zaradi redakcije. Navedena storitev je zelo pomembna, če prevod določenih vsebin ne ustreza pravilom japonskega jezika oziroma v primeru, ko oseba, ki je izvajala obdelavo, ni spoštovalo osnovnih smernic, tako da v teh materialih obstajajo napake. Ti strokovnjaki seveda na zahtevo posameznikov uporabljajo vsa pravila, ki jih predvideva korektura pa tudi profesionalna lektura, pa na ta način lastnikom slabo obdelanih vsebin omogočajo, da v optimalnem roku dobijo kakovosten prevod.

Treba je poudariti tudi to, da je na zahtevo strank na voljo neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz nizozemskega v japonski jezik, toda zaposleni v okviru omenjene institucije lahko prevajajo tudi programsko opremo (vse vrste aplikacij in programa) zatem spletne strani kot tudi spletne kataloge ter nasploh vsako vsebino, ki je povezana s spletom oziroma računalništvom. V toku postopka obdelave vseh teh materialov se v skladu s potrebami uporabljajo tudi specializirana orodja, poznanim kot SEO (Search Engine Optimisation), pa se v skladu s tem tudi njihova vsebina maksimalno korektno prilagaja pravilom, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci odgovarjajo zahtevam posameznikov tudi v zvezi z obdelavo vseh vrst marketinških materialov, tako da poleg plakatov, vizitk in brošur lahko pristopijo prevajanju reklamnih letakov zatem PR člankov in zloženk kot tudi katalogov in na splošno vseh drugih vsebin, ki so namenjene reklamiranju ali določenega izdelka ali storitve oziroma predstavljanju samega podjetja oziroma dogodkov.

Za vse materiale, za katere posamezniki zahtevajo prevajanje v navedeni jezikovni različici in sodijo med dokumente je opredeljeno nepisano pravilo o dostavi na elektronski naslov, pri čemer je prav tako predviden tudi enak način prevzemanja obdelanih vsebin. Po potrebi stranke lahko izberejo tudi neki drugi princip, vsekakor pa jih bodo pristojni v predstavništvu omenjene institucije dodatno informirali z ostalimi načini prevzemanja oziroma dostave materialov te vrste.

Predvideno je, da bodo izpolnjene tudi zahteve, ki so povezane z neposrednim prevajanjem dokumentov iz nizozemskega v japonski jezik, pri tem pa bo izvedena tudi njihova overitev. Gre pravzaprav za overitevz žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer se tem vsebinam zagotavlja pravna veljavnost, saj ta vrsta overitve potrjuje enakost dokumenta, ki je preveden in njegovega izvirnika. Prav zahvaljujoč takšnemu principu obdelave se lastnikom teh vsebin zelo hitro omogoča, da jih uporabljajo v praksi, saj so s pravnega vidika izenačeni z vsemi ostalimi izvirnimi dokumenti.

Toda stranke so vsekakor dolžne spoštovati zelo jasno opredeljeno pravilo o dostavi dokumentov, ker so pri tem dolžni priložiti izvirnike na vpogled. Razume se, da sodni tolmači ugotavljajo, ali gre za enaka dokumenta, saj se overitev z žigom teh strokovnjakov sme izvesti samo, če med njima ni razlike. Da ne bo pomote, če stranka dostavi predhodno preveden dokument, v njem pa obstajajo napake oziroma vsebina se ne ujema z izvirno, jim omenjeni strokovnjaki najprej predlagajo storitev lekture oziroma korekture, da bi lahko overil konkretne materiale.

Poleg vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga), sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank kompletno obdelujejo tudi absolutno vse dokumente, ki sodijo med pravne akte (pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence, pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, pogodbe, certifikati, sodne odločbe, sklep o razvezi zakonske zveze in vsi drugi dokumenti, ki so povezani s sodstvom ali pravomm).

Torej jasno je, da je postopek dostave vseh vrst dokumentov na obdelavo nekoliko drugačen glede na vse druge vsebine, ker stranka prilaga izvirnike, lahko izbere enega od treh razpoložljivih načinov. Na prvem mestu lahko izvede osebno dostavo dokumentov, če pa ji to ne ustreza, jih lahko pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa s pomočjo določene kurirske službe na naslov predstavništva.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, bodo prav tako pravilno obdelani, pri tem pa lahko iz nizozemskega v japonski jezik neposredno prevajamo specifikacije farmacevtskih izdelkov potem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter številne druge dokumente, ki vstopajo v njeno sestavo.

Predvideno je, da posamezniki lahko zahtevajo tudi obdelavo, tako potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o samskem stanu in in potrdila o stanju računa v banki pa tudi soglasij za zastopanje oziroma številnih drugih vrst teh dokumentov, ki jih je zelo pogosto treba predložiti institucijam Republike Slovenije.

Če nekdo želi dobiti prevajanje kateregakoli dokumenta bistveno hitreje kot je predvideno, se mora s pristojnimi v poslovalnici dogovoriti o tem in da skenirane vsebine najprej dostavi elektronsko ter praktično takoj po tem na enega od opisanih načinov pošlje ali prinese izvirne dokumente na vpogled.

Potem ko strokovnjaki te institucije izvedejo predpisano obdelavo vseh dokumentov, ki jih posamezniki dostavijo, bo strankam omogočeno, da osebno pridejo v poslovalnico in jih osebno prevzamejo, lahko pa se opredelijo tudi za drugo možnost. Namreč odprta je tudi možnost pošiljanja kompletno obdelanih dokumentov katerekoli vrste na naslov lastnika, ki se v skladu s cenikom kurirske službe, ki je dolžna izvesti to storitev, zaračunava neposredno od stranke.

Zainteresirane stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz nizozemskega v japonski jezik (fakture, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in druga), prevajalci in sodni tolmači pa v tej jezični različici vsekakor obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi tehnično oziroma gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Poleg vseh do zdaj omenjenih dokumentov v skladu s potrebami strank omogočamo tudi profesionalno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, predmetnikov in programov fakultet ter prepisa ocen oziroma diplome in dodatka k diplomi zatem rezultatov znanstvenih raziskav in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole pa tudi znanstvenih patentov in vseh drugih dokumentov, ki so strogo povezani z znanostjo ali izobraževanjem. Pri čemer strokovnjaki angažirani v okviru omenjene institucije, izpolnjujejo tudi zahteve vsakega posameznika v zvezi s prevajanjem diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz nizozemskega v japonski jezik kot tudi vseh drugih vsebin, ki do zdaj niso omenjene, povezane pa so s konkretnimi področji.

Dejstvo je, da postopek obdelave dokumentov poteka v skladu s pravili, ki so zelo natančno opredeljena, toda obstaja ena vrsta overitve, ki jo strokovnjaki te institucije, na žalost nimajo pravice izvesti. S tem mislimo na postopek nadoveritve, ki predvideva overitev z žigom, poznanim pod imenom Haški pa tudi Apostille. Toda stranke morajo vedeti, da samo zakon določa dokumente, ki jih je treba overiti s tem žig ter katere ne in po kakšnem principu, pa so prav to tudi informacije, ki jih mora stranka pridobiti, preden dostavi vsebine na obdelavo v poslovalnico. Enostavneje rečeno, overitev s Haškim žigom v glavnem poteka na enega od dveh načinov, pa je zato pomembno, da posameznik izve, ali ta vrsta overitve poteka po prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača ali pa se določeni dokumenti najprej opremijo z Apostille žigom in se po tem obdelajo v skladu s pravili. Pravzaprav je od vseh teh informacij odvisno, na koga se mora najprej obrniti, tako da je celoten postopek obdelave vsebin v veliki meri poenostavljen in hitrejši.

Neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz nizozemskega v japonski jezik

Ker ima Prevajalski center Akademije Oxford za osnovni cilj zagotavljanje, ne samo profesionalnih, ampak tudi kompletnih storitev, tudi ne preseneča, da je zainteresiranim strankam na razpolago tudi prevajanje reklamnih sporočil iz nizozemskega v japonski jezik in storitev strokovnega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije teh vsebin. Toda poleg njih prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi animirane oziroma igrane filme zatem zabavne oddaje kot tudi otroške in dokumentarne filme, serije in informativne oddaje pa tudi risane filme in absolutno vsako drugo vrsto zvočnih in video materialov. Potem tudi vsak posameznik izbere, ali mu bolj ustreza postopek sinhronizacije ali podnaslavljanja, tako da v relativno hitro dobi priložnost, da te vsebine prikazuje na določenem mediju ali pa jih predvaja na radijskih postajah in v kinematografu.

Treba je poudariti tudi to, da navedena institucija v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposluje strokovne osebe, katerih zadolžitev je povezana z zagotavljanjem storitev lekture in korekture. Profesionalna redakcija je vrsta storitve, ki ima za cilj izvajanje potrebnih popravkov v materialih katerekoli vrste, za katere je prevajanje v navedeni jezikovni različici opravljeno nekorektno. Lektorji in korektorji morajo najprej določiti, katere napake obstajajo v teh vsebinah in potem tudi, da jih v skladu s pravili odpravijo oziroma vsebine uskladijo s ciljanim jezikom.

Iz nizozemskega v japonski jezik neposredno prevajamo tudi spletne kataloge in prodajalne, sodni tolmači in prevajalci pa lahko prav tako prevajajo tudi vsak program ali aplikacijo oziroma programsko opremo kot tudi spletno stran ali neko drugo vsebino, ki je izključno povezana z računalništvom in spletom. Pri postopku obdelave bodo uporabljena tudi pravila, ki so povezana s strokovno optimizacijo spletnih materialov, kar pomeni uporabo orodij, poznanih kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Ko bo končana obdelava in določena vsebina postavljena na splet, bi jo moral lokalni iskalnik opaziti in kotirati bistveno bolje oziroma jo narediti bolj vidno v okviru prve strani rezultatov za tiste izraze in besede, ki so jih ti strokovnjaki pazljivo določili.

Dobro bi bilo omeniti tudi to, da v okviru te institucije obstajajo tudi strokovne osebe, ki posedujejo več kot dovolj izkušenj v obdelavi besedilnih vsebin, tako znanstvenih kot tudi tistih, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev različne ravni izobrazbe oziroma poljudnih. Vsekakor je treba posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko na podlagi zahtev strank izvajajo, tako neposredno prevajanje političnih, ekonomskih in pravnih besedil iz nizozemskega v japonski jezik kot tudi tistih, ki so povezana s področji znanosti, financ in bančništva oziroma farmacije, psihologije in izobraževanja. V skladu z željami posameznikov prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij gradbene industrije, medicine in komunikologije pa tudi filozofije, informacijskih tehnologij in turizma oziroma ekologije in varstva okolja, sociologije in marketinga kot tudi menedžmenta in vseh drugih znanstvenih disciplin, ki niso navedene in so povezane, ne samo z družbenimi, ampak tudi s številnimi naravoslovnimi vedami.

Profesionalno prevajanje književnih del iz nizozemskega v japonski jezik

Ko rečemo, da strokovnjaki te institucije iz nizozemskega v japonski jezik lahko prevajajo književna dela, pravzaprav mislimo tudi na tista, ki sodijo med prozna pa tudi na tista, ki so povezana s pesmimi oziroma sodijo med poetska književna dela. Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznikov tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi učbenike, ne glede na to, s katero znanstveno disciplino so povezani, pa tudi časopisne članke kot tudi revije vseh vrst (strokovne, ilustrirane, otroške in druge).

Prav tako se ti strokovnjaki lahko pohvalijo z dejstvom, da so usposobljeni za zagotavljanje storitve tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, Prevajalski center Akademije Oxford pa vsakomur, ki ga to zanima, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V principu se od posameznikov, ki želijo omenjene strokovnjake zadolžiti za izvedbo tolmačenja iz nizozemskega v japonski jezik, zahteva predvsem posredovanje vseh potrebnih informacij o določeni prireditvi oziroma o dogodku. Generalno rečeno, prevajalci in sodni tolmači morajo izvedeti, koliko naj bi ta dogodek trajal in kje bo točno potekal pa tudi koliko udeležencev je predvideno oziroma kako bo prireditev izvedena, saj zagotavljajo, tako storitev simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici. Potem ko pridobijo vse te informacije in opravijo njihovo pravilno analizo, v okviru uradne ponudbe tudi točno določijo, katera storitev bo uporabljena.

Če to nekdo želi, v okviru poslovalnice te institucije vsekakor lahko dobi tudi profesionalno obdelavo vseh vrst vsebin, ki so namenjene reklamiranju. Neposredno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v japonski jezik vključuje, tako obdelavo plakatov, PR člankov in katalogov kot tudi brošur pa tudi reklamnih zloženk zatem vizitk, letakov in vseh drugih vsebin, ki so povezane s konkretnim področjem. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo tudi marketinška pravila, kar pomeni, da v toku postopka obdelave vseh teh pa tudi številnih drugih podobnih vsebin prav njih tudi uporabljajo, ko konkretne materiale prilagajajo samemu japonskemu jeziku in njegovim govorcem, ki so hkrati tudi potencialne stranke.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz nizozemskega v japonski jezik

Ne samo, da zainteresiranim strankam omogočamo konkretno storitev, ampak bo v skladu z veljavnimi pravili opravljena tudi overitev. Torej potem, ko prevajalci in sodni tolmači na ta način obdelajo specifikacije farmacevtskih izdelkov, konkretni dokument dobi pravno in zakonsko veljavnost in se sme nemoteno uporabljati, kadarkoli je to potrebno.

Da bilo neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v japonski jezik izvedeno pravilno, morajo njihovi lastniki na vpogled prinesti izvirne dokumente, lahko pa jih tudi pošljejo na enega od razpoložljivih načinov. Prav tako tudi priporočamo vsakemu posamezniku, ki ima potrebo za prevajanjem raznih osebnih dokumentov v tej jezikovni različici, da samostojno pridobi informacije o postopku nadoveritve, da bi na ta način prihranil veliko svojega časa. Mora je poudariti, da strokovnjaki te institucije nimajo potrebnih pooblastil, da bi na neki dokument opremili z Apostille žigom, ki ga imenujemo tudi Haški.

Vsa ostali dokumenti, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer zdravniški izvidi in dokumentacija o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številni drugi bodo v skladu z zahtevami posameznikov najprej prevedeni v konkretni kombinaciji jezikov in takoj po tem tudi overjeni.

Če se za tem javi potreba, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih posamezniki morajo predložiti neki pristojni instituciji, pri tem mislimo predvsem na vse vrste potrdil zatem izjav kot tudi soglasij. Iz nizozemskega v japonski jezik neposredno prevajamo tudi potrdila o višini dohodkov pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi in soglasja za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki, potem potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in vsak drug dokument, ki ga stranka na ustrezen način dostavi na obdelavo.

Zainteresirane stranke vsekakor pričakuje tudi kompletna obdelava vseh vrst pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, pritožbe in sodbe, licence, sodne odločbe in sklepi, pravni red Evropske Unije, tožbe, pogodbe, certifikati in ostali dokumenti, ki so povezani s sodstvom ali pravom), prav tako pa izpolnjujemo tudi zahteve vsakega posameznika v zvezi z obdelavo poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja in številni drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem bodisi nekega podjetnika, bodisi podjetja).

Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači pravilno odgovarijo tudi na željo posameznikov v zvezi z obdelavo dokumentov s področij, tako izobraževanja kot tudi znanosti in prevajajo diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in prepis ocen pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol zatem znanstvena dela in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav in diplomske naloge ter predmetnike in programe fakultet in številne druge materiale, ki so povezani s konkretnima področjema.

Iz nizozemskega v japonski jezik neposredno prevajamo tudi potrdila o državljanstvu pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu zatem vozniško dovoljenje in potni list, pri čemer stranke lahko omenjene strokovnjake zadolžijo tudi za kompletno obdelavo dovoljenja za prebivanje in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču kot tudi prometnega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o smrti, delovnega dovoljenja in vseh drugih osebnih dokumentov.

Poleg tega so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni tudi za kompletno obdelavo, tako navodila za uporabo, gradbenih projektov in deklaracij izdelkov kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi številnih drugih dokumentov, ki sestavljajo gradbeno in razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

Cena prevajanja iz nizozemskega v japonski jezik

  • Iz nizozemskega v japonski je 45 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 50 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!