Prevajanja iz nizozemskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če koga zanima obdelava različnih vsebin v tej jezični različici, mu je konkretna storitev na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. V njem so zaposleni številni strokovnjaki, katerih specialnost je predvsem neposredno prevajanje iz nizozemskega v portugalski jezik. Njih stranke lahko angažirajo, da bi dobili kompletno prevedene dokumente katerekoli vrste, kot so na primer različne vrste soglasij in potrdil oziroma izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in ostali dokumenti, ki jih je pogosto treba predložiti pristojnim institucijam). Strokovnjaki te specializirane institucije profesionalno prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi zdravniške izvide in ostale vsebine, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Način, na katerega se obdelujejo dokumenti, je specifičen v tem smislu, da jih prevajalci in sodni tolmači najprej prevajajo in takoj po tem imajo dolžnost, da konkretni dokument overijo. Moramo poudariti, da ima ta vrsta overitve za cilj ugotavljanje enakosti vsebine prevedenega dokumenta z izvirnim in da poteka skladu s pooblastili, ki jih posedujejo uradno pooblaščene osebe, sicer zaposlene v okviru te institucije oziroma sodni tolmač.

Še posebej je pomembno, da stranka dostavi tudi izvirne dokumente, saj ta strokovnjak njih primerja s prevedenimi vsebinami. Samo, če je popolnoma prepričan, da med njima ni nikakršne razlike, bo izvedel overitev oziroma s svojim žigom opremil preveden dokument in s tem potrdi, da je enak izvirniku in na ta način omogočajo stranki, da jih uporablja ob različnih priložnostih.


Prevajanje iz nizozemskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v nizozemski jezik

Vsekakor je dostava lahko izvedena na način, kot to posamezniku najbolj ustreza, prisotne pa so tri možnosti, ki vključujejo, tako pošiljanje izvirnih dokumentov preko kurirske službe oziroma njihovo osebno prinašanje v poslovalnico te institucije kot tudi njihovo pošiljanje izključno s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”.

Razume se, da stranke omenjene strokovnjake prav tako lahko zadolžijo tudi za izvedbo storitve, ki vključujejo neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz nizozemskega v portugalski jezik. Poleg revizijskih poročil, statuta podjetja in poslovnih odločitev oziroma faktur, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi finančna kot tudi letna poslovna poročila in statut in ustanovitveni akt podjetja pa tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem določene firme oziroma podjetnika.

Prav tako so specializirani tudi za kompletno obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev zatem deklaracij izdelkov in gradbenih projektov pa tudi navodila za uporabo oziroma absolutno vseh dokumentov, ki uradno štejejo kot sestavni del razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije.

Treba je poudariti, da ti strokovnjaki lahko v kratkem roku prevajajo določeno dokumentacijo ali dokument, če to neka stranka zahteva, toda tedaj se postopek dostave dokumentov razlikuje v tem pogledu, da je predvideno, da jih zainteresirana stranka pošlje na uradni elektronski naslov poslovalnice, da bi celoten postopek njihove obdelave lahko potekal tako hitro. Seveda je treba izpolniti predhodno omenjeno zahtevo, tako da mora stranka temu strokovnjaku čim prej oziroma takoj po tem dostaviti izvirnike na vpogled.

Razume se, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v portugalski jezik, kar pomeni, da kompletno obdelujejo vsak dokument, ki sodi na področje ali sodstva ali prava. Poleg pooblastila za zastopanje, sodnih odločb in tožb, certifikatov in pogodb v skladu s predpisi prevajajo in overjajo tudi pravni red Evropske Unije, pritožbe in licence kot tudi sodne sklepe in vse ostale pravne akte.

Katerikoli dokument, ki sodi na področje znanosti ali izobraževanja, prav tako lahko pravilno prevedemo v konkretni jezikovni različici. In ne samo, da omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet, ampak prevajajo in overjajo diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen, po potrebi pa tudi diplomske kot tudi seminarske naloge, ne glede na njihovo kompleksnost in na temo, s katero se ukvarjajo. Prav tako izpolnjujejo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz nizozemskega v portugalski jezik, v skladu s pravili pa lahko obdelujejo tudi znanstvena dela kot tudi znanstvene patente in vse ostale vsebine iz omenjenih področij.

Vsekakor stranke lahko pričakujejo tudi storitev, ki je povezana s strokovno obdelavo vseh osebnih dokumentov, kar je povezano predvsem z izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilom o stalnem prebivališču in delovnim dovoljenjem oziroma vozniškim in prometnim pa tudi s potnim listom, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebno izkaznico in dovoljenjem za prebivanje kot tudi z izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter z vsakim drugim osebnim dokumentom.

V zvezi z obdelavo dokumentov je treba poudariti tudi dejstvo, ki je posebej pomembno in ima izjemen vpliv na postopek obdelave teh vsebin. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so uradno zaposleni v okviru omenjene institucije, vendarle niso pooblaščeni, da določeni dokument overijo s tako imenovanim Apostille žigom, ki ga drugače imenujemo tudi Haški. Glede na to, da to mora biti izvedeno, a če to predvideva zakon, velja splošno priporočilo vsaki zainteresirani stranki, da najprej kontaktira s pristojno institucijo naše države in se pozanima. Mora vedeti tudi to, da overitev s Haškim žigom poteka na dva načina in da je istočasno z zakonom določeno tudi, za kateri dokument pa tudi na kakšen način poteka. Torej stranka mora vprašati, ali je Apostille žig obvezen za vsebine, ki jih želi dobiti prevedene v omenjeni jezikovni različici in potem mora tudi izvedeti, ali ta vrsta overitve poteka neposredno po tem, ko strokovnjaki izvedejo obdelavo, za katero so pooblaščeni ali pa najprej poteka overitev s Haškim žigom in šele potem se pristopa prevajanju dokumenta in samega žiga in šele na koncu se takšen dokument overja s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Določeno je pravilo, da vsak posameznik kompletno obdelane dokumente lahko prevzame v predstavništvu te institucije osebno ali pa se opredeli za drugo možnost, ki vključuje dostavo teh vsebin na njegov naslov. Ker to storitev izvaja kurirska služba, jo vsekakor tudi neposredno zaračuna od stranke, saj ni vračunana v osnovno ceno, ki vključuje prevajanje in overitev konkretnih dokumentov.

Vsekakor je za vse ostale vsebine uporaben precej bolj enostaven princip, tako dostave na obdelavo kot tudi njihovega prevzemanja in v tem primeru je zainteresiranim strankam omogočeno, da to storijo elektronsko. V primeru, da jim ne ustreza dostava in prevzemanje teh vsebin na elektronski naslov, bodo dodatno obveščeni o ostalih principih dostave in prevzemanja, ki so prav tako na voljo.

S tem v zvezi je dobro reči, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vrste besedil, katerih tema sodi na področje različnih družbenih pa tudi naravoslovnih ved. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz nizozemskega v portugalski jezik, ti strokovnjaki pa poskrbijo tudi za prevajanje kateregakoli književnega dela (poezija, beletrija, romani in druga prozna književna dela) kot tudi učbenikov, ki se ukvarjajo z različnimi temami.

Specializirani so tudi za tolmačenje v tej jezični različici, pri katerem poleg konsekutivnega uporabljajo tudi pravila, ki so značilna za šepetano in simultano tolmačenje. Vsekakor morati stranka, ki jo zanima ta storitev, pravočasno da posredovati vse relevantne podatke o samem dogodku, da bi se odločili, katera od omenjenih storitev bo uporabljena. V okviru te institucije je prav tako odprta tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, ki je vrhunske kakovosti.

Zainteresirane stranke v tej jezični kombinaciji prav tako lahko dobijo profesionalno prevedene vse vrste reklamnih materialov in poleg plakatov, brošur in reklamnih letakov omenjeni strokovnjaki poskrbijo tudi za obdelavo PR člankov zatem vizitk in katalogov kot tudi reklamnih letakov in drugih vsebin, ki so v osnovi namenjene predstavljanju različnih storitev kot tudi izdelkov pa tudi poslovanja podjetja in določenih dogodkov potencialnim strankam.

Glede na to, da so v okviru te institucije zaposleni tudi profesionalni podnaslavljalci, tako da je vsakomur, ki želi dobiti neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz nizozemskega v portugalski jezik, omogočeno tudi njihovo angažiranje, da bi bile te vsebine podnaslovljene. Poleg te storitve je zagotovljena tudi profesionalna sinhronizacija, tako da stranke na enem mestu dobijo profesionalno obdelane izobraževalne, zabavne, otroške, informativne in druge vrste oddaj zatem animirane filme in reklamna sporočila oziroma igrane filme različnih žanrov kot tudi dokumentarne in risane pa tudi serije in vse ostale vsebine, ki naj bi bile prikazane ali v kinematografu ali na televiziji oziroma na spletu in predvajane na radijskih postajah.

Ob maksimalno pravilni uporabi SEO orodij (Search Engine Optimisation) izvajamo tudi prevajanje vseh spletnih vsebin v navedeni jezikovni različici. Zahvaljujoč implementaciji teh pravil spletni katalogi zatem spletne prodajalne in spletne strani in vse ostale spletne vsebine precej bolje kotirajo. Prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev posameznikov v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi programsko opremo oziroma vse aplikacije in programe, ki bodo pravilno dostavljeni.

Storitev profesionalne korekture in lekture je na voljo v predstavništvu konkretne institucije, tako da stranke, ki so obdelavo različnih vrst vsebin imele priložnost dobiti od določenega posameznika, toda niso bile zadovoljne s to storitvijo, skozi redakcijo v relativno kratkem roku dobijo kakovostno obdelane vsebine, saj so lektorji in korektorji, ki to storitev zagotavljajo, usposobljeni za izvedbo profesionalne redakcije katerekoli vrste materialov.

Prevajanje gradbenih projektov iz nizozemskega v portugalski jezik

Ko se pojavi potreba posameznikov, bo izvedeno neposredno prevajanje gradbenih projektov iz nizozemskega v portugalski jezik, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford pa vsekakor izvajajo tudi storitev, ki je povezana z overitvijo prevedenih dokumentov. Točneje, zapriseženi sodni tolmač tedaj primerja dokument, ki je preveden z izvirnim in ugotavlja, ali gre za vsebine, ki so enake in v skladu s predpisi prevedeni dokument overja s svojim žigom. Na ta način pravzaprav potrjuje, da gre za enake vsebine, tako da stranke, ki so lastniki konkretnih materialov, dobijo pravico, da jih uporabljajo kot pravno absolutno veljavne.

Vsakdo, ki želi dobiti prevedene ali gradbene projekte ali neki drugi dokument, ki sestavlja gradbeno ali nekdo drugo vrsto dokumentacije, mora omenjenemu strokovnjaku na vpogled dostaviti tudi izvirne vsebine, da bi postopek overitve potekal v skladu z veljavnimi pravili.

Drugače profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki jih omenjena institucija zaposluje, ne morejo izvesti overitve z Apostille žigom, saj pri okrožnih sodiščih naše države obstajajo specializirani oddelki, katerih zaposleni so zadolženi za overitev s Haškim žigom, kar je njegovo drugo ime. Zato se mora vsakdo, ki ima potrebo, da v navedeni jezikovni različici dobi obdelan katerikoli dokument, prav v teh službah tudi pozanimati, in sicer najprej o tem, ali je overitev z Apostille žigom obvezna v konkretnem primeru. Potem morajo pridobiti tudi informacije o trenutku overitve, saj sta prisotna dva postopka, ki vključujeta overitev s Haškim žigom oziroma po obdelavi s strani teh strokovnjakov ali neposredno pred tem, kar je vse v skladu z zakonom.

Poleg že omenjenih dokumentov bo na zahtevo strank izvedeno tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz nizozemskega v portugalski jezik pa tudi navodila za uporabo in deklaracij izdelkov kot tudi vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo, ne samo gradbeno, ampak tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili vsekakor izvajajo tudi obdelavo za vse dokumente, ki so povezani predvsem s področjema znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, znanstveni patenti, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in druga), v omenjeni jezikovni različici pa seveda prevajajo in potem tudi pravilno overjajo vsak dokument, ki se nanaša na sodstvo ali pravo (pogodbe, certifikati, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, licence, pritožbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe in odločitve in katerikoli drugi pravni akt).

Na podlagi zahtev posameznikov bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v portugalski jezik. Poleg potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu v to skupino dokumentov sodijo tudi vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi dovoljenja različnih vrst (delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje in vozniško).

Glede na to, da obstaja tudi veliko število dokumentov, ki jih morajo posamezniki v določeni situaciji predložiti pristojni instituciji, tako da prevajalci in sodni tolmači, v skladu s pravili obdelujejo, tako potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o nekaznovanosti in vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav.

Omeniti je treba tudi to, da so omenjeni strokovnjaki specializirani za izvedbo kompletne obdelave vsakega dokumenta, ki sestavlja, tako poslovno kot tudi medicinsko dokumentacijo. Poleg prevajanja sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz nizozemskega v portugalski jezik oziroma statuta in ustanovitvenega akta podjetja in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov prevajajo in v skladu s pooblastili tudi overjajo vse vrste poslovnih poročil (letna, revizijska, finančna) pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, poslovne odločitve in zdravniške izvide kot tudi fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma absolutno vsak dokument, ki sodi ali v poslovno ali v medicinsko dokumentacijo.

Neposredno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v portugalski jezik

Vsi tiste vsebine, ki so namenjene predstavljanju, tako določenega dogodka kot tudi reklamiranju katerekoli vrste izdelkov in storitev pa tudi na splošno poslovanja nekega podjetja lahko prevedemo v omenjeni jezikovni različici. Vsekakor je treba poudariti, da za to specializirani prevajalci in sodni tolmači posedujejo dolgoletne izkušnje v obdelavi materialov te vrste, tako da neposredno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v portugalski jezik, ki ga izvedejo, ima pozitiven učinek na potencialne stranke. Gre za to, da med obdelavo ti strokovnjaki vsebino, tako PR besedil, reklamnih brošur ali zloženk kot tudi katalogov zatem plakatov in reklamnih letakov in vseh drugih materialov te vrste, prilagajajo predvsem govorcem portugalskega jezika, saj so njim te vsebine primarno namenjene. Tako pravzaprav sporočila, ki jih le-te vsebujejo, zelo enostavno pridejo do Portugalcev oziroma do vseh tistih oseb, ki uporabljajo ta jezik in s čimer bo seveda dosežen tudi osnovni cilj prevajanja. Posebej moramo poudariti, da stranke, ki jih to zanima, lahko konkretne strokovnjake zadolžijo tudi, če v omenjeni kombinaciji jezikov želijo dobiti profesionalno prevedene vizitke.

Zaposleni v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford zainteresiranim strankam prav tako lahko ponudijo tudi tolmačenje iz nizozemskega v portugalski jezik, v okviru predstavništva pa je na voljo tudi storitev, ki je povezana z najemom najnovejše opreme za simultano tolmačenje z odličnimi lastnostmi. Vse stranke, ki imajo potrebo za tolmačenjem v tej različici so vsekakor dolžne, da podatke o samem dogodku ali o prireditvi najprej pravilno dostavijo, ker prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo, tako simultano kot tudi konsekutivne in tako imenovano šepetano tolmačenje. Drugače je natančno opredeljeno, za katero vrsto dogodka se konkretna storitev izvaja, zato se upoštevajo informacije o njegovem trajanju in na splošno o organizaciji pa tudi o številu oseb, ki naj bi sodelovale. Zaželeno je tudi, da stranka posreduje tudi podatke, ki so povezani s samo lokacijo prirejanja in ko se vse to upošteva, bo tudi uradno odločeno, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena v tem primeru.

Če nekdo stranko zanima obdelava besedilnih materialov, mora vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci profesionalno odgovarjajo na zahteve v zvezi s prevajanjem strokovnih in poljudnih besedil iz nizozemskega v portugalski jezik in to katerekoli tematike. To pa pomeni, da med drugim prevajajo, tako besedila s področij marketinga, psihologije, farmacije in filozofije kot tudi tista, ki so povezana z gradbeno industrijo, medicino in komunikologijo oziroma informacijskimi tehnologijami. To pa pomeni, da seveda prihaja v poštev obdelava besedil, tako s področij menedžmenta, znanosti in ekonomije pa tudi ekologije in varstva okolja kot tudi bančništva, prava in izobraževanja oziroma turizma, financ, politike in številnih drugih znanstvenih disciplin, ki sodijo, tako med naravoslovne kot tudi družbene vede.

Prevajanje časopisnih člankov iz nizozemskega v portugalski jezik

Tematika časopisnih člankov, za katere stranka zahteva prevajanje v tej jezikovni različici je lahko povezana s katerimkoli področjem. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje revij iz nizozemskega v portugalski jezik, ne glede na to, ali gre za ilustrirane, strokovne, otroške ali neke druge. Prav tako so usposobljeni tudi za obdelavo vseh knjig in to se nanaša tudi na književna dela s področja poezije oziroma proze pa tudi na učbenike katerekoli tematike.

Ker obstajajo tudi osebe, ki so navedeno storitev zahtevale v okviru neke druge institucije, ali pa so angažirale posameznika, ki jih je prepričal, da lahko izvede profesionalno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, relativno pogosto pa se dogaja, da stranka sploh ni zadovoljna z obdelavo teh materialov. Pravzaprav v njih obstajajo predvsem napake, ki vplivajo na uporabo vsebin, zato jih je treba odpraviti, kar sodi v redakcijo. Konkretna storitev je zaupana profesionalnim korektorjem in lektorjem, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford prav tako zaposluje in je maksimalno profesionalna. Navedeni strokovnjaki tedaj izvajajo analizo vseh tistih napak, ki jih je naredil nekdo pred njimi in jih potem odpravljajo v skladu s pravili najprej prevajalske stroke in potem tudi samega portugalskega jezika in na ta način posameznikom omogočajo, da v relativno kratkem roku dobijo vsebine, ki so popolnoma pripravljene za uporabo.

Če ima nekdo potrebo dobiti preveden katerikoli zvočni ali video material v konkretni jezični kombinaciji, se mora zavedati, da v okviru te institucije prav tako lahko zahteva tudi storitev profesionalne sinhronizacije vseh teh vsebin ali njihovega podnaslavljanja. Zahvaljujoč takšnemu pristopu, najprej izvajajo neposredno prevajanje serij in animiranih filmov iz nizozemskega v portugalski jezik oziroma oddaj informativnega in izobraževalnega kot tudi zabavnega značaja ter igranih filmov in reklamnih sporočil pa tudi risanih in dokumentarnih filmov oziroma vseh drugih, tako video kot tudi zvočnih materialov in potem se pristopa eni od omenjenih dodatnih storitev. Na ta način stranka v optimalnem roku dobi kompletno obdelane vsebine te vrste in praktično rečeno, čim izvede njihovo prevzemanje na enega razpoložljivih načinov, jih lahko predvaja tudi na radijskih postajah in v kinematografu oziroma jih prikazuje na spletu, televiziji in na splošno, kjerkoli želi.

Prav tako pa je treba poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci ustrezno odgovarjajo na zahteve vsakogar, ki mu je potrebno, tako prevajanje spletnih strani iz nizozemskega v portugalski jezik kot tudi vseh drugih vsebin, ki so predvsem povezane s spletom oziroma računalništvom. To vključuje tudi programsko opremo oziroma programe in vse vrste aplikacij kot tudi spletne prodajalne zatem spletne kataloge in druge materiale, ki jih lahko najdete na spletu, ali pa so z njim na določen način povezani. Toda to še ni vse, saj stranke poleg njihovega profesionalnega prevajanja pričakuje tudi storitev optimizacije, ki vključuje implementacijo pravil SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj takšnega načina obdelave je, da se konkretne vsebine prevedejo tako, da jih spletni iskalniki zelo hitro in po točno določenih besedah in frazah prepoznajo kot izvirne in s samim tem avtomatsko uvrstijo na prvo stran iskanja. S tem pa se ne bo izboljšal samo njihov položaj, ampak bo zainteresiranim strankam omogočeno, da želene podatke dobijo čim prej, pa če se vse to maksimalno pozitivno odraža tudi na poslovanje, tako posameznika kot tudi podjetja, ki te vsebine poseduje.

Cena prevajanja iz nizozemskega v portugalski jezik

  • Iz nizozemskega v portugalski je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!