Prevajanja iz nizozemskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Popolnoma je vseeno, ali stranka v tej jezikovni različici želi dobiti tolmačenje ali ga zanima obdelava katerekoli vrste vsebin v pisani obliki, saj strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford profesionalno odgovarja na vse zahteve, ki so povezane z neposrednim prevajanjem iz nizozemskega v grški jezik.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo obdelavo poljudnih besedilnih vsebin s področja katerekoli družbene oziroma naravoslovne vede, prevajajo tudi strokovna besedila različne tematike. Izpolnili bodo tudi zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo ilustriranih in otroških oziroma znanstvenih revij kot tudi časopisnih člankov. Prva tako prevajajo tudi katerekoli književno delo, ki sodi na področje proze ali poezije pa tudi učbenike, katerih tema se nanaša na različne znanstvene discipline.

V sklopu storitve, ki je povezana s profesionalnim prevajanjem zvočno ali video materialov v omenjeni jezični kombinaciji, ima vsaka stranka pravico zahtevati tudi njihovo dodatno obdelavo, saj je na seznamu storitev, ki jih navedena institucija ponuja tudi podnaslavljanje vseh teh materialov pa tudi njihova sinhronizacija. Poleg neposrednega prevajanja reklamnih sporočil iz nizozemskega v grški jezik, profesionalni sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi izobraževalne in zabavne radijske oziroma televizijske oddaje pa tudi igrane filme kateregakoli žanra in serije, po potrebi pa prevajajo tudi informativne, otroške in druge vrste oddaj kot tudi dokumentarne, risane in animirane filme in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki bodo predvajanje v kinematografu ali na nekem mediju.


Prevajanje iz nizozemskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v nizozemski jezik

Vsekakor so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za prevajanje spletnih strani, spletnih prodajaln in spletnih katalogov, pri čemer zainteresiranim strankam omogočajo tudi storitev profesionalne obdelave programske opreme, ki vključuje prevajanje različnih aplikacij in programov, strokovno pa seveda prevajajo tudi vse druge materiale, ki so povezani z računalništvom in spletom. Treba je poudariti tudi to, da popolnoma obvladajo uporabo vseh tistih pravil, ki so povezana z optimizacijo teh vsebin, tako da z ustrezno implementacijo orodja SEO (Search Engine Optimisation), prispevajo k njihovemu boljšemu kotiranju v okviru splošnega iskanja. Ugotovljeno je, da precej hitro po tem, ko so konkretne vsebine uradno postavljene na splet, njih glavni iskalnik zazna kot najboljše rezultate za točno določene fraze oziroma besede, pa jih prikazuje v samem vrhu prve strani iskanja, kar ima velik vpliv tudi na poslovanje lastnika teh materialov.

Iz nizozemskega v grški jezik neposredno prevajamo tudi vizitke pa tudi plakate zatem reklamne letake, zloženke in brošure ter PR besedila, kataloge in vseh druge vsebine s pomočjo katerih se neko podjetje reklamira oziroma predstavlja določen izdelek, dogodek ali storitev.

Še ena od številnih ugodnosti, ki pričakuje stranke te institucije, je tudi možnost angažiranja strokovnjakov, s ciljem izvedbe tolmačenja v konkretni jezični različici. Pravzaprav je stvar v tem, da prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo storitev, ki vključuje, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, vsaka od njih pa lahko uporablja v okviru dogodkov, ki imajo povsem jasno opredeljene značilnosti, pa v skladu s tem strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je prav tako storitev, ki je na razpolago v okviru navedene institucije.

Treba je poudariti tudi to, da posameznik, ki želi v tej jezični kombinaciji dobiti prevedenega enega od predhodno omenjenih materialov, jih mora najprej dostaviti, kar lahko stori na najhitrejši možni način, saj je te vsebine dovoljeno pošlje na elektronski naslov konkretne institucije. Na enak način jih seveda lahko tudi prevzame, čeprav obstajajo tudi druge možnosti, če nekomu ta ne ustreza, o njih pa podrobne informacije dobijo v predstavništvu omenjene institucije, s katerimi je osebno stopil v stik.

Postopek, ki se nanaša na neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v grški jezik, je malce drugačen in popolnoma usklajen z zakonskimi določbami in je v skladu s tem potrebno, da vsaka posamezna stranka spoštuje zelo pomembno pravilo, ki je povezana s pošiljanjem ali dostavo izvirnih dokumentov na vpogled.

Natančneje rečeno, izvedeno bo, tako njihovo prevajanje kot tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, ki mu je treba dostaviti izvirne dokumente. Pravzaprav je dolžan pred overitvijo prevedenih vsebin s svojim žigom, da jih fizično primerja z izvirnimi in ugotovi, ali med njimi obstajajo razlike. Če se zgodi, da obstajajo neka odstopanja, mora stranka o tem obvezno biti obveščena, pa ji bo priporočeno, da se najprej izvede lektura in korektura teh materialov, kar je prav tako storitev, ki je na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. V tem primeru korektorji in profesionalni lektorji odpravijo ugotovljene napake in konkretne dokumente ali neke druge vsebine popolnoma prilagodijo izvirnikom.

Torej način dostave dokumentov na obdelavo se razlikuje prav zaradi obveznosti dostave izvirnikov, tako da jih posameznik lahko pošlje s priporočeno pošiljko in to preko „Pošte Slovenije“, prav tako pa jih lahko osebno prinese v predstavništvo, ali pa jih preko kurirske službe pošlje na konkretni naslov.

Glede na to, da je treba dostaviti tudi izvirne dokumente, se seveda razlikuje tudi princip njihovega prevzemanja, pa ima vsaka stranka dve opciji oziroma možnost, da jih prevzame v poslovnici osebno ali pa jih dobi z dostavo preko kurirske službe na predhodno dani naslov. Vsekakor mora biti seznanjena z dejstvo, da gre za storitev, ki ne sodi v osnovno in se kot takšna plača ločeno od prevajanja in overitve dokumenta, o višini nadomestila pa bo stranka obveščena s strani kurirske službe, ki je tudi dolžna izvesti dostavo.

Poleg vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga), sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahteve strank neposredno prevajajo tudi pravnih aktov iz nizozemskega v grški jezik. Pri tem poleg licenc, sklepa o razvezi zakonske zveze in drugih vrst sodb oziroma sodnih sklepov in odločitev kompletno obdelujejo, tako pritožbe in certifikate kot tudi pooblastilo za zastopanje, tožbe in pravni red Evropske Unije pa tudi katerikoli drugi dokument, ki je ozko povezan s področjem prava pa tudi sodstva.

Prav tako imajo zainteresirane stranke možnost, da v okviru omenjene institucije zadolžijo strokovne osebe, da bi dobili preveden in pravilno overjen katerikoli dokument s področja izobraževanja ali znanosti. To nanaša predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomo in dodatek k diplomi in znanstvene patente. Seveda ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi prepis ocen in znanstvena dela in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi seminarske naloge oziroma absolutno katerokoli vrsto dokumentov in vsebin, ki so povezane s konkretnima področjema.

Omenjamo tudi to, da na podlagi potreb posameznikov ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi obdelavo kateregakoli dokumenta v posebej kratkem časovnem obdobju, toda tedaj je posebej pomembno, da stranka pristopi pošiljanju skeniranih vsebin na elektronski naslov konkretne institucije, da bi ti strokovnjaki zares lahko pravilno odgovorili na zahtevo za nujnim prevajanjem. Postopek obdelave se tudi pri tem maksimalno spoštuje, pa se tudi pričakuje, da za omenjeno storitev zainteresirana stranka, po tem v najkrajšem možnem roku na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente.

Poleg že omenjenih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij, pri čemer mislimo predvsem na poslovno, tehnično in gradbeno oziroma na medicinsko prav tako pa tudi na razpisno dokumentacijo. Poleg ustanovitvenega akta podjetja, revizijskih in letnih poslovnih poročil iz nizozemskega v grški jezik neposredno prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev. Razume se, da ti strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili prevajajo in overjajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, zdravniške izvide in navodila za uporabo kot tudi fakture, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in gradbene projekte zatem statut podjetja in finančna posovna poročila in deklaracije izdelkov, poslovne odločitve ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vsak drug dokument, ki je uradno del navedenih vrst dokumentacij.

Vsakdo, ki ga zanima profesionalna obdelava dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, mora biti seznanjen s tem, da naši strokovnjaki nimajo pristojnosti v zvezi s tako imenovano nadoveritvijo. Pod tem izrazom se razume overitev z žigom, ki je poznan kot Haški oziroma Apostille in ki poteka po točno določenem principu in samo za z zakonom določene dokumente. Ker to ni v pristojnosti naših zaposlenih, vsekakor ni njihova dolžnost, na posameznike seznananjajo s podrobnostmi in iz tega razloga tudi poudarjamo, da mora podatke o nadoveritvi vsaka stranka pridobiti osebno. Njih pa dobijo v tistih službah, ki se nahajajo v okviru okrožnih sodišč v naši državi in so specializirane prav za izvedbo overitve dokumentov s Haškim žigom. Pri tem je zelo pomembno, da tudi vprašajo, v katerem trenutku postopka obdelave poteka overitev z omenjenim žigom za njihove oziroma izvedeti morajo, ali je sploh obvezen, saj je z zakonskimi akti natančno določeno, za katere dokumente se izvaja nadoveritev. Tedaj morajo pridobiti tudi informacije o tem, ali overitev z omenjenim žigom poteka na začetku ali na koncu obdelave, ker je prav od njih odvisen celotni tok, stranka vsekakor na ta način tudi izve, kam mora najprej odnesti svoje dokumente na obdelavo.

Dodati moramo tudi to, da je na voljo neposredno prevajanje iz nizozemskega v grški jezik za soglasja za zastopanje pa tudi za vse druge vrste soglasij, pri čemer prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo tudi različne vrste izjav in potrdil. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi prevajajo in overjajo, tako potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o višini dohodkov zatem potrdilo o nekaznovanosti in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti določenim državnim institucijam.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz nizozemskega v grški jezik

Pri obdelavi deklaracij izdelkov v omenjeni jezični kombinaciji profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so uradno del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, uporabijo veljavna pravila in v skladu z njimi overjajo konkretne dokumente. Na ta način se neposredni prevodi deklaracij izdelkov iz nizozemskega v grški jezik uvrščajo med pravno veljavne dokumente, kar pomeni, da je njihovemu lastniku zagotovljena možnost, da jih uporablja v različnih situacijah.

Vsekakor je postopek overitve zelo natančno določen z zakonom in pomeni, da zapriseženi sodni tolmač neposredno preden overi obdelan dokument, mora opraviti njegovo primerjanje z izvirnikom. Prav v tem tudi leži osnovni razlog za dostavo izvirnih vsebin njemu na vpogled, pa je potrebno, da vsak posameznik to absolutno spoštuje.

Drugače v praksi obstaja tudi postopek nadoveritve, ki pa je predviden za točno določene dokumente in vključuje overitev z Apostille oziroma z žigom, ki je poznan tudi pod imenom Haški. Strokovnjaki, zaposleni v okviru navedene institucije, ne izvajajo e vrsto overitve in to izključno zato, ker ne posedujejo ustreznih pooblastil. Iz tega razloga posebej poudarjamo, da mora vsaka stranka podrobne informacije o tej vrsti overitve pridobiti samostojno, njih pa dobiti, če se obrne na pristojne državne institucije oziroma na posebne oddelke okrožnih sodišč Republike Slovenije.

Predvideva se, da bo izvedeno tudi neposredno prevajanje vseh osebnih dokumentov v tej jezični različici. To je povezano, tako z obdelavo vozniškega in prometnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o stalnem prebivališču kot tudi s prevajanjem osebne izkaznice iz nizozemskega v grški jezik pa tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in potnega lista oziroma potrdila o državljanstvu kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in ostalih osebnih dokumentov.

Na podlagi zahtev posameznikov lahko prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi soglasje za zastopanje, seveda pa prevajajo tudi potrdilo o višini dohodkov oziroma absolutno vsak dokument, ki ga stranka v določenem trenutku mora predati neki pristojni instituciji, kar se nanaša predvsem na kompletno obdelavo, tako potrdil in soglasij kot tudi vseh vrst izjav.

Iz nizozemskega v grški jezik neposredno prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih, pri čemer ti strokovnjaki prevajajo in pravilno overjajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju in katerikoli drugi dokument, ki je povezan predvsem z izobraževanjem. Seveda stranke v sklopu te institucije lahko dobijo tudi strokovno obdelavo diplomskih pa tudi seminarskih nalog, ne glede na kompleksnost vsebine oziroma obravnavane teme.

Zainteresirane stranke v konkretni jezikovni različici prav tako lahko dobijo strokovno prevedene rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente oziroma znanstvena dela različne tematike. Sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za prevajanje pravnega reda Evropske Unije, pritožb in odločitev zatem pooblastila za zastopanje in tožb pa tudi vseh vrst certifikatov, sklepa o razvezi zakonske zveze in sodnih sklepov kot tudi licenc in pogodbe oziroma vsakega dokumenta, ki sodi med pravne akte oziroma je povezan s sodstvom ali pa s področjem prava.

Glede na to, da so ti strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo različnih vrst dokumentacij, to pomeni, da maksimalno profesionalno in v optimalnem roku vse tiste dokumente, ki sestavljajo tehnično in gradbene pa tudi razpisno dokumentacijo, najprej prevajajo in v skladu z veljavnimi pravili izvajajo tudi njihovo overitev. Poleg že omenjenih deklaracij izdelkov iz nizozemskega v grški jezik neposredno prevajajo tudi gradbene projekte oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in vseh druge dokumente, ki so del konkretnih vrst dokumentacij.

Stranke lahko dobijo profesionalno obdelan tudi vsak dokument, ki vstopa v sestavo, tako poslovne (statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, revizijska poročila, fakture, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetnika ali podjetja) kot tudi medicinske dokumentacije, kar pa se nanaša, predvsem na zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov in na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma na katerikoli dokument, ki je v skladu s pravili sodi med medicinsko dokumentacijo.

Prevajanje ekonomskih besedil iz nizozemskega v grški jezik

Predvsem strokovne in potem tudi poljudne besedilne vsebine s tematiko, ki je povezana z ekonomijo, prevajalci in sodni tolmači, angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, prevajajo v kombinaciji, ki je navedena. Vsekakor lahko iz nizozemskega v grški jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področja politike pa tudi tista, ki se ukvarjajo s področjem bančništva, financ ali prava. Poleg tega so usposobljeni tudi za profesionalno obdelavo tistih besedilnih materialov, katerih tema je povezana s področji izobraževanja, turizma in znanosti zatem filozofije, marketinga in gradbene industrije pa tudi sociologije, menedžmenta in informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja, psihologije in medicine oziroma vseh znanstvenih disciplin, ki so povezane, tako z naravoslovnimi kot tudi z družbenimi vedami.

Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi izkušene strokovnjake, ki zagotavljajo storitev podnaslavljanja prevedenih video in zvočnih materialov pa tudi tiste, katerih zadolžitev je povezana z njihovo sinhronizacijo, neposredno prevajanje serij iz nizozemskega v grški jezik predvideva tudi izvedbo ene od teh storitev. Poleg njih lahko prevajajo tudi dokumentarne filme zatem zabavne in otroške oddaje kot tudi reklamna sporočila in igrane in animirane filme kot tudi informativne oddaje oziroma risani filme, izobraževalne oddaje in vse ostale vsebine te vrste.

V primeru, da ima posameznik potrebo za prevajanjme kateregakoli materiala s področja marketinga, se mora zavedati, da sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo storitev izvršiti posedujejo visoko raven izkušenj, tako da obdelujejo absolutno vse reklamne vsebine in to ob spoštovanju veljavnih pravil na konkretnem področju. Poleg PR besedil, vizitk in brošur iz nizozemskega v grški jezik profesionalno prevajajo reklamne letake, obdelujejo pa tudi plakate zatem zloženke in kataloge kot tudi vsak drug reklamni material. Ker popolnoma obvladajo marketinška pravila, se razume, da jih implementirajo v svoje delo, tako bodo vse te vsebine oblikovani s ciljem kažjega razumevanja za vse govorce grškega jezika.

Šepetano tolmačenje iz nizozemskega v grški jezik

Navedena storitev šteje za posebno vrsto tolmačenja, toda strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi storitev, ki vključuje, tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v grški jezik, ko je to potrebno. Glede na to, da se vse omenjene storitve lahko uporabljajo za točno določeno vrsto dogodkov, to pomeni, da je zainteresirana stranka dolžna predhodno dostaviti vse podatke o organizaciji in na splošno o samem dogodku. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači tedaj obravnavajo podatke o trajanju dogodka zatem o mestu, na katerem naj bi se le-ta odvijal in vsekakor o številu udeležencev pa tudi opredelijo ponudbo oziroma se odločijo, ali bo uporabljeno šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje v tej jezični različici. Posebej moramo poudariti, da omenjena institucija svojim strankam omogoča tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje in v skladu z opredeljeno vrsto tolmačenja, bo tudi ta vključena v ponudbo.

Ti strokovnjaki so prav tako specializirani, da na zahtevo strank prevedejo, tako romane in beletrijo kot tudi katerekoli prozno književno delo, seveda pa profesionalno odgovorijo tudi na zahteve v zvezi z neposrednim prevajanjem poezije iz nizozemskega v grški jezik. Poleg tega lahko obdelujejo tudi vsebino vseh vrst revij, tako ilustriranih ali strokovnih kot tudi otroških, po potrebi pa prevajajo tudi časopisne članke različne dolžine, kompleksnosti in tematike.

Profesionalna redakcija je storitev, ki je na razpolago v predstavništvu te institucije, lektorji in korektorji pa jo izvajajo na zahtevo posameznikov. Posebej moramo poudariti, da se uporablja samo v primeru, da je prevajanje v tej kombinaciji za določeno vsebino izvedeno neprofesionalno, pa se morajo napake odpraviti v skladu s pravili.

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezikovni različici prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin, če se to od njih zahteva. Poleg obdelave spletnih katalogov, spletnih prodajaln in spletnih strani iz nizozemskega v grški jezik neposredno prevajamo tudi programsko opremo oziroma vse tiste aplikacije in programe, za katere ima posameznik otrebo, da jih dobi prevedene, pri čemer omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki so povezane z računalništvom in spletom. Glede na to, da odlično poznajo vsa pravila, ki jih vključuje SEO oziroma Search Engine Optimisation in da posedujejo večletene izkušnje pri izvajanju optimizacije spletnih materialov, ta konkretna orodja uporabljajo tudi pri obdelavi teh vsebin. Zahvaljujoč takšnemu postopku, konkretni materiali kotirajo veliko bolje kot prej, ker se v skladu s predhodno opredeljenimi ključnimi besedami, prepoznajo kot absolutno najboljši rezultati za to spletno iskanje.

Cena prevajanja iz nizozemskega v grški jezik

  • Iz nizozemskega v grški je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!