Prevajanja iz nizozemskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so med drugim zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki zainteresiranim strankam lahko zagotovijo konkretno storitev. Na prvem mestu je treba poudariti, da so specializirani za neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v finski jezik in da strankam omogočajo tudi storitev, ki vključuje overitev predhodno prevedenega dokumenta katerekoli vrste.

Gre za to, da uradno zapriseženi sodni tolmač poseduje žig, s katerim po primerjanju prevedenega in izvirnega dokumenta opremi obdelane vsebine in na ta način potrdi, da so te popolnoma enake oziroma da ne obstajajo nikakršna odstopanja.

Glede na to, da ta institucija zainteresiranim strankam dovoljuje tudi samo storitev overitve, pri čemer se pogosto dogaja, dostavijo dokumente, ki niso pravilno obdelani, in tedaj je ta strokovnjak dolžan o tem obvestiti stranke in jim predlagati izvedbo storitve redakcije. Konkretna storitev je prav tako v ponudbi te institucije in pri tem se zadolžijo profesionalni lektorji in korektorji, da odpravijo vse napake v prevedenih dokumentih in jih uskladijo z izvirnimi vsebinami, da bi strankam omogočili njihovo overitev v skladu s pravili. Moramo omeniti, da se storitev redakcije lahko uporablja tudi za absolutno katerokoli drugo vrsto materialov, ko je morajo omenjeni strokovnjaki odpraviti napake, ki jih je nekdo naredil.


Prevajanje iz nizozemskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v nizozemski jezik

Poleg vseh dokumentov, ki sodijo med pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodni sklepi, pogodbe, sklep o razvezi zakonske zveze, licence, tožbe, pritožbe in druga), profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz nizozemskega v finski jezik neposredno prevajajo tudi osebnih dokumentov. In ne samo, da kompletno obdelujemo potni list, osebno izkaznico oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter potrdilo o državljanstvu, ampak prav tako prevajamo in potem tudi overjamo vozniško in prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in absolutno katerikoli osebni dokument.

Posebej je treba poudariti, da je postopek obdelave vsakega dokumenta usklajen z zakonom in predvideva obveznost dostave izvirnih vsebin, ki jih zapriseženi sodni tolmač uporablja med postopkom overitve. Stranke izvirne dokumente lahko pošljejo preko "Pošte Slovenije", toda to vsekakor mora biti priporočena pošiljka, toda prav tako imajo možnost, da to izvedejo tudi z angažiranjem določene kurirske službe ali pa pridejo osebno v predstavništvo, da prinesejo izvirne vsebine.

Za vse, ki jih zanima nujno prevajanje kateregakoli dokumenta, je predviden nekoliko drugačen princip dostave, glede na to, da je zelo pomembno, da sodni tolmači in prevajalci pristopijo čim prej pristopijo k prevajanju. Prav iz tega razloga je dovoljeno, da stranka vsebine najprej pošlje na elektronski naslov, njena dolžnost pa je, da potem v čim krajšem roku dostavi tudi izvirnike na vpogled.

Iz nizozemskega v finski jezik neposredno prevajamo tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, fakture, statut podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, letna poročila in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem podjetnika in pravnih oseb), pri čemer zaposleni v tej instituciji lahko prevajajo medicinsko oziroma tehnično in razpisno pa tudi gradbeno dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in specifikacij farmacevtskih izdelkov kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne druge nenavedene dokumente, ki so uradno uvrščeni v eno od omenjenih vrst dokumentacij.

V skladu z zahtevami posameznikov prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji najprej prevajajo številne vsebine oziroma predvsem dokumente, ki so povezani z izobraževanjem pa tudi znanostjo in jih takoj po tem tudi overijo v skladu s pravili. Tako stranke med drugim lahko dobijo neposredno prevajanje iz nizozemskega v finski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi za znanstvena dela, prepis ocen in diplome ter dodatke k diplomi, pri čemer omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo diplomskih nalog, potrdila o opravljenih izpitih in rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi prepisa ocen ter nasploh vseh drugih vsebin, ki so povezane s konkretnima področjema.

Moramo omeniti tudi to, da jih stranke lahko zadolžijo za prevajanje potem tudi za overitev katerekoli vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti državnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in številna druga).

Lastnik dokumentov se po koncu njihove obdelave lahko odloči, da jih osebno prevzame v poslovalnici omenjene institucije ali pa se vendarle opredeli za drugo ponujeno možnost, ki vključuje dostavo teh vsebin na njegov naslov. Pri tem se mora seveda zavedati tega, da mora konkretno storitev, ki ni vračunana v ceno prevajanja dokumenta in njegove overitve, izvesti kurirska služba, pri čemer se v skladu s tem tudi opravi njeno ločeno plačilo in izključno kurirska služba ima pravico v tem primeru določiti ceno.

Vse tiste stranke, ki jih v omenjeni jezikovni različici zanima izključno obdelava dokumentov, moramo seznaniti z dejstvom, da overitev konkretnih dokumentov s Haškim žigom ni v pristojnosti naših zaposlenih. Pravzaprav gre za tako imenovani Apostille žig, kot se ta tudi drugače imenuje in ki velja za nadoveritev, ker ne izključuje overitve sodnega tolmača. Natančneje rečeno, naši zaposleni ne morejo izvesti te overitve, in to samo zaradi tega, ki za to niso pooblaščeni od strani pristojnih institucij, pa je zaradi tega tudi zelo pomembno, da se stranka samostojno potrudi pridobiti vse te podatke. Točneje rečeno, najprej se mora obrniti na institucijo Republike Slovenije, v katere pristojnosti je nadoveritev in vprašati zaposlene, ali je ta obvezna za njene dokumente in prav tako mora tudi izvedeti, v katerem trenutku v toku postopka obdelave tega dokumenta poteka overitev z Apostille žigom (neposredno pred prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača ali pa šele po tem).

Pri organizaciji neke prireditve, ki se je bodo udeležili izvorni govornici in enega in drugega jezika, mora biti izvedeno tudi tolmačenje iz nizozemskega v finski jezik. Pri tem prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega oziroma šepetanega tolmačenja, uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici in na podlagi zahtev samega dogodka, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza vrsti storitve, ki mora biti uporabljena.

Poleg osnovne storitve, ki vključuje prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za igrane filme ter za risane, dokumentarne in animirane filme oziroma za reklamna sporočila pa tudi oddaje, ki imajo zabavni, informativni ali izobraževalni karakter ter serije in vse druge video in zvočne materiale, je na razpolago tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje, stranke pa zaposlene lahko zadolžijo tudi zaposlene v konkretni poslovalnici, da izvedejo sinhronizacijo vseh teh vsebin.

Katerikoli material, ki je povezan s spletom oziroma računalništvom, zainteresirane stranke lahko dobijo profesionalno preveden v tej jezični različici. In ne samo, da obdelujemo spletne strani, ampak tudi vse vrst aplikacij, spletne kataloge kot tudi programe in spletne prodajalne ter druge vsebine te vrste. V primeru, ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi vsa pravila, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation), da bi konkretne spletne materiale optimizirali oziroma jih prilagodili vsem zahtevam, ki jih določa spletni iskalnik in da bi na ta način vplivali na njihovo kotiranje.

Jasno je, da iz nizozemskega v finski jezik lahko neposredno prevajamo tudi marketinške materiale, pri čemer omenjeni strokovnjaki poleg plakatov, reklamnih zloženk in PR besedil, profesionalno obdelujejo tudi brošure zatem vizitke in reklamne letake oziroma kataloge in vse druge vsebine, katerih fokus je usmerjen na reklamiranje.

Tolmačenje iz nizozemskega v finski jezik

Kogarkoli zanima, da strokovnjake Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolži za tolmačenje iz nizozemskega v finski jezik, se mora zavedati, da ti poleg konsekutivnega izvajajo tudi simultano pa tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Prav iz tega razloga je izjemno pomembno, da organizator konkretnih dogodkov te strokovnjake najprej seznani z absolutno vsemi podrobnostmi, ki se primarno nanašajo na njegovo organizacijo. To pa pomeni, da je stranka dolžna omenjene strokovnjake obvestiti o številu udeležencev kot tudi o predvidenem trajanju te prireditve, toda prav tako jih mora seznaniti tudi z vsemi detajli v zvezi z mestom, kjer bo prireditev potekala. Šele potem ko dobijo vse te informacije, prevajalci in sodni tolmači lahko na podlagi njihove podrobne analize določijo, katera od omenjenih storitev je v konkretnem primeru najbolj primerna oziroma maksimalno izpolnjuje zahteve, tako udeležencev prireditve kot tudi organizatorja. Vsekakor je v okviru navedene institucije vsem strankam na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da v skladu s končno odločitvijo v uradno ponudbo lahko vnesemo tudi to storitev

Poslovnica konkretne institucije ima v svoji ekipi med drugim tudi strokovnjake, ki zainteresiranim strankam zagotavljajo storitev redakcije oziroma izvajajo korekturo in lekturo. Posebej moramo poudariti, da ta storitev poteka ob maksimalnem spoštovanju pravil, predvsem ciljanega oziroma finskega jezika in potem tudi samega prevajanja, ker korektorji in lektorji te institucije posedujejo večletne izkušnje v obdelavi različnih vrst materialov.

Neposredno prevajanje knjig iz nizozemskega v finski jezik vključuje obdelavo, tako učbenikov katerekoli tematike kot tudi književnih dela ne glede na to, ali se tičejo poezije ali proze. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno odgovorijo tudi na zahteve vseh posameznikov, ki želijo prevajanje strokovnih ali pa ilustriranih časopisov v konkretni jezični kombinaciji in v skladu s potrebami se lotevajo tudi profesionalne obdelave časopisnih člankov, na glede na to, s katero temo se ukvarjajo.

Stranke, ki jim v tej jezikovni različici potrebno prevajanje filmov ali nekih drugih, tako zvočnih kot tudi video materialov, bodo navdušene nad dejstvom, da v predstavništvu te institucije lahko pravzaprav dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste. Gre pravzaprav za to, da jim je na razpolago možnost njihove sinhronizacije, toda prav tako zaposlene v tej instituciji lahko zadolžijo tudi za profesionalno podnaslavljanje vseh materialov te vrste. Na podlagi zahtev strank prevajalci in sodni tolmači seveda prevajajo, tako informativne in zabavne oziroma otroške in izobraževalne oddaje kot tudi serije. Prav tako iz nizozemskega v finski jezik profesionalno prevajajo tudi dokumentarne filme, obdelujejo pa tudi reklamna sporočila, risane kot tudi dokumentarne in animirane filme in številne druge vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin in na koncu vsak posameznik izbere, ali bodo podnaslovljene ali profesionalno sinhronizirane.

Prevajanje reklamnih vsebin iz nizozemskega v finski jezik

Jasno je, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, lahko profesionalno prevajajo tudi katerokoli vrsto marketinških materialov. Poleg vizitk, reklamnih zloženk oziroma letakov iz nizozemskega v finski jezik neposredno prevajajo tudi PR članke, po potrebi pa ti strokovnjaki obdelujejo tudi brošure zatem plakate in kataloge in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki so striktno namenjene reklamiranju. Popolnoma vseeno je, ali se skozi te materiale predstavlja neka storitev ali podjetje oziroma določeni dogodek ali pa izdelek, ker je princip obdelave vedno enak in vključuje prilagajanje konkretnega reklamnega sporočila govorcem finskega jezika.

Zaposleni v okviru omenjene institucije so specializirani tudi za obdelavo besedilnih materialov v konkretni jezikovni različici, kar je povezano, tako s poljudnimi kot tudi strokovnimi vsebinami. Poleg neposrednega prevajanja turističnih in besedila s področja ekonomije iz nizozemskega v finski jezik, sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi tiste vsebine, ki so povezane s katerokoli tematiko s področij, tako politike, financ, prava in bančništva oziroma sociologije, izobraževanja in znanosti kot tudi filozofije, medicine in psihologije pa tudi farmacije, gradbene industrije in komunikologije. Vsekakor obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo z absolutno katerokoli temo v zvezi s področji ekologije in varstva okolja in informacijskih tehnologij kot tudi marketinga oziroma menedžmenta in drugih, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Vsekakor bodo izpolnjene tudi zahteve posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih prodajaln in katalogov iz nizozemskega v finski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili seveda obdelujejo tudi aplikacije in programe zatem spletne strani pa tudi vse druge vsebine, ki so povezane z računalništvom oziroma s spletom. Glede na to, da posedujejo dolgoletne izkušnje pri uporabi SEO pravil (Search Engine Optimisation), to pravzaprav pomeni, da vsaka stranka poleg osnovne storitve dobi tudi optimizacijo konkretnih spletnih vsebin. Vsem strankam, ki s tem morda niso dovolj seznanjene, moramo pojasniti, da je uporaba teh orodja izjemno pomembna za kotiranje konkretnih materialov v polju iskanja.

Neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz nizozemskega v finski jezik

Poleg kompletne obrade razpisne dokumentacije oziroma vseh dokumentov, ki vstopajo v njeno sestavo, profesionalni prevajalci in sodni tolmači iz nizozemskega v finski jezik neposredno prevajajo tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo. Tako poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in vsak drug dokument, ki vstopa v njihovo sestavo.

Prav tako moramo obvestiti vse, ki jih zanima obdelava omenjenih vrst dokumentacij oziroma prevajanje nekega drugega dokumenta, da je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago storitev, tako prevajanja v navedeni jezični kombinaciji kot tudi overitve prevedenih dokumentov katerekoli vrste. Konkretno storitev izvaja uradno pooblaščena oseba, kar je v tem primeru sodni tolmač in na ta način potrjuje veljavnost prevedenega dokumenta oziroma njegovo enakost z izvirnikom. S tem v zvezi je treba poudariti, da vsaka stranka obvezno dostavlja tudi izvirne vsebine, ki jih konkretni strokovnjak uporablja v toku postopka overitve.

Da bi zainteresiranim strankam olajšali postopek obdelave za navedeno storitev, moramo posebej omeniti, da je zelo pomembno tudi to, da se vsaka od njih osebno pozanima o vsem, kar je v zvezi s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom in overitvijo z njim, saj to ni v uradni pristojnosti zaposlenih v okviru omenjene institucije, lahko pa vpliva na postopek obdelave.

Seveda je jasno, da prevajalci in sodni tolmači lahko na podlagi zahtev posameznikov iz nizozemskega v finski jezik neposredno prevajajo tudi sklep o razvezi zakonske zveze, obdelujejo pa tudi sodne odločbe in tožbe oziroma sodne sklepe in pritožbe kot tudi pravni red Evropske Unije zatem certifikate in pogodbe kot tudi pooblastilo za zastopanje in vse vrste licenc in številne druge pravne akte oziroma vse dokumente, ki so izključno povezani s področjema prava ali sodstva.

Ko to posameznik zahteva, pravilno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o samskem stanu vse druge vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij, kar se nanaša predvsem na vse dokumente, ki stranka mora predložiti določeni instituciji naše države.

Poleg omenjenih obdelujejo tudi dokumente, ki se štejejo kot osebni in na prvem mestu mislimo na potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu oziroma na osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o rojstvu. Seveda med osebne dokumente sodijo tudi vse vrste dovoljenj, kot so na primer delovno in prometno dovoljenje ter vozniško in dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiski iz matičnega registra o smrti oziroma o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi dokumenti.

Vsi, ki jih to zanima, lahko v okviru navedene institucije dobijo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz nizozemskega v finski jezik pa tudi vseh drugih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem (fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in ostali dokumenti, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo), prav tako pa sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo na potrebe vsake stranke in obdelajo vsebino medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in številni drugi).

Ko je to potrebno določeni stranki, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo vse vrste materialov predvsem dokumentov, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi izobraževanja. Predvsem mislimo na diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen oziroma na potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, pri čemer zaposleni v okviru omenjene institucije kompletno obdelujejo tudi znanstvene patente zatem predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge oziroma vse druge s konkretnima področjema povezane vsebine.

Cena prevajanja iz nizozemskega v finski jezik

  • Iz nizozemskega v finski je 35 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!