Prevajanja iz nizozemskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg osnovne storitve, ki vključuje neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v švedski jezik, zainteresiranim strankam ponujamo tudi storitev overitve dokumentov pa tudi ostale storitve, ki veljajo za dodatne.

Pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, imajo potrebna pooblastila, tako da strankam ponujajo kompletno obdelavo dokumentov. Ta postopek vključuje prevajanje in overitev, in ko se predhodno prevedeni dokument opremi z žigom sodnega tolmača, je potrjeno, da je njegova vsebina enak kot tudi v izvirniku, kar pravzaprav pomeni, da je to pravno absolutno veljaven dokument.

Zainteresiranim strankam je na razpolago, tako kompletna obdelava vseh dokumentov, ki ji je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in druge vrste potrdil, izjava in soglasij) kot tudi vseh dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja oziroma znanosti (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in drugi).


Prevajanje iz nizozemskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v nizozemski jezik

Vsaka stranka, ki v skladu s pravili želi dobiti obdelan katerikoli dokument, mora izvirne vsebine osebno prinesti v poslovalnico ali pa jih poslati, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe. Drugače, njih sodni tolmač uporablja, da bi jih primerjal z dokumenti, ki so prevedeni v tej jezikovni različici, da bi bil povsem prepričan, da med njimi ni razlik.

V okviru tega postopka stranka lahko dostavi že prevedene dokumente, omenjeni strokovnjak pa recimo ugotovi neusklajenosti med temi vsebinami in v tem primeru je treba izvesti storitev profesionalne redakcije (lektura in korektura). Seveda nje ne izvajajo omenjeni strokovnjaki, ampak usposobljeni korektorji in lektorji, ki konkretne dokumente na ta način prilagajajo izvirnim vsebinam in ta storitev se lahko uporablja tudi za vse druge materiale, ko se pojavi potreba za tem.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi absolutno vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kar pomeni, da v skladu z zahtevami strank, iz nizozemskega v švedski jezik neposredno prevajajo specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vse druge dokumente, ki jo sestavljajo.

Potem ko ti strokovnjaki prevedejo in overijo dostavljene vsebine, stranke lahko izberejo, ali da osebno pridejo v predstavništvo, da bi jih prevzele, lahko pa tudi zahtevajo, da jim kurirska služba kompletno obdelane dokumente ali neko dokumentacijo dostavi na določen naslov. Glede na to, da konkretna storitev ni vračunana v prevajanje in overitev vsebin, je predvideno, da stranka neposredno kurirju plača predhodno opredeljeno nadomestilo.

Postopek nadoveritve vključuje overitev določenih dokumentov z Apostille žigom, njegov prav tako poznan naziv je tudi Haški. Na srečo za stranke ta vrsta overitve ni obvezna za vse dokumente, ki se obdelujejo v konkretni jezični različici, toda zaželeno je, da informacije o vsem tem zahtevajo od pristojnih institucij. Namreč, glede na to, da naši strokovnjaki niso zadolženi za ta postopek, v skladu s tem niso dolžni obveščati posameznikov o nadoveritvi, tako da ti morajo samostojno pridobiti vse potrebne informacije.

Neposredno prevajamo tudi osebne dokumente iz nizozemskega v švedski jezik in v tem primeru se pristopa obradi kako potrdilo o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma krštenice kot tudi potnega lista zatem venčanog lista in izpiske iz matičnega registra o smrti in osebne izkaznice in vseh vrst dozvola, poput recimo dovoljenje za prebivanje, vozniško, prometnega in delovnega pa tudi vseh drugih dokumentov ki sodijo v lična.

Ko god zahteva, da kompletno obdelan katerikoli dokument dobi v posebej kratkem časovnem obdobju če morati prvo te vsebine da skenira in pošlje elektronski oziroma na elektronski naslov izbrane poslovnice, a tek po tem in da na vpogled pošlje ali prinese izvirne dokumente.

Poleg vseh vrst dokumentacija, ki so do zdaj omenjene in posamičnih dokumentov, so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v švedski jezik (pravni red Evropske Unije, tožbe in sodbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, certifikati, pritožbe, licence, sodni sklepi in drugi dokumenti s področja prava) in na podlagi potreb oziroma zahteva posameznikov prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in razpisno kot tudi poslovno oziroma gradbeno dokumentacijo. Poleg navodil za uporabo, sklepov o ustanovitvi pravne osebe in deklaracij izdelkov, obdelujejo tudi letna, revizijska in finančna poslovna poročila zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi statut podjetja, fakture in ustanovitveni akt podjetja pa tudi poslovne odločitve, gradbene projekte in seveda vsak drug dokument, ki je sestavni del katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Storitev tolmačenja v navedeni jezikovni različici vključuje uporabo, tako simultanega kot tudi šepetanega pa tudi konsekutivnega, izbira pa poteka na podlagi zahteve in samega dogodka in organizatorja. Vsekakor strankam, ki jim to ustreza, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Čeprav se stranke tej instituciji najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem določenega dokumenta v tej jezični različici, je dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi številne druge vsebine. Najprej moramo omeniti, da je na razpolago neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz nizozemskega v švedski jezik pa tudi časopisnih člankov in revij in besedilnih vsebin, ki se ukvarjajo s tematiko s področja različnih naravoslovnih oziroma družbenih ved.

Prav tako posamezniki lahko dobijo obdelane filme vseh vrst, kot so na primer dokumentarni, igrani, risani ali animirani, potem serije in reklamna sporočila pa tudi oddaje, ki so namenjene različnemu občinstvu in katerih značaj je lahko izobraževalni, informativni ali zabavni ter vsi drugi video in zvočni materiali. S ciljem, da strankam na ta način zagotovimo maksimalno profesionalno in hkrati tudi kompletno storitev, jim ponujamo tudi strokovno sinhronizacijo vseh teh vsebin in možnost angažiranja zaposlenih v tej instituciji, ki lahko izvedejo tudi njihovo podnaslavljanje.

Omenjeni strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vsebine, ki so izključno povezane s področjem marketinga vezani, tako da stranke lahko dobijo ustrezno oblikovane brošure, plakate in reklamne letake ter zloženke, vizitke in PR članke. Če je to potrebno, neposredno prevajamo iz nizozemskega v švedski jezik tudi kataloge in vse druge marketinške materiale.

Razlog, zaradi katerega obdelava spletnih vsebin, ki jo izvajajo sodni tolmači in prevajalci, velja za profesionalno, je v tem, da stranke zahvaljujoč njihovemu poznavanju orodja SEO (Search Engine Optimisation) pravzaprav dobijo tudi storitev optimizacije vseh spletnih materialov. Točneje, oni vsebino spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi spletnih strani pa tudi ostalih spletnih vsebin, uskladijo s pravili, ki veljajo v okviru samega iskalnika in tako zagotovijo njihovo kotiranje v samem vrhu iskanja. Ko se to zahteva, omenjeni strokovnjaki pristopajo tudi obdelavi kateregakoli programa ali aplikacije oziroma programske opreme.

Popolnoma vseeno je, za katere materiale nekdo zahteva obdelavo v konkretni kombinaciji jezikov, saj je predviden enak princip in njihove dostave na prevajanje in prevzemanja, ki predvideva, da jih pošlje elektronsko. Posebej moramo poudariti, da so na razpolago tudi druge možnosti, tako da se posameznik, ki je zanje zainteresiran, vsekakor lahko obrne na poslovalnico te institucije, kjer bo podrobno seznanjen z vsako od njih.

Neposredno prevajanje učbenikov iz nizozemskega v švedski jezik

Za izkušene strokovnjake, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford je povsem vseeno, ali so učbeniki, ki jih je treba prevesti, povezani za neko naravoslovno ali družbeno znanstveno disciplino oziroma ali so obsežni ali ne, ker so v vsakem primeru specializirani za njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Prav tako lahko iz nizozemskega v švedski jezik neposredno prevajajo tudi romane, na zahtevo strank pa lahko prevedejo katerekoli književno delo, tako v zvezi s prozo kot tudi tisto, ki sodi v poezijo. Vsekakor profesionalno prevajajo tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane revije oziroma znanstvene in otroške ter vse druge vsebine, ki jih posameznik zahteva.

Čeprav na ozemlju naše države obstaja zelo malo institucij, ki ponujajo navedeno storitev, se lahko zgodi, da stranka angažira nekega posameznika, da v tej jezični različici obdela določeni material. Toda v teh primerih se pogosto dogaja, da ni zadovoljna s kakovostjo zagotovljene storitve oziroma z načinom obdelave vsebin, pa je potrebno, da strokovne osebe izvedejo popravke, da bi jih popolnoma prilagodili veljavnim pravilom švedskega jezika. Tedaj na sceno stopijo korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v sklopu poslovnica te institucije, ki storjene napake odpravijo ob spoštovanju, ne samo pravil ciljnega jezika, ampak tudi tistih, ki jih na splošno predvideva prevajanje.

Treba obvestiti zainteresirane stranke, da bodo njihove zahteve, ki so povezane z obdelavo spletnih vsebin, vsekakor maksimalno profesionalno izpolnjene, saj prevajalci in sodni tolmači posedujejo tudi izkušnje tudi v uporabi vseh tistih pravil, ki jih vključuje Search Engine Optimisation ali tako imenovani SEO. Postopek, ki predvideva neposredno prevajanje spletnih strani iz nizozemskega v švedski jezik kot tudi spletnih prodajaln in katalogov pa tudi programske opreme oziroma vseh drugih vsebin, ki so vidne na spletu, ali so na določen način povezani z računalništvom, je specifičen v tem pogledu, da se morajo uporabljati omenjena orodja, da bi se izvedlo pravilno prilagajanje konkretnih materialov. Točneje, uporabniki spleta v polje iskanja vtipkajo določene izraze in besede in zahvaljujoč dobro optimiziranim vsebinam zelo hitro tudi dobijo potrebne informacije oziroma imajo priložnost, da se seznanijo z vsebino teh materialov, saj bodo zagotovo vidni že na prvi strani rezultatov iskanja.

Ko nekdo to od njih zahteva, sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno strokovno obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane z reklamiranjem oziroma s področjem marketinga. Med drugim lahko iz nizozemskega v švedski jezik neposredno prevajamo kataloge in brošure pa tudi plakate in reklamne letake oziroma vizitke ter PR članke in zloženke ter vse druge neomenjene vsebine, ki so povezane s tema področjema. Zahvaljujoč temu, da ti strokovnjaki posedujejo dovolj izkušenj prav v obdelavi marketinških materialov, so njihovi lastniki lahko popolnoma prepričani, da bo konkretno reklamno sporočilo oblikovano na najboljši možni način, ker je temu vsekakor posvečena največja pozornost.

Neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz nizozemskega v švedski jezik

Glede na to, da so v ekipi predstavništva te institucije zaposleni tudi strokovnjaki, ki so specializirani za zagotavljanje s storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, pravzaprav vsakdo, ki zahteva prevajanje zvočnih in video vsebin iz nizozemskega v švedski jezik, v Prevajalskem centru Akademije Oxford dobi njihovo kompletno obdelavo. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci prevajajo serije in dokumentarne oziroma igrane filme, ampak na podlagi zahteve strank prav tako obdelujejo tudi zabavne pa tudi informativne kot tudi izobraževalne oddaje zatem animirane in risane filme in reklamna sporočila in vse druge vsebine te vrste, takoj potem pa bo tudi uporabljena ena od navedenih storitev, da bi stranka dobila kompletno obdelane materiale te vrste.

Da bi storitev tolmačenja v navedeni jezikovni različici potekala v skladu s pričakovanji vseh udeležencev neke prireditve pa tudi organizatorja, poskrbijo zaposleni v okviru navedene institucije. Toda izjemno pomembno je, da vsaka stranka, ki želi prav njih zadolžiti za izvedbo te storitve, ve, da je njihova specialnost, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje iz nizozemskega v švedski jezik. Glede na to, da se vsaka od teh storitev uporablja za točno določeno vrsto dogodkov, je treba zelo podrobno in pravilno analizirati informacije, ki jih vsaka stranka mora dostaviti. Te pa vključujejo podatke o trajanju, številu udeležencev in o točnem mestu prirejanja dogodka ali prireditve in dobro bi bilo, da se omenjenim strokovnjakom posredujejo tudi podrobne informacije o načinu organizacije. Posebej poudarjamo, da strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje m, tako da bo konkretna storitev povsem zagotovo navedena v ponudbi, če ta vključuje uporabo prav te vrste tolmačenja.

Če je to neki stranki potrebno, prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezikovni različici prevajajo, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike, Poleg tega, da obdelujejo besedila s področij psihologije, sociologije in filozofije oziroma izobraževanja, medicine, farmacije in znanosti in menedžmenta, gradbene industrije in marketinga neposredno prevajajo tudi finančna in besedila s področja ekonomije iz nizozemskega v švedski jezik. Seveda omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse besedilne materiale, ki so povezani z informacijskimi tehnologijami zatem komunikologije in prava kot tudi politike oziroma ekologije in varstva okolja ter katerekoli druge znanstvene discipline.

Prevajanje finančnih poročil iz nizozemskega v švedski jezik

Poleg prevajanja teh dokumentov, člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford Republike Slovenije pristopajo tudi overitvi predhodno prevedenih dokumentov. Da ne bo pomote, stranke morajo vedeti, da to overitev izvaja izključno sodni tolmač, toda v določenih primerih to ni dovolj, da bi se konkretne vsebine uporabljale brez težav. S tem pravzaprav mislimo na situacijo, ko zakon določa obveznost overitve z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom, kar ni v uradni pristojnosti zaposlenih v tej instituciji. Prav to je tudi glavni razlog, zakaj vsem strankam priporočamo, da se najprej obrnejo na relevantne institucije naše države in izvede vse, kar je povezano z omenjeno vrsto overitve.

Komurkoli je potrebno neposredno prevajanje finančnih poročil iz nizozemskega v švedski jezik oziroma vsakega drugega dokumenta ali dokumentacije, mora spoštovati zelo pomembno pravilo, ki je povezano z dostavo materialov na obdelavo. Posebej poudarjamo, da morajo pri tem izvirne vsebine poslati s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe in to na naslov poslovnice, seveda jih zainteresirane stranke lahko tudi osebno prinesejo v njene prostore.

Jasno je, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici prevajajo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, kot so na primer sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja in letna poslovna poročila zatem revizijska poročila, fakture in statut podjetja kot tudi poslovne odločitve in številne druge dokumente, ki so na določen način povezani s poslovanjem.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in potrdila o rednem šolanju na podlagi zahteve strank iz nizozemskega v švedski jezik neposredno prevajamo tudi potrdilo o opravljenih izpitih oziroma diplomo in dodatek k diplomi ter prepis ocen kot tudi znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet in znanstvene patente, pri čemer omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko profesionalno obdelujejo tudi vse druge materiale predvsem dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem.

Posebej je pomembno poudariti tudi to, da stranke lahko v poslovalnici te institucije zadolžijo zaposlene za kompletno obdelavo pravnih aktov. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači prevajajo in v skladu s pravili overjajo pogodbe, pooblastilo za zastopanje in sodne sklepe oziroma sodbe, ampak lahko kompletno obdelujejo tudi certifikate, sodne odločbe in pritožbe zatem tožbe, pravni red Evropske Unije pa tudi absolutno katerikoli drugi dokument, ki sodi med pravne akte.

Še ena storitev, ki je na razpolago zainteresiranim strankam, je tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v švedski jezik (potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o smrti, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje in druga), vsekakor pa je tudi predvideno, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih od strank zahtevajo različne državne institucije. Na prvem mestu mislimo na potrdilo o nekaznovanosti pa tudi na številne druge vrste potrdil kot tudi soglasij in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in druga).

Da ne pozabimo omeniti tudi tega, da na podlagi zahtev posameznikov profesionalno prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi laboratorijske analiz tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo pa tudi vsak drug dokument, ki je uradno del gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Poleg vsega do tega trenutka navedenega lahko iz nizozemskega v švedski jezik neposredno prevajamo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in po potrebi zaposleni v konkretni poslovalnici obdelujejo tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsak drug dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Cena prevajanja iz nizozemskega v švedski jezik

  • Iz nizozemskega v švedski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!