Prevajanja iz nizozemskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe te institucije, usposobljeni za neposredno prevajanje iz nizozemskega v francoski jezik, to pomeni, da jih stranke lahko zadolžijo, tako za izvedbo storitve tolmačenja kot tudi za obdelavo kateregakoli materiala v pisani obliki.

Pomembno je poudariti, da vsaka stranka, ki želi v tej jezikovni različici dobiti obdelan dokument, pravzaprav lahko v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford te strokovnjake angažira za izvedbo njihove kompletne obdelave. Gre za to, da najprej izvajajo prevajanje dokumentov in potem na podlagi pooblastil, ki so jim dana s strani pristojnih institucij, izvajajo tudi overitev prevedenih dokumentov katerekoli vrste.

Poleg vseh osebnih dokumentov, kot so na primer potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica in izpiski iz matičnega registra o rojstvu, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz nizozemskega v francoski jezik in kompletno obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje zatem delovno dovoljenje in potni list kot tudi prometno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in vsak drug osebni dokument.


Prevajanje iz nizozemskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v nizozemski jezik

Prav tako lahko popolnoma profesionalno odgovorijo na zahteve posameznikov, ki v konkretni kombinaciji jezikov želijo dobiti prevedeno, tako diplomo in dodatek k diplomi kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen ter predmetnike in programe fakultet, pri čemer kompletno obdelujejo tudi seminarske naloge zatem potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske naloge različne tematike in številne druge dokumente s področja izobraževanja.

Profesionalno prevajajo in po tem tudi overijo vse pravne akte, kar pa se nanaša na pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in tožbe oziroma sodne odločbe in pogodbe kot tudi na licence, sodne sklepe in certifikate pa tudi na pritožbe, pravni red Evropske Unije in na splošno na vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem, tako sodstva kot tudi prava.

Strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, so prav tako specializirani tudi za zagotavljanje storitve, ki vključuje neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz nizozemskega v francoski jezik. V tem primeru kompletno obdelujejo, tako navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide kot tudi specifikacijo farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki vstopajo v njeno sestavo.

Poleg znanstvenih del katerekoli tematike kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav, ti strokovnjaki pravilno obdelujejo tudi znanstvene patente in vse ostale vsebine, koji se nanašajo izključno na področje znanosti, ko to posameznik zahteva.

Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezikovni različici kompletno obdelujejo oziroma prevajajo in potem na danih pooblastil pristopijo tudi overitvi vseh dokumente, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam Republike Slovenije. Na prvem mestu mislimo na različne vrste potrdil oziroma izjav in soglasij, kot so na primer potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih do zdaj nismo omenili, stranka pa jih v nekem trenutku mora predložiti določeni državni instituciji.

Poleg vseh dokumentov, ki smo jih omenili, sodni tolmači in prevajalci pa lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz nizozemskega v francoski jezik. V tem primeru med drugim kompletno obdelujejo ustanovitveni akt podjetja, fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe, potem revizijska poročila in poslovne odločitve kot tudi finančna oziroma letna poslovna poročila pa tudi statut podjetja oziroma absolutno vsak dokument, ki se izključno nanaša na poslovni proces določene pravne osebe ali podjetnika.

Poleg tega prevajajo oziroma pristopajo postopku overitve tudi za gradbene projekte zatem deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo, kompletno pa obdelujejo tudi vsak dokument, ki vstopa v sestavo, tako tehnične ali razpisne ko tudi gradbene dokumentacije.

Posebno je pomembno, da se vsakdo, ki želi dobiti prevedene dokumente v navedeni jezikovni različici, ve, da je njegova dolžnost dostava izvirnih vsebin na vpogled sodnemu tolmaču. Postopek overitve pomeni, da ta strokovnjak mora najprej izvesti primerjanje izvirnega dokumenta s prevedenim, da bi ugotovil, ali sta enaka. Glede na to, da je storitev redakcije oziroma profesionalne korekture in lekture prav tako na voljo v okviru te institucije, to pomeni, da če sodni tolmač ugotovi, da med tema dvema vsebinama obstajajo razlike, strankam priporoči izvedbo te storitve. V tem primeru korektorji in lektorji odpravijo vse napake, ki jih najdejo in tako preveden dokument prilagodijo izvirniku in omogočajo nemoteno overitev.

Poleg tega, da stranke lahko v poslovalnico te institucije pridejo osebno, da bi dostavili izvirne dokumente, jim tudi je dovoljeno, da jih pošljejo, kar lahko storijo ali preko kurirske službe ali s priporočeno pošiljko in to preko „Pošte Slovenije“.

Prav tako ti strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahtevo vseh tistih posameznikov, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v francoski jezik. Toda v tem primeru je zelo pomembno, da naknadno dostavijo izvirne vsebine, in to na najhitrejši možni način pa tudi jih predtem pošljejo elektronsko, kar pomeni, da jih morajo skenirati in posredovati na uradni elektronski naslov navedene institucije. Razume se, da samo tako prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo zahtevo konkretne stranke oziroma lahko ta dokument prevedejo in overijo v izjemno kratkem roku.

Na voljo sta dva načina za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov oziroma katerekoli vrste dokumentacij, tako da vsak posameznik odloči, katerega od njih bo izbral. Prva različica vključuje prihod stranke v predstavništvo omenjene institucije in osebno prevzemanje prevedenega in overjenega dokumenta, druga možnosti pa je dostava obdelanih vsebin na naslov stranke. Moramo poudariti, da to storitev izvaja kurirska služba, sa katero naša institucija neposredno sodeluje in da ni vračunana v storitev obdelave dokumenta. Ceno za konkretno storitev vsekakor določa služba, ki izvaja dostavo. Predvideno je, da se zaračuna v trenutko prevzemanja, pri čemer stranka predhodno dobi podrobne informacije o tem.

Postopek obdelave dokumentov, ki je predhodno opisan in ki ga uporabljajo naši strokovnjaki, je v večini primerov povsem zadosten, da bi jih njihov lastnik lahko neovirano uporabljal v praksi, saj štejejo kot pravno veljavni. Vendar je treba poudariti, da obstajajo določeni dokumenti, ki se prevajajo v konkretni jezikovni različici in ki morajo biti opremljeni s posebnim žigom, katerega naziv je Apostille, bolj poznan pa je kot Haški. Sano državne institucije imajo pravico izvesti to vrsto overitve in tam stranke tudi lahko dobiti informacije o tem, kdaj točno ta overitev poteka in za katere dokumente. Posebej poudarjamo, da sta prisotni dve vrsti overitve s Haškim žigom, zaposleni v tej službi pa točno vedo za kateri dokument, se katera od njih mora izvesti. Pravzaprav overitev z Apostille žigom po navadi poteka ali preden strokovnjaki naše institucije izvedejo obdelavo tega dokumenta ali pa po tem, ko izvedejo prevajanje v omenjeni jezikovni različici, pa ga tudi overijo in zaradi tega posebej pomembno, da stranke pridobijo te podatke, saj jim bodo zelo koristili.

Ti strokovnjaki prav tako lahko po potrebi obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Med drugim je na voljo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz nizozemskega v francoski jezik pa tudi reklamnih letakov zatem katalogov in brošur oziroma vizitk kot tudi plakatov, zloženk in ostalih vsebin, ki se uporabljajo za reklamiranja podjetja in njegovega poslovanja oziroma storitve in določenih dogodkov ali izdelkov.

V skladu s potrebami in zahtevami posameznikov, prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo tudi časopisne članke katerekoli tematike zatem strokovne revije kot tudi otroške in ilustrirane pa tudi učbenike, dela beletrije, romane in druga, tako prozna kot tudi dela poezije. Ne samo poljudna besedila, ki se ukvarjajo s katero koli temo s področja naravoslovnih ali družbenih ved, ampak tudi tista, ki veljajo za strokovna, ker so ozko povezana za določenim področjem, ti strokovnjaki prav tako prevajajo, če to zahteva določena stranka.

Še ene storitev, za katero so specializirani zaposleni v konkretni instituciji, je tudi tolmačenje iz nizozemskega v francoski jezik, na voljo pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Kogarkoli zanima omenjena storitev, mora posredovati relevantne informacije o samem dogodku, glede na to, da zaposleni v tej specializirani instituciji zagotavljajo storitev, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega in simultanega tolmačenja v navedeni jezikovni različici, vsaka od teh storitev pa se uporablja za točno določeno vrsto dogodkov uporablja.

Če to stranka zahteva, izvajamo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani in to ob ustrezni implementaciji vseh pravil, ki vključuje SEO (Search Engine Optimisation). Vsekakor se ta orodja uporabljajo tudi, ko se obdelujejo spletni katalogi oziroma spletne prodajalne in ostale vsebine, ki so dostopne na globalnem omrežju, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelujejo tudi programsko opremo, če je to potrebno oziroma prevajajo aplikacije in programe različne vrste.

Zainteresirane stranke v okviru poslovalnice navedene institucije lahko dobijo, tako prevajanje zvočnih in video materialov iz nizozemskega v francoski jezik kot tudi njihovo sinhronizacijo pa tudi storitev, ki je povezana z njihovim profesionalnim podnaslavljanjem. Posebej poudarjamo, da pri tem lahko obdelujejo, tako serije in zabavne oddaje pa tudi tiste izobraževalnega in informativnega značaja, ki bodo prikazane na televiziji ali radijskih postajah kot tudi igrane filme kateregakoli žanra zatem dokumentarne in animirane filme in reklamna sporočila, risane filme in vse ostale video in zvočno vsebine. Glede na to, da na voljo tudi omenjene dodatne storitve, bo stranki omogočeno, da v posebno kratkem roku dobi kompletno obdelane vse materiale te vrste in jih zelo hitro po njihovem prevzemanju prikaže tam, kjer je predhodno načrtovala.

Posebej poudarjamo, da za vse vsebine, ki so do zdaj navedene, stranka ni dolžna dostaviti izvirnikov na vpogled, kot to predvideva obdelava dokumentov, pa je tudi postopek dostave pa tudi prevzemanja obdelanih materialov precej poenostavljen. Vsekakor je najbolj enostavno, da jih stranka pošlje na elektronski naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford in na enak način tudi prevzame, če pa ji to ne ustreza, se dogovor sa zaposlenimi, saj obstajajo tudi druge možnosti.

Prevajanje revizijskih poročil iz nizozemskega v francoski jezik

Glede na to, da se kot profesionalno prevedena revizijska poročila v tej jezični različici lahko štejejo samo tista, ki posedujejo tudi žig uradno pooblaščene osebe, bodo zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford poskrbeli, da ta pa tudi vse ostale dokumente obdelajo na ta način. Stranka s tem dobit pravno veljavne vsebine, tako da ima tudi absolutno pravico, da obdelane dokumente uporablja, kjerkoli ima potrebo za tem.

Celoten postopek, ki vključuje neposredno prevajanje revizijskih poročil pa tudi vseh drugih dokumentov iz nizozemskega v francoski jezik je natančno določen s pravili, kar tudi pomeni, da bo po prevajanju izvedena strokovna overitev, tako da mora vsaka stranka pri tem na vpogled prinesti tudi izvirne dokumente.

Prav tako mora vsakdo od njih neposredno pred dostavo dokumentov na prevod pridobiti vse relevantne informacije o postopku overitve s posebno vrsto žiga, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v tej instituciji niso pooblaščeni, da določene vsebine overijo s Haškim oziroma Apostille žigom in strankam niso dolžni zagotoviti informacij o tem.

Na podlagi zahtev posameznikov lahko prevajamo tudi vse ostale vsebine, ki so del poslovne dokumentacije, kot so statut podjetja, fakture in poslovne odločitve zatem letna in finančna poslovna poročila ter sklep o ustanovitvi pravne osebe in vsi ostali materiali, ki so uradno del konkretne vrste dokumentacije.

Razume se, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi pravnih aktov (pogodbe, sodne odločbe in odločitve, licence, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, tožbe, certifikati, pritožbe in druga), zainteresiranim strankam pa omogočajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v francoski jezik (prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in vsi ostali osebni dokumenti).

Katerikoli dokument, ki ga posameznik mora predati neki pristojni instituciji, ti strokovnjaki prav tako lahko najprej prevedejo v konkretni jezikovni različici in potem v skladu s pravili izvedejo tudi njegovo overitev. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma vse vrste potrdil, izjav ter soglasij.

Treba poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači pravilno in maksimalno profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz nizozemskega v francoski jezik. Pravzaprav pri tem poleg zdravniških izvidov izvajajo prevajanje pa tudi predpisano overitev za dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in za specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi za vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo. Poleg tega obdelujejo znanstvene patente in dela zatem rezultate znanstvenih raziskav in ostale vsebine, ki se nanašajo izključno na znanost.

Poleg za diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju, so prav tako specializirani tudi za obdelavo spričeval osnovnih in srednjih šol oziroma diplomskih in seminarskih nalog pa tudi predmetnikov in programov fakultet ter vseh drugih materialov, ki so na določen način povezani z izobraževanjem.

Vsekakor iz nizozemskega v francoski jezik profesionalno prevajajo tudi gradbene projekte oziroma deklaracije izdelkov in navodila za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma vse dokument, ki sestavljajo tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Prevajanje spletnih strani iz nizozemskega v francoski jezik

Glede na to, da strokovnjaki, ki na zahtevo posameznika iz nizozemskega v francoski jezik prevajajo spletne strani, poznajo tudi SEO (Search Engine Optimisation), je jasno, da stranka hkrati dobi tudi optimizirane vsebine. Preprosto rečeno, prevajalci in sodni tolmači v tem primeru vsebino same spletne strani prilagodijo vsem pravilom, ki v danem trenutku veljajo v okviru spletnega iskanja. Namen takšnega principa obdelave je, da se spletne strani pozicionirajo na prvi strani iskanja oziroma da so v samem vrhu in tako precej boljše vidni. Seveda ti strokovnjaki, če to zahteva določena stranka, prevajajo tudi aplikacije katerekoli vrste in spletne prodajalne in spletne kataloge oziroma programe in vse ostale vsebine, ki so povezane z računalništvom oziroma se lahko pojavijo na spletu.

Vsekakor lahko maksimalno profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank, ki jim je v omenjeni jezikovni različici potrebna obdelava knjig, kar je povezano tudi s književnimi deli in učbeniki. Iz nizozemskega v francoski jezik prevajajo tudi časopisne članke, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi strokovne oziroma ilustrirane revije.

Glede na to, da okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford delajo tudi lektorji z visoko ravnjo izkušenj pa tudi korektorji, kar pomeni, da je zainteresiranim strankam omogočeno, da jih angažirajo za izvedbo storitve profesionalne redakcije, kar je predvideno za najrazličnejše vsebine. Razume se, da pri tem odpravijo vse napake, ki jih najdejo v konkretnih materialih in tako njihovim lastnikom zagotovijo možnost, da dobijo vsebine, ki so s profesionalnega vidika kakovostno obdelane.

Pri organizaciji različnih vrst dogodkov omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz nizozemskega v francoski jezik, kar je vse odvisno od samega koncepta oziroma od tega, kako je zamišljena njegova organizacija. In prav iz tega razloga je tudi pomembno, da vsaka zainteresirana stranka navede detajle, ki so povezani s tem dogodkom, ko na primer njegovo trajanje oziroma mesto poteka in število udeležencev, da bi prevajalci in sodni tolmači v tem primeru zagotovili ustrezno storitev. Moramo poudariti tudi, da zainteresiranim strankam prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Seveda bo konkretna storitev uradno unesena v ponudbo, če se omenjeni strokovnjaki odločijo za uporabo simultanega tolmačenja v konkretni jezikovni različici.

Neposredno prevajanje besedil iz nizozemskega v francoski jezik

Ko rečemo, da so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni za profesionalno prevajanje besedil iz nizozemskega v francoski jezik, pravzaprav mislimo na strokovne pa tudi na tiste besedilne vsebine, ki veljajo za poljudne, saj jih lahko bere tudi večje število ljudi različnih ravni izobraževanja. Toda tisti, kar pogosto skrbi stranke so teme teh besedil in treba je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko enako kakovostno prevajajo vsebine, katerih tema se ukvarja, tako z družbenimi kot tudi naravoslovnimi vedami. Ekonomija, finance, bančništvo, znanost in izobraževanje oziroma politika, medicina, pravo in farmacija predstavljajo samo nekatere od področij, na katere se lahko nanaša tema vsebin, za katere stranka zahteva obdelavo. Seveda prevajajo tudi besedila s področja turizma pa tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko s področij psihologije, marketinga in ekologije ter varstva okolja oziroma komunikologije in informacijskih tehnologij, psihologije, gradbene industrije in številnih drugih znanstvenih disciplin, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Posebej moramo poudariti, da vsaka zainteresirana stranka v omenjeni jezikovni različici lahko dobiti prevedeno filmsko stvaritev kateregakoli žanra ali neko drugo video pa tudi zvočno vsebino, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pa lahko angažira tudi izkušene strokovnjake, ki bodo izvedli podnaslavljanje takšnih materialov kot tudi njihovo sinhronizacijo. Poleg igranih filmov prevajalci in sodni tolmači na zahtevo posameznikov neposredno iz nizozemskega v francoski jezik prevajajo tudi serije zatem informativne oddaje in animirane filme oziroma reklamna sporočila in dokumentarne in risane filme pa tudi vse druge video oziroma zvočne materiale.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za obdelavo različnih vsebin, ki sodijo na področje marketinga in v tem primeru spoštujejo pravili, ki jih določa stroka podrazumeva kot tudi tista, ki s strogo povezani s prevajanjem različne vrste vsebin v konkretni jezični kombinaciji. Poleg obdelave PR besedil iz nizozemskega v francoski jezik neposredno prevajajo tudi reklamne letake in brošure pa tudi plakate zatem zloženke in vizitke ter kataloge in na splošno govoreči absolutno vsako drugo vsebino, skozi katero se nekaj reklamira.

Cena prevajanja iz nizozemskega v francoski jezik

  • Iz nizozemskega v francoski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!