Prevajanja iz nizozemskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da gre za specializirano institucijo, ki ima poleg številnih storitev v ponudbi tudi neposredno prevajanje iz nizozemskega v ukrajinski jezik, tako da absolutno vsi, ki jih to zanima, lahko zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirajo tudi za izvedbo storitve tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji pa tudi za obdelavo absolutno vseh vrst vsebin v pisani obliki.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici, izvajajo tudi tako imenovano šepetano pa tudi simultano tolmačenje, omenjena institucija pa po zelo ugodnih cenah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje vsem, za katere dogodek je predvidena uporaba prav te vrste tolmačenja.

V primeru, da nekdo to od njih zahteva, navedeni strokovnjaki lahko prav tako obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, ali so strokovni ali poljudni. Prav tako obdelujejo tudi časopisne članke in revije, ne glede na to, ali so ilustrirane ali pa so namenjene otrokom oziroma strokovne.


Prevajanje iz nizozemskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v nizozemski jezik

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v ukrajinski jezik (PR besedila, reklamne brošure, letaki, plakati, vizitke, katalogi in drugo) pa tudi del književnosti in učbenikov.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi storitev redakcije, ki na podlagi zahtev posameznikov in veljavnih pravil izvajajo korektorji in lektorji.

Moramo omeniti tudi to, da je dostava teh vsebin na prevajanje zelo preprosta, saj je strankam dovoljeno, da to storijo elektronsko, kar pomeni, da jih pošljejo na elektronski naslov predstavništva. Toda, če posamezniku ta princip ne ustreza, lahko dobi vse potrebne informacije o ostalih načinih za dostavo vsebin. Vse to se prav tako nanaša tudi na prevzemanje prevedenih materialov, saj se stranke običajno odločijo za najhitrejšo in najpreprostejšo možnost, ki vključuje elektronsko komunikacijo, toda vsekakor so na razpolago tudi drugi načini.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo večletne izkušnje v pravilni implementaciji orodij, ki so poznana kot Search Engine Optimisation ali skrajšano SEO, neposredno prevajanje spletnih strani iz nizozemskega v ukrajinski jezik pa tudi vseh drugih spletnih vsebin lahko šteje kot maksimalno profesionalno. Natančneje rečeno, pri obdelavi spletnih strani ali spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov in drugih materialov, ki so vidni na globalnem omrežju, uporabljajo omenjena orodja in na ta način konkretne vsebine prilagajajo veljavnim pravilom v okviru iskanja. Potencialne stranke, ki v iskalniku vtipkajo točno določene besede in izraze, zelo hitro pridejo do želenih informacij oziroma do prevedenih spletnih vsebin. Prav tako strankam omogočamo tudi profesionalno obdelavo programske opreme, saj omenjeni strokovnjaki posedujejo več kot dovolj izkušenj v prevajanju programov in aplikacij v tej kombinaciji.

Dodatne storitve v pogledu sinhronizacije in podnaslavljanja vseh vsebin, ki so bile prehodno prevedene v navedeni jezikovni različici so prav tako na razpolago vsaki stranki te institucije. Zahvaljujoč njim dobijo kompletno obdelane in serije in vse vrste oddaj kot tudi igrane filme kateregakoli žanra zatem reklamna sporočila in risane pa tudi animirane in dokumentarne filme ter vse druge video ali zvočne vsebine, tako da so te takoj pripravljene za predstavljanje publiki.

Posebej moramo omeniti tudi neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v ukrajinski jezik, saj prevajalci in sodni tolmači na podlagi pooblastil izvajajo, tako njihovo prevajanje v želeni jezični različici kot tudi overitev. V tem primeru stranka dobi zakonsko in pravno veljaven dokument, ki ga ima absolutno pravico uporabljati kot tudi katerokoli drugo priznano vsebino.

Da bi postopek overitve potekal nemoteno, mora sodni tolmač pri sebi imeti tudi izvirne vsebine, tako da jih stranka, ali pošlje preko kurirske službe na naslov predstavništva, ali pa jih prinese osebno, prav tako pa ima tudi možnost, da želene dokumente pošlje s priporočeno poštno pošiljko.

Kdor se za to zanima, lahko strokovnjake zadolži za obdelavo vseh vrst pravnih aktov, od licenc, certifikatov in pogodb preko sodnih sklepov, tožb, sodb, odločitev in pritožb pa do pooblastila za zastopanje, pravnega reda Evropske Unije in drugih dokumentov s področja prava oziroma sodstva.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami in zahtevami strank iz nizozemskega v ukrajinski jezik neposredno prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številna druga), toda prav tako kompletno obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja (znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, prepis ocen in drugi).

Če za tem obstaja potreba, dokumente lahko obdelamo tudi v izjemno kratkem časovnem obdobju, toda tedaj se od lastnikov vsebin zahteva, da izvirnike dostavijo naknadno in skenirane dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov predstavništva.

Veljavno zakon zahteva tudi izvedbo nadoveritve za določene dokumente, ki se prevajajo v navedeni jezični kombinaciji, toda na žalost sodni tolmači in prevajalci, ki so angažirani v okviru te institucije, ne posedujejo dovoljenja in pooblastila, da če je to potrebno, dokumente opremijo z Apostille (Haški) žigom. Vse to pomeni, da tudi niso dolžni posredovati informacij o tej vrsti overitve zainteresiranim posameznikom, pa zato tudi poudarjamo, da se morajo obrniti na relevantne institucije Republike Slovenije. Pravzaprav gre za oddelke okrožnih sodišč, ki jim je zaupana overitev z Apostille žigom, pa mora stranka tam vprašati, ali je ta vrsta overitve obvezna za njene dokumente in na kateri način oziroma v katerem trenutku poteka.

Iz nizozemskega v ukrajinski jezik neposredno prevajamo tudi osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in druga), omenjeni strokovnjaki pa lahko ugodijo tudi zahtevi absolutno vsake stranke, ki v tej jezikovni različici želi dobiti prevedeno in overjeno poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, statut podjetja, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve in številni drugi).

Seveda posamezniki lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki jih je v določenem trenutku treba predložiti pristojnim institucijam in s tem mislimo na različne vrste soglasij, potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in druga), toda prevajajo in overjajo pa tudi vsebino razpisne kot tudi tehnične in gradbene dokumentacije (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številne druge).

Princip, ki se uporablja pri prevzemanju dokumentov, za katere je izvedeno prevajanje v tej jezični različici kot tudi overitev z žigom sodnega tolmača je zelo enostaven in predvideva, da stranka pride v poslovalnico te institucije in jih osebno prevzame. Seveda lahko tudi zahteva, da ji kompletno obdelane vsebine dostavimo na hišni naslov in vsekakor to storitev morati sama plačati, saj ni vračunana v osnovno ceno.

Prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz nizozemskega v ukrajinski jezik

V primeru, ko določena stranka zahteva neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz nizozemskega v ukrajinski jezik, mora biti izvedena tudi overitev tako prevedenega dokumenta. Osebe, ki so s strani relevantnih institucij Republike Slovenije za to pooblaščene, oziroma sodni tolmači, predhodno prevedene vsebine pravzaprav opremijo s svojim žigom in tako potrdijo, da so popolnoma enake izvirniku.

Glede na to, da mora ta strokovnjak fizično primerjati dva dokumenta, je stranka dolžna prinesti ali poslati izvirne dokumente na vpogled.

Prav tako moramo obvestiti vse, ki jih zanima obdelava kateregakoli dokumenta v tej jezikovni različici, da prevajalci in sodni tolmači, ki so uradno zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, nimajo pravice izvesti nadoveritve oziroma določenega dokumenta ne morejo opremiti s Haškim žigom, ki je bolj poznan pod imenom Apostille. Iz tega razloga mi tudi omenjamo to informacijo in moramo poudariti, da se lastniki dokumentov morajo najprej obrniti na državne institucije, v katerih pristojnosti je ta vrsta overitve, da bi se podrobno pozanimali, ali je potrebna za njihove dokumente in na kakšen način se omenjena overitev izvaja za te vsebine.

V skladu z zahtevami zainteresiranih strank bo izvedena tudi kompletna obdelava potrdila o višini dohodkov ter potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti pa tudi potrdila o samskem stanu in soglasja za zastopanje ter številnih drugih vrst, tako soglasij in potrdila kot tudi izjav oziroma vseh dokumentov, ki se predajajo določeni pristojni instituciji.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz nizozemskega v ukrajinski jezik pa tudi vseh drugih osebnih dokumentov (delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga) in če sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številna druga).

Vsak dokument, ki je povezan s področjem znanosti, na zahtevo posameznika prav tako lahko najprej prevedemo in potem tudi overimo (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in druga), medtem ko navedeni strokovnjaki v tej jezični različici obdelujejo, tako diplomske in seminarske naloge kot tudi vse dokumente, ki so na določen način povezani z izobraževanjem (potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diploma in dodatek k diplomi in številni drugi).

Vsekakor moramo poudariti, da so strokovnjaki, ki jih angažira ta institucija, specializirani tudi za kompletno obdelavo absolutno vseh dokumentov, ki so povezani s poslovanjem oziroma veljajo za del poslovne dokumentacije. Poleg različnih vrst poslovnih poročil in to predvsem letnih, revizijskih in finančnih, pravilno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja zatem poslovne odločitve in statut podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in druge dokumente, ki so povezani, tako s poslovanjem podjetnika kot tudi katerekoli pravne osebe.

Če se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači v skladu z zakonskimi določbami iz nizozemskega v ukrajinski jezik neposredno prevajajo tudi pravne akte (sodni sklepi, pogodbe, sklepe o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe in druga), v skladu s pravili pa prevajajo in overjajo tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi gradbene projekte in še veliko drugih, trenutno neomenjenih dokumentov, ki sestavljajo razpisno in gradbeno pa tudi tehnično dokumentacijo.

Prevajanje programov in aplikacij iz nizozemskega v ukrajinski jezik

Glede na to, da so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi sodni tolmači in prevajalci, ki imajo za sabo večletne izkušnje, lahko z gotovostjo trdimo, da bo neposredno prevajanje programske opreme iz nizozemskega v ukrajinski jezik izvedeno maksimalno profesionalno. Oni na podlagi zahtev posameznikov prevajajo tudi spletne prodajalne zatem spletne strani in spletne kataloge kot tudi katerokoli drugo vrsto vsebin, ki je povezana z računalništvom ali spletom. Kar zadeva obdelavo vseh tistih materialov, ki bodo uradno dostopne na omrežju, bodo uporabljena tako imenovana SEO orodja  (Search Engine Optimisation), da bi se mesto v polju iskanja za takšne vsebine v veliki meri poboljšalo.

Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam omogoča tudi obdelavo besedilnih vsebin različne tematike namena, dolžine in kompleksnosti v tej jezični različici. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo ekonomska, politična in pravna besedila, ampak iz nizozemskega v ukrajinski jezik neposredno prevajajo besedila s področja turizma pa tudi tista, ki so povezana s področji gradbene industrije, medicine in znanosti kot tudi izobraževanja, filozofije in menedžmenta. Poleg tega prevajajo tudi vsebine s področij informacijskih tehnologij, financ in psihologije pa tudi ekologije in varstva okolja oziroma komunikologije, bančništva in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Ker ti strokovnjaki posedujejo, ne samo izkušnje, ampak tudi znanje s področja marketinga, lahko ustrezno odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi z neposrednim prevajanjem reklamnih materialov iz nizozemskega v ukrajinski jezik. Poleg plakatov, reklamnih letakov in vizitk, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamne zloženke, potem brošure in PR članke kot tudi kataloge pa tudi vse druge vsebine, ki so v osnovi namenjene reklamiranju, ne glede na to, ali gre za dogodke, storitve ali izdelke oziroma za določeno podjetje. Razume se, da pri tem spoštujejo tudi pravila prevajalske stroke in implementirajo tudi veljavna marketinška pravila, da bi konkretne vsebine čim bolje prevedli.

Neposredno prevajanje filmov iz nizozemskega v ukrajinski jezik

Poleg konkretne storitve, vsakega posameznika v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi možnost, tko podnaslavljanja teh vsebin kot tudi njihove strokovne sinhronizacije. Torej po izvedenem neposrednem prevajanju filmov iz nizozemskega v ukrajinski jezik vsaka stranka izbira med tema dvema storitvama, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo, ne samo igrane, ampak tudi animirane ter risane in dokumentarne filme. Seveda prevajajo tudi reklamna sporočila kot tudi zabavne in oddaje informativnega in izobraževalnega značaja pa tudi serije in vse druge video in zvočne materiale.

Na podlagi zahtev posameznikov profesionalni lektorji in korektorji, ki jih ta institucija prav tako zaposluje, izvajajo redakcijo oziroma uporabljajo pravila, ki jih predvideva korektura in lektura in na ta način slabo prevedene materiale katerekoli vrste prilagajajo pravilom in njihovim lastnikom omogočajo, da jih neovirano uporabljajo, ko je to potrebno.

Iz nizozemskega v ukrajinski jezik neposredno prevajamo tudi književna dela, toda prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi učbenike in na podlagi zahteve prevajajo časopisne članke kot tudi vse vrste revij, od otroških preko ilustriranih pa do strokovnih.

Prav tako je treba omeniti, da stranke zaposlene v tej instituciji lahko zadolžijo tudi za izvedbo tolmačenja v tej jezični različici. In ne samo, da ti uporabljajo konsekutivno in simultano tolmačenje, ampak v skladu s potrebami uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano tolmačenje iz nizozemskega v ukrajinski jezik. Vse stranke, ki se zanimajo za to storitev, morajo dostaviti relevantne informacije o sami prireditvi, ki se organizira, da bi se lahko oblikovala ponudba. Gre za to, da se vrsta tolmačenja opredeli izključno na podlagi značilnosti mesta prirejanja dogodka oziroma na podlagi njegovega trajanja in števila oseba, ki naj bi bile prisotne, tako da so to tudi osnovne informacije, ki jih morajo posedovati prevajalci in sodni tolmači. Treba je poudariti, da ta institucija pod izjemno ugodnimi pogoji ponuja tudi najem najmodernejše opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz nizozemskega v ukrajinski jezik

  • Iz nizozemskega v ukrajinski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!