Prevajanja iz nizozemskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če neki posameznik od zaposlenih v okviru predstavništva te institucije zahteva to storitev, mora biti seznanjen tudi s tem, da bo dobil, ne samo kompletno obdelavo dokumentov oziroma video in zvočnih materialov, ampak sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno, izvajajo tudi tolmačenje iz nizozemskega v italijanski jezik in seveda izpolnjujejo zahteve strank v zvezi z obdelavo absolutno vseh vsebin v pisani obliki.

Kar zadeva že omenjene video oziroma zvočne materiale, kompletna storitev v tem primeru vključuje najprej njihovo profesionalno prevajanje v tej kombinaciji in po tem stranka lahko izbere med podnaslavljanjem ali sinhronizacijo, tako reklamnih sporočil in oddaj vseh vrst (otroške, izobraževalne, zabavne, informativne in druge), omenjeni strokovnjaki pa prav tako lahko obdelujejo tudi dokumentarne in animirane oziroma risane filme zatem serije pa tudi igrane filme vseh žanrov ter ostale vsebine te vrste. Potem ko izvedejo prevajanje, mora vsaka stranka izbrati med podnaslavljanjem oziroma sinhronizacijo, tako da bodo vsebine pripravljene za predstavljanje na kateremkoli komediju ali na radijskih postajah oziroma v kinematografu.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s prevajanjem, tako poljudnih besedilnih vsebin, katerih tema je povezana z različnimi znanstvenimi disciplinami v tej jezični kombinaciji kot tudi tistih, ki vejajo za strokovne. V skladu z zahtevami lahko obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi učbenike kot tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali gre za poezijo ali prozo, pri čemer seveda prevajajo tudi revije, če to neki posameznik zahteva.


Prevajanje iz nizozemskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v nizozemski jezik

Drugače ta institucija poleg že navedenih strokovnjakov angažira tudi tiste, ki so zadolženi za zagotavljanje storitve redakcije oziroma poznajo pravila v zvezi s korekturo in lekturo. Da pojasnimo malo in poudarimo, da je konkretno storitev treba izvesti v primeru, da v tej jezični različici obstajajo neposredni prevodi, ki pa niso kakovostni, saj je oseba, ki jih je obdelovala, naredila cel niz napak. Potem ko korektorji in lektorji opravijo vse potrebne spremembe, bodo stranke te materiale lahko brez težav uporabljale v praksi.

Vsekakor lahko iz nizozemskega v italijanski jezik neposredno prevajamo tudi spletne strani pa tudi številne druge spletne vsebine, predvsem spletne kataloge in prodajalne kot tudi vseh druge, ki so vidne na omrežju. V skladu z zahtevami sodni tolmači in prevajalci pristopajo tudi obdelavi vsake aplikacije ali programa, saj je njihova specialnost tudi profesionalno prevajanje programske opreme v konkretni jezikovni različici. S ciljem poboljšanja vidljivosti vseh omenjenih pa tudi številnih drugih spletnih vsebin, v času njihove obdelave implementirajo tudi vsa pravila, ki so povezana s SEO (Search Engine Optimisation).

Ker so omenjeni strokovnjaki specializirani za zagotavljanje vseh treh vrst tolmačenja v tej kombinaciji, kar avtomatsko pomeni, da jih je vsaka stranka, ki jo zanima ta storitev, vsekakor dolžna obvestiti o vseh podrobnostih v zvezi s samomm dogodkom ali določeno prireditvijo. Osnovni razlog za to je v tem, da se konsekutivno pa tudi šepetano in simultano tolmačenje uporabljajo v različnih situacijah, pa je treba najprej izvesti analizo pridobljenih informacij. Omenjena institucija vsem strankam, za katere dogodek mora biti uporabljena ta vrsta tolmačenja, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Ti strokovnjaki prevajajo tudi vse materiale, ki so izključno vezani za marketing oziroma se uporabljajo zaradi reklamiranja neke storitve ali predstavljanja dogodkov in izdelkov in določenega podjetja. Poleg plakatov in katalogov oziroma reklamnih zloženk prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo tudi brošure zatem vizitke in reklamne letake, prav tako pa iz nizozemskega v italijanski jezik neposredno prevajajo tudi PR članke in vse druge vsebine, ki so povezane z marketingom.

Za vse te materiale je prisotno pravilo o elektronski dostavi na obdelavo in predvideno je, da jih posameznik prevzame na enak način. Glede na to, da obstajajo tudi številne druge opcije, tako za pošiljanje kot tudi za dostavo do zdaj navedenih materialov, kar pomeni, da se lahko vsakdo, ki mu ne ustreza pošiljanje ali prejemanje na elektronski naslov po koncu obdelave, pri pooblaščeni osebi poslovalnice pozanima o drugačnem načinu pošiljanja ali prevzemanja teh vsebin.

Vse zainteresirane stranke morajo biti podrobno seznanjene z dejstvom, da jih v poslovalnici omenjene institucije poleg prevajanja različnih vrst dokumentacij oziroma dokumentov v tej jezikovni različici vsekakor pričakuje tudi dodatna storitev, ki je povezana z overitvijo vseh teh vsebin. Sicer zapriseženi sodni tolmač to storitev izvajajo v skladu z veljavnimi pravili in lastnikom teh vsebin bo dana priložnost, da v relativno kratkem roku dobijo dokumente, ki so pravno absolutno veljavni. Gre za to, da ko omenjeni strokovnjak prevedeni dokument overi s svojim žigom, s tem uradno potrjuje, da gre za vsebino, ki je enaka izvirniku, pa je zato tudi izjemno pomembno, da mu stranka na vpogled dostavi izvirne dokumente.

Vsekakor to lahko stori ali z angažiranjem kurirske službe in jih pošlje na naslov predstavništva ali pa s priporočeno pošiljko, ki jo pošlje preko „Pošte Slovenije“, pri čemer je seveda tudi dovoljeno, da pride osebno v poslovalnico in dostavi izvirne dokumente in predvideno je, da posamezniki izberejo tisto vrsto dostave, ki jim najbolj ustreza.

Prav tako želimo poudariti tudi to, da iz nizozemskega v italijanski jezik neposredno prevajamo tudi osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, delovno in drugi dokumenti te vrste), sodni tolmač in prevajalec pa na podlagi zahtev posamičnih strank seveda kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in razpisno kot tudi gradbeno dokumentacijo (navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsi drugi, ki so uradno del določene vrste dokumentacije).

Razume se, da se vsak vsaka posamezna stranka opredeli tudi o tem, kateri od ponujenih načinov ji najbolj ustreza za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov, na razpolago pa sta dve opciji. Na prvem mestu ima pravico, da pride v predstavništvo navedene institucije, da bi jih prevzel osebno, lahko pa tudi zahteva, da mu vsebine dostavimo na hišni naslov. Toda s samim tem, da je za izvajanje te storitve angažirana kurirska služba, je ta stranka dolžna izvesti plačilo ločeno od osnovne storitve. Seveda kurirska služba vsakega posameznika obvešča o detaljiih, pa tudi o višini nadomestila, ki ga lahko samo ona določi.

Poleg tega ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse vrste potrdil pa tudi izjav kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vsi drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam), ko pa je to potrebno, kompletno obdelujejo tudi in medicinsko dokumentacijo oziroma prevajajo in overjajo vse dokumente, ki vstopajo v njeno sestavo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in številni drugi).

Navedeni strokovnjaki so prav tako usposobljeni tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz nizozemskega v italijanski jezik, pri čemer med drugim kompletno obdelujejo letna poslovna poročila, statut podjetja in fakture kot tudi revizijska poročila in ustanovitveni akt podjetja pa tudi poslovne odločitve in finančna poslovna poročila in na splošno vse druge dokumente, ki so na določen način povezani s poslovnim procesom vsakega podjetnika ali pravne osebe.

Seveda bo ustrezno odgovorjeno tudi na zahteve strank, ki želijo prevajanje kateregakoli dokumenta ali neke dokumentacije dobiti v posebej kratkem časovnem obdobju. V tem primeru je v najkrajšem možnem roku prav tako treba naknadno dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer mora stranka najprej poslati skenirane dokumente na elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači praktično rečeno takoj začeli obdelovati konkretni dokument.

Poleg že omenjenih dokumentov stranke lahko angažirajo zaposlene v tej instituciji tudi zaradi izvedbe prevajanja vseh dokumentov, ki se nanašajo, tako na področji znanosti in izobraževanja (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, znanstveni patenti in druga) kot tudi na področje sodstva pa tudi na področje prava (certifikati, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi in sodbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence, pritožbe in številna druga pravna akta).

Poleg obvezne dostave izvirnih dokumentov na vpogled mora vsaka stranka neposredno pred tem v okviru državnih institucij, ki so za to pristojne, pridobiti tudi vse informacije o postopku tako imenovane nadoveritve. Gre pravzaprav za žig, poznan kot Haški ali Apostile in moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru navedene institucije, ne smejo izvesti te vrste overitve, saj jim potrebna pooblastila za to niso dana. Vsekakor je pomembno, da stranka izve, ali je njene dokumente obvezno overiti s tem žigom, glede na to, da je z zakonom zelo jasno opredeljeno, katere vsebine se morajo opremiti z njim. Ko izvejo, da je nadoveritev obvezna, mora pristojne vprašati, ali poteka na začetku ali pa na samem koncu celotnega postopka, glede na to, da se sta ti dve možnosti v praksi najpogostejši. Pravzaprav predvidevata overitev z žigom Apostille na začetku, potem ko se izvede neposredno prevajanje dokumenta iz nizozemskega v italijanski jezik, toda omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi vsebino tega žiga in na koncu je dokument treba opremiti tudi z žigom sodnega tolmača, medtem ko druga možnosti velja za enostavnejšo in predvideva klasičen princip obdelave, pri čemer overitev z omenjenim žigom poteka na samem koncu obdelave.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz nizozemskega v italijanski jezik

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz nizozemskega v italijanski jezik, se morajo držati zelo pomembnega pravila, ki je povezano s prinašanjem oziroma pošiljanjem vsebin na obdelavo, saj morajo pri tem na vpogled poslati tudi izvirne dokumente. Predvsem se to od njih zahteva, da bi prevajalci in sodni tolmači konkretni dokument lahko obdelali v skladu s pravili in v skladu s tem pristopili tudi postopku njegove overitve.

Ko govorimo o overitvi dokumentov, v tem primeru mislimo na tisto, ki jo izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Toda moramo omeniti še eno vrsto overitve, ki je zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ne izvajajo. S tako imenovanim Haški žigom, sicer poznanim tudi kot Apostille, ni treba opremiti vsakega dokumenta, ki se v tej jezikovni različici prevaja in omenjeni strokovnjaki vsekakor niso dolžni zagotavljati informacij o tej vrsti overitve, ker le-ta ni v njihovi pristojnosti oziroma ne posedujejo potrebnih pooblastil za njeno izvedbo. Vsekakor je priporočljivo, da se vsakdo od njih o Haškem žigu sam pozanima, saj mu bodo te informacije vsekakor koristile, ker bo prihranil veliko svojega časa in celoten postopek obdelave poenostavi pa tudi olajša.

Če obstaja potreba, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu zatem osebno izkaznico in potni list pa tudi dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu ter prometno kot tudi delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in vse druge osebne dokumente in za katere posamezniki zahtevajo prevajanje v tej jezični različici.

Iz nizozemskega v italijanski jezik neposredno prav tako prevajamo tudi poslovno dokumentacijo (statut podjetja, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe ni druge dokumente s področja poslovanja), izpolnjeno pa bo tudi zahteva v zvezi z obdelavo kateregakoli dokumenta, ki je povezan, tako z izobraževanjem oziroma šolstvom kot tudi z znanostjo. Med drugim stranke lahko zahtevajo obdelavo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, znanstvenih del in prepisa ocen oziroma predmetnikov in programov fakultet zatem rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o opravljenih izpitih kot tudi diplomskih nalog in potrdila o rednem šolanju, znanstvenih del ter seminarskih nalog, prav tako pa prevajajo tudi diplome ter dodatke k diplomi in druge dokumentov, ki so povezani z omenjenimi področji.

Poleg soglasij za zastopanje sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi katerokoli drugo vrsto, ne samo soglasij, ampak tudi izjav ali potrdil, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti zatem potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o samskem stanu oziroma absolutno katerikoli dokument, ki ga neka državna institucija lahko zahteva.

Poleg pravnega reda Evropske Unije, pritožb oziroma sklepov in tožb iz nizozemskega v italijanski jezik neposredno prevajamo tudi pooblastila za zastopanje, pri čemer strokovnjaki te institucije lahko prav tako profesionalno obdelujejo tudi licence in certifikate pa tudi sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi katerokoli drugo vrsto sodb in pogodb, sodne odločbe in vse druge dokumente, ki sodijo med pravne akte.

Seznamu dokumentov, ki jih obdelujejo prevajalci in sodni tolmači, tako kot to predpisuje zakon, je treba dodati tudi vse tiste, ki sestavljajo različne vrst dokumentacij. Na prvem mestu mislimo na medicinsko dokumentacijo oziroma na dokumente, kot so na primer zdravniški izvidi in dokumentacija o medicinskih izdelkih oziroma specifikacija farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov pa tudi vsak drug dokument, ki ni naveden, sestavlja pa tovrstne dokumentacije. V skladu z zahtevami pa iz nizozemskega v italijanski jezik profesionalno prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev potem gradbene projekte in deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo in številne drugih dokumentov, ki sestavljajo, ne samo gradbeno in tehnično, ampak tudi razpisno dokumentacijo.

Neposredno prevajanje reklamnih letakov iz nizozemskega v italijanski jezik

Ko se posamezniki obrnejo na strokovnjake Prevajalskega centra Akademije Oxford in navedejo, da jim je potrebno neposredno prevajanje reklamnih letakov iz nizozemskega v italijanski jezik, se prevajalci in sodni tolmači na prvem mestu trudijo, da njihovo sporočilo prenesejo vsem potencialnim kupcem določenega izdelka, ki se na ta način reklamira oziroma uporabnikom neke storitve, ki je predmet reklamiranja in ki jim je italijanski jezik materni. Najenostavneje rečeno, osnovni namen obdelave takšnih materialov je, da se vsebina, ne samo reklamnih letakov, ampak tudi PR člankov zatem plakatov pa tudi brošur oziroma katalogov in reklamnih zloženk ter vseh drugih marketinških materialov maksimalno kakovostno približa vsem strankam, ki govorijo omenjeni jezik, in ki bodo morda prišle v stik z njimi. Treba je poudariti tudi to, da se na podlagi zahteve vsake stranke lahko prevajajo tudi vizitke v tej jezični različici.

Ker so v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi profesionalci, ki posedujejo visoko raven izkušenj pri zagotavljanju storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje informativnih oddaj iz nizozemskega v italijanski jezik pa tudi zabavnih oziroma izobraževalnih kot tudi otroških in vseh drugih televizijskih in radijskih vsebin te vrste, lahko pravzaprav dobijo njihovo kompletno obdelavo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi igrane filme in to kateregakoli žanra zatem reklamna sporočila in dokumentarne pa tudi risane filme oziroma serije, animirane filme in na splošno rečeno, vse video in zvočne materiale, ki jih posameznik zahteva.

Poudariti moramo tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana z obdelavo besedilnih vsebin v omenjeni jezični kombinaciji, saj je zainteresiranim strankam na razpolago možnost, da navedene strokovnjake zadolžijo tudi za prevajanje strokovnih besedil katerekoli tematike pa tudi tistih, ki veljajo za poljudne. Poleg turističnih, ekonomskih in političnih besedil obdelujejo tudi tiste, ki se ukvarjajo s temo s področij medicine, financ, prava in bančništva kot tudi ekologije in varstva okolja in izobraževanja, komunikologije in farmacije. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, ko to nekdo zahteva, prevajajo tudi besedila s področij informacijskih tehnologij pa tudi tiste, ki so povezana z marketingom ali menedžmentom, zagotavljamo pa tudi storitev, ki predvideva prevajanje socioloških besedil iz nizozemskega v italijanski jezik oziroma tistih, ki se ukvarjajo s tematiko s področja gradbene industrije pa tudi vsake druge znanstvene discipline, ker tem strokovnjakom nobena tema ni tuja.

Prevajanje ilustriranih revij iz nizozemskega v italijanski jezik

Poleg tega, da na zahtevo katerekoli stranke izvajajo obdelavo ilustriranih revij v tej jezični kombinaciji, profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako zagotovijo tudi storitev, ki predvideva neposredno prevajanje strokovnih revij iz nizozemskega v italijanski jezik in obdelujejo časopisne članke. Usposobljeni so zadovoljiti tudi potrebe posameznikov v zvezi s prevajanjem učbenikov pa tudi različnih del književnosti, ne glede na to, ali sodijo med prozna ali dela poezije.

Da bi bile odpravljene vse napake v vsebinah, ki so prevedene v konkretni jezikovni različici, je treba angažirati lektorje in korektorje, njih pa prav tako zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford. Pravzaprav je storitev profesionalne redakcije na voljo v poslovalnici te specializirane institucije in omogoča vsem strankam, ki posedujejo takšne vsebine, da dobijo strokovno korekturo in lekturo in da se ti materiali obdelajo v skladu s pravili oziroma da omenjeni strokovnjaki odpravijo napake, ki jih je pred njimi nekdo naredil.

Treba je poudariti tudi to, da na zahtevo izvajamo neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz nizozemskega v italijanski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji prevajajo tudi programsko opremo oziroma vse programe in aplikacije, ki jih nekdo zahteva kot tudi spletne strani in vse druge vsebine, ki so povezane z računalništvom ozirom predvsem s spletom. Samo zaradi dejstva, da obvladajo pravilno uporabo orodij, poznanih kot SEO oziroma Search Engine Optimisation, bo v okviru te storitve izvedena tudi optimizacija vseh spletnih vsebin. Za vse tiste stranke, ki o tem niso dovolj obveščene, moramo posebej poudariti, da je to zelo pomembna informacija, saj so med prvimi rezultati globalnega iskanja za točno določene besede ali neke fraze, prav tiste vsebine, ki so profesionalno optimizirane in v okviru katerih so ta pravila uporabljena. Namen optimizacije je torej zelo enostaven, saj se na ta način lastnikom vseh spletnih vsebin omogoča izboljšati njihovo poslovanje, ker števime potencialne stranke izjemno hitro in enostavno prihajajo do želenih podatkov.

Čeprav so navedeni strokovnjaki osredotočeni na obdelavo različnih materialov v pisani obliki, so prav tako usposobljeni, da izvedejo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v italijanski jezik kot tudi tisto, ki je poznano kot šepetano. Toda pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi stranka dobila ustrezno ponudbo, je povezan s posredovanjem, informacij o samem dogodku. Točneje gre za to, da omenjeni strokovnjaki morajo vedeti, koliko ljudi naj bi bilo prisotnih, kje bo konkretni dogodek potekal pa tudi kako dolgo naj bi po mnenju organizatorja trajal. Potem ko stranka dostavi vse te podatke pa tudi tiste, ki so povezani s samim potekom dogodkov, bo opravljena njihova strokovna analiza in izdelana ponudba, ki vključuje najboljšo možnost. Ko se odločijo, katera vrsta tolmačenja bo v tem primeru uporabljena, sodni tolmači in prevajalci v konkretno ponudbo vsekakor vključijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza izbrani vrsti storitve.

Cena prevajanja iz nizozemskega v italijanski jezik

  • Iz nizozemskega v italijanski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!