Prevajanje iz norveškega v albanski jezik


Ker so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajalci in sodni tolmači za različne jezike, med njimi obstajajo tudi strokovnjaki, ki so specializirani za obdelavo vseh vrst vsebin najprej v norveškem in potem tudi v albanskem jeziku. Poleg obdelave vsebin v pisani obliki, strankam omogočajo tudi tolmačenje iz norveškega v albanski jezik. Ob tej priložnosti izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje in vsem, ki organizirajo dogodek, za katerega se zahteva prav ta storitev, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane s spletnim področjem oziroma besedilne materiale in književna dela, v konkretni jezični kombinaciji pa sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko prevajajo tudi revije oziroma časopisne članke, zatem marketinške materiale pa tudi video in zvočne vsebine. To vključuje, tako serije kot tudi filme oziroma vse vrste oddaj kot tudi reklamna sporočila in druge. Da bi bile stranke v celoti zadovoljne s kakovostjo storitev, in da bi lahko dobile njihovo kompletno obdelavo, jim ponujamo tudi sinhronizacijo oziroma storitev podnaslavljanja vseh vsebin, za katere izvajamo prevajanje iz norveškega v albanski jezik.

Na zahtevo strank pa lahko ponudimo storitve, ki jih zagotavljajo lektorji in korektorji, saj so tudi oni del naše ekipe, tako da bodo v najkrajšem možnem roku pristopili redakciji slabo prevedenih vsebin.


Prevajanje iz norveškega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v norveški jezik

Posebej se želimo ozreti na obdelavo dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji, saj strankam ponujamo priložnost, da dobijo najprej njihovo prevajanje in potem tudi overitev takšnega prevoda, za katero je izključno zadolžen zapriseženi sodni tolmač. Toda, da bi le-ta storitev lahko opravil v skladu z zakonom in veljavnimi pravili, je vsaka stranka dolžna na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente. To se zahteva zato, ker je zapriseženi sodni tolmač pred overitvijo prevedenega dokumenta s svojim žigom dolžan opraviti njegovo primerjanje z izvirnikom, saj ima pravico overiti samo dokument, katerega vsebina je absolutno enaka izvirni.

Poleg te obveznosti mora vsaka stranka predhodno preveriti, ali se za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz norveškega v albanski jezik, izvaja “nadoveritev”, kar pomeni, da mora v pristojni instituciji vprašati, ali se zahteva overitev z Apostille žigom, saj to ni pristojnost strokovnjakov, ki so del naše ekipe. Točneje, pogosto overitev določenih dokumentov z Apostille žigom poteka neposredno preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z njegovo obdelavo, čeprav v praksi obstajajo tudi dokumenti, ki se najprej overijo s haškim žigom in šele potem se opravi prevajanje oziroma overitev sodnega tolmača, pri čemer se v tem primeru mora prevesti, ne samo vsebina konkretnega dokumenta, ampak tudi sam Apostille žig. Vse te informacije zainteresiranim strankam dajejo zaposleni v okviru okrožnih sodišč na ozemlju Republike Slovenije, saj so samo oni za to tudi zadolženi.

Posebej poudarjamo, da stranke pri nas pričakuje prevajanje iz norveškega v albanski jezik za potni list in osebno izkaznico oziroma za potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču, naši strokovnjaki pa prav tako prevajajo tudi vse vrste dovoljenj oziroma tako vozniško in prometno kot tudi delovno ter dovoljenje za prebivanje, na zahtevo strank pa obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in druge osebne dokumente.

V primeru, ko je to potrebno, omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pa se nanaša, tako na prevajanje različnih vrste potrdil kot tudi izjava in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in druge dokumente te vrste).

Ko je to potrebno, v tej jezični različici prevajamo tudi dokumente, kot so diplome in dodatki k diplomi ter predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge kot tudi znanstvene patente, dela in rezultate znanstvenih raziskav ter številne druge dokumente, ki jih sedaj nismo navedli in so povezani izključno s področjema znanosti in izobraževanja.

Pravni red Evropske Unije kot tudi vse ostale pravne akte, kot na primer pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in certifikati pa tudi sodne odločbe, tožbe, sklepi in pritožbe kot tudi licence in pogodbe prav tako lahko v optimalnem roku prevajamo na vašo zahtevo in jih potem tudi overimo z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajalski center Akademije Oxford strankam vsekakor omogoča tudi prevajanje iz norveškega v albanski jezik za poslovno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe. Na zahtevo pa obdelujemo tudi gradbeno pa tudi medicinsko oziroma razpisno in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge nenavedene dokumente, ki predstavljajo del vseh omenjenih vrst dokumentacij).

Izjemno pomembno je, da morajo vse stranke, ki potrebujejo prevajanje različnih dokumentov iz norveškega v albanski jezik, spoštovati tudi zelo pomembno pravilo, ki vključuje obveznost dostave izvirnikov na vpogled sodnemu tolmaču. Tako ima vsakdo, ki zahteva to storitev, možnost pošiljanja dokumentov, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi z angažiranjem katerokoli kurirske službe, ki posluje na ozemlju naše države oziroma nam jih lahko tudi osebno prinese. Razumljivo je, da imajo tiste osebe, ki zahtevajo prevajanje katerekoli druge vsebine, ki ne zahteva te overite, možnosti pošiljanja na elektronski naslov naše institucije, da bi v veliki meri pospešili celoten postopek njihove obdelave.

Ker dostava kot tudi pošiljanje prevedenih dokumentov zahteva njihovo osebno prevzemanje v prostorih naše poslovalnice, stranke pa lahko tudi zahtevajo, da jim naša institucija dostavi prevedene dokumente na določen naslov, morajo posedovati tudi informacijo, da se ta storitev zaračunava neodvisno od prevajanja, in to v skladu s ceno, ki je v tem trenutku veljavna v konkretni kurirski službi. Oni so jo dolžni plačati neposredno osebi, ki jim dostavi pošiljko.

Toda obstaja samo ena situacija, ko je celo strankam, ki potrebujejo prevajanje določenega dokumenta iz norveškega v albanski jezik, dovoljena njegova dostava po elektronski pošti, to pa je povezano z nujnim prevajanjem. Toda tudi v tem primeru so dolžne na vpogled dostaviti izvirnike, pri čemer izjemno pomembno paziti na roku, ki je v tem primeru postavljen, saj je le-ta običajno zelo kratek.

Prevajanje ilustriranih revij iz norveškega v albanski jezik

Vsebino ilustriranih tudi strokovnih in številni drugih revij prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo v omenjeni različici jezika.

Če pa je to potrebno, iz norveškega v albanski jezik prevajajo tudi časopisne članke ter vse tiste materiale, ki so povezani z reklamiranjem različnih podjetij oziroma storitev ali izdelkov. Da bi v celoti kakovostno odgovorili na vaše zahteve, omenjeni strokovnjaki implementirajo različna marketinška pravila, ki jih poznajo, pri čemer se trudijo, da določeno sporočilo iz navedenih materialov, čim bolje prilagodijo duhu ciljnega jezika. Potem ko to storijo, imajo vse osebe, ki uporabljajo albanski jezik, priložnost, da se s predmetom reklamiranja seznanijo na najboljši način, tako da zelo hitro postanejo kupci določenih izdelkov ali uporabniki storitve, ki se reklamira skozi reklamne plakate, zloženke in letake pa tudi kataloge, PR članke oziroma, brošure in druge podobne vsebine. Stranke, ki potrebujejo prevajanje iz norveškega v albanski jezik za vizitke, lahko pričakujejo, da tudi njih sodni tolmači in prevajalci obdelajo v precej kratkem roku.

Poleg tega strankam, ki so prevajanje v tej kombinaciji prepustili nekomu pred nami, toda tedaj niso dobile kakovostno obdelanih materialov, vsekakor dajemo možnost za storitev lekture takšnih vsebin oziroma za njihovo korekturo, ki jo seveda izvajajo strokovnjak, ki so za to specializirani (lektorji in korektorji).

Posebej poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi tolmačenje iz norveškega v albanski jezik, kjerkoli je to potrebno, strankam pa ne ponujamo samo storitev konsekutivnega in simultanega tolmačenja, ampak lahko lahko izvajajo tudi šepetano, ko to zahteva konkretni dogodek. Poleg tega lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, seveda samo v primeru, ko se ta storitev priporoča kot najboljša za konkretni dogodek.

Prevajanje filmov iz norveškega v albanski jezik

Prevajanje filmov iz norveškega v albanski jezik predstavljajo samo določen segment njihove obdelave, saj so v naši ekipi tudi osebe, ki so zadolžene predvsem za njihovo podnaslavljanje oziroma za zagotavljanje storitve sinhronizacije prevedenih filmov. Zahvaljujoč temu naše stranke na enem mestu lahko dobijo kompletno obdelavo, tako igranih kot tudi risanih oziroma animiranih in dokumentarnih filmov pa tudi številnih drugih video in zvočnih vsebin (oddaje vseh vrst, reklamna sporočila, serije in drugo), kar pomeni, da jih lahko takoj po prevzemu prikazujejo na absolutno vseh medijih.

Poudariti pa moramo tudi to, da imajo prevajalci in sodni tolmači povsem dovolj najprej znanja in potem tudi izkušenj, da lahko profesionalno izvedejo prevajanje iz norveškega v albanski jezik za spletne materiale, kar vključuje obdelavo, ne samo spletnih strani, ampak tudi programske opreme kot tudi spletnih prodajaln in potem tudi spletnih katalogov in drugih podobnih vsebin. Pod pojmom profesionalno, tukaj mislimo na dejstvo, da poznajo vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo vsebin za globalno iskanje. Prav zato tudi želimo poudariti, da smernice SEO (Search Engine Optimisation) vsekakor implementirajo pri obdelavi različnih spletnih materialov, da bi njihovim lastnikom ponudili možnost, da poboljšajo položaj za spletne strani oziroma za spletne kataloge, prodajalne in druge podobne materiale na spletu.

Poleg tega naši sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo tudi najrazličnejše vrste besedil. Prevodi besedil iz norveškega v albanski jezik s področij medicine, izobraževanje, komunikologije, filozofije, znanostjo in farmacije so samo nekateri, ki jih lahko obdelajo, vsekakor pa prevajajo tudi tiste besedilne vsebine, katerih tema se neposredno tiče kateregakoli drugega področja, kar vključuje, tako menedžment in bančništvo oziroma sociologijo in pravo kot tudi finance in politiko pa tudi vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved, ki jih sedaj nismo omenili.

Prevajanje vozniško dovoljenje iz norveškega v albanski jezik

Obdelava vozniško dovoljenje v tej kombinaciji jezikov pomeni, da prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo njegovo prevajanje iz norveškega v albanski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača in na ta način strankam omogočijo, da zelo hitro dobijo popolnoma obdelan konkretni dokument.

Seveda obdelujejo tudi prometno in delovno dovoljenje oziroma dovoljenje za prebivanje ter številne druge osebne dokumente, kar vključuje predvsem osebno izkaznico in potni list, zatem potrdilo o stalnem prebivališču ter potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in druge osebne dokumente. Prav tako po potrebi prevajajo tudi pravne akte vseh vrst oziroma dokumente, ki so povezani s področjem sodstva in prava (pravni red Evropske Unije, licence, sklepi o razvezi zakonske zveze, certifikati, sodne odločitve, tožbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, pogodbe in drugo), poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v albanski jezik za vse vrst dokumentacij. To se nanaša predvsem na poslovno in potem tudi na razpisno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo, tako da poleg sklepa o ustanovitvi pravnih oseb oziroma revizijskih poročil in ustanovitvenih aktov podjetij v tej različici obdelujejo tudi fakture kot tudi finančna in letna poslovna poročila pa tudi statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma zdravniške izvide in potem tudi gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in še številne druge dokumente, ki so povezani z vsemi omenjenimi vrstami dokumentacij.

Če je strankam potrebno prevajanje iz norveškega v albanski jezik za potrdilo o nekaznovanosti ter za katerokoli drugo vrsto potrdil, bodo naši strokovnjaki ugodili njihovim zahtevam in jim ponudili njihovo kompletno obdelavo oziroma prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača. Da bi se zaščitili, se vsaki stranki svetuje, da predhodno na pristojnem sodišču zahteva informacije, ki so povezane z overitvijo s haškim žigom, saj obstajajo dokumente, za katere je treba opraviti tudi to vrsto overitve, sodni tolmači in prevajalci pa Akademije Oxford pa nimajo pravice, da to storijo, saj overitev z Apostille žigom ni v njihovi pristojnosti. Poleg omenjenih potrdil prevajajo pa tudi vse vrste potrdil oziroma izjav in soglasij, kot so na primer potrdila o samskem stanu ali potrdila o stanju računa v banki kot tudi o stalni zaposlitvi ter soglasja za zastopanje in drugi dokumenti, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Omeniti moramo tudi to, da na zahtevo strank strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju, diplome in dodatke k diplomi in potrdila o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma rezultate znanstvenih raziskav in ostale dokumente, ki so povezani predvsem s področjem izobraževanja in potem tudi tiste, ki so povezani z znanostjo.

Vsaka stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje določnega dokumenta, je absolutno spoštovanje zelo pomembnega pravila, ki je povezano z dostavo izvirnikov, saj njih mora uporabljati sodni tolmač pri overitvi, ker jih primerja s prevodi, da bi ugotovil, da med tema dvema dokumentoma ne obstajajo nikakršne razlike.

Cena prevajanja iz norveškega v albanski jezik

  • Iz norveškega v albanski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!