Prevajanja iz norveškega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Za vse stranke, ki jim je konkretna storitev potrebna za katerikoli dokument, je izjemno pomembna informacija, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni in prevajalci in sodni tolmači. To pa pomeni, da bo najprej izvedeno neposredno prevajanje dokumentov iz norveškega v korejski jezik, potem pa se v skladu s trenutno veljavnimi pravili izvede tudi overitev dokumentov.

Vsak dokument, ki ga poseduje žig sodnega tolmača, uradno pooblaščenega za izvedbo overitve, je pravno veljaven, tako da se je z zakonskega vidika izenačen z izvirnim dokumentom.

S pravili je predvideno, da po izvedenem prevajanju predhodno omenjen strokovnjak njegovo vsebino primerja z izvirnim dokumentom, da bi na ta način ugotovil njuno istovetnost. Šele, ko se osebno prepriča, da ne obstajajo nikakršna odstopanja, tudi izvede overitev in na ta način uradno potrjuje, da je prevedeni dokument zvest izvirniku.


Prevajanje iz norveškega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v norveški jezik

Seveda so stranke pri pošiljanju dokumentov na prevajanje dolžne priložititi tudi izvirnike, tako da jih lahko pošljejo preko kurirske službe, ali pa prinesejo osebno oziroma izvedejo njihovo pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko.

Vsekakor pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled ne velja tudi za vse ostale vsebine, za katere se zahteva neposredno prevajanje iz norveškega v korejski jezik, tako da jih ima stranka pravico poslati na e-poštni naslov konkretne institucije. Isti princip velja tudi za prevzemanje takšnih vsebin, seveda pa so dostopne tudi druge izbire, o čemer stranka informacije dobi na zahtevo.

Glede na to, da je dolžna izvirne dokumente prinesti ali poslati na vpogled sodnemu tolmaču, jih stranka lahko po koncu njihove obdelave osebno prevzame v predstavništvu navedene institucije, ali pa zahteva dostavo na naslov. Poudarjamo, da se storitev kurirske službe, ki kompletno obdelane dokumente dostavi na želeni naslov, zaračunava neposredno od stranke, in to v skladu s cenikom te službe.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo lastnika v skladu s pravili obdelajo Vse osebne dokumente, izvedeno pa bo tudi prevajanje pravnih aktov iz norveškega v korejski jezik.

Strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi katerikoli dokument, ki uradno velja za del, tako razpisne in gradbene oziroma poslovne kot tudi tehnične in medicinske dokumentacije.

Specializirani so tudi za prevajanje potrdil in izjav v navedeni različici jezikov oziroma soglasij vseh vrst, tako da izpolnjujejo zahteve vsakogar, ki mu je prevajanje potrebno za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Vse vsebine, ki se tičejo predvsem področja izobraževanja pa tudi znanosti, člani ekipe te institucije obdelajo v skladu z zahtevami strank in veljavnimi pravili.

Dejstvo je, da sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku lahko izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz norveškega v korejski jezik, interesentom pa omogočajo tudi storitev njihovega nujnega prevajanja. To pa pomeni kompletno obdelavo kateregakoli dostavljenega dokumenta, kolikor je mogoče hitro, seveda vse pod pogojem, da stranka najprej pošlje skenirane vsebine, kasneje pa na vpogled priloži tudi izvirnike.

Storitev overitve Apostille žigom ni dostopna v okviru te institucije, ker njeni zaposleni ne posedujejo dovoljenja, da tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo, postavijo na dokumente. Celoten postopek obdelave dokumentov bo precej enostavnejši, če stranka samostojno pridobi vse te informacije. Posebni oddelki okrožnih sodišč Republike Slovenije imajo pristojnost za izvedbo navedene overitve, pa se prav na njihove zaposlene morajo obrniti lastniki dokumentov, da bi pravočasno dobili vse potrebne podatke.

Seveda člani ekipe kateregakoli navedene specializirane institucije izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz norveškega v korejski jezik, v skladu z zahtevami dogodka pa lahko uporabijo tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v tej različici jezikov. Prav tako je v ponudbi tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, kar bo ponujeno vsaki stranki, za katero manifestacijo morajo prevajalci in sodni tolmači izvesti to vrsto storitve. Pomembno je, da vsakdo, ki želi te strokovnjake angažirati zaradi izvedbe konkretne storitve, pravočasno dostavi podatke o organizaciji dogodka. Ne samo, da jih je treba seznaniti s tem, koliko dni ali ur naj bi manifestacija trajala, ampak je zelo pomembno tudi zagotoviti informacije o tem, katere so osnovne značilnosti samega prostora ter o številu udeležencev. Vse to se zatem analizira, da bi lahko določili, katera od konkretnih vrst tolmačenja mora biti uporabljena za ta dogodek, pa se prav v skladu s tem tudi oblikuje uradna ponudba.

Marketinške materiale od plakatov in vizitk preko reklamnih zloženk in PR člankov oziroma brošur pa do vseh vrst katalogov in reklamnih letakov pa tudi številne druge marketinške materiale prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje ilustriranih in strokovnih revij iz norveškega v korejski jezik pa tudi otroških revij ter časopisnih člankov.

Katerokoli besedilo, ki se ukvarja s tematiko s področij naravoslovnih ali družboslovnih ved oziroma, ki je strokovno ali poljudno, stalni člani ekipe navedene institucije prav tako obdelajo, v tej kombinaciji jezikov pa poskrbijo tudi za prevajanje književnih del potem časopisnih člankov kot tudi učbenikov.

Na zahtevo strank so lahko angažirani tudi korektorji in lektorji, ki izvajajo profesionalno redakcijo katerihkoli vsebin. Seveda najprej ugotovijo, katere napake obstajajo v že prevedenih materialih in jih potem popravijo ter vsebino uskladijo z vsemi tistimi pravili, ki jih vključuje ciljni oziroma pakistanski jezik in vsekakor upoštevajo tudi izvirne materiale.

Na zahtevo strank, ki jim je potrebno prevajanje video in zvočnih vsebin iz norveškega v korejski jezik, sta dostopni tudi dodatni storitvi. Pravzaprav gre za to, da sodni tolmači in prevajalci najprej obdelajo, tako serije in informativne oziroma otroške in zabavne ter izobraževalne radijske in televizijske oddaje kot tudi risane pa tudi dokumentarne in animirane ter igrane filme oziroma reklamna sporočila in druge video in zvočne materiale, potem pa stranka izbere eno od ponujenih dodatnih storitev.

Glede na to, da posedujejo izkušnje oziroma znanje v zvezi z uporabo SEO (Search Engine Optimisation), omenjeni strokovnjaki ta posebna orodja implementirajo, ko je to potrebno. Strankam namreč omogočajo, da dobijo, tako prevajanje spletnih prodajaln in spletnih strani iz norveškega v korejski jezik kot tudi njihovo optimizacijo, kar pomeni, da jih uskladijo s pravili spletnega iskanja. Seveda prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo spletne kataloge pa tudi vse vrste programov oziroma aplikacij kot tudi vsako drugo spletno vsebine. Vse to v relativno kratkem času vodi do bistveno boljšega kotiranja konkretnih materialov na spletu.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz norveškega v korejski jezik

Poleg vsebine tehnične dokumentacije prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi vsebino gradbene in razpisne dokumentacije. Poleg deklaracij izdelkov izvajajo tudi prevajanje gradbenih projektov iz norveškega v korejski jezik ter kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodilo za uporabo pa tudi katerikoli drugi dokument, ki je uvrščen v eno od konkretnih dokumentacij.

Glede na to, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford maksimalno spoštujejo veljavna pravila na področju obdelave dokumentov, strankam poleg prevajanja omogočajo tudi storitev overitve vsakega predhodno prevedenega dokumenta, ker trenutno veljavni zakon predvideva takšen princip obdelave. Šele, ko preveden dokument poseduje tudi žig zapriseženega sodnega tolmača, lahko govorimo o zakonsko in pravno veljavni vsebini.

Prav zato, ker se pravila maksimalno spoštujejo, je predvideno, da stranke morajo izvirne dokumente na vpogled ali prinesti neposredno v poslovalnico konkretne institucije, ali poslati na enega od dostopnih načinov.

Da bi bil celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta maksimalno olajšan, se svetuje, da lastnik vsebin predhodno samostojno pridobi informacije o dodatni overitvi oziroma o postavljanju tako imenovanega Apostille oziroma Haškega žiga na dokumente, in to od zaposlenih v pristojnih institucijah naše države.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na podlagi postavljenih zahtev izvedejo tudi profesionalno prevajanje potrdila o samskem stanu iz norveškega v korejski jezik, seveda pa prevajanje in overitev izvajajo tudi za vse ostale vrste, ne samo potrdil, ampak tudi izjav kot tudi soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti, ki jih je v različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam).

Če to nekdo postavi kot zahtevo, seveda zaposleni v kateremkoli predstavništvu te institucije kompletno obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi potem zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi prepis ocen. Prav tako poskrbijo za to, da prevajanje v konkretni različici jezikov oziroma overitev izvedejo tudi za potrdilo o opravljenih izpitih potem za seminarske pa tudi diplomske naloge ter predmetnike in programe fakultet kot tudi za številne druge dokumente in materiale s področja izobraževanja.

Prav tako se razume, da sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov kompletno obdelajo tudi medicinsko (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti) kot tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, revizorska poročila, letna poslovna poročila, fakture in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovnim procesom ali nekih podjetnikov ali pravne osebe).

Treba je omeniti tudi to, da bo izvedeno neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze iz norveškega v korejski jezik pa tudi kateregakoli drugega osebnega dokumenta (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potni list in številni drugi).

V skladu s postavljenimi zahtevami prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo, tako dokumente s področij znanosti (znanstveni patenti, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav in številni drugi) kot tudi tiste, ki se tičejo prava ali sodstva (pravni red Evropske Unije, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, pogodbe, licence, tožbe, odločitve sodišč, sodne odločbe in številni drugi pravni akti).

Prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz norveškega v korejski jezik

Reklamno sporočilo, ki ga ti pa tudi številni drugi marketinški materiali vsebujejo, sodni tolmači in prevajalci obdelajo ob spoštovanju vseh pravil, ki jih vključuje pakistanski jezik pa tudi marketing. Na ta način strankam omogočajo, da dobijo profesionalno obdelane, tako reklamne letake in zloženke kot tudi PR članke, na zahtevo pa bo izvedeno tudi neposredno prevajanje plakatov in vizitk iz norveškega v korejski jezik pa tudi brošur in ostalih marketinških materialov.

Vsekakor stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford poskrbijo tudi za obdelavo spletnih strani v omenjeni različici jezikov oziroma programov različnih vrst in spletnih katalogov pa tudi spletnih prodajaln, aplikacij in na splošno vseh vsebin, ki so vidne na spletu. Glede na to, da ko je to potrebno, znajo na kakšen način uporabiti pravila, poznana kot Search Engine Optimisation, skrajšano SEO, in tako strankam omogočijo tudi storitev optimizacije vseh omenjenih materialov. Pravzaprav, ko se uporabijo konkretna orodja in ko se obdelane vsebine postavijo na splet, prav njih iskalnik izbere kot izvirne in najboljše rezultate za določene izraze in besede in bodo zagotovo vidni na prvi strani rezultatov iskanja, kar zelo pozitivno vpliva na kotiranje teh materialov na celotnem spletu.

Če je to nekomu potrebno, korektorji in lektorji te specializirane institucije zagotavljajo svoje storitve in v skladu s pravili redakcije obdelajo vse prevedene materiale. Da ne bi bilo pomote, moramo poudariti, da se korektura in lektura izključno uporabljata, če prevod vsebin v tej jezični kombinaciji že obstaja, toda ni profesionalno izdelan in so prisotne določene napake, ki jih omenjeni strokovnjaki popravijo.

Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz norveškega v korejski jezik, saj sodni tolmači in prevajalci posedujejo zavidljive izkušnje v praksi, pa se tematika vseh takšnih vsebin lahko nanaša na katerokoli vejo družboslovnih ali naravoslovnih ved.

Prav tako lahko strokovno obdelajo tudi književna dela in vseeno je, ali so uvrščena v prozna ali poetska kot tudi časopisne članke in učbenike pa tudi vsebino otroških in strokovnih oziroma ilustriranih revij.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz norveškega v korejski jezik, to pomeni, da je vsaka vrsta manifestacije lahko pokrita s konkretno storitvijo. Gre za to, da je točno določeno, za katero vrsto dogodka, se mora mora uporabiti določena storitev, pa bo v skladu z njegovo organizacijo tudi oblikovana ponudba. Zelo je pomembno, da stranka, ki jo zanima storitev tolmačenja v tej različici jezikov, posreduje osnovne informacije o organizaciji manifestacije, ki se nanašajo predvsem na njeno trajanje in število udeležencev oziroma osnovne značilnosti lokacije, na kateri bo dogodek potekal. V skladu s temi podatki se odloča, ali zaposleni te institucije morajo izvesti šepetano ali konsekutivno oziroma simultano tolmačenje, po potrebi pa v uradno ponudbo uvrsti tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, saj ima navedena institucija v svoji ponudi tudi to storitev.

Poleg vseh vsebin, ki so do zdaj navedene, sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelajo absolutno vsak zvočni ali video material. Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, katerih specialnost sta storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja takšnih vsebin, to pomeni, da stranka lahko v samem predstavništvu dobi njihovo kompletno obdelavo. Poleg igranih filmov kateregakoli žanra oziroma reklamnih sporočil in zabavnih televizijskih ali radijskih oddaj, je v ponudbi tudi neposredno prevajanje animiranih in risanih filmov iz norveškega v korejski jezik pa tudi serij in informativnih oziroma otroških in izobraževalnih oddaj kot tudi dokumentarnih filmov ter številnih drugih video ali zvočnih vsebin, potem pa stranka izbere, katera od navedenih dodatnih storitev bo izvedena, da bi v najkrajšem možnem roku dobila kompletno obdelane vsebine te vrste.

Cena prevajanja iz norveškega v korejski jezik

  • Iz norveškega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz norveškega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz norveškega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!