Prevajanje iz norveškega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford sodi med institucije, ki se trudijo, da strankam zagotovijo storitve, ki jih je težko dobiti na drugem mestu, da bi na prvem mestu prihranili njihov čas in denar.

Prav iz tega razloga vam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v francoski jezik za različne vrste dokumentov kot tudi storitev, ki vključuje overitev prevoda z žigom sodnega tolmača in na ta način, ne samo da vam prihranimo čas, ampak tudi denarna sredstva, saj pravzaprav na enem mestu dobite kompletno obdelane dokumente in to ne glede na to, ali gre za osebne (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno in vozniško dovoljenje in druga) ali pa za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (različne vrste soglasij oziroma izjav in potrdil).

Seveda, prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z vašimi zahtevami iz norveškega v francoski jezik prevajajo in potem overijo tudi vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, certifikati, sodne odločitve, sodbe in pritožbe, licence, pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in tožbe, pogodbe in druga) pa tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetij, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, revizijska, finančna in letna poročila in druga). Poleg tega obdelujejo tudi vso medicinsko dokumentacijo, tako zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.


Prevajanje iz norveškega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v norveški jezik

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki sestavljajo, ne samo gradbeno in tehnično, ampak tudi razpisno dokumentacijo. V skladu z zahtevami strank strokovnjaki v poslovnici Akademije Oxford lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v francoski jezik, tako za diplomo in dodatek k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi za potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih in prepise ocen, v navedeni kombinaciji pa prav tako prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela kot tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi znanstvene patente in še veliko neomenjenih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja, ali pa s področjem znanosti.

Ne glede na to, za katere dokumente vam je potrebno prevajanje iz norveškega v francoski jezik, ste lahko prepričani, da vas v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje kompletna storitev in to v najkrajšem možnem roku. Edina vaša obveznost je, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente in sami pridobite tudi informacijo, ki je povezana z overitvijo z Apostille oziroma haškim žigom za te dokumente, saj prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvesti te vrste overitve. Ko boste na okrožnem sodišču poiskati vse informacije o haškem žigu, morate najprej vprašati, ali je obvezen za vaše dokumente, toda prav tako morate izvedeti, ali ta vrsta overitev poteka šele, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, ali pa se najprej izvaja overitev s tem žigom, pa se dokument potem odnese k nam na obdelavo, saj je od vsega odvisen tudi celoten tok obdelave tega dokumenta.

Posebej poudarjamo tudi to, da pri nas lahko dobite tudi nujno prevajanje vseh vrst dokumentov, in samo tedaj je dovoljeno, da vsebine najprej pošljete po elektronski pošti in jih zatem osebno dostavite oziroma jih pošljete preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, ker ste v vsakem primeru dolžni na vpogled dostaviti izvirnike. Kar zadeva dostavo vseh ostalih vsebin, ki ne vključujejo overitve z žigom sodnega tolmača, njih lahko na prevajanje pošljete po elektronski pošti in jih na na enak način dobite, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo.

Pri dokumentih je postopek prevzemanja malce drugačen in vključuje osebno prevzemanje ali pa dostavo dokumentov na naslov stranke, toda ta storitev zahteva dodatno plačilo, saj ni vračunana v ceno obdelave.

Ponujamo vam tudi možnost, da po ugodni ceni dobite prevajanje iz norveškega v francoski jezik za različne vrste video in zvočnih vsebin (oddaje vseh vrst, filmi, reklamna sporočila, serije in drugo) kot tudi storitev njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja. Poleg tega strankam omogočamo tudi obdelavo učbenikov oziroma vseh vrst besedil kot tudi časopisnih člankov in naši prevajalci in sodni tolmači, ko je to potrebno, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v francoski jezik za književna dela pa tudi za različne vrste revij.

Prav tako obdelujejo tudi reklamne materiale (zloženke, plakati, katalogi, PR članki, vizitke, brošure in druga) pa tudi vse tiste vsebine, ki so povezana s spletnim področjem (programska oprema, spletni katalogi, spletne prodajalne, spletne strani in druga).

Poleg storitve, ki vključuje pisano prevajanje v tej jezični kombinaciji pisanim, na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje iz norveškega v francoski jezik in v odvisnosti od vrste dogodka, ki se organizira, uporabijo šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje. Vsakomur, ki ima potrebo za tem, lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Lektorji oziroma korektorji, ki so v naši ekipi, izvajajo redakcijo za vse tiste materiale, ki so nekvalitetno prevedeni v tej jezični kombinaciji. Tedaj če oni, v skladu s pravili prevajalske stroke popraviti absolutno vse napake in omogočajo vam dobiti popolnoma profesionalno obdelane materiale katerekoli vrste.

Prevajanje poslovne dokumentacije iz norveškega v francoski jezik

V poslovalnici Akademije Oxford v Sloveniji lahko dobite tudi storitev, ki je povezana s prevajanjem poslovne dokumentacije iz norveškega v francoski jezik. Ne glede na to, ali gre za poslovne odločitve, fakture ali poslovna poročila ali pa imate potrebo za prevajanjem ustanovitvenih aktov podjetij oziroma statuta ali kateregakoli drugega poslovnega dokumenta, ste lahko prepričani, da vas pri nas pričakuje kompletna storitev.

Sodni tolmači in prevajalci iz norveškega v francoski jezik prav tako lahko prevajajo tudi številne druge dokumente in vsekakor izvajajo tudi overitev prevoda z žigom uradno pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača, tako da na ta način dobite dokument, ki je z vidika zakona absolutno veljaven, kar pomeni, da se lahko preda vsaki pristojni instituciji. Vsem zainteresiranim strankam priporočamo, da preden nam dostavijo dokumente na prevajanje, na okrožnem sodišču preverijo, ali se zanje zahteva overitev z Apostille žigom, ki drugače sodi v našo pristojnost in izvejo tudi to, v katerem trenutku poteka overitev s konkretnim žigom za ta dokument, če obstaja potreba za tem.

Pri nas vas prav tako pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v francoski jezik za gradbeno dokumentacijo oziroma za vse tiste dokumente, ki so del razpisne in tehnične dokumentacije, kar pomeni, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford na vašo zahtevo obdelujejo, ne samo gradbene projekte, ampak tudi navodila za uporabo oziroma deklaracije izdelkov in potem tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge dokumente, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacij.

Potrdilo o državljanstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) lahko obdelamo v navedeni jezični kombinaciji, stranke pa pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v francoski jezik za prometno in dovoljenje za prebivanje oziroma za osebno izkaznico in vozniško dovoljenje ter za potni list, delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

Poleg vsega omenjenega, lahko obdelujemo tudi zdravniške izvide kot tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge nenavedene dokumente, ki so povezani z medicinsko dokumentacijo. V primeru, da vam je potrebno prevajanje iz norveškega v francoski jezik za vse vrste soglasij, izjav ali potrdil, lahko pričakujete, da sodni tolmači in prevajalci v naši poslovnici izvedejo njihovo obdelavo v najkrajšem možnem roku. Poleg potrdila o samskem stanu ter potrdila o stanju računa v banki obdelujejo tudi soglasje za zastopanje zatem potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam.

Diplomo in dodatek k diplomi kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma prepis ocen ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in predmetnike in programe fakultet, zatem znanstvene patente, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge prav tako obdelujemo v konkretni jezični kombinaciji.

Vaša obveznost je, da nam dostavite izvirne dokumente na vpogled, kar lahko storite ali neposredno v naši poslovalnici, prav tako pa imate možnost, da jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma to lahko storite preko kurirske službe. Ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo najprej njihovo prevajanje iz norveškega v francoski jezik in potem tudi overitev, za katero so pristojni, vi lahko pridete osebno v prostore naše poslovalnice in prevzamete obdelane dokumente, imate pa tudi možnost, da od nas zahtevate njihovo pošiljanje na naslov, kar je pravzaprav storitev, ki jo morate plačati ločeno od prevajanja in overitve z žigom sodnega tolmača, ceno za to storitev pa oblikuje kurirska služba, ki vam obdelane dokumente tudi dostavi.

Tolmačenje iz norveškega v francoski jezik

Ko se organizira določen dogodek, kjer so prisotni govorci francoskega in norveškega jezika, je povsem pričakovano, da stranke zahtevajo tolmačenje iz norveškega v francoski jezik, kar je prav tako storitev, za katero so specializirani prevajalci in sodni tolmači v okviru Akademije Oxford. V odvisnosti od vrste dogodka, oni izvajajo, tako simultano in konsekutivno, kot tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je označena kot šepetano tolmačenje. Poleg tega vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to vrhunske kakovosti ter po cenah, ki so izjemno ugodne. Vi ste vsekakor dolžni, da nam posredujete vse podrobnosti, ki so pomembne za organizacijo konkretnega dogodka, da bi lahko čim bolje odgovorili na te zahteve in pripravili ponudbo, ki vas ne bo pustila ravnodušne.

Prav tako lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo prevajanje vsebin s področja marketinga, tako da sodni tolmači in prevajalci ob maksimalnem spoštovanju vseh marketinških pravil v omenjeni kombinaciji obdelujejo, ne samo reklamnih letakov in zloženk oziroma plakatov, ampak tudi PR članke in potem tudi vizitke, kataloge in vse ostale vsebine, ki jih sedaj nismo omenili in so ozko povezane s področjem marketinga.

Na zahtevo strank prav tako obdelujemo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, katerih tema je lahko povezana s katerimkoli področjem. Posebej pomembno je poudariti, da je celoten postopek prevajanja precej enostavnejši in hitrejši, kot v primeru prevajanja dokumentov iz norveškega v francoski jezik za dokumente, saj niso dolžni na vpogled dostaviti izvirnikov, ampak lahko vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje, pošljejo po elektronski pošti in na enak način dobijo obdelane. Poleg besedil, ki so povezana s področjem medicine, farmacije, izobraževanja, komunikologije in znanosti sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi politična in potem tudi filozofska in ekonomska besedila kot tudi tista, katerih vsebina je ozko povezana s področjem menedžmenta oziroma sociologije, bančništva, financ in ostalih neomenjenih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Zahvaljujoč dejstvu, da imajo strokovnjaki, ki so zaposleni v Akademiji Oxford, izkušnje pri obdelavi različnih spletnih vsebin v konkretni jezični kombinaciji, lahko rečemo, da je vsakdo, ki zahteva prevajanje iz norveškega v francoski jezik predvsem za spletne strani na velikem dobitku, če angažira naše strokovnjake. To želimo poudariti zato, ker oni pri obdelavi spletnih strani implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način ponudijo možnost, da poboljšajo svoj položaj v okviru globalnega spletnega iskanja kot tudi tudi, da se zelo pojavijo med prvimi rezultati v okviru iskalnikov. Poleg spletnih strani lahko obdelujemo tudi spletne kataloge pa tudi vse ostale vsebine, ki izključno sodijo na področje spleta.

Prevajanje knjig iz norveškega v francoski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford v ekipi zaposluje tudi strokovnjake, ki so ozko specializirani za prevajanje književnih del iz norveškega v francoski jezik. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, ne samo romane in prozna dela oziroma dela beletrije, ampak tudi zelo kakovostno obdelujejo tudi poetska dela, ne glede na njihovo kompleksnost.

Poleg tega se lahko pohvalimo z dejstvom, da v omenjeni jezični kombinaciji obdelujemo tudi vse vrste revij oziroma časopisne članke, po potrebi pa lahko prevajamo tudi učbenike, ki so povezani z različnimi znanstvenimi disciplinami.

Prav tako lahko naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste zvočnih in video vsebin, tako da vas pri nas pričakuje, ne samo prevajanje iz norveškega v francoski jezik za filme in serije, ampak tudi za znanstvene, izobraževalne, otroške, informativne in druge vrste radijskih in televizijskih oddaj oziroma reklamna sporočila. Posebej pomembno je poudariti, da v naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi strokovnjaki, ki na vašo zahtevo izvajajo, tako sinhronizacijo prevedenih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Poleg vsega do sedaj omenjenega, Akademija Oxford zainteresiranim strankam daje možnost, da pod zelo ugodnimi pogoji in seveda v najkrajšem možnem roku dobijo tudi storitev redakcije za že prevedene materiale katerekoli vrste, glede na to, da del naše ekipe sestavljajo tudi strokovni lektorji in korektorji.

Cena prevajanja iz norveškega v francoski jezik

  • Iz norveškega v francoski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!