Prevajanje iz norveškega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od številnih storitev, ki jih na zahtevo strank lahko izvajajo naši sodni tolmači in prevajalci se nanaša na neposredno prevajanje iz norveškega v japonski jezik. Razume se, da to storitev lahko izvajajo, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje, tako da praktično izpolnjujejo vse zahteve, ki jih imajo stranke.

Kar zadeva tolmačenje, je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki lahko izvajajo, ne samo simultano in konsekutivno, ampak po potrebi tudi tako imenovano šepetano tolmačenje in vsem, ki jih to zanima, pod posebej ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje iz norveškega v japonski jezik za vse vrste vsebin vsekakor vključuje tudi obdelavo dokumentov, toda strankam lahko strankam ponudimo tudi številne dodatne storitve. Tako na primer, če nekdo želi dobiti prevajanje za katerikoli film, serijo ali neko drugo video oziroma zvočno vsebino, lahko prav tako pričakuje, da mu bomo zagotovili, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev podnaslavljanja vseh takšnih materialov.


Prevajanje iz norveškega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v norveški jezik

Ko je to potrebno, izvajamo tudi redakcijo in za to storitev se angažirajo lektorji in korektorji, ki so hkrati tudi ustrezno usposobljeni za izvajanje lekture oziroma storitve korekture vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo predhodno prevedel v konkretni kombinaciji, pri čemer tega ni storil profesionalno.

Sodni tolmači in prevajalci lahko strankam ponudijo tudi prevajanje spletnih prodajaln in spletnih strani pa tudi ostalih vsebin, ki so povezane s spletom kot tudi marketinških materialov. Specializirani pa smo tudi za obdelavo književnih del oziroma učbenikov in po potrebi prevajamo tudi strokovne oziroma znanstvene besedilne materiale pa tudi časopisne članke in vsebine, ki so povezane s področjem marketinga.

Posebej želimo poudariti, da imajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz norveškega v japonski jezik, in to za katerokoli od omenjenih vsebin, pravico, da jih na obdelavo dostavijo na zelo enostaven način oziroma jih pošljejo po elektronski pošti, če jim tako najbolj ustreza.

Način dostave se razlikuje, kar zadeva dokumente, saj je tedaj zelo pomembno, da so priloženi izvirniki, tako da je strankam omogočena na prvem mestu osebna dostava v prostorih naše poslovalnice, in potem tudi pošiljanje, ali preko kurirske službe ali pa preko „Pošte Slovenije“. Poleg tega posebej poudarjamo, da obstaja ena edina situacija, ko je dovoljeno tudi pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, kar pomeni, da stranka zahteva nujno prevajanje iz norveškega v japonski jezik. Prav zahvaljujoč temu, prevajalci in sodni tolmači lahko ugodijo tej zahtevi, toda vsaka stranka, ki zahteva to storitev, mora takoj po pošiljanju skeniranih dokumentov na elektronski naslov, dostaviti tudi izvirnike na vpogled in to na najhitrejšega od vseh omenjenih načinov.

Potem ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo vsebin, stranke izberejo, ali jih želijo prevzeti osebno, ali pa jim jih dostavimo na določen naslov, kar je predvsem povezano s prevajanjem dokumentov iz norveškega v japonski jezik, saj ostale materiale dobijo prevedene po elektronski pošti, če tako želijo. Storitev dostave na naslov se zaračunava po ceniku kurirske službe in stranka jo plača neposredno osebi, ki tudi dostavlja pošiljko.

Da bi vsem, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji, ponudili kompletno storitev, izvajamo najprej njihovo prevajanje in potem sodni tolmač prevode opremi s svojim žigom, s čimer pravzaprav potrdi, da je vsebina prevoda enaka izvirnemu dokumentu. Toda to še ne pomeni, da stranka dobi dokument, ki lahko uporablja v praksi, saj obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva še ena vrsta overitve, gre pa za overitev z Apostille ali haškim žigom, ki je ne izvajajo naši strokovnjaki, ampak osebe, zaposlene v pristojnih službah pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije. S samim tem, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru nimajo pristojnosti, se morajo same pozanimati v omenjenih službah, ali se le-ta zahteva tudi za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz norveškega v japonski jezik, saj pravila določajo, da ta overitev poteka po ali pred obdelavi tega dokumente s strani strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford.

V skladu s potrebami strank naši strokovnjaki obdelujejo predvsem dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa se izključno nanaša na različne vrste izjav in soglasij oziroma potrdil, toda prevajajo pa tudi dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Prevajalci in sodni tolmači pa prav tako obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo ter vse vrste osebnih dokumentov in tiste, ki so povezani z znanostjo. Prav tako zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz norveškega v japonski jezik za različne vrste dokumentacij oziroma vse vrste dokumentov, ki jih lahko uvrstimo predvsem v razpisno oziroma gradbeno in potem tudi v medicinsko pa tudi tehnično dokumentacijo. Vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente, ki so izključno vezani za področje prava ali sodstva, omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank prav tako lahko prevajajo v konkretni kombinaciji jezikov.

Prevajanje reklamnih brošur in katalogov iz norveškega v japonski jezik

Ne glede na obsežnost brošur in katalogov, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo njihovo prevajanje iz norveškega v japonski jezik, ko je to potrebno strankam, kar bodo povsem zagotovo opravili profesionalno in kakovostno. Prevajajo lahko tudi plakate pa tudi reklamne zloženke in letake, po potrebi pa lahko obdelujejo celo vizitke, saj poznajo pravila, ki jih vključuje področje marketinga. Vsekakor bodo konkretno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, prilagodili vsem pravilom, ki jih določa japonski jezik, da bi izpolnili osnovni cilj obdelave takšnih vsebin oziroma omogoča Japoncem in ljudem, ki ta jezik uporabljajo, da dobijo potrebne informacije v zvezi s tistim, kar se s pomočjo omenjenih vsebin reklamira. Zatem se pričakuje, da te osebe postanejo uporabniki storitev, ki jih se na ta način predstavljajo, oziroma da začnejo kupovati določen izdelek ali več njih.

Strankam lahko prav tako ponudimo tudi tolmačenje iz norveškega v japonski jezik, toda o uporabi simultanega, šepetanega ali konsekutivnega tolmačenja, se bomo odločili šele potem, ko nam bodo dostavile potrebne informacije. Namreč, izbira ustrezne storitve tolmačenja je odvisno samo od vrste dogodka in od tega, kako je zamišljena njegova organizacija. V primeru, ko naši strokovnjaki ocenijo, da je ustrezna ta vrsta storitve, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Po potrebi izvajamo tudi redakcijo oziroma ponujamo storitev korekture in lekture, ki se uporablja izključno za vse tiste vsebine, za katere obstajajo nekakovostno izdelani prevodi iz norveškega v japonski jezik. Prav tako želimo poudariti tudi to, da to storitev izvajajo izključno profesionalni korektorji oziroma lektorji, ki imajo za sabo ustrezne delovne izkušnje, tako da strankam omogočajo, da precej hitro dobijo kakovostno obdelane vsebine katerekoli vrste.

V tej kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajamo književna dela, sodni tolmači in prevajalci pa poleg beletrije in proznih del pa tudi romanov, lahko ugodijo tudi zahtevi za obdelavo del poezije, ne glede na to, ali gre za kompleksne vsebine. Vsekakor v tej kombinaciji obdelujemo tudi časopisne članke oziroma vse vrste revij (ilustrirane, strokovne, otroške in druge).

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz norveškega v japonski jezik

V konkretni kombinaciji jezikov lahko na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi besedilne materiale različne tematike oziroma dolžine in kompleksnosti. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo prevajanje iz norveškega v japonski jezik za besedila s področij sociologije, psihologije in filozofije oziroma medicine in farmacije, ampak tudi za tista, ki so ozko povezana s področji komunikologije in marketinga pa tudi menedžmenta in potem tudi bančništva kot tudi politike, financ in informacijskih tehnologij ter gradbene industrije in drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki jih se tičejo družbenih kot tudi tistih, ki so izključno vezane za naravoslovne vede.

Stranke pa pri nas lahko dobijo prevajanje iz norveškega v japonski jezik za spletne strani pa tudi za spletne prodajalne oziroma vse vrste aplikacij ali programov ter za spletne kataloge in še veliko drugih vsebin, ki so izključno povezane s spletnim področjem. Da bi bili prepričani, da konkretne materiale obdelujejo maksimalno kakovostno, navajamo podatek, da sodni tolmači in prevajalci poznajo pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo za spletne iskalnike, ki jih bodo zagotovo uporabili, kjerkoli je to potrebno. Zahvaljujoč implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation) bo vaša spletna stran ali neka druga spletna vsebina zelo hitro postala vidna za spletne iskalnike in pogosto se dogaja, da je pozicionirana med prvimi rezultati globalnega iskanja, kar se vsekakor izjemno pozitivno odraža tudi na vaše poslovanje.

Kar zadeva prevajanje v tej kombinaciji jezikov za filmske stvaritve oziroma za vse ostale zvočne in video vsebine, stranke obveščamo, da jim poleg same storitve prevajamo ponujamo tudi možnost, da izberejo, ali bodo pristopili njihovi sinhronizaciji ali podnaslavljanju, saj so del del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi strokovnjaki, ki jim je prav to specialnost. Poleg animiranih in igranih filmov kateregakoli žanra, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumentarne pa tudi risane filme kot tudi zabavne in otroške oziroma izobraževalne in informativne oddaje in potem tudi reklamna sporočila, serije in vse ostale zvočne in video vsebine.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz norveškega v japonski jezik

V skladu s potrebami in zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači v najkrajšem možnem roku iz norveškega v japonski jezik prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo in da maksimalno profesionalno obdelajo vse dokumente, ki jo sestavljajo, kar pa se nanaša, tako na zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter na vse ostale dokumenti, ki predstavljajo njen sestavni del.

Prav tako pa lahko izvajajo tudi obdelavo potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice pa tudi potrdila o državljanstvu in potem tudi izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter vseh vrst dovoljenj (delovno dovoljenje, prometno, dovoljenje za prebivanje, vozniško). Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo tudi pričakovanja in vseh tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje iz norveškega v japonski jezik za sklep o ustanovitvi pravne osebe ter za statut podjetja in ustanovitveni akt kot tudi za letna oziroma finančna in revizijska poslovna poročila, fakture in poslovne odločitve, po potrebi pa lahko obdelujemo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja.

Posebej poudarjamo tudi to, da stranke poleg prevajanja v tej različici jezikov pri nas dobijo tudi storitev overitve prevoda, a za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač.

Od vsaka posamične stranke se pri pošiljanju dokumentov zahteva, da vsekakor priloži tudi izvirnike, saj je to nujno za izvedbo overitve, prav tako pa mora stranka v okviru pristojnih državnih služb pridobiti informacijo, ki je povezana z overitvijo z Apostille žigom za konkretne dokumente.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji na vašo zahtevo lahko prav tako kompletno obdelajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo, tako da poleg gradbenih projektov lahko prevajajo tudi deklaracije izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in potem tudi navodilo za uporabo kot tudi vse ostale dokumente, ki sodijo med katerikoli od navedenih vrst dokumentacij.

Zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem prepis ocen in rezultati znanstvenih raziskav so samo nekateri od dokumentov, za katere izvajamo prevajanje iz norveškega v japonski jezik in so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi diplome in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet pa tudi potrdila o rednem šolanju, enako kakovostno pa obdelujejo tudi znanstvena dela oziroma diplomske kot tudi seminarske naloge ter znanstvene patente.

Ker se od pristojnih službi pogosto zahteva prevanje potrdil ter izjav in soglasij, mi vsem strankam, ki imajo potrebo za tem, ponujamo priložnost, da v optimalnem roku dobijo njihovo prevajanje iz norveškega v japonski jezik. Poleg potrdila o nekaznovanosti sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako lahko obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o višini dohodkov in potem tudi potrdilo o stanju računa v banki in druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Po potrebi prevajamo, ne samo pravni red Evropske Unije oziroma pooblastilo za zastopanje in licence, ampak tudi pogodbe ter sodne odločitve in pritožbe pa tudi certifikate kot tudi sodne odločbe, sklepe, tožbe in številne druge dokumente, ki sodijo med pravne akte, oziroma so povezani predvsem s področjem prava in potem tudi sodstva.

Cena prevajanja iz norveškega v japonski jezik

  • Iz norveškega v japonski je 47 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!