Prevajanja iz norveškega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Samo dejstvo, da so in prevajalci in sodni tolmači zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je zelo pomembno za vse tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz norveškega v estonski jezik. Pravzaprav te na enem mestu dobijo kompletno obdelan vsak dokument, saj bo overjen z žigom uradno pooblaščene osebe.

Konkretni postopek je v celoti usklajen z veljavnim zakonom in interesentom omogoča, da v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je z zakonskega vidika v celoti veljaven in priznan.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz norveškega v estonski jezik pa tudi vsakega dokumenta, ki je uvrščen, tako v tehnično kot tudi v gradbeno in poslovno oziroma razpisno dokumentacijo.


Prevajanje iz norveškega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v norveški jezik

Prav tako na zahtevo posameznikov prevajalci in sodni tolmači poskrbijo za to, da obdelajo vse pravne akte pa tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Kadar se za tem pokaže potreba, zaposleni te institucije najprej izvedejo prevajanje in potem tudi overijo dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer soglasja vseh vrst, zatem potrdila in izjave ter katerikoli drugi osebni dokument.

Pošiljanje dokumentov na obdelavo lahko poteka na nekoliko načinov, toda vsaka stranka je pri tem dolžna dostaviti izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču. Zato posebej poudarjamo, da dokumente lahko odnese osebno v poslovalnico omenjene institucije, ali pa jih pošlje priporočeno preko "Pošte Slovenije", omogočena pa je tudi dostava izvirnih dokumentov preko kurirske službe.

Potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo obdelavo dokumentov oziroma izvedejo njihovo neposredno prevajanje iz norveškega v estonski jezik in jih potem tudi overijo, imajo stranke možnost, da v predstavništvo navedene institucije pridejo osebno in jih prevzamejo. Prav tako bo izpolnjena tudi njihova zahteva za dostavljanjem kompletno obdelanih dokumentov na želeni naslov in ta storitev bo zaračunana v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe.

Opisani postopek obdelave dokumentov je, kot smo že omenili, usklajen z zakonom, toda obstajajo primeri, ko se zahteva dodatna storitev v pogledu nadoveritve. Gre za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga na določene dokumente, ki je poznan tudi pod nazivom Apostille. Glede na to, da člani ekipe te institucije ne posedujejo ustreznih pooblastil za izvajanje postopka nadoveritve, se vsem strankam svetuje, da informacije o tem popolnoma samostojno pridobijo. Pristojnost za izvedbo postopka nadoveritve imajo okrožna sodišča Republike Slovenije, pa se morajo stranke tam podrobno pozanimati o postavljanju omenjenega žiga na njihove dokumente.

V skladu z zahtevami posameznikov lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz norveškega v estonski jezik, ko se postopek njihove dostave lahko razlikuje. Samo v tem primeru bo namreč strankam dovoljeno, da na e-poštni naslov dostavijo skenirane dokumente, toda njihova obveznost je, da naknadno pošljejo, ali prinesejo izvirne dokumente na vpogled omenjenemu strokovnjaku.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo tudi poljudna pa tudi strokovna besedila, ne glede na to, ali se njihova tema nanaša na neko naravoslovno ali družboslovno vedo.

Obdelani lahko tudi marketinški materiali, na zahtevo pa bo izvedeno tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov in revij iz norveškega v estonski jezik. Prav tako ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi vsako književno delo pa tudi učbenik, ne glede na tematiko, s katero ukvarja in ne glede na kompleksnost in zahtevnost njegove vsebine.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne kataloge pa tudi spletne strani kot tudi spletne prodajalne in različne vrste aplikacij in programov ter številne druge spletne materiale. Treba je omeniti tudi to, da posedujejo znanje in izkušnje v implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako da strankam poleg prevajanja omenjenih vsebin omogočajo tudi njihovo strokovno optimizacijo oziroma usklajevanje s pravili, ki veljajo v polju iskanja.

Na zahtevo strank bo izvedena tudi redakcija vsebin katerekoli vrste izvedena in pri tem korektorji in lektorji poskrbijo za to, da vse napake v nekakovostno prevedenih materialih popravijo v skladu s pravili stroke in pakistanskega jezika.

Pri organizaciji dogodka katerekoli vrste so lahko ti strokovnjaki angažirani, če je treba izvesti tolmačenje iz norveškega v estonski jezik. Tukaj je zelo pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v navedeni različici jezikov. Prav zato, ker so usposobljeni za uporabo vseh teh storitev, za vsaka od njih pa se točno ve, za katero vrsto manifestacije mora biti uporabljena, se od strank zahteva, da posredujejo detajlne podatke o samem dogodku in o njegovi organizaciji. Zaposlene v tej instituciji seznanijo, tako s predvidenim trajanjem dogodka kot tudi s številom oseb, ki bodo prisotne ter s samo lokacijo, na kateri bo potekal, saj vse te informacije vplivajo na oblikovanje končne ponudbe. Sicer se v sklopu te institucije interesentom ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod zelo ugodnimi pogoji, tako bo tudi po potrebi to vneseno v konkretno ponudbo.

Poudarjamo tudi to, da sta tudi storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije zvočnih in video materialov dostopne vsakomur, ki zahteva njihovo neposredno prevajanje iz norveškega v estonski jezik. Zato tudi omenjamo da prevajalci in sodni tolmači najprej obdelajo oddaje vseh vrst, zatem serije in reklamna sporočila kot tudi filme in potem stranka sama izbere, ali ji bolj ustreza, da se konkretni materiali sinhronizirajo ali podnaslovijo.

Omenjene vsebine se lahko na obdelavo pošljejo na najpreprostejši način in se tako tudi prevzamejo po opravljenih storitvah. Toda stranke, ki jim elektronski način dostave oziroma prevzemanja materialov ne ustreza, se lahko posvetujejo z zaposlenimi v predstavništvu te institucije, da dostavo ali prevzemanje izvedejo na drugačen način.

Prevajanje besedil iz norveškega v estonski jezik

Poleg tega, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov obdelajo poljudna besedila različne tematike, izvedejo tudi neposredno prevajanje strokovnih besedil iz norveškega v estonski jezik. Popolnoma je vseeno, ali je njihova tematika povezana z neko družboslovno disciplino ali z naravoslovno znanostjo, saj zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford posedujejo dolgoletne izkušnje v obdelavi takšnih materialov.

Prav tako lahko profesionalno obdelajo tudi vse spletne materiale, kot so na primer spletne prodajalne in spletne strani pa tudi spletni katalogi, zatem programi katerekoli vrste kot tudi aplikacije ter nasploh vsi materiali ki so vidni na spletu. Moramo poudariti, da ti strokovnjaki poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da ta orodja uporabljajo pri obdelavi teh vsebin in jih na ta način tudi optimizirajo oziroma njihovo vsebino v celoti prilagodijo pravilom spletnega iskanja.

Treba je dodati tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko po potrebi izvedejo, tako simultano in konsekutivno kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz norveškega v estonski jezik. Glede na to, da gre za nekoliko vrst te storitve, je zelo pomembno, da se za določen dogodek izbere prav tista vrsta tolmačenja, ki na njegove zahteve lahko tudi ustrezno odgovori. Samo iz tega razloga se od interesentov zahteva, da zaposlene v tej instituciji seznanijo, tako s tem, koliko je organizator predvidel, da dogodek traja in koliko ljudi bo sodelovalo kot tudi s tem, na kateri točno lokaciji naj bi potekal, in sicer v smislu, da jih informira o podrobnostih, ki se tičejo osnovnih značilnosti samega mesta. Glede na to, da ta institucija omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo pri oblikovanju uradne ponudbe tudi konkretna storitev uvrščena vanjo, če je predvideno, da omenjeni strokovnjaki pri tem uporabijo prav simultano tolmačenje v dani jezični kombinaciji.

Pri prevajanju filmskih stvaritev različnih žanrov in vrst (risani, dokumentarni, igrani in animirani) oziroma vseh ostalih vrst video in zvočnih materialov (informativne oddaje, serije, zabavne in izobraževalne oddaje, reklamna sporočila in drugo), bosta strankam ponujena storitvi njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije.

V ekipi te institucije so zaposleni tudi profesionalni korektorji kot tudi lektorji, njihova specialnost pa je storitev redakcije. Sicer je predvideno, da se korektura oziroma lektura uporabljata v primeru, da obstaja že prevedena vsebina, toda v njej obstajajo določene napake. Tedaj se bodo ti strokovnjaki v skladu s pravili pakistanskega jezika potrudili, da popravijo te napake in te materiale uskladijo z njihovimi izvirniki. Na ta način lastnikom omogočijo, da v optimalnem roku dobijo profesionalno obdelane vsebine katerekoli vrste, ki jih kasneje lahko uporabljajo brez kakršnihkoli težav.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo vse materiale, ki se tičejo področja marketinga, tako da bo izvedeno neposredno prevajanje katalogov in brošur iz norveškega v estonski jezik pa tudi reklamnih letakov ter vizitk kot tudi zloženk in plakatov, zatem PR člankov in ostalih vsebin, ki so povezani z marketingom oziroma se uporabljajo pri reklamiranju, tako dela različnih podjetij kot tudi določenih izdelkov in storitev pa tudi dogodkov.

V skladu s postavljenimi zahtevami člani ekipe konkretne poslovalnice profesionalno obdelajo, tako romane in dela beletrije kot tudi katerekoli drugo prozno pa tudi poetsko književno delo. Prav tako poskrbijo za prevajanje vsebini ilustriranih in strokovnih ter otroških revij pa tudi časopisnih člankov ter učbenikov različne obsežnosti in tematike.

Prevajanje osebne izkaznice iz norveškega v estonski jezik

Celoten proces obdelave dokumentov, ki ga v skladu z zahtevami izvajajo prevajalci in sodni tolmači predvideva predvsem njihovo neposredno prevajanje iz norveškega v estonski jezik in potem tudi storitev, ki se nanaša na uradno overitev.

Zelo je pomembno, da se spoštuje pravilo o dostavljanju dokumentov na obdelavo, ker se zahteva, da vsaka stranka pri tem dostavi izvirnike na vpogled, ker jih je treba primerjati s prevodi, da bi ugotovili, ali so te vsebine popolnoma enake.

Vse stranke, ki se zanimajo za obdelavo kateregakoli dokumenta v omenjeni različici jezikov, moramo seznaniti z dejstvo, da overitve z Apostille žigom, ki je sicer poznan tudi kot Haški, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford ne morejo izvesti, saj za to ne posedujejo potrebnih pooblastil. Lastnik dokumentov se mora o podrobnostih v zvezi s postopkom nadoveritve oziroma s postavljanjem omenjenega žiga na njegove dokumente samostojno pozanimati pri zaposlenih v pristojnih institucijah, kar so v tem primeru okrožna sodišča Republike Slovenije.

Na zahtevo strank ti strokovnjaki poleg osebne izkaznice kompletno obdelajo tudi druge osebne dokumente, med katere drugim spadajo tudi potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potni list kot tudi dovoljenje za prebivanje ter delovno in vozniško dovoljenje potem izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in prometno dovoljenje kot tudi izpiski iz matičnega registra o rojstvu in številni drugi.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vsebino medicinske dokumentacije, pri čemer bo izvedeno neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz norveškega v estonski jezik oziroma specifikacij farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih ter navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vseh ostalih dokumentov iz sestave omenjene vrste dokumentacije.

Seveda bodo izpolnjene tudi zahteve tistih strank, ki v dani različici jezikov prevajanje zahtevajo za različne vrste soglasij in izjav oziroma potrdil (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim službam).

V skladu s postavljenimi zahtevami izvajamo tudi neposredno prevajanje pritožb sodiščem in tožb iz norveškega v estonski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi druge pravne akte, na primer pravni red Evropske Unije, pogodbe in sodbe pa tudi licence vseh vrst, zatem sodne sklepe in pooblastila za zastopanje kot tudi certifikate in odločitve sodišča ter vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava.

Poleg tega so zaposleni te institucije specializirani tudi za kompletno obdelavo vsebine, tako poslovne (poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, fakture, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in številni drugi) kot tudi gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi).

Poudariti moramo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki so na določen način povezani, tako s področjem znanosti kot tudi z izobraževanjem. Vsekakor izpolnijo tudi zahteve v zvezi s prevajanjem rezultatov znanstvenih raziskav iz norveškega v estonski jezik pa tudi diplome in dodatka k diplomi ter kompletno obdelajo tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela. Prav tako izpolnjujejo zahteve tudi tistih strank, ki v omenjeni različici jezikov želijo dobiti prevedeno potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente oziroma številne druge vsebine, ki se nanašajo na eno od omenjenih področij.

Cena prevajanja iz norveškega v estonski jezik

  • Iz norveškega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz norveškega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz norveškega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!