Prevajanje iz norveškega v ruski jezik

Brezplačno spletno Prevajanje iz norveškega v ruski jezik

Za spletno Prevajanje iz norveškega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Z osnovnim ciljem, da vsaki stranki omogočimo storitev vrhunske kakovosti, najprej zahvaljujoč temu, da so v naši ekipi poleg ostalih strokovnjakov tudi prevajalci in sodni tolmači za norveški in ruski jezik, lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v ruski jezik, in to ne samo za vse vrste vsebin v pisani obliki, ampak tudi storitev, ki je povezana s tolmačenjem v omenjeni jezični kombinaciji.

Vse zainteresirane stranke med drugim pri nas lahko pričakujejo obdelavo spletnih vsebin, kar pomeni prevajanje iz norveškega v ruski jezik, tako za spletne strani kot tudi za spletne prodajalne, zatem programsko opremo (programe in aplikacije) ter spletne kataloge in številne druge materiale. Naši strokovnjaki pa po potrebi obdelujejo tudi romane ter dela proze oziroma poezije, beletrijo in številna druga književna dela.

Prevajalci in sodni tolmači poleg tega na zahtevo strank v omenjeni kombinaciji prevajajo tudi vse vrste učbenikov kot tudi poljudna pa tudi strokovna besedila ter časopisne članke. Če obstaja potreba, prevajajo tudi strokovne, ilustrirane in vse ostale vrste revij, lahko pa se pohvalimo tudi z dejstvom, da stranke pri nas dobijo kompletno obdelavo vseh video kot tudi zvočnih materialov. S tem mislimo predvsem na prevajanje iz norveškega v ruski jezik, tako za igrane kot tudi za animirane oziroma dokumentarne pa tudi risane in vse ostale vrste filmskih stvaritev in potem tudi za reklamna sporočila, informativne oddaje in serije oziroma za televizijske in radijske oddaje zabavnega in izobraževalnega značaja in za vse ostale neomenjene materiale te vrste. V sklopu te storitve poleg prevajanja katerekoli vsebine lahko dobijo tudi storitev sinhronizacije prevedenih materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje, kar pomeni, da v optimalnem roku dobijo popolnoma obdelane video in zvočne vsebine, ki jih lahko takoj po prevzemanju tudi predvajajo na televiziji, radijskih postajah ali v kinematografih, na spletu oziroma na kateremkoli drugem mediju.


Prevajanje iz norveškega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v norveški jezik

Ko gre za tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov, posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci, ki zagotavljajo to storitev, enako kakovostno izvajajo, tako konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje, v skladu s potrebami dogodka pa lahko ponudijo tudi šepetano tolmačenje iz norveškega v ruski jezik. Vsem strankam, ki organizirajo dogodek, za katerega je predvidena prav ta vrsta storitve lahko pod ugodnimi pogoji omogočimo najem opreme za simultano tolmačenje.

Ne samo korektorji, ampak tudi lektorji, ki so prav tako del naše ekipe, lahko izvajajo redakcijo materialov, ko obstaja potreba za tem.

Vsem strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov, pri čemer v tem primeru kompletna obdelava vključuje njihovo prevajanje iz norveškega v ruski jezik in overitev prevoda, ki jo v tem primeru izvaja zapriseženi sodni tolmač. Potem ko on overi prevod s svojim žigom, stranka tako obdelan dokument sme uporabljati, kjerkoli je to potrebno, saj je v pravnem pogledu absolutno veljaven.

Toda, da bi postopek overitve potekal v skladu z zakonom, ste nam dolžni na vpogled dostaviti izvirne dokumente, prav tako pa je priporočljivo, da samostojno poiščete informacije o overitvi s haškim oziroma z žigom, ki je poznan kot Apostille za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz norveškega v ruski jezik. Vse te podatke dobite v pristojnih državnih institucijah oziroma v službah, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije. V primeru, da izveste, da mora tudi vaš dokument biti overjen s tem žigom, morate vprašati tudi, ali overitev poteka potem, prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo ali pa se vendarle najprej overi s haškim žigom, pa šele potem dokument odnesete nam na nadaljnjo obdelavo. Samo na osnovi teh informacij boste vedeli, ne samo, kam morate najprej odnesti določeni dokument, ampak tudi kako dolgo naj bi približno trajala njegova obdelava, glede na to, da v primeru, ko se dokument najprej overi s haškim žigom, potem poteka prevajanje, tako tega žiga kot tudi same vsebine dokumenta, pa ta postopek lahko traja malo dlje od tistega, ko najprej poteka prevajanje iz norveškega v ruski jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača in se šele potem tako obdelan dokument opremi s haškim žigom.

S samim tem, da nam morate dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi se sodni tolmač lahko prepričal o njihovi istovetnosti s prevodi, se postopek pošiljanja razlikuje glede na ostale vsebine, za katere se ne izvaja overitev, saj tedaj niste dolžni dostaviti izvirnikov, pa nam jih lahko pošljete po elektronski pošti in jih na enak način tudi dobite po koncu obdelave. Toda, za dokumente velja drugi princip pošiljanja in imate možnost, da jih osebno prinesete, in to v prostore naše poslovalnice ali pa jih pošljete preko „Pošte Slovenije“ in to priporočeno oziroma preko kurirske službe.

Povsem pričakovano, se tudi postopek dostave obdelanih dokumentov razlikuje glede na vsebine, ki ne vključujejo overitve sodnega tolmača, tako da obstaja tudi možnost, da vam jih pošljemo na naslov ali pa jih osebno prevzamete, pri čemer se prva možnost dodatno zaračunava, saj vam prevedene in overjene dokumente dostavlja kurirska služba in le-ta to storitev zaračunava v skladu s svojim cenikom.

Samo v primeru, ko vam je prevajanje iz norveškega v ruski jezik potrebno v posebej kratkem roku, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili tej vaši zahtevi, jih smete najprej poslati skenirane po elektronski pošti, toda potem morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, pri čemer se v tem primeru zahteva, da to predstavlja najhitrejši od vseh navedenih načinov.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, potni list, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje, prometno in dovoljenje za prebivanje in druga), naši strokovnjaki obdelujejo tudi gradbene projekte oziroma vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo.

Prav tako pa prevajajo tudi poslovne dokumente (sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, fakture, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska, finančna ter ostala poslovna poročila in druga) kot tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam (vse vrste izjav kot tudi potrdil in soglasij).

Stranke pri nas prav tako pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v ruski jezik za tehnično in razpisno dokumentacijo kot tudi za vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga). Sodni tolmači in prevajalci lahko, ko je to potrebno, obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, kar pomeni, ne samo prevajanje pogodb in pooblastila za zastopanje, ampak tudi pravnega reda Evropske Unije, licenc in certifikatov in potem tudi sodnih sklepov in odločitev oziroma sodb in tožb kot tudi sodnih pritožb.

Vsem, ki so zainteresirani, ponujamo tudi prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih in predmetnikov in programov fakultet, obdelujemo pa tudi potrdila o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Razumljivo je, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, kot tudi znanstvene patente pa tudi vse ostale neomenjene dokumente, ki so povezani s področjem znanosti. Pravzaprav, ne glede na to, za katero vrsto dokumentov vam je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji, vam lahko zagotovimo, da pri nas dobite njegovo kompletno obdelavo oziroma najprej prevajanje iz norveškega v ruski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača, tako da jih boste zelo hitro lahko uporabljali v praksi.

Prevajanje reklamnih sporočil iz norveškega v ruski jezik

Poleg prevajanja reklamnih sporočil iz norveškega v ruski jezik, vse stranke, ki so zainteresirane, pri nas lahko dobijo njihovo sinhronizacijo, če gre za zvočna oziroma podnaslavljanje, če gre za video reklamna sporočila. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi igrane in animirane pa tudi risane in dokumentarne filme in serije oziroma izobraževalne, zabavne, otroške in vse ostale vrste oddaj.

Lahko vam ponudimo tudi, da angažirate naše strokovnjake, če vam je potrebno tolmačenje iz norveškega v ruski jezik, saj naši sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano. Vsekakor nam mora vsaka stranka, ki ji je potrebna ta storitev, predhodno posredovati vse podrobnosti, ki so povezane z dogodkom, za katerega zahteva omenjeno storitev, da bi naši strokovnjaki lahko izdelali ustrezno ponudbo. V ponudbo pa bomo, ko to v celoti ustreza zahtevam določenega dogodka, uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki jo strankam ponujamo pod zelo ugodnimi pogoji.

Poleg vseh storitev, ki smo jih do sedaj omenili, Akademija Oxford oziroma sodni tolmači in prevajalci, ki so v njeni ekipi, lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki sodijo med poljudne, kot tudi tiste, ki so ozko vezane za določeno področje in sodijo med strokovna oziroma znanstvena besedila. Tako tista, ki obdelujejo temo s področij izobraževanja, komunikologije in financ oziroma znanosti in bančništva, naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področji filozofije in menedžmenta in potem tudi politike, psihologije, marketinga in sociologije ter farmacije in ostalimi znanstvenimi disciplinami, ne glede na to, ali so povezana z družbenimi ali pa z naravoslovnimi vedami.

Prevajanje spletnih vsebin iz norveškega v ruski jezik

V sklopu storitve, ki je povezana z obdelavo spletnih vsebin, prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje iz norveškega v ruski jezik za spletne strani pa tudi za programsko opremo oziroma različne aplikacije in programe ter spletne kataloge in spletne prodajalne oziroma vse ostale podobne materiale. Pomembno je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v celoti obvladajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da prevedene vsebine maksimalno prilagajajo spletnim iskalnikom oziroma izvajajo tudi njihovo optimizacijo. Prav zato tudi poudarjamo dvojno korist, ki jo ima vsaka stranka, ki prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov za te materiale prepusti našim strokovnjakom, saj dobi prevedene in optimizirane spletne vsebine.

Prav tako želimo poudariti, da sta del naše ekipe tudi profesionalni korektor in lektor, tako da vsem strankam omogočamo tudi uporabo njunih storitev, če obstaja potreba za tem. Namreč redakcija vsebin poteka v primeru, ko prevodi iz norveškega v ruski jezik niso kakovostni oziroma obstajajo določene napake, ki jih strokovnjaki morajo popraviti.

Poleg vsega do sedaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo tudi književna dela v konkretni jezični kombinaciji, prav tako pa obdelujejo tudi časopisne članke, zatem ilustrirane, strokovne in številne druge vrste revij. Lahko se pohvalimo tudi z dejstvom, da naši strokovnjaki odlično poznajo pravila marketinga in jih vsekakor implementirajo tudi pri obdelavi marketinških materialov. Ne samo, da v tej jezični kombinaciji prevajajo vizitke in brošure oziroma plakate, ampak prav tako obdelujejo tudi PR članke, kataloge in številne druge materiale, ki so izključno povezani s področjem marketinga, kar vse izvajajo ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki jih ta veja določa.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz norveškega v ruski jezik

Če je tudi vam potrebno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz norveškega v ruski jezik, morate vedeti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem, ki so zainteresirani, ponuja možnost njihove kompletne obdelave. S tem pa mislimo na dejstvo, da so tudi prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi, tako da bodo ta dokument najprej prevedli in potem tudi overili z žigom sodnega tolmača, s čimer mu dajejo pravno veljavnost.

Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tudi tiste, ki so povezani z znanostjo. Tako da poleg za že omenjeni dokument, stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v ruski jezik za prepise ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma za potrdilo o rednem šolanju pa tudi za potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi za predmetnike in programe fakultet. Prav tako sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter vse vrste del in nalog, tako znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge.

Vsem, ki imajo potrebo za tem, lahko v konkretni jezični kombinaciji ponudimo tudi obdelavo zdravniških izvidov oziroma vseh dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) in na zahtevo lahko prevajamo tudi gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge).

Poleg vsega tega sodni tolmači in prevajalci strankam seveda omogočajo tudi prevajanje iz norveškega v ruski jezik za potni list oziroma za potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu ter osebno izkaznico pa tudi za številne druge dokumente, ki do sedaj niso navedeni in veljajo za osebne (vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje in druga). V tej kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelujemo tudi, ne samo potrdilo o nekaznovanosti, ampak tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav. Tako naši strokovnjaki poleg potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o višini dohodkov prevajajo tudi soglasja za zastopanje kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki, prevajajo pa tudi ostale dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam.

V omenjeni jezični kombinaciji prav tako lahko prevajamo tudi pooblastilo za zastopanje kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste, ne samo sodnih odločb, ampak tudi odločitev pa tudi sodne pritožbe in tožbe ter sklepe kot tudi različne vrste pogodb in licence, zatem pravni red Evropske unije, certifikate in druge pravne akte.

Prevajalski center Akademije Oxford strankam omogoča, da dobijo prevajanje iz norveškega v ruski jezik za vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem njihovega podjetja, tako da poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi letna in poslovna poročila oziroma statute podjetij kot tudi finančna in revizijska poročila, zatem fakture, poslovne odločitve, ustanovitvene akte podjetij in druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja.

Pomembno je vedeti, da za določene dokumente nije dovolj izvesti samo prevajanja in overitve z žigom sodnega tolmača, saj se zanje zahteva tudi overitev s posebno vrsto žiga, ki nosi naziv haški ali Apostille. Strokovnjaki, ki so v naši ekipi, v tem primeru nimajo absolutno nikakršne pristojnosti, pa iz tega razloga priporočamo, da vsaka stranka najprej zahteva informacije na pristojnih institucijah o tej vrsti overitve, da ne bi brez potrebe izgubljali časa, ker overitev s haškim žigom včasih poteka šele potem, ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo tega dokumenta, včasih pa neposredno pred tem.

Cena prevajanja iz norveškega v ruski jezik

  • Iz norveškega v ruski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!