Prevajanje iz norveškega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva storitev neposrednega prevajanja iz norveškega v danski jezik, jo vsakdo, ki ima potrebo zanjo, lahko dobi s strani strokovnjakov, zaposlenih v ekipi poslovalnice Akademije Oxford. Glede na to, da so v ekipi te institucije tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko vsi, ki jih to zanima, dobijo najprej kompletno obdelane vse vrste dokumentov, saj poleg njihovega prevajanja v konkretni jezični različici omogočamo tudi overitev z žigom uradno pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača. Toda to seveda ni enako kot overitev z Apostille oziroma haškim žigom, za katero člani naše ekipe vsekakor nimajo pristojnosti, pa zato samo dajemo predlog vsem strankam, ki so zainteresirane za obdelavo dokumentov v konkretni kombinaciji, da vsekakor samostojno preverijo na pristojnih institucijah, ali se tudi za te vsebine zahteva haški žig, ali ne. Čeprav se vam zdi, da ta informacija ni zelo pomembna, se morate zavedati, da je prav od nje odvisno, kam boste najprej odnesli dokument na obdelavo oziroma kako dolgo bo trajal celoten postopek obdelave. Obstajajo dokumenti, za katere overitev z Apostille žigom poteka potem ko naši strokovnjaki opravijo svoj del posla, prav tako pa obstajajo tudi dokumenti, pri katerih najprej poteka overitev s haškim žigom, pri čemer posebej poudarjamo, da se v drugi različici prevajata, tako dokument, kot tudi sam žig, kar pomeni, da ta vrsta overitve vsekakor traja dlje od tiste, ki vključuje overitev s haškim žigom na koncu postopka obdelave.

Naši strokovnjaki na zahtevo zainteresiranih strank poleg vseh vrst potrdil oziroma izjav in soglasij ter vseh dokumentov, ki se predajajo različnim pristojnim službam, v konkretni različici prevajajo tudi poslovno pa tudi osebno dokumentacijo. Tako pri nas dobite prevajanje, tako potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdila o nekaznovanosti in soglasja za zastopanje ter vseh ostalih dokumentov te vrste. Prav tako sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi potni list in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma vozniško dovoljenje in osebno izkaznico pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter številne druge osebne dokumente kot tudi tiste, ki so povezani s poslovanjem konkretne pravne osebe.

Obdelujemo lahko, ne samo diplomo in dodatek k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, ampak tudi katerikoli drugi dokument, ki se je povezan, tako z izobraževanjem kot tudi z znanostjo.


Prevajanje iz norveškega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v norveški jezik

Na zahtevo strank strokovnjaki Akademije Oxford v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi tehnično in gradbeno pa tudi razpisno in medicinsko dokumentacijo in potem vse ta dokumente tudi overijo z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača in jim na ta način dajo priložnost, da v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki je uporaben v praksi, saj se obravnava enako kot vsak drug pravno veljaven dokument.

Dostava dokumentov, za katere je strankam potrebno prevajanje iz norveškega v danski jezik lahko poteka osebno ali pa priporočeno, in to preko „Pošte Slovenije“ ozirom z angažiranjem določene kurirske službe. Za katerokoli drugo vrsto vsebin, za katero ni treba opraviti overitve sodnega tolmača stranke, imajo tudi pravico pošiljanja po elektronski pošti.

Vsekakor se razlikuje tudi način dostave obdelanih vsebin, tako da tiste, ki so jih poslale na elektronski naslov, stranke lahko dobijo na enak način, prevedena ter overjene dokumente pa prevzamejo osebno. Če nekomu ne ustreza ta način prevzemanja, lahko zahteva, da mu kompletno obdelane dokumente dostavimo na določen naslov, kar vsekakor predstavlja storitev, ki se morati plačati kurirju, in to po ceniku določene službe, ki tudi dostavlja pošiljko.

Nujno prevajanje iz norveškega v danski jezik vključuje zelo kratek rok za obdelavo vsebin, pa je zato strankam dovoljeno, da konkretni dokument pošljejo najprej na elektronski naslov, vsekakor pa so dolžno potem dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled in to v roku, ki mora biti zelo kratek.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank v navedeni različici obdelujejo, ne samo dokumente, ampak tudi besedilne vsebine različnih dolžin oziroma tematike pa tudi časopisne članke oziroma učbenike ter vse vrste književnih del. Prav tako strankam lahko ponudimo tudi prevajanje spletnih strani in številnih drugih vsebin, ki so povezane s spletom pa tudi tolmačenje iz norveškega v danski jezik. Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno specializirani tudi za simultano pa tudi za šepetano ter konsekutivno tolmačenje, to pomeni, da se bodo na osnovi vseh pridobljenih informacij o dogodku, ki ga stranka organizira, tudi odločili, katera od teh vrst storitev lahko na najkakovostnejši način izpolni pričakovanja določenega dogodka. V ponudbi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi obdelava različnih vrste marketinških materialov oziroma zvočnih in video vsebin. Posebej moramo poudariti podatek, da so v ekipi Akademije Oxford tudi profesionalci, ki strankam lahko ponudijo, tako storitev sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja, in to ne samo filmov različnih žanrov, ampak tudi reklamnih sporočil in potem tudi oddaj, serij in ostalih video oziroma zvočnih vsebin.

Poleg vseh omenjenih storitev, lahko stranke, ki posedujejo prevode različnih vrst vsebin, pri čemer gre za nekakovostno obdelane materiale oziroma v njih obstajajo številne napake, ki so opazne, lahko pri nas dobijo tudi njihovo redakcijo.

Prevajanje učbenikov iz norveškega v danski jezik

Med številnimi storitvami, ki jih na zahtevo strank izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači je tudi prevajanje učbenikov iz norveškega v danski jezik. Poleg tega lahko strankam ponudijo tudi prevajanje književnih del različnih vrst oziroma lahko v konkretni kombinaciji jezikov obdelajo tudi časopisne članke kot tudi vsebino strokovnih, ilustriranih in drugih vrst revij.

Vsekakor moramo poudariti, da so naši strokovnjaki specializirani za profesionalno obdelavo marketinških materialov, saj poznajo tudi pravila, ki jih določa marketing in vedo, kaj predstavlja izraz dober marketing. Ko obdelujejo reklamne zloženke in letake oziroma brošure, PR članke ali plakate ter kataloge in druge reklamne materiale, vsekakor pazijo na pravila, ki so povezana z oblikovanjem marketinškega sporočila. S tem mislimo na dejstvo, da posebej pazijo na to, na kakšen način konkretno reklamno sporočilo prilagajajo pravilom, ki jih določa danski jezik, da bi potencialnim strankam, ki ga uporabljajo, dali možnost, da se čim bolje seznanijo s konkretno storitvijo ali izdelkom, ki se na ta način reklamira, da bi ga čim prej začeli kupovati oziroma uporabljati konkretne storitve.

Pomembno je navesti tudi podatek, da prevajalci in sodni tolmači strankam prav tako ponujajo tudi tolmačenje iz norveškega v danski jezik in da so v vsakem trenutku pripravljeni za izvajanje, tako konsekutivnega kot tudi simultanega ter šepetanega tolmačenja. Toda samo od načina organizacije določenega dogodka oziroma njegoveg koncepta je odvisno, katera vrsta te storitve bo ob tej priložnosti uporabljena, saj se vsaka od njih navaja kot najboljša za točno določeno vrsto dogodka. Zato mi tudi zahtevamo od strank, ki jim je potrebno tolmačenje v tej različici, da nas najprej informirajo o vsem, kar je pomembno za organizacijo konkretnega dogodka, saj na osnovi teh informacija ekipa naših strokovnjakov tudi sprejme določitev, katera od vseh ponujenih storitev bo uporabljena. Tedaj, ko se odločimo za simultano tolmačenje kot najboljšo možnost za določen dogodek, se v ponudbi pojavi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar našim strankam lahko ponudimo pod odličnimi pogoji.

Prevajanje aplikacija in programa vseh vrst iz norveškega v danski jezik

Za prevajanje programske opreme iz norveškega v danski jezik bodo poskrbeli profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford. Po potrebi prav tako obdelujejo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne in vse ostale materiale, ki so povezani s spletom. Pomembno je, da so stranke seznanjene s tem, da strokovnjaki, ki izvajajo to storitev, posedujejo zadostno raven znanja, ki je povezano s pravili SEO (Search Engine Optimisation), ki jih prav tako implementirajo, ko obdelujejo omenjene vsebine. Na ta način jim uspeva, da poboljšajo položaj vseh teh spletnih materialov v okviru iskanja in prav zahvaljujoč temu, bodo lastniki teh spletnih strani ali spletnih prodajaln oziroma katalogov in drugih podobnih vsebin zelo hitro razumeli, kako pomembna je optimizacija prevodov, saj bodo imeli dvojno korist od tega.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci iz norveškega v danski jezik prevajajo tudi serije in informativne oddaje pa tudi filme različnih žanrov in tudi zabavne, izobraževalne in druge vrste, tako televizijskih kot tudi radijskih oddaj, po potrebi pa obdelujejo tudi reklamna sporočila in druge zvočne oziroma video vsebine. Glede na to, da ekipe Akademije Oxford ne sestavljajo samo ti, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, med katerimi so tudi tisti, ki so specializirani za zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije. Tako stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelane vse omenjene vsebine, pa jih lahko predvajajo na radijskih postajah in v kinematografih pa tudi na televiziji, spletu in kjerkoli to želijo.

Redakcija materialov, za katere je prevajanje iz norveškega v danski jezik opravljeno pred tem in na drugem mestu, je prav tako storitev, ki jo stranke lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so profesionalni korektorji pa tudi lektorji prav tako del naše ekipe.

Poleg vsega, kar smo do sedaj omenili, Prevajalski center Akademije Oxford strankam omogoča tudi obdelavo, tako poljudnih besedilnih vsebin kot tudi tistih, ki veljajo za strokovne. Kar zadeva njihove teme, lahko kažemo, da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo besedila katerekoli tematike. Informacijske tehnologije, marketing, filozofija, ekonomija, komunikologija, menedžment, bančništvo, sociologija, farmacija, izobraževanje, politika, finance in filozofija so nekatere od znanstvenih disciplin, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katere zahtevate prevajanje iz norveškega v danski jezik.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz norveškega v danski jezik

Pravni red Evropske Unije je specifična vrsta dokumentov in zelo pogosto se dogaja, da stranke zahtevajo njihovo prevajanje iz norveškega v danski jezik in vsekakor moramo z velikim ponosom reči, da sodni tolmači in prevajalci, ki se so del naše ekipe, sodijo med redke strokovnjake, ki so na ozemlju naše države specializirani za obdelavo teh dokumentov. Seveda poleg prevajanja izvajajo tudi overitev z žigom sodnega tolmača, ki je uradno pooblaščen s strani pristojnih državnih institucij in tako konkretnemu dokumentu dajejo zakonsko veljavnost. Stranke se morajo vsekakor same pozanimati, ali se za njihove dokumente mora izvesti tudi overitev s haškim žigom, saj overitev z Apostille žigom, kot ga tudi imenujemo, lahko izvajajo samo zaposleni na pristojnih institucijah, ne pa naši strokovnjaki. Poleg pravnega reda Evropske Unije iz norveškega v danski jezik prevajamo tudi certifikate in licence oziroma pooblastila za zastopanje kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter ostale vrste sodnih odločb pa tudi sklepov, pritožb, tožb in odločitev, po potrebi pa prevajamo tudi vse vrste pogodb kot tudi ostale pravne akte.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v danski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma prepise ocen, potrdilo o rednem šolanju in diplomo in dodatek k diplomi. Sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno, prav tako prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter potrdila o rednem šolanju kot tudi znanstvene patente in predmetnike in programe fakultet oziroma vse vrste del in nalog (seminarske, diplomske, znanstvena).

Strankam prav tako lahko ponudimo tudi obdelavo dokumentov, ki sestavljajo razpisno pa tudi medicinsko oziroma poslovno, gradbeno in tehnično dokumentacijo. Naši strokovnjaki poleg navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev prav tako obdelujejo tudi gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniške izvide in potem tudi statut in ustanovitvene akte podjetij, različne vrste poslovnih poročil pa tudi poslovne odločitve oziroma fakture in druge nenavedene dokumente, ki lahko štejejo kot del omenjenih vrst dokumentacij.

Osebno izkaznico, potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdilo o državljanstvu pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje in druge) sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko prevajajo v tej kombinaciji jezikov.

Pomembno je vedeti, da pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz norveškega v danski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za različne vrste potrdil kot tudi soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in druge dokumente te vrste).

Vse tiste stranke, ki jim je potrebna obdelava vseh vrst dokumentov v konkretni kombinaciji jezikov, so dolžne pravočasno izpolniti svojo obveznost in priložiti izvirne dokumente, saj jih mora sodni tolmač, preden začne z overitvijo, na ustrezen primerjati s prevodi.

Cena prevajanja iz norveškega v danski jezik

  • Iz norveškega v danski je 33 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 41 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!