Prevajanje iz norveškega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsakomur, ki ima potrebo, lahko ponudimo storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz norveškega v madžarski jezik, kar predstavlja maksimalen prihranek časa, toda tudi stroški so minimalni.

Glede na to, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, vse stranke lahko pričakujejo kompletno obdelane dokumente pa tudi vse ostale vsebine, kot so na primer besedila in književna dela oziroma marketinški materiali, v konkretni kombinaciji jezikov pa obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s spletom.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi obdelavo vseh vrst knjig, tako književnih del kot tudi učbenikov. Posebej poudarjamo tudi to, da so v naši ekipi tudi visoko kvalificirani strokovnjaki, ki so zadolženi za storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da potem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje iz norveškega v madžarski jezik za različne vrste filmov in oddaj ter za serije in druge video in zvočne vsebine, izvedejo ti storitvi, da bi stranke dobile kompletno obdelane, tako da jih lahko prikažejo na kateremkoli mediju ali v kinematografih.


Prevajanje iz norveškega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v norveški jezik

Tolmačenje iz norveškega v madžarski jezik je prav tako med storitvami, ki jih naši strokovnjaki omogočajo vsem strankam, kar vključuje, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano v tej jezični različici in ponujamo jim priložnost, če to ustreza pogojem dogodka, najamejo opreme za simultano tolmačenje.

Kar zadeva prevajanje različnih dokumentov, jih najprej pričakuje samo prevajanje in potem sledi tudi overitev tega prevoda, ki jo v tem primeru izvaja sodni tolmač. To poudarjamo zato, ker številne stranke lahko zmede dejstvo, da ta overitev ni isto kot overitev dokumentov z Apostile oziroma z žigom, ki je poznan tudi kot haški, saj to ni v naši pristojnosti. Da bi stranke v veliki meri varčevale s časom, je potrebno, da informacije o overitvi s haškim žigom pravočasno pridobijo v pristojnih državnih institucijah oziroma v okviru okrožnega sodišča, saj je od tega v največji možni meri odvisna tudi dolžina trajanja postopka obdelave določenega dokumenta in način na katerega poteka njegova obdelava. Točneje, overitev z Apostille žigom za določene dokumente poteka potem, ko se izvedeta njihovo prevajanje iz norveškega v madžarski jezik in overitev s strani sodnega tolmača, tako da stranke konkretni dokument najprej prinesejo k nam, potem pa ga morajo odnesti na okrožno sodišče. Prav tako pa obstajajo tudi dokumenti, za katere najprej poteka overitev s haškim žigom, pa se potem prevajata, tako dokument kot tudi vsebina samega žiga in na koncu se dokument opremi z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Poleg obdelave vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kar je povezano s prevajanjem iz norveškega v madžarski jezik za različne vrste soglasij, izjav in potrdil, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, tako dokumente, ki sestavljajo medicinsko, osebno in tehnično dokumentacijo kot tudi tiste, ki predstavljajo sestavni del razpisne, poslovne in gradbene dokumentacije.

Ko je to potrebno, obdelujejo tudi pravne akte in vse vrste dokumentov, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja kot tudi vse ostale dokumente, za katere je strankam potrebno prevajanje v tej jezični različici.

Zelo pomembno je tudi to, da vsaka stranka, ki želi dobiti dokument, preveden v tej kombinaciji, v celoti spoštuje pravilo, ki se nanaša na obveznost dostave izvirnih dokumentov, kar se zahteva zaradi izvajanja storitve overitve z žigom sodnega tolmača, saj ima le-ta dolžnost, da najprej primerja prevedeni in izvirni dokument, pa šele potem postavi svoj žig. Toda želimo poudariti, da sodni tolmač s svojim žigom overja samo dokumente, katerih vsebina je absolutno enaka izvirniku, če pa se zgodi, da opazi kakršnokoli odstopanje, on tem strankam predlaga storitev redakcije. Seveda tudi to storitev lahko izvajajo strokovnjaki, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford oziroma profesionalni lektorji in korektorji.

Vse dokumente, za katere je strankam potrebno prevajanje iz norveškega v madžarski jezik, dostavljajo osebno v prostore naše poslovalnice ali pa jih pošiljajo priporočeno, preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe. Na elektronski naslov lahko pošljejo izključno vsebine, za katere ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, ki je tudi uradno pooblaščen in prav tako se razlikuje tudi način dostave obdelanih vsebin. Pravzaprav, vse tiste materiale, ki se ne overjajo, stranke lahko dobijo po elektronski pošti, dokumente pa jim lahko dostavimo na naslov ali pa pridejo v prostore naše poslovalnice in jih osebno prevzamejo. Stranka, ki se odloči, da ji prevedene in overjene dokumente pošljemo na naslov, je dolžna to storitev plačati kurirju, ki dostavlja pošiljko, in to po aktualnem ceniku konkretne kurirske službe.

Samo v primeru, ko stranke zahtevajo nujno prevajanje kakršnegakoli dokumenta iz norveškega v madžarski jezik, jim dovoljeno, da jih najprej pošljejo v elektronski obliki oziroma po elektronski pošti in da potem dostavijo tudi izvirnike na vpogled. Da bi prevajalci in sodni tolmači lahko v celoti ugodili tej zahtevi stranke, je le-ta dolžna čim prej dostaviti izvirnike.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz norveškega v madžarski jezik

Prevajalci in sodni tolmači vsem, ki so zainteresirani, ponujajo tudi prevajanje razpisne dokumentacije iz norveškega v madžarski jezik in lahko obdelajo vse tiste dokumente, ki jo sestavljajo. Poleg tega pa prevajajo tudi tehnično oziroma gradbeno dokumentacijo, tako da obdelujejo, tako gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo kot tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo te dokumentacije.

Diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih oziroma diplomske in seminarske naloge ter prepise ocen in druge dokumente, ki so predvsem povezani z izobraževanjem, stranke prav tako lahko dobijo prevedene in overjene z žigom sodnega tolmača v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Dolžni smo poudariti, da overitve, ki jo mi izvajamo, ne smete izenačevati z overitvijo z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom, saj gre za dva popolnoma različna načina overitve. Sicer sodni tolmači in prevajalci ne morejo izvajati overitve s haškim žigom, saj to ni njihova dolžnost in za to niso pristojni, pa zato zainteresiranim strankam tudi svetujemo, da morajo samostojno pridobiti informacije o tej vrsti overitve za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz norveškega v madžarski jezik, da bi bili seznanjeni s postopkom njihove obdelave.

Poleg vsega omenjenega vam lahko ponudimo tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav oziroma znanstvenih del ter patentov in vseh ostalih dokumentov, ki so povezani z znanostjo kot tudi pravnih aktov (sodne odločitve in sodbe, pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodne pritožbe, licence, tožbe, sodni sklepi, certifikati in drugi).

Naši strokovnjaki na vašo zahtevo v konkretni jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Poleg tega prevajamo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in druga) kot tudi številne dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različne vrste izjav in potrdil ter soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu in številne druge).

Kar zadeva prevajanje iz norveškega v madžarski jezik, stranke pri nas pričakuje tudi obdelava vseh dokumentov, ki so ozko povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe in poslovnih odločitev oziroma statutov podjetij prevajajo tudi vse vrste poslovnih poročil ter letna, finančna in revizijska pa tudi fakture kot tudi ustanovitvene akte podjetij in druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja.

Prevajanje političnih besedil iz norveškega v madžarski jezik

V konkretni jezični kombinaciji lahko prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s politiko, stranke pa pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v madžarski jezik za besedilne materiale, tako poljudne kot tudi strokovne, ki obdelujejo temo iz različnih vej družbenih in naravoslovnih ved, kot so na primer komunikologija, menedžment, filozofija, marketing in medicina pa tudi finance, bančništvo in ekonomija in druge znanstvene discipline.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v ponudbi tudi storitev redakcije, ki je potrebna strankam, ki posedujejo slabo izdelane prevode v tej različici in tedaj strokovni lektor in korektor na najboljši možni način izvedeta vse potrebne popravke in jim omogočita, da dobijo maksimalno kakovosten prevod in to za vse vrste vsebin.

Spletne strani kot tudi ostale vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot na primer spletne prodajalne in kataloge oziroma aplikacije in programe sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami strank prav tako prevajajo v tej različici. Tukaj je izjemno pomembno poudariti, da oni v celoti obvladajo optimizacijo prevedenih materialov, tako da zahvaljujoč implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation) konkretnim spletnim materialom omogočajo, da so vidni med prvimi rezultati spletnega iskanja.

Naši strokovnjaki v skladu s potrebami lahko prav tako izvajajo lahko tudi tolmačenje iz norveškega v madžarski jezik. Prav zahvaljujoč dejstvu, da so usposobljeni za izvajanje, tako simultanega kot tudi šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, stranke nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj bo za vsak dogodek uporabljena prav tista vrsta tolmačenja, ki v celoti ustreza njegovim zahtevam. Prav tako tistim, ki so zainteresirani, omogočajo najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije in to pod izjemno ugodnimi pogoji.

Prevajanje reklamnih vsebin iz norveškega v madžarski jezik

Poleg obdelave reklamnih brošur, katalogov in zloženk oziroma letakov sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz norveškega v madžarski jezik za PR članke in vizitke. To storitev zagotavljajo na najvišji ravni kakovosti, saj odlično poznajo pravila, ki so povezana z marketingom in prevajanjem materialov, katerih osnovna vloga je reklamiranje, ne glede na to, ali se skoznje predstavljajo določene storitve in izdelki ali pa poslovanje določenega podjetja. Sporočilo, ki običajno ni opazno za običajnega opazovalca, vsebujejo pa ga vsi materiali te vrste, pri prevajanju iz norveškega jezika oblikujejo tako, da izvorni govorci madžarskega jezika skoraj ne bodo opazili razlike, saj bodo mislili, da gre za vsebino, napisano v tem jeziku.

Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam lahko ponudi tudi prevajanje iz norveškega v madžarski jezik za knjige vseh vrst oziroma, tako za učbenike kot tudi za dela književnosti, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg romanov obdelujejo tudi vsa prozna dela oziroma pesmi in dela poezije, lahko pa obdelujejo tudi časopisne članke in vse vrste revij.

Igrane filme kateregakoli žanra kot tudi dokumentarne pa tudi animirane ter risane filme naši strokovnjaki vsekakor lahko najprej prevedejo in potem tudi sinhronizirajo oziroma izvedejo njihovo podnaslavljanje, če stranke to želijo. Sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi iz norveškega v madžarski jezik prevajajo tudi serije in reklamna sporočila ter informativne in otroške oziroma zabavne, izobraževalne in druge vrste oddaj oziroma vse vrste in zvočnih in video vsebin.

Cena prevajanja iz norveškega v madžarski jezik

  • Iz norveškega v madžarski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 31 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!