Prevajanje iz norveškega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford stranke pričakujejo tudi storitve, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači in so povezane z neposrednim prevajanjem iz norveškega v nemški jezik. Storitve, za katere so specializirani, naši strokovnjaki zagotavljajo enako kakovostno, tako v pisani kot tudi v obliki tolmačenja in na ta način izpolnjujejo zahteve absolutno vseh strank.

Poleg tega lahko ponudimo tudi nekatere od dodatnih storitev, kar na prvem mestu vključuje storitev korekture in lekture, ki se uporablja za vsebine, ki so slabo obdelane. V tem primeru profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe, popravljajo vse napake v takšnih vsebinah, da bi tako prevedene materiale katerekoli vrste v celoti prilagodili pravilom nemškega jezika.

Prav tako stranke pri nas dobijo tudi prevajanje iz norveškega v nemški jezik za vse vrste filmov oziroma za serije, reklamna sporočila in oddaje in druge zvočne kot tudi video vsebine in potem tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Na zahtevo strank pa lahko izvajamo tudi tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji in tedaj prevajalci in sodni tolmači izvajajo simultano ali šepetano, po potrebi pa lahko uporabijo tudi konsekutivno tolmačenje, vse to v odvisnosti od tega, kakšna vrsta dogodka se organizira. V skladu s potrebami strank ter dogodka, ki ga organizirajo, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji.


Prevajanje iz norveškega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v norveški jezik

Poleg vsega omenjenega, naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse vrste učbenikov oziroma književnih del pa tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga (reklamni plakati, zloženke, brošure, PR članki, vizitke, katalogi in drugi) kot tudi tiste, ki so povezani s spletom (spletne prodajalne, spletne strani, aplikacije, spletni katalogi, programi in drugo). Poleg tega prevajamo tudi časopisne članke kot tudi strokovne ter poljudne revije in besedila, ki so namenjena javnemu plasiranju ter vsa tista, ki bodo predstavljena določenemu krogu strokovnjakov za ta področja.

Z željo, da vsem strankam omogočimo vse, kar zahtevajo, ponujamo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz norveškega v nemški jezik, prav tako kot tudi overitev prevoda, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači, ki so v naši ekipi. Da poenostavimo, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo, tako dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam kot tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi pravne akte. Seveda obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo oziroma poslovne in osebne dokumente, prav tako kot tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo razpisno, tehnično kot tudi gradbeno dokumentacijo. Vse, kar smo ob tej priložnosti omenili, predstavlja manjši del ponudbe dokumentov, za katere vam ponujamo prevajanje iz norveškega v nemški jezik, pri čemer ste nam dolžni na vpogled prinesti ali na določen drugi način dostaviti izvirne dokumente. Sicer, to se zahteva izključno zato, ker jih mora sodni tolmač primerjati, preden jih overi s svojim žigom oziroma potrdi, da je prevod enak izvirnemu dokumentu.

Zato nam dokumente lahko dostavite preko kurirske službe ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko, imate pa tudi možnost, da jih osebno prinesete, in to poslovalnico Akademije Oxford. Ostale vsebine, ki ne zahtevajo storitve sodnega tolmača, stranke lahko pošljejo skenirane v elektronski obliki pa tudi, da jih na enak način dobijo, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo. Seveda, ta način dostave velja pod pogojem, da strankam tako ustreza. Prevedene in overjene dokumente lahko dobijo ali z dostavo na določen naslov ali pa jih osebno prevzamejo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. V primeru, da se stranka odloči, da obdelane dokumente prevzame na določenem naslovu, se mora zavedati, da to storitev izvaja kurirska služba, ki jo tudi zaračunava v skladu s svojim cenikom. Sicer, v tem primeru stranka mora storitev plačati neposredno kurirju, ko prevzema pošiljko.

Kar zadeva obdelajo dokumentov, moramo poudariti, da obstajajo tudi dokumenti, za katere ni dovolj izvesti samo prevajanja iz norveškega v nemški jezik in jih zatem tudi overiti z žigom sodnega tolmača, saj zanje obstaja tudi posebna overitev oziroma tako imenovana “nadoveritev”. Gre za overitev s haškim oziroma s tako imenovanim Apostille žigom, ki ni potreben za vse, ampak samo za dokumente, ki jih določa zakon. Prav zato, ker prevajalci in sodni tolmači niso pristojni za izvajanje te overitve, od strank zahtevamo, da sami pridobijo vse potrebne informacije o njej, za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz norveškega v nemški jezik. Ko rečemo informacije, s tem mislimo, ne samo na podatek, ali je ta žig obvezen za te dokumente, ampak tudi v katerem trenutku le-ta poteka njih. Čeprav vas je to morda malce zmedlo, je stvar pravzaprav zelo enostavna, saj v praksi overitev s haškim žigom najpogosteje poteka šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači opravijo svoj del naloge oziroma potem, ko izvedejo njihovo prevajanje in potem tudi overitev. Toda, prav tako obstajajo tudi dokumenti, kjer se najprej opravi overitev s haškim žigom in potem se ta dokument odnese v prostore naše poslovalnice, pri čemer morajo stranke biti stranke seznanjene z dejstvom, da se v tem primeru iz norveškega v nemški jezik prevajata, tako vsebina dokumenta kot tudi haški žig, pa se šele potem dokument, ki je na ta način obdelan, overja s strani sodnega tolmača in je potem pripravljen za uporabo.

Zelo je pomembno vedeti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji, ko je to potrebno strankam in v tem primeru morate najprej dostaviti skenirane vsebine na elektronski naslov in potem tudi spoštovati pravilo, ki zahteva dostavo izvirnikov na vpogled.

Prevajanje ekonomskih besedil iz norveškega v nemški jezik

Prevajanje besedil, katerih tema je povezana s področjem ekonomije iz norveškega v nemški jezik, se nanaša na tudi obdelavo popularnih in strokovnih besedil, ne glede na njihovo dolžino.

Navedeno področje je samo eno od številnih, s katerimi so seznanjeni prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, poleg ekonomskih v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi besedilne vsebine, katerih tema je povezana s področjem marketinga in politike oziroma prava kot tudi financ in potem tudi menedžmenta, bančništva in komunikologije. V tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področji ekologije in varstva okolja oziroma gradbene industrije pa tudi besedila, ki so izključno usmerjena na področje turizma, psihologije, znanosti in sociologije oziroma farmacije, izobraževanja, filozofije in medicine. Poleg vsega tega prevajajo tudi vse tiste besedilne vsebine, katerih tema se izključno nanaša na področje informacijskih tehnologij pa tudi katerekoli druge veje, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Posebej poudarjamo, da stranke, ki zahtevajo obdelavo besedil katerekoli tematike, za katera se ne izvaja overitev, kot je to primer pri prevajanju dokumentov, imajo možnost, da postopek njihove obdelave maksimalno pospešijo oziroma nam vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje iz norveškega v nemški jezik, pošljejo po elektronski pošti in jih lahko dobijo na enak način, potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo.

Poleg tega prevajajo pa tudi vsebino katerekoli vrste revij prav tako kot tudi časopisne članke, po potrebi pa lahko prevajajo tudi književna dela različnih žanrov kot tudi učbenike. Zelo pogosto poudarjamo, da v naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, ki so specializirani za obdelavo vsebin v tej jezični kombinaciji. Tako se lahko pohvalimo z dejstvom, da strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo različnih video in zvočnih materialov in to najprej izvajamo njihovo prevajanje iz norveškega v nemški jezik, stranke pa zatem pri nas dobijo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma storitev, ki vključuje podnaslavljanje prevedenih materialov. Ne samo, da naši strokovnjaki obdelujejo igrane filme kateregakoli žanra oziroma risane in animirane, ampak prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji vključuje tudi dokumentarne filme in potem tudi reklamna sporočila in serije in tudi zabavne ter izobraževalne in informativne oddaje oziroma tiste, ki so namenjene najmlajši publiki pa tudi številne druge video in zvočne vsebine.

Poleg vseh omenjenih storitev naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi tolmačenje iz norveškega v nemški jezik, ko je to potrebno strankam. Morate se zavedati, da prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani zagotavljanje storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, ne izvajajo samo simultanega tolmačenja, ki se v praksi zelo pogosto uporablja, ampak strankam omogočajo tudi izvedbo šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja. S samim tem naši strokovnjaki to storitev v celoti prilagajajo zahtevam konkretnega dogodka, da bi naše stranke dobile maksimalno profesionalno tolmačenje. Prav tako jim ponujamo tudi možnost, da po zelo ugodnih cenah pri nas najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz norveškega v nemški jezik

Če veste, da pravni red Evropske Unije predstavljajo zelo specifični dokumenti, v katere se ne razume veliko strokovnjakov v naši državi, vam je tudi jasno, zakaj posebej poudarjamo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo celo prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz norveškega v nemški jezik. Toda ne samo, da stranke dobijo prevajanje teh dokumentov, ampak jim je omogočena tudi overitev tako prevedenih dokumentov z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača.

Razume se, da naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale pravne akte oziroma različne vrste certifikatov in licenc kot tudi pooblastilo za zastopanje, zatem pogodbe pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste, tako sodnih odločb kot tudi sodnih odločitev oziroma sklepov, tožb in pritožb. Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pomeni, potrdila kot tudi soglasja oziroma izjave katerekoli vrste, na vašo zahtevo prav tako prevajajo strokovnjaki v naši poslovalnici.

Prav tako vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi možnost, da v omenjeni jezični kombinaciji dobijo kompletno obdelane osebne dokumente oziroma, tako potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje in osebno izkaznico kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču in potem tudi vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi dovoljenje za prebivanje, delovno in prometno dovoljenje oziroma vse ostale dokumente, ki se v praksi obravnavajo kot osebni. Sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi prevajanje iz norveškega v nemški jezik za zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi za vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov ter za vse ostale dokumente, ki jih nismo omenili in sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Če obstaja potreba strank za tem, je tukaj tudi prevajanje iz norveškega v nemški jezik za poslovno pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo oziroma za vse tiste dokumente, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji med drugim obdelujejo tudi poslovne odločitve in potem tudi finančna poročila, fakture in ustanovitveni akt ter statut podjetja pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in potem tudi letna in revizijska poročila kot tudi deklaracije izdelkov in gradbene projekte oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodilo za uporabo in druge dokumente, ki jih nismo omenili in se obravnavajo kot sestavni del vseh teh vrst dokumentacij.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, naši strokovnjaki na zahtevo strank lahko izvajajo kompletno obdelavo oziroma prevajanje iz norveškega v nemški jezik in potem tudi overitev prevoda, ki poteka s strani uradno zapriseženega sodnega tolmača za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma za vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, po potrebi pa obdelujejo tudi dokumente, ki so izključno povezani z znanostjo. Na zahtevo strank v omenjeni jezični kombinaciji ne prevajajo samo prepisov ocen, potrdil o rednem šolanju in predmetnikov in programov fakultet, ampak obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvene patente, ko je to potrebno, prevajajo tudi znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge ter številne druge dokumente, ki so jih povezani s temi področji.

Imejte na umu, da morate dostaviti izvirnike na vpogled, če želite dobiti prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji in njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. Poleg tega splošno priporočilo za stranke, ki jim je potrebno prevajanje različnih dokumentov iz norveškega v nemški jezik, glasi, da se morajo v okviru konkretne pristojne institucije pozanimati o vseh podrobnostih, ki so povezane z overitvijo z Apostille oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi haški za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov.

Prevajanje programske opreme iz norveškega v nemški jezik

Prevajanje programske opreme iz norveškega v nemški jezik prav tako sodi na področje dela strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg prevajanja različnih programov in aplikacij naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne pa tudi številne druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani za obdelavo te vrste vsebin, poznajo tudi vsa pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo za spletne iskalnike, ki so poznana kot SEO pravila (Search Engine Optimisation), ste lahko prepričani, da se bodo prevedeni materiali v zelo kratkem roku pojavili na precej boljšem položaju v okviru spletnega iskanja. Na ta način naši strokovnjaki dosegajo, ne samo osnovni cilj, ki ga ima prevajanje teh materialov, ampak njihovim lastnikom omogočajo tudi kakovostnejše poslovanje, saj potencialne stranke precej lažje dobijo vse potrebne informacije.

Sodni tolmači in prevajalci po potrebi lahko v omenjeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste materialov, ki so na določen način povezani s področjem marketinga, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz norveškega v nemški jezik za vizitke oziroma PR članke, plakate in brošure, čeprav strokovnjaki v naši ekipi obdelujejo tudi kataloge in potem tudi reklamne zloženke pa tudi vse ostala sredstva reklamiranja. Treba je vedeti, da se oni prizadevajo spoštovati vsa pravila kakovostnega marketinga v toku obdelave teh materialov in to predvsem takrat, ko prevajajo določeno reklamno sporočilo, ki za za običajnega opazovalca oziroma bralca ni tako enostavno opazno, saj je prav to način, da se pride do potencialnih kupcev ali uporabnikov storitev, ki jim je ciljani jezik materni. Iz tega razloga se v toku obdelave takšnih vsebin posebna pozornost posveča pravilnemu prevajanju tega reklamnega sporočila, ki ga prevajalci in sodni tolmači maksimalno prilagajajo vsem pravilom tega jezika oziroma govorcem nemškega jezika omogočajo, da se čim bolje seznanijo s konkretno storitvijo ali izdelkom, ki se na ta način reklamira.

Vsem zainteresiranim strankam, ki so prevajanje iz norveškega v nemški jezik in to za vse vrste vsebin, prepustile nekomu, ki ni izpolnil njihovih pričakovanj in jim ponudijo nekakovosten prevod, ponujamo možnost, da izkoristijo storitve, ki jih ponujajo lektorji in korektorji v okviru naše ekipe. Ta storitev pa vključuje redakcijo oziroma lekturo in korekturo, kar predstavlja storitev, ki jo naši strokovnjaki izvajajo v skladu s pravili, ki jih določata nemški jezik in prevajalska stroka, tako da zelo hitro dobite vsebine, ki so maksimalno profesionalno obdelane.

Cena prevajanja iz norveškega v nemški jezik

  • Iz norveškega v nemški je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!