Prevajanja iz norveškega v flamski jezik


Konkretna storitev je strankam vsem na razpolago in v obliki tolmačenja in v pisani obliki, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači implementirajo tudi vsa veljavna pravila pri obdelavi dokumentov.

Da poenostavimo, ti strokovnjaki najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz norveškega v flamski jezik in potem tudi overijo prevedene materiale. Tako lastnikom omogočijo, da v optimalnem roku dobijo dokumente, ki so z zakonskega vidika popolnoma veljavni, kar pomeni, da jih brez težav lahko uporabljajo v praksi.

Ker je postopek obdelave dokumentov usklajen z zakonom, to pomeni, da je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirnike na vpogled in zato izbere način, ki ji najbolj ustreza. V principu ima možnost, da jih pošlje preko kurirske službe ali prinese osebno, lahko pa se opredeli tudi za možnost pošiljanja izvirnih dokumentov s priporočeno poštno pošiljko.


Prevajanje iz norveškega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v norveški jezik

Komurkoli je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz norveškega v flamski jezik, vsekakor mora spoštovati navedeno pravilo, toda dovoljeno mu bo, da na e-poštni naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford najprej pošlje skenirane dokumente in šele po tem v predpisanem roku mora dostaviti izvirnike na vpogled.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci priložene dokumente obdelajo v skladu s pravili in v najkrajšem možnem roku in potem se bo vsaka stranka sama opredelila med dvema ponujenima možnostma za njihovo prevzemanje. Torej lahko pridete do predstavništva te institucije in osebno prevzamejo prevedene in z žigom sodnega tolmača overjene dokumente pa tudi postavi zahtevo, da ji bodo dostavljene na določen naslov. Če se za to različico odloči, konkretno storitev plača ločeno od prevajanja in overitve, da bo predhodno informirana in o višini nadomestila, saj njo v tem primeru izključno določi služba za dostavo.

Vse pravne akte oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste soglasij kot tudi potrdila in izjave) na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prevajajo in potem tudi overijo.

Strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz norveškega v flamski jezik, prav tako pa ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vsebino, tako poslovne kot tudi medicinske dokumentacije.

Kadar se za tem pojavi potreba, bo strankam omogočeno, da dobijo prevedene in overjene vse dokumente, ki se tičejo najprej področja izobraževanja in potem tudi znanosti.

Glede na to, da je Haški (Apostille) žig treba postaviti na točno določene dokumente in po jasno določenih pravilih in da zaposleni v tej instituciji niso uradno pooblaščeni za to vrsto overitve, se pričakuje se, da vsaka stranka sama kontaktira s pristojnimi institucijami in pridobi vse informacije o tej vrsti overitve.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje besedil iz norveškega v flamski jezik, pri čemer poleg poljudnih vsebin različne tematike, ustrezno obdelajo tudi strokovna besedila.

V ponudbi te institucije je tudi obdelava vseh marketinških pa tudi spletnih materialov, pri čemer je interesentom v tem primeru na razpolago tudi storitev, poznana kot optimizacija, saj sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami implementirajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation).

Vsekakor lahko na zahtevo izvedemo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov v tej različici jezikov oziroma vsebine revij in učbenikov, obdelujemo pa tudi vsa književna dela.

Posebej poudarjamo, da ti strokovnjaki lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz norveškega v flamski jezik, po potrebi pa strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Zato je tudi posebej pomembno zagotoviti vse relevantne informacije o samem dogodku oziroma o njegovi organizaciji, ki morajo vključevati podatke o trajanju, mestu prirejanja in številu udeležencev kot tudi vse ostale, ki so pomembne za sestavljanje ponudbe.

Ko izvedejo prevajanje vseh zvočnih in video materialov v tej različici jezikov, ki jih stranka predhodno dostavi, v okviru te institucije zaposleni strokovnjaki na zahtevo strank, ki jih to zanima, izvedejo tudi njihovo podnaslavljanje pa tudi zagotavljajo storitev sinhronizacije vseh takšnih vsebin.

Treba je omeniti tudi to, da je s ponudbo te isntitucije zajeta tudi storitev redakcije, oziroma da na zahtevo korektorji in lektorji popravljajo vse slabo obdelane vsebine in jih usklajujejo in s pravili ciljnega jezika in z izvirniki.

Najpreprostejši način za dostavo takšnih vsebin je elektronsko pošiljanje, seveda pa mora stranka na enak način stranka izvesti tudi njihovo prevzemanje po koncu obdelave.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz norveškega v flamski jezik

V trenutku, ko je strankam potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz norveškega v flamski jezik, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford pristopajo njihovi obdelavi, toda izključno ob maksimalnem spoštovanju veljavnih zakonskih norm. To pravzaprav pomeni, da izvedejo prevajanje in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih ter zdravniških izvidov in navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vseh dokumentov, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo in potem overijo vsak prevedeni dokument.

Cilj overitve prevoda je, da stranka dobi pravno veljavno vsebino, dolžnost stranke pa je, da tedaj dostavi izvirnike na vpogled.

Prav tako velja splošno priporočilo, da vsaka stranka na okrožnem sodišču preveri, ali za konkretne dokumente mora biti izvedena nadoveritev oziroma nanje mora biti postavljen tako imenovani Apostille oziroma Haški žig, saj sodni tolmači in prevajalci te institucije niso uradno pooblaščeni za izvedbo postopka nadoveritve.

Poleg diplome in dodatka k diplomi ter rezultatov znanstvenih raziskav in predmetnikov ter programov fakultet, stranke lahko v poslovalnici omenjene institucije dobijo kompletno obdelana tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela ter potrdilo o rednem šolanju, znanstvene patente in nasplošno rečeno vsak drugi dokument, ki je povezan s področjem znanosti ali izobraževanja.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz norveškega v flamski jezik. Prav tako na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o samskem stanu pa tudi vsak drugi dokument, ki ga stranka kasneje mora predložiti določeni državni službi.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov, od potnega lista, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu pa do potrdila o stalnem prebivališču, izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma dovoljenja za prebivanje, delovnega in prometnega ter vozniškega dovoljenja.

Tedaj, ko se te od njih uradno zahteva, se izvaja se tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz norveškega v flamski jezik, kar poleg kompletne obdelave poslovnih odločitev, faktur in statuta podjetja vključuje tudi prevajanje oziroma overitev ustanovitvenega akta podjetja ter revizijskih, letnih in finančnih poslovnih poročil, zatem sklepa o ustanovitvi pravne osebe in nasplošno rečeno, vseh dokumentov, ki so uvrščeni v poslovno dokumentacijo, ker se tičejo poslovanja tako podjetnikov kot tudi pravnih oseb.

Celotno vsebino, tako razpisne kot tudi gradbene in tehnične dokumentacije sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank obdelajo, kar pomeni, da med drugim prevajajo in overjajo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodilo za uporabo, potem gradbene projekte in deklaracije izdelkov ter številne druge nenavedene dokumente, ki so v uradni sestavi ene od omenjenih dokumentacij.

Ko je to potrebno ti strokovnjaki prav tako je treba obdelajo tudi pravne akte, pri čemer izvajajo, tako neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz norveškega v flamski jezik oziroma sodnih odločb in tožb ter pritožb in sodb kot tudi pogodb, potem certifikatov in pooblastil za zastopanje pa tudi sodnih odločb, licenc in vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjem sodstva ali prava.

Prevajanje igranih filmov iz norveškega v flamski jezik

Celotna obdelava, ne samo igranih filmov različnih žanrov, ampak tudi dokumenternih in risanih pa tudi animiranih je na razpolago na v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Pravzaprav so zaposleni te institucije specializirani za prevajanje zvočnih in video vsebin iz norveškega v flamski jezik in potem tudi za izvedbo storitve končne obdelave, ki vključujejo sinhronizacijo in podnaslavljanje takšnih materialov.

Moramo poudariti tudi to, da so korektorji in lektorji, prav tako sestavni del ekipe te institucije, kar pomeni, da interesenti imajo možnost prav njih angažirati, da bi bila izvedena redakcija materialov, oziroma da bi bile v njih popravljene vse obstoječe napake, ki jih je prethodni prevajalec naredil.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila pa tudi knjige oziroma književna dela in učbenike. Izvedeno bo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz norveškega v flamski jezik oziroma vsebine, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih revij.

Ko se to od njih zahteva, omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju dela določenega podjetja oziroma nekega dogodka ali storitve kot tudi izdelkov.

Če je to nekomu nekomu budu bili potrebno neposredno prevajanje programske opreme iz norveškega v flamski jezik oziroma katerihkoli vsebin, ki je povezan, tako s spletom kot tudi z računalništvom, sodni tolmači in prevajalci če jih in optimizirati. Pravzaprav implementirajo orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO, ki se uporabljajo, ko je treba vsebino ali spletne prodajalne ali spletne strani oziroma spletnih katalogov ali nekega drugega spletnih vsebin uskladijo z veljavnimi pravili iskanja.

Ne samo, da bo strankam omogočena storitev, ki predvideva najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, ampak se prevajalci in sodni tolmači trudijo uporabiti, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz norveškega v flamski jezik. Pogoj za pripravo ponudbe za konkretno storitev je, da vsaka stranka pravočasno posreduje podatke o samem dogodku, in to predvsem tiste, ki so povezani s številom udeležencev in njegovim trajanje oziroma z značilnostmi lokacije, na kateri bo potekal.

Cena prevajanja iz norveškega v flamski jezik

  • Iz norveškega v flamski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!