Prevajanje iz norveškega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Sodni tolmači in prevajalci, ki so ozko specializirani za obdelavo različnih vrst materialov v norveškem oziroma srbskem jeziku, zainteresiranim strankam ponujajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v srbski jezik.

Poleg storitve, ki je povezana z obdelavo pisanih vsebin, prav tako izvajajo tudi tolmačenje v konkretni jezični različici, tako da uporabljajo vse tri dostopne vrste tolmačenja (šepetano, konsekutivno in simultano). Vsi, ki imajo potrebo za navedeno storitvijo, prav tako lahko dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji. Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste zvočnih pa tudi video vsebin (reklamna sporočila, filmi, oddaje, serije in drugo) in potem njihovo obdelavo prepustijo svojim kolegom, ki so zadolženi za podnaslavljanje in sinhronizacijo takšnih vsebin.

Različne vrste besedilnih materialov oziroma časopisne članke kot tudi revije ter spletne in marketinške materiale naši strokovnjaki prav tako obdelujejo na zahtevo, lahko pa vam ponudimo tudi storitev redakcije, ko posedujete prevode iz norveškega v srbski jezik, toda kakovost teh prevodov ni zadostna, pa napake morajo biti popravljene.

Vsekakor moramo poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja priložnost, da na enem mestu dobijo prevajanje in overitev vseh vrst dokumentov, pri čemer je zelo pomembno navesti, da overitev izvaja sodni tolmač in to ni isto kot overitev s haškim oziroma Apostille žigom. Pomembno je vedeti, da ta žig ni potreben za vse dokumente, ampak izključno za tiste, ki jih določa zakon, pri čemer je tudi točno opredeljeno po katerem principu poteka overitev s haškim žigom za določeni dokument. Vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje iz norveškega v srbski jezik kakršnegakoli dokumenta, mora popolnoma samostojno pridobiti informacije v zvezi z omenjeno vrsto overitve, kar mora storiti na pristojnih institucijah oziroma na okrožnem sodišču. Obstajajo dokumenti, za katere ta vrsta overitve poteka v trenutku, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, pri čemer pa obstajajo tudi dokumenti, kjer najprej poteka overitev s haškim žigom in potem se izvaja njihovo prevajanje, toda ob tej priložnosti se prevajata, tako sam žig kot tudi dokument in na koncu poteka overitev s strani sodnega tolmača. Da bi celoten postopek obdelave lahko čim prej končali, vam svetujemo, da izveste vse potrebno v zvezi s to vrsto overitve, tako da vam bo tudi popolnoma jasno, ali dokumente najprej nosite na pristojno sodišče ali jih odnesete na obdelavo v našo poslovalnico.


Prevajanje iz norveškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v norveški jezik

Vsekakor moramo poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja priložnost, da na enem mestu dobijo prevajanje in overitev vseh vrst dokumentov, pri čemer je zelo pomembno navesti, da overitev izvaja sodni tolmač in to ni isto kot overitev s haškim oziroma Apostille žigom. Pomembno je vedeti, da ta žig ni potreben za vse dokumente, ampak izključno za tiste, ki jih določa zakon, pri čemer je tudi točno opredeljeno po katerem principu poteka overitev s haškim žigom za določeni dokument. Vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje iz norveškega v srbski jezik kakršnegakoli dokumenta, mora popolnoma samostojno pridobiti informacije v zvezi z omenjeno vrsto overitve, kar mora storiti na pristojnih institucijah oziroma na okrožnem sodišču. Obstajajo dokumenti, za katere ta vrsta overitve poteka v trenutku, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, pri čemer pa obstajajo tudi dokumenti, kjer najprej poteka overitev s haškim žigom in potem se izvaja njihovo prevajanje, toda ob tej priložnosti se prevajata, tako sam žig kot tudi dokument in na koncu poteka overitev s strani sodnega tolmača. Da bi celoten postopek obdelave lahko čim prej končali, vam svetujemo, da izveste vse potrebno v zvezi s to vrsto overitve, tako da vam bo tudi popolnoma jasno, ali dokumente najprej nosite na pristojno sodišče ali jih odnesete na obdelavo v našo poslovalnico.

Poleg prevajanja vseh pravnih aktov ter poslovne dokumentacije oziroma dokumentov, ki so povezani področjema znanosti kot tudi izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse ostale vrste dokumentacij (razpisna, medicinska, osebne, poslovna, gradbena in druge). Točneje rečeno, ne glede na to, za kateri dokument vam je potrebna obdelava v tej kombinaciji jezikov, se morate zavedati, da bodo naši strokovnjaki to storili pod zelo ugodnimi pogoji in v najkrajšem možnem roku.

Vaša obveznost je, da na vpogled dostavite izvirne dokumente, da bi jih pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač lahko primerjala s prevodi, saj je to tudi osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen pred njihovo overitvijo. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da se način dostave dokumentov razlikuje od dostave ostalih vsebin, za katere ne poteka overitev, saj njih lahko najprej pošljete in potem tudi dobiti obdelane po elektronski pošti. Po drugi strani nam vse dokumente dostavljate priporočeno in to preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe ali pa jih prinesete osebno, ko pa prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, vam kompletno obdelane dokumente lahko predamo osebno v prostorih naše poslovalnice ali pa vam jih pošljemo na naslov, ki ga navedete, in to preko kurirske službe. Glede na to, da ob tej priložnosti angažiramo omenjeno službo, moramo poudariti tudi to, da plačilo te storitve vsekakor poteka po aktualnem ceniku konkretnega podjetja, in to neposredno osebi, ki pošiljko tudi dostavlja.

Stranke, ki jim je prevajanje iz norveškega v srbski jezik potrebo zelo hitro, lahko tudi dokumente pošljejo na elektronski naslov, toda vsekakor imajo dolžnost v celoti spoštovati pravilo oziroma morajo takoj poslati tudi izvirnike.

Prevajanje PR člankov iz norveškega v srbski jezik

Kot poseben način reklamiranja, so PR članki zastopani v sodobnem marketingu in številne stranke zahtevajo njihovo prevajanje iz norveškega v srbski jezik. Sodni tolmači in prevajalci jim lahko ponudijo zares kakovostno in profesionalno storitev, saj posedujejo dovolj znanja s področja marketinga. Poleg tega prevajajo tudi vse ostale vsebine, s pomočjo katerih se se reklamirajo različne storitve, izdelki in podjetja, kar vključuje, tako obdelavo plakatov in reklamnih letakov kot tudi zloženk pa tudi katalogov, brošur in ostalih materialov.

Kar zadeva prevajanje iz norveškega v srbski jezik, zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi obdelavo učbenikov pa tudi književnih del (romani, poezija, proza, beletrija in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo svojih strank prav tako obdelujejo tudi ilustrirane revije in potem tudi časopisne članke kot tudi vsebino strokovnih in vseh ostalih vrst revij.

Storitev, ki se priporoča strankam, ki so prevajanje v konkretni različici že dobili na nekem drugem mestu, in to za vse vrste vsebin, je redakcija, ki pa se uporablja v primeru slabih prevodov, kjer morata lektor in korektor na čim boljši način popraviti napake, ki v njih obstajajo.

Poleg vseh predhodno omenjenih vsebin stranke lahko angažirajo tudi naše strokovnjake, ki na njihovo zahtevo izvedejo tolmačenje iz norveškega v srbski jezik, po potrebi pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci ne izvajajo samo simultanega, ampak tudi konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, so vse stranke dolžne, da nam predhodno posredujejo informacije o principu organizacije določenega dogodka, da bi lahko izbrali tisto vrsto tolmačenja, ki bo odgovorila na zahteve tega dogodka in to na najboljši možni način.

Prevajanje zabavnih oddaj iz norveškega v srbski jezik

Kar zadeva prevajanje zabavnih oddaj iz norveškega v srbski jezik, moramo posebej poudariti, da naši strokovnjaki obdelujejo tiste, ki bodo predvajane na televiziji kot tudi radijske oddaje zabavnega značaja pa tudi informativne oziroma izobraževalne kot tudi otroške in vse ostale vrste oddaj. Vsekakor na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prevajajo serije kot tudi reklamna sporočila oziroma dokumentarne in igrane filme kot tudi risane pa tudi animirane oziroma vse vrste video ali zvočnih materialov. Da bi izpopolnili to storitev, strankam ponujamo priložnost, da v naši poslovalnici, v kateri poteka prevajanje zvočnih in video vsebin iz norveškega v srbski jezik, dobijo tudi sinhronizacijo, prav tako pa jim omogočamo tudi storitev podnaslavljanja.

Vse spletne materiale, od spletnih prodajaln in katalogov preko spletnih strani pa do programske opreme (aplikacij in programov) prav tako lahko obdelamo v tej kombinaciji jezikov. Ker sodni tolmači in prevajalci poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), pri obdelavi teh materialov posebno pozornost namenjajo tudi njihovi ustrezni implementaciji, da bi njihovim lastnikom ponudili možnost, da dobijo odlično optimizirane vsebine, ki bodo hitro postale, ne samo vidne na spletnih iskalnikih, ampak se bodo pojavile v samem njegovem vrhu.

Politične, filozofske, ekonomske in medicinske besedilne vsebine naši strokovnjaki lahko prav tako prevajajo v tej kombinaciji jezikov, prav tako pa lahko obdelujejo tudi strokovna in poljudna besedila, ki so povezana s področji farmacije, gradbene industrije in komunikologije ter informacijskih tehnologij in menedžmenta pa tudi bančništva, financ, politike in ostalih vej predvsem družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz norveškega v srbski jezik

Potrdilo o opravljenih izpitih je samo eden od dokumentov, za katere omogočamo prevajanje iz norveškega v srbski jezik. Naše stranke, vsekakor lahko dobijo tudi obdelavo vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja (prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet in druga).

Sodni tolmači in prevajalci seveda lahko obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi druge dokumente, ki sodijo na področje znanosti.

Naši strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo vse pravne akte, od sodnih odločb, odločitev, pritožb, sklepov in tožb preko licenc in certifikatov ter pooblastila za zastopanje pa do pogodb in pravnega reda Evropske Unije. Prevajalci in sodni tolmači pa iz norveškega v srbski jezik prevajajo tudi osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, potni list, osebna izkaznica, delovno dovoljenje in druga), na zahtevo strank pa prav tako obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov) pa tudi poslovno dokumentacijo (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetij, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska in finančna poročila, fakture, letna poslovna poročila in drugi dokumenti iz te skupine).

Gradbene projekte kot tudi v druge dokumente, ki sodijo med gradbeno dokumentacijo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo ter deklaracije izdelkov kot tudi številne neomenjene dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi tehnično dokumentacij, prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku najprej prevedejo in potem tudi overijo. Kar zadeva overitev, moramo poudariti, da jo izvaja izključno oseba, ki jih je uradno pooblaščena oziroma sodni tolmač, ki je v naši ekipi in ta vrsta overitve ni isto kot overitev prevedenih dokumentov s haškim žigom. Strokovnjaki Akademije Oxford pravzaprav niso v priložnosti, da strankam, ki potrebujejo prevajanje dokumentov iz norveškega v srbski jezik in kjer se zahteva overitev z Apostille žigom, ponudijo to storitev, saj zanjo niso pooblaščeni. Samo zato se mora vsaka od njih pred dostavo vsebin na prevajanje pozanimati, ali je le-ta potrebna in v katerem trenutku poteka njihova overitev s haškim žigom.

Poleg vsega omenjenega, naši strokovnjaki v tej različici jezikov prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različnih vrst, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti iz te skupine).

Cena prevajanja iz norveškega v srbski jezik

  • Iz norveškega v srbski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!