Prevajanje iz norveškega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz norveškega jezika v slovenski jezik, lahko dobila maksimalno profesionalno storitev, bodo poskrbeli prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford. Omogočajo vam, ne samo kakovostno oziroma zelo ugodno storitev prevajanja v navedeni jezični kombinaciji, ampak tudi prevajanje v najkrajšem možnem roku.

Pomembno je poudariti, da naši strokovnjaki izvajajo, tako tolmačenje iz norveškega jezika v slovenski jezik, kot tudi obdelujejo vse vsebine, ki so vam potrebne v pisani obliki. Kar zadeva tolmačenje, so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za konsekutivno in simultano tolmačenje oziroma v skladu z vašimi zahtevami oziroma potrebami konkretnega dogodka lahko izvajajo tudi šepetano v navedeni jezični kombinaciji. Prav tako imate možnost, da pri nas po zelo ugodnih cenah najamete tudi opremo za simultano tolmačenje in to pod pogojem, da ta vrsta storitve ustreza zahtevam konkretnega dogodka.

Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, to pa pomeni, tako prevajanje iz norveškega jezika v slovenski jezik za osebne dokumente kot tudi za vse tiste, ki sestavljajo gradbeno, tehnično in razpisno oziroma medicinsko in poslovno dokumentacijo. Seveda, naši strokovnjaki prevajajo tudi vse ostale vrste dokumentacij pa tudi vse vrste pravnih aktov kot tudi vse dokumente, ki so ozko povezani s področjem izobraževanja ali znanosti.


Prevajanje iz norveškega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v norveški jezik

Ko rečemo, da izvajajo njihovo kompletno obdelavo, mislimo predvsem na prevajanje vseh vrst dokumentov in potem tudi na overitev prevoda z žigom sodnega tolmača, s čimer se tako obdelanemu dokumentu daje pravna veljavnost. Edini primer, ko takšen način obdelave ni dovolj, je treba opraviti tudi dodatno storitev, če zakon zahteva overitev z Apostille oziroma z žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Da ne bi bilo pomote, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci ne morejo overiti dokumentov s tem žigom, saj za to vrsto overitve niso pristojni, pa samo zato priporočamo, da te podatke stranke poiščejo na pristojnih institucijah. Sicer, v tem primeru pristojne institucije delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Če se stranka izve, da je treba opraviti overitev s haškim žigom za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje norveškega v slovenski jezik, potem mora vprašati tudi to, na kakšen način le-ta poteka. Gre za to, da overitev z Apostille žigom za določene dokumente potema šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom oziroma ga prevedejo in overitev z žigom sodnega tolmača, določene druge dokumente pa je treba najprej overiti s tem žigom in šele potem jih odnesti našim strokovnjakom na obdelavo.

Glede na to, da postopek overitve sodnega tolmača pomeni, da on najprej primerja izvirni dokument s prevodom, morajo stranke, ki zahtevajo to storitev, dostaviti tudi izvirnike na vpogled in to lahko storijo na način, ki jim najbolj ustreza. Poleg tega, da dokumente lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, imajo prav tako tudi možnost osebne dostave dokumentov v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Toda, prav tako lahko tudi zadolžijo določeno kurirsko službo, da nam dostavi ta dokumente.

Ko strokovnjaki v poslovalnici končajo z obdelavo vaših dokumentov, jih lahko osebno prevzamete, ali pa vam jih pošljemo na katerikoli naslov. Toda, pomembno je vedeti, da se pošiljanje dokumentov na naslov izključno zaupa kurirski službi, s katero sodelujemo, in da se ta storitev zaračunava popolnoma ločeno od prevajanja in overitve sodnega tolmača.

Vse ostale vsebine, ki ne sodijo med dokumente oziroma ki ne vključujejo overitve in s samim tem tudi dostave izvirnikov na vpogled, nam lahko pošljete po elektronski pošti in to v primeru, da vam prav tako ustreza. Ko naši strokovnjaki končajo z njihovim prevajanjem, vam prevedene materiale lahko dostavimo na popolnoma enak način.

Sodni tolmači in prevajalci, med drugim obdelujejo tudi časopisne članke in revije oziroma vse vrste književnih del (poezija, beletrija, proza, romani in druga). Prav tako pa iz norveškega jezika v slovenski jezik prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin in to od spletnih strani preko programske opreme pa vse do spletnih prodajaln in katalogov, obdelujejo pa tudi številne druge materiale, ki so izključno povezani s spletnim področjem. Na vašo zahtevo lahko prav tako prevajamo tudi vse tiste materiale, ki so izključno povezani s področjem marketinga, ponujamo pa vam tudi storitev, ki je povezana s kompletno obdelavo zvočnih in video vsebin. Sicer, s tem mislimo predvsem na prevajanje iz norveškega jezika v slovenski jezik za različne vrste reklamnih sporočil in oddaj oziroma za serije in filme in številne podobne vsebine in potem tudi na njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Poleg vseh omenjenih storitev lahko strokovnjaki, ki so del naše ekipe, zainteresiranim strankam ponudijo tudi posebne storitve, ki vključujejo storitev lektorja oziroma korektorja. Zato, če posedujete prevode v omenjeni kombinaciji jezikov in to za vse vrste vsebin, ki pa ne zadovoljujejo določene stopnje kakovosti, naši strokovnjaki v najkrajšem roku popravijo vse napake, ki jih le-ti vsebujejo in vam ponudijo kakovostno obdelane vse vrste vsebin.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz norveškega jezika v slovenski jezik

Da bi bilo prevajanje delovnega dovoljenja iz norveškega v slovenski jezik izvršeno v skladu z zakonom, mora prevod posedovati tudi žig uradno pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača. Gre za to, da samo na ta način prevedeni dokument, šteje kot pravno veljaven, saj posedovanje žiga sodnega tolmača v bistvu potrjuje, da je vsebina prevoda enaka kot tudi vsebina izvirnega dokumenta, tako da se le-ta v pravnem pogledu obravnava popolnoma enako tudi katerikoli drugi izvirni dokument.

Glede na to, da ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da pri nas stranke dobijo kompletno obdelano delovno dovoljenje, naši strokovnjaki pa prevajajo tudi dovoljenje za prebivanje, prometno in vozniško dovoljenje pa tudi številne druge osebne dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in druga.

Strankam omogočamo tudi obdelavo vseh vrst pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne sklepe in pritožbe, licence, sodne odločbe, tožbe in odločitve in druga). Prevajalci in sodni tolmači, po potrebi obdelujejo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, pri čemer mislimo predvsem na različne vrste potrdil kot tudi na vse vrste izjav in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi in druge osebne dokumente).

Ko je to potrebno, pri nas lahko pričakujete tudi prevajanje iz norveškega v slovenski jezik za vse vrste dokumentacij oziroma kakršnihkoli dokumentov, ki so del, tako tehnične oziroma gradbene kot tudi razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in druga). Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Če potrebujete prevajanje kakršnegakoli poslovnega dokumenta iz norveškega v slovenski jezik, lahko pričakujete njegovo kompletno obdelavo s strani naših strokovnjakov in to poleg vseh vrst poslovnih poročil vključuje tudi obdelavo statuta in ustanovitvenih aktov podjetij ter faktur pa tudi sklepov o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi poslovnih odločitev in vseh ostalih dokumentov, ki so povezane s poslovanjem katerekoli pravne osebe.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi potrdila o rednem šolanju oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo in dodatek k diplomi, ko vam je to potrebno, pa vam lahko ponudijo tudi prevajanje za vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi za tiste, ki so povezani z znanostjo (znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in drugi).

Da bi dobili kompletno storitev v skladu s pravili, morate dostaviti izvirne dokumente na vpogled, prav tako pa se morate pravočasno sami pozanimati ali se za te dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz norveškega v slovenski jezik, zahteva tudi dodatna vrsta overitve, za katero pa prevajalci in sodni tolmači niso pristojni, kar se nanaša na overitev s haškim žigom.

Prevajanje turističkih besedil iz norveškega v slovenski jezik

Če vam je potrebno prevajanje besedil s področja turizma iz norveškega jezika v slovenski jezik, ne glede na to ali gre za strokovne ali pa za vsebine, ki veljajo za poljudne, so tukaj prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, da izvedejo to storitev, in to ne samo v najkrajšem roku, ampak tudi po izjemno ugodnih cenah.

Razume se, da naši strokovnjaki ne obdelujejo samo besedil s področij turizma, ampak tudi iz ostalih področij, kar vključuje predvsem prevajanje iz norveškega jezika v slovenski jezik za besedila s področij znanosti in izobraževanja oziroma politike, ekonomije, financ, bančništva in prava. Prav tako obdelujejo tudi besedila, povezana s področji gradbene industrije, menedžmenta in ekologije in varstva okolja kot tudi tista, ki so povezana s farmacijo in medicino ter informacijskimi tehnologijami, marketingom, komunikologijo in z vsemi ostalimi nenavedenimi vejami naravoslovnih in družbenih ved. Za njihovo obdelavo morate samo dostaviti skenirane vsebine po elektronski pošti, da bi maksimalno poenostavili celoten postopek in ga pospešili, saj ko prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem dostavljenih besedil, vam na enak način lahko dostavimo obdelane vsebine.

Morate se zavedati, da so naši strokovnjaki specializirani za obdelavo vseh tistih materialov, ki so povezani s področjem marketinga, kar vključuje, tako prevajanje iz norveškega jezika v slovenski jezik za vse vrste katalogov oziroma brošur kot tudi za vizitke, PR članke in plakate kot tudi zloženke in potem tudi reklamne letake in podobne materiale, katerih osnovni namen je reklamiranje storitev ali izdelkov. Pravimo, da so specializirani, zato ker imajo predvsem dovolj izkušenj pri obdelavi takšnih vsebin v omenjeni jezični kombinaciji, poleg to so tudi seznanjeni s pravili kakovostnega marketinga, tako da se trudijo, da reklamno sporočilo iz izvirnih materialov na čim boljši način prilagodijo duhu slovenskega jezika. Prav zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave, sodni tolmači in prevajalci in izpolnjujejo osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj vsem potencialnim strankam, ki jim je prav slovenski jezik materni, ponujajo možnost, da se s tistim, kar se reklamira, seznanijo na najboljši možni način.

Če organizirate dogodek katerekoli vrste, vam lahko ponudimo tudi tolmačenje iz norveškega jezika v slovenski jezik. Ob tej priložnosti posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki v omenjeni jezični kombinaciji izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Glede na to, da je vsaka od teh vrst tolmačenja namenjena točno določeni vrsti dogodka, zelo je pomembno, da nam pravočasno daste podatke o dogodku, ki ga vi organizirate, da bi ponudbo lahko uskladili s temi zahtevami. Enostavneje rečeno, morate nam sporočiti, koliko udeležencev pričakujete potem tudi, kje bo konkretni dogodek potekal in kako dolgo naj bi trajal kot tudi, da nam posredujete vse podrobnosti, ki so povezane z organizacijo. Potem ko se naša strokovna ekipa odloči, katera od omenjenih vrst tolmačenja je najprimernejša za ta dogodek, bomo v ponudbo uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza vrsti storitve, ki je priporočljiva.

Ne samo, da naši strokovnjaki ponujajo prevajanje iz norveškega jezika v slovenski jezik v pisani obliki in tolmačenje, ampak lahko izvajajo tudi redakcijo, ko je to potrebno. Za to storitev so zadolženi izključno profesionalni lektorji in korektorji, ki na osnovi svojega znanja in izkušenj prevedene vsebine obdelajo tako, da so le-te v celoti usklajene s pravili, ki jih določa slovenski jezik, da bi vam zagotovili kakovostno obdelavo vse vrste materialov.

Prevajanje romanov iz norveškega jezika v slovenski jezik

Če vam je potrebno prevajanje romana iz norveškega v slovenski jezik, ne obstaja boljši način, da ga dobite po ugodni ceni in v kratkem roku, kot da kontaktirate s poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford in se z zaposlenimi v njej dogovorite o vseh potrebnih detajlih.

Prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo našo ekipo, poleg romanov v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi dela beletrije oziroma vse vrste proznih in poetskih književnih del. Prav tako, če je to potrebno, prevajajo tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost in področje, na katero se nanašajo.

Na zahtevo strank iz norveškega v slovenski jezik prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako vse vrste programov oziroma aplikacij kot tudi spletne kataloge ter spletne strani pa tudi spletne prodajalne in druge podobne materiale. Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci, katerih specialnost je prevajanje spletnih vsebin iz norveškega v slovenski jezik, poznajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih implementirajo tedaj, ko je to potrebno, da bi bile obdelani materiali v čim boljšem položaju v okviru spletnih iskalnikov.

Poleg tega strankam omogočamo tudi obdelavo strokovnih oziroma ilustriranih in vseh ostalih vrst revij kot tudi časopisnih člankov.

V okviru storitve, ki je povezana s prevajanjem iz norveškega v slovenski jezik za zvočne in video vsebine, strankam omogočamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi sinhronizacijo prevedenih materialov. Poleg tega, da obdelujejo risane, igrane in dokumentarne oziroma animirane filme, na vašo zahtevo v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo tudi zabavne, informativne in izobraževalne kot tudi otroške in vse ostale vrste oddaj pa tudi serije, reklamna sporočila in vse ostale vrste video in zvočnih materialov.

Cena prevajanja iz norveškega v slovenski jezik

  • Iz norveškega v slovenski 26 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 31 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!