Prevajanja iz norveškega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v omenjeni različici jezikov obdelajo vse vrste vsebin v pisani obliki, strankam pa so na razpolago tudi številne dodatne storitve.

Tako na njihovo zahtevo lahko izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz norveškega v hebrejski jezik in potem bo izvedena tudi dodatna storitev, ki vključuje overitev prevedenih dokumentov.

Ker prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo pravil, izvajajo kompletno obdelavo vseh dokumentov ter strankam na ta način omogočajo, da v najkrajšem možnem roku dobijo zakonsko in pravno veljavne vsebine, ki jih v vsaki situaciji lahko uporabljajo.


Prevajanje iz norveškega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v norveški jezik

Poleg dokumentov, ki v skladu s potrebami predajajo v pristojnih institucijah, kar so različne vrste soglasij, potrdil in izjav, na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz norveškega v hebrejski jezik.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov kompletno obdelajo tudi vsak osebni dokument pa tudi vsebino gradbene in razpisne oziroma medicinske in tehnične dokumentacije.

Poskrbijo pa tudi za to, da v skladu s pravili prevedejo in overijo, tako dokumente iz domene znanosti in prava kot tudi sodstva in izobraževanja pa tudi nasploh vse vsebine, ki jih stranka dostavi na obdelavo.

Da bi lahko izvedli profesionalno prevajanje dokumentov v navedeni različici jezikov, je mora vsaka stranka v celoti spoštovati pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled, saj se to zahteva zaradi postopka overitve prevedenih dokumentov. Zapriseženi sodni tolmači imajo namreč obveznost, da z vpogledom v izvirne dokumente ugotovijo, ali je njihova vsebina enaka kot tudi v prevodu, saj se sme overiti izključno prevedeni dokument, katerega vsebina je popolnoma enaka kot v izvirniku.

Glede na to, da ta institucija ponuja tudi možnost same overitve dokumentov, ki jih je prevedel nekdo drugi, se lahko zgodi, da se pojavijo odstopanja, pa se pri tem lastniku dokumentov mora priporočiti storitev redakcije. V tej instituciji njo izvajajo lektorji in korektorji, ki usklajujejo vsebino prevedenih dokumentov z njihovimi izvirniki, potem pa se brez kakršnihkoli težav lahko izvede overitev. Moramo poudariti, da se storitvi korekture in lekture prav tako lahko uporabljata tudi za vse ostale vsebine, ki jih je treba uskladiti s pravili pakistanskega jezika oziroma je treba njihovo vsebino v celoti prilagoditi izvirnikom.

Da bi bil spoštovan celoten postopek obdelave dokumentov, stranka najprej osebno dostavi njihove izvirnike, ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko katerekoli kurirske službe in potem zahteva tudi informacije o nadoveritvi. Razlog, zaradi katerega se to priporoča vsakemu lastniku dokumentov, ki ga zanima njihovo neposredno prevajanje iz norveškega v hebrejski jezik, leži v dejstvu, da prevajalci in sodni tolmači za postopek postavljanja Haškega oziroma Apostille žiga niso pooblaščeni. Obstajajo posebne službe v okviru okrožnih sodišč naše države, ki so edine zadolžene za konkretni postopek, pa prav od njih stranke dobijo vse relevantne informacije. V primeru, da stranka izve, da je za njegove dokumente obvezna nadoveritev, je tudi zelo pomembno, da se lastnik vsebin pozanima, ali se Haški žig na ta dokument postavlja, preden se pristopi njegovemu prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača, ali pa šele potem, ko sta ti storitvi izvedeni. Pravzaprav je od vsega tega tudi odvisno, kam najprej odnese dokument na obdelavo in po katerem principu bo ta izvedena.

Od odločitve vsakega posameznika je tudi odvisno, kako bo prevzel obdelane dokumente, ponujena pa mu je možnost, da v predstavništvo te specializirane institucije pride osebno in jih prevzame, medtem ko se vsekakor lahko opredeli tudi za drugo izbiro, ki vključuje pošiljanje kompletno obdelanih dokumentov na naslov lastnika. Glede na to, da v ceno obdelave dokumentov ta storitev ni vračunana, njo stranka plača neposredno kurirju, ko prevzema pošiljk, ceno pa je dolžna določiti konkretna služba in o tem vsakega interesenta pravočasno obvesti.

Spoštovane bodo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz norveškega v hebrejski jezik, toda tedaj je posebej pomembno, da so v čim krajšem roku te vsebine na razpolago članom ekipe te institucije. Iz tega razloga mora stranka na izvirnike vpogled dostaviti kasneje, najprej pa želene dokumente skenira in pošlje na e-poštni naslov, da bi sodni tolmači in prevajalci bili v priložnosti spoštovati njeno zahtevo za nujnim prevajanjem.

Vse vrste besedilnih materialov ti strokovnjaki, prav tako lahko na zahtevo prevedejo, tema poljudnih in znanstvenih besedil pa je lahko povezana z različnimi področji, tako iz domene družboslovnih kot tudi naravoslovnih ved.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz norveškega v hebrejski jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači profesionalno in kompletno izvedejo obdelavo za vse spletne vsebine. Ne samo, da izvedejo njihovo profesionalno prevajanje v omenjeni različici jezikov, ampak v skladu s potrebami uporabljajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) in tako njihovo vsebino uskladijo z vsemi tistimi pravili, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika, da bi ti na spletu čim bolje kotirali.

Treba je omeniti tudi to, da ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vsebino revij pa tudi različna književna dela in časopisne članke kot tudi učbenike.

V ponudbi je tudi storitev, ki vključuje, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz norveškega v hebrejski jezik. Samo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo vse tri vrste tolmačenja, je zelo pomembno za stranke, saj bo za določeno manifestacijo izvedena prav storitev, s katero bodo vsi udeleženci in organizatorji v celoti zadovoljni. Da bi se to lahko zares zgodilo, je treba skrbno oblikovati ponudbo oziroma obravnavane morajo biti vse informacije, ki jih stranka v zvezi z organizacijo samega dogodka dostavi in ki morajo vsebovati podatke, tako o številu udeležencev in o mestu njegovega prirejanja kot tudi o trajanju. Sicer ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, tako da bo vsekakor v uradno ponudbo vnesena tudi konkretna storitev, če je predvideno, da omenjeni strokovnjaki prav to vrsto tolmačenja uporabijo za konkretno manifestacijo.

Če nekdo v tej različici jezikov zahteva prevajanje ali za reklamna sporočila in serije ali za filme oziroma za različne vrste oddaj in vsebin ter za številne druge video in zvočne materiale sta mu v okviru te institucije na razpolago tudi dodatni storitvi v pogledu njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije, tako da stranka zelo hitro dobi kompletno obdelane vsebine te vrste.

Na e-poštni naslov lahko pošljejo vse vsebine razen dokumentov in jih na enak način lahko tudi prevzamejo vsi, ki se za njihovo prevajanje ali katerokoli od dodatnih storitev zanimajo. Komurkoli takšen način pošiljanja ali prevzemanja ne ustreza, se lahko odloči za neko drugo od ponujenih izbir, vse informacije o tem pa dobi neposredno v poslovalnici.

Prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz norveškega v hebrejski jezik

Vsako drugo potrdilo poleg že navedenega pa tudi izjavo in potrdilo oziroma soglasje profesionalni prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu z določbami trenutno veljavnega zakona.

Pravzaprav na zahtevo strank lahko izvedemo neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz norveškega v hebrejski jezik pa tudi potrdila o višini dohodkov in o stanju računa v banki ter potrdila o nekaznovanosti oziroma soglasij za zastopanje in vseh ostalih dokumentov, ki jih od strank zahtevajo pristojne institucije.

Prav tako se bodo člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford potrudili, da v čim krajšem roku prevajanje v dani različici jezikov izvedejo tudi za vse osebne dokumente (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi).

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz norveškega v hebrejski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov iz sestave medicinske dokumentacije, kot so na primer navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter zdravniški izvidi in dokumentacija o medicinskih izdelkih pa tudi številni drugi.

Dobro je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci obdelavi kateregakoli dostavljenega dokumenta pristopajo izključno z vidika trenutno veljavnega zakona, tako da po prevajanju pristopajo overitvi obdelanega dokumenta.

Predhodno opisani postopek ima za cilj, da strankam omogoči pridobitev pravno in zakonsko veljavnih dokumentov, njihova dolžnost pa je, da se držijo pravil o dostavi izvirnikov na vpogled. Vse to se izključno zahteva prav zaradi storitve overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača, saj ta mora najprej osebno primerjati izvirne in prevedene dokumente in šele, ko je popolnoma prepričan, da med temi vsebinami ne obstajajo razlike, lahko izvede overitev oziroma postaviti svoj žig na preveden dokument in tako potrdi da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirniku.

S samim tem, da prevajalci in sodni tolmači nimajo predpisanega dovoljenja za izvedbo postopka, poznanega kot nadoveritev, ki predvideva overitev dokumentov s Haškim oziroma s tako imenovanim Apostille žigom, se priporoča vsaki stranki, ki jo zanima njihovo prevajanje v omenjeni različici jezikov, da podatke o tej vrsti overitve predhodno samostojno pridobi v pristojnih institucijah naše države.

Člani ekipe te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz norveškega v hebrejski jezik, kompletno pa obdelajo tudi deklaracije izdelkov, zatem navodilo za uporabo in gradbene projekte kot tudi vse ostale dokumente, ki sodijo ali v razpisno oziroma gradbeno ali tehnično dokumentacijo.

Vse vsebine, ki so povezane s poslovanjem, tako določenih podjetnikov kot tudi kateregakoli podjetja so lahko kompletno obdelani v dani kombinaciji jezikov. Pri tem mislimo predvsem na vse vrste poslovnih poročil, kot so na primer finančna, letna in revizorska pa tudi na kompletno obdelavo ustanovitvenega akta podjetja, zatem faktur in sklepov o ustanovitvi pravne osebe ter statuta podjetja, poslovnih odločitev in drugih dokumentov iz sestave poslovne dokumentacije.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku izpolnjujejo zahteve strank v zvezi z obdelavo kateregakoli dokumenta s področja znanosti oziroma izobraževanja. V tem primeru lahko izvedemo neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz norveškega v hebrejski jezik, kompletno pa ti strokovnjaki obdelajo tudi prepis ocen, zatem zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi znanstvene in seminarske naloge pa tudi predmetnike in programe fakultet potem diplomske naloge in potrdilo o rednem šolanju, znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki se na katerikoli način tičejo konkretnih področij.

Treba je omeniti tudi informacijo, da na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz norveškega v hebrejski jezik pa tudi vseh ostalih vrst, ne samo sodb, ampak tudi pritožb sodiščem, zatem sklepov in odločitve oziroma tožb, pri čemer prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, zatem licence pa tudi katerokoli vrsto certifikatov ter pooblastilo za zastopanje in številne druge pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava.

Neposredno prevajanje romanov iz norveškega v hebrejski jezik

Poleg celotne vsebine romanov oziroma del beletrije člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi neposredno prevajanje poezije iz norveškega v hebrejski jezik.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov obdelajo tudi časopisne članke, zatem učbenike in vsebino, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih revij.

Če je nekomu v dani različici jezikov prevajanje potrebno za spletno stran ali vsebino spletne prodajalne ter za neko aplikacijo ali program oziroma spletni katalog, mora vedeti, da zaposleni te institucije pri tem izvedejo tudi optimizacijo. Pravzaprav implementirajo Orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da njihovo vsebino maksimalno prilagodijo pravilom iskanja s ciljem bistveno boljšega kotiranja teh materialov na spletu.

Vse vrste besedil sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov obdelajo, na zahtevo strank pa izvajajo tudi neposredno prevajanje plakatov in vizitk iz norveškega v hebrejski jezik. Seveda ti strokovnjaki v tej različici jezikov obdelajo tudi PR članke pa tudi reklamne letake, zatem brošure in zloženke kot tudi kataloge in vse ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga.

Če nekdo poseduje prevedene vsebine v konkretni jezični kombinaciji, toda pri tem niso upoštevana pravila stroke in obstajajo določene napake v prevodih, mora kontaktirati s poslovalnico te institucije, da bi zahteval storitev redakcije materialov. Posebej poudarjamo, da njo izključno izvajajo korektorji in lektorji te institucije in da pri tem maksimalno spoštujejo pravila ciljnega jezika, da bi vsebino konkretnih materialov v čim krajšem roku uskladili z njihovimi izvirniki.

Ko se zahteva neposredno prevajanje filmov iz norveškega v hebrejski jezik, ne glede na to, ali gre za animirane, dokumentarne ali risane ter igrane, bo ponujena strankam tudi storitev njihove sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Poleg filmov prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi reklamna sporočila, zatem informativne kot tudi oddaje zabavnega in izobraževalnega značaja pa tudi serije in ostale zvočne in video materiale.

Pri organizaciji manifestacije, v okviru katere bodo sodelovali izvorni govorci in pakistanskega in turškega jezika, so člani ekipe te institucije lahko angažirani, da izvedejo tolmačenje iz norveškega v hebrejski jezik. Moramo poudariti, da ti poleg simultanega in konsekutivnega v konkretni različici jezikov lahko uporabijo tudi šepetano tolmačenje, kar pomeni, da je zelo pomembno izbrati ustrezno vrsto te storitve. Iz tega razloga se zahteva, da stranke dostavijo osnovne informacije o organizaciji dogodka, oziroma te strokovnjake natančno informirajo, tako o njegovem trajanju in o mestu prirejanja kot tudi o točnem številu oseb, ki bodo prisotne. Po dobivanju teh informacij se te morajo pazljivo analizirati in izbere se tista vrsta tolmačenja, ki na vse te zahteve lahko najbolje odgovori, v skladu z odločitvijo pa v ponudbo vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj ima konkretna institucija v uradni ponudbi tudi to storitev.

Cena prevajanja iz norveškega v hebrejski jezik

  • Iz norveškega v hebrejski je 59 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 65 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!