Prevajanje iz norveškega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da si Prevajalski center Akademije Oxford prizadeva za nenehno izboljševanje svojih storitev, vsem zainteresiranim strankam omogoča tudi neposredno prevajanje iz norveškega v angleški jezik. Poleg tega velja za eno od redkih institucij, ki lahko na zahtevo strank izvaja tudi to storitev.

S samim tem, da gre za neposredno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, to pomeni, da vsaka stranka maksimalno varčuje s svojim časom, poleg te pa izvajamo tudi številne dodatne storitve in to spet s ciljem olajšanja obdelave različnih vsebin. Dodatne storitve v tem primeru vključujejo predvsem neposredno prevajanje iz norveškega v angleški jezik za različne vrste, tako video, kot tudi zvočnih materialov, kar pa vključuje obdelavo, ne samo filmov in oddaj vseh vrst in potem tudi serij, reklamnih sporočil in vseh drugih podobnih vsebin. Potem stranke pri nas, če to želijo, lahko dobijo tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije vseh prevedenih vrst vsebin. Prav zahvaljujoč temu vsem njim v veliki meri olajšamo obdelavo takšnih materialov, saj praktično takoj, ko prevajalci in sodni tolmači oziroma podnaslavljalec in strokovnjak, ki je zadolžen za sinhronizacijo, končajo z obdelavo dostavljenih materialov, jih lahko prikažejo absolutno na kateremkoli mediju oziroma kjerkoli želijo.

V dodatne storitve sodi tudi lektura oziroma korektura, ki jo v naši ekipi zagotavljajo profesionalci (lektorji in korektorji). Ta storitev se uporablja v primeru, ko že obstajajo prevodi iz norveškega v angleški jezik, toda sumi se v njihovo kakovost in tedaj strokovnjaki Akademije Oxford, ki so zanjo specializirani, izvedejo vse potrebne popravke, da bi na ta način obdelane materiale v celoti prilagodili vsem pravilom angleškega jezika in strankam omogočili, da dobijo kakovosten prevod. Poleg tega se lahko pohvalimo tudi z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje iz norveškega v angleški jezik oziroma vse vrste te storitve (simultano, šepetano in konsekutivno), po potrebi pa jim lahko tudi pod ugodnimi pogoji omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz norveškega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v norveški jezik

Prav tako smo sposobni obdelati tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem spleta, kot so na primer spletne strani in programska oprema pa tudi vse ostale spletne vsebine. Obdelujejo pa tudi učbenike kot tudi različne vrste književnih del. Poleg vsega navedenega naši strokovnjaki lahko v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo tudi različne vrste besedil in revij oziroma reklamne materiale in časopisne članke pa tudi vse ostale vsebine, ki jih zahtevajo stranke.

Posebej moramo poudariti, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, kar predstavlja olajševalno okoliščino za vse tiste stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje različnih dokumentov iz norveškega v angleški jezik. To je zelo pomemben podatek, saj oni pri nas dobijo kompletno obdelane dokumente oziroma dokumente, ki so najprej prevedeni in takoj potem tudi overjeni z žigom uradno pooblaščenih oseb, kar je v tem primeru sodni tolmač. Ko on overi prevedeni dokument s svojim žigom, s tem pravzaprav potrjuje, da je njegova vsebina enaka izvirnim, kar s samim tem pomeni, da se lahko uporablja v praksi.

Toda ne glede na to, da je postopek overitve točno določen z zakonom, to pomeni, da se od vsake stranke, ki ji je potrebna ta storitev, zahteva, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje obvezno priloži tudi izvirnike, ki se uporabljajo pri overitvi oziroma tedaj, ko sodni tolmač primerja izvirnike in prevode, preden opravi overitev. Samo iz tega razloga se tudi razlikuje način pošiljanja materialov na prevajanje, saj stranke, ki potrebujejo prevajanje iz norveškega v angleški jezik za vsebine, ki ne zahtevajo overitve, lahko njih enostavno skenirajo in jih pošljejo na naš elektronski naslov, za dokumente pa je princip pošiljanja malce drugačen. Namreč, njih lahko ali dostavi osebno ali pa jih pošljejo priporočeno preko „Pošte Slovenije“ pa tudi, da jih pošljejo preko kurirske službe.

Način dostave prevedenih vsebin se spet razlikuje v odvisnosti od tega, za katero vrsto materialov gre, pa tako za vse tiste, ki ne vključujejo overitve, stranka prevode lahko dobi tudi po elektronski pošti. Prevedene in overjene dokumente lahko dobi z dostavo preko kurirske službe na določen naslov ali pa jih lahko prevzame osebno. Stranka, ki se odloči za prvo možnost oziroma za dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov, mora to storitev plačati v skladu s cenikom kurirske službe, ki ji bo tudi dostavila obdelane materiale.

Če vam je potrebno nujno prevajanje iz norveškega v angleški jezik, in to za absolutno vse vrste dokumentov, nam jih samo tedaj nam lahko najprej pošljete skenirane po elektronski pošti in potem izberete najhitrejši od vseh omenjenih načinov in nam dostavite izvirnike na vpogled.

Dolžni smo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo zares vse vrste dokumentov, kar pa se nanaša, tako na tiste, ki so povezani s področji izobraževanja in prava ter znanosti in sodstva kot tudi na vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (vse vrste soglasij oziroma izjav in potrdil). Poleg vsega omenjenega, naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno, poslovno in razpisno dokumentacijo pa tudi tiste, ki sestavljajo tehnično kot tudi medicinsko dokumentacije ter vse osebne dokumente in številne druge neomenjene.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz norveškega v angleški jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz norveškega v angleški jezik, vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava prav tega dokumenta, nima absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki so člani ekipe Akademije Oxford in lahko izvajajo, ne samo to storitev, ampak tudi overitev prevoda in na ta način strankam prihranijo veliko časa in denarja.

Da bi bolje razumeli, kako pomembna je ta storitev pri obdelavi dokumentov, posebej poudarjamo, da samo dokument, ki je obdelan na ta način oziroma je najprej preveden v tej jezični kombinaciji in potem tudi overjen z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, lahko s strani pristojnih državnih služb šteje za pravno veljavnega. To pa pravzaprav pomeni, da ima stranka možnost, da ga uporabi ob vsaki priložnosti, saj je v tem primeru absolutno pravno in zakonsko veljaven in se obravnava popolnoma enako kot tudi vsak drug dokument, ki je izviren.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potem tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in osebno izkaznico kot tudi vse vrste dovoljenj (prometno, vozniško, delovno, dovoljenje za prebivanje).

Poleg osebnih dokumentov naši strokovnjaki na enak način obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, kar se nanaša predvsem na poslovno (fakture, poslovne odločitve, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, statuti podjetij, poslovna poročila vseh vrst, ustanovitveni akti podjetja in druga) kot tudi na medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti, ki jo sestavljajo) oziroma na vse tiste dokumente, ki sodijo, tako med tehnično kot tudi gradbeno ter razpisno dokumentacijo (navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge dokumente te vrste).

Ko obstaja potreba za tem, sodni tolmači in prevajalci iz norveškega v angleški jezik prav tako prevajajo tudi vse vrste potrdil, izjav in soglasij. Poleg potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje in potrdila o višini dohodkov obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. Prevajamo pa tudi dokumente, ki se se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanje, to pomeni prevajanje iz norveškega v angleški jezik za rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi ter za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma za rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen ter predmetnike in programe fakultet in potem tudi za potrdila o rednem šolanju in druge dokumente iz te skupine. Prevajalci in sodni tolmači pa po potrebi obdelujejo tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, ne glede na to, s katerim področjem je povezana njihova tema.

Poleg vsega, kar smo do sedaj omenili, posebej poudarjamo, da na vašo zahtevo v navedeni jezični kombinaciji obdelujemo tudi pooblastilo za zastopanje oziroma vse vrste sodnih sklepov, pritožbe in odločitve kot tudi sodne odločbe in tožbe ter številne druge pravne akte. Prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za neposredno prevajanje iz norveškega v angleški jezik za pravni red Evropske Unije ter na vašo zahtevo lahko obdelujejo tudi različne vrste licenc, pogodb, certifikatov in vse ostale dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjem prava.

Vsem strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo, ne samo omenjenih, ampak tudi številnih drugih dokumentov, od njih pa zahtevamo spoštovanje pravila o dostavi vsebin na prevajanje. S tem mislimo na to, da morajo na vpogled dostaviti izvirne dokumente, vsaki stranki, ki zahteva to storitev, pa prav tako priporočamo, da samostojno poskuša pridobiti vse podatke, ki so povezani z overitvijo konkretnih dokumentov z Apostille oziroma z žigom, ki ga imenujemo tudi haški, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa. Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, te vrste overitve ne izvajajo, če je to potrebno, ker to ne sodi v njihovo uradno pristojnost.

Prevajanje PR člankov iz norveškega v angleški jezik

S samim tem, da so PR članki posebna vrsta vsebin, namenjenih reklamiranju podjetij, to pomeni, da morajo prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo njihovo prevajanje iz norveškega v angleški jezik, poznati tudi pravila marketinga. Zahvaljujoč visoki izobrazbi strokovnjakov Akademije Oxford, prevajanje PR člankov iz norveškega v angleški jezik poteka v skladu z veljavnimi marketinškimi pravili. Enostavneje rečeno to pomeni, da pri obdelavi reklamno sporočilo, ki ga te vsebine vsebujejo v norveškem jeziku, oblikujejo in absolutno prilagajajo pravilom angleškega jezika, tako da te vsebine obdelujejo v skladu s pravili, tako ciljanega jezika kot tudi prevajalske stroke ter marketinga in vam omogočajo, da dobite prevode vrhunske kakovosti.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci ponujajo svoje storitve tudi za vse ostale marketinške materiale in to, tako za reklamne zloženke, vizitke in plakate, kot tudi za reklamne letake, kataloge in druge.

Prav tako zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje iz norveškega v angleški jezik za časopisne članke kot tudi za poljudne in strokovne ter vse ostale vrste revij.

Ko obstaja potreba za tem, lahko izvedejo tudi redakcijo prevedenih materialov katerekoli vrste. Storitev redakcije vključuje, tako lekturo kot tudi korekturo in za to so izključno zadolženi posebni strokovnjaki, ki so prav tako del naše ekipe oziroma lektorji in korektorji. Zato, če posedujete prevode v navedeni jezični kombinaciji, ki ne zadovoljujejo določene ravni kakovosti, vam priporočamo, da se obrnete na nas, da bi naši strokovnjaki popravili napake, ki se lahko pojavijo v takšnih prevodih in vam omogočili, da dobite materiale, ki so obdelani v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.

Ko stranke organizirajo določen dogodek, za katere je treba izvesti tolmačenje iz norveškega v angleški jezik, nam morajo posredovati vse podrobnosti, ki so povezane s tem dogodkom, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo. To se sicer zahteva zato, ker sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje, te vrste storitve pa so namenjene za točno določeno vrsto dogodka. Pričakuje se tudi, da nam stranke dostavijo tudi informacije, tako o številu udeležencev, zatem o trajanju samega dogodka kot tudi, da nam dajo podatke, ki so povezani z njegovo organizacijo ter informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal. Vse navedeno vpliva na izbiro vrste storitve, strankam, za katere dogodek se uporablja prav simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, Akademija Oxford ponuja tudi možnost, da pod zelo ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Prevajanje učbenikov iz norveškega v angleški jezik

Vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje učbenikov iz norveškega v angleški jezik, to omogočajo naši prevajalci in sodni tolmači, ne glede na njegovo kompleksnost in področje, s katerim je povezan. Poleg učbenikov naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste književnih del, kot so na primer beletrija in romani oziroma dela poezije in proze.

Prav tako strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v angleški jezik za strokovne pa tudi za poljudne besedilne vsebine. Ko gre za temo teh besedil, strokovnjakov Akademije Oxford ne skrbi, če je le-ta redko zastopana v praksi, saj so usposobljeni za obdelavo besedil katerekoli tematike. Psihologija, filozofija in sociologija oziroma izobraževanje, medicina, farmacija in znanost so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema. Vsekakor pa je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila s področij turizma, menedžmenta, politike in ekonomije pa tudi tista, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, prava, bančništva in komunikologije kot tudi financ in potem tudi informacijskih tehnologij, marketinga, ekologije in varstva okolja in vseh ostalih vej znanost, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družbene vede.

Našim strankam je na voljo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v angleški jezik za različne vrste spletnih vsebin, kot so na primer spletne prodajalne, spletne strani in katalogi pa tudi vse vrste programov in aplikacij. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci odlično poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih implementirajo v toku prevajanja teh vsebin, ko je to potrebno, so naše stranke lahko prepričane, da se bodo na primer spletne strani, za katere se izvede prevajanje iz norveškega v angleški jezik, to relativno pojavile celo med prvimi rezultati spletnega iskanja in to prav zahvaljujoč implementaciji teh pravil.

Če obstaja potreba za tem, strankam v omenjeni jezični kombinaciji omogočamo prevajanje igranih filmov kateregakoli žanra kot tudi serij in animiranih ter risanih filmov. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamna sporočila ter izobraževalne oddaje in dokumentarne filme pa tudi zabavne, otroške in informativne oddaje kot tudi vse ostale vrste zvočnih in video materialov. Toda to še ni konec, kar zadeva prevajanje iz norveškega v angleški jezik za takšne vsebine, saj vsem svojim strankam omogočamo tudi, da po zelo ugodnih cenah dobijo njihovo sinhronizacijo in po potrebi ponujamo tudi storitve sinhronizacije vseh obdelanih vsebin te vrste.

Cena prevajanja iz norveškega v angleški jezik

  • Iz norveškega v angleški je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!