Prevajanje iz norveškega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz norveškega v slovaški jezik je ena od številnih storitev, ki jih zainteresirane stranke lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Posebej poudarjamo, da enako kakovostno izvajajo, tako tolmačenje kot tudi prevajanje v pisani obliki za vse vrste vsebin, ki jih stranke zahtevajo.

Poudarjamo, da so tukaj sodni tolmači in prevajalci, tako da stranke pričakuje kompletna obdelava dokumentov, ki poleg njihovega prevajanja iz norveškega v slovaški jezik vključuje tudi overitev. Posebej pa moramo poudariti, da gre pri tem za overitev sodnega tolmača, in da to ne vključuje overitve z Apostille žigom, kar je povsem druga vrsta overitve in za katero strokovnjaki v naši ekipi niso pooblaščeni, tako da mora vsaka stranka, ki zahteva obdelavo dokumentov, sama pridobiti vse pomembne informacije in to v institucijah, ki so za to pristojne oziroma na okrožnih sodiščih v naši državi. Ta vrsta overitve se ne izvaja za vsak dokument, ampak samo za tistega, ki ga določa zakon in stranke morajo vedeti, da overitev s haškim žigom poteka na točno določen način, kar je prav tako odvisno zakonskih določb. Natančneje rečeno, določeni dokumenti se se overijo z Apostille žigom, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dokumentov, medtem ko v določenih primerih le-ta poteka prede oni to storijo. Vse navedeno pomeni, da stranka, ki pravočasno pridobi te informacije, lahko pričakuje tudi precejšnji prihranek časa kot tudi denarja.

Naši strokovnjaki obdelujejo, tako dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (potrdila, izjave in soglasja različne vrste) kot tudi osebne oziroma dokumente, ki sestavljajo gradbeno, poslovno, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo oziroma vse tiste, ki sodijo na področja prava, izobraževanja, sodstva in znanosti. Stranke lahko pričakujejo obdelavo vseh omenjenih pa tudi ostalih dokumentov, od njih pa se zahteva, da pri pošiljanju vsebin, za katere jim je potrebno prevajanje iz norveškega v slovaški jezik, priložijo tudi izvirne dokumente, ki jih zapriseženi sodni tolmač uporablja pri overitve. Točneje, s svojim svojim žigom sme opremiti samo prevedene dokumente, katerih vsebina je popolnoma enaka kot pri izvirnikih.


Prevajanje iz norveškega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v norveški jezik

Dostava poteka ali s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, ali pa jih stranke prinesejo osebno v našo poslovalnico, lahko pa izberejo tudi možnost, ki vključuje dostavo vsebin preko kurirske službe.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni kombinaciji obdelajo tudi številne druge vrste vsebin, za katere ni treba opraviti overitev, stranke njih lahko zelo enostavno pošljejo oziroma jih skenirajo in pošljejo na uradni elektronski naslov naše institucije.

Kar zadeva dostavo prevedenih materialov, se postopek spet razlikuje samo v odvisnosti od tega, za katero vrsto vsebin gre, saj besedila, književna dela in različne marketinške materiale, stranke lahko dobijo po elektronski pošti, dokumente pa morajo osebno prevzeti v naši poslovalnici oziroma lahko zahtevajo njihovo dostavo na naslov. Toda naša dolžnost je, da jih opozorimo na to, da se se ta storitev plača po ceniku kurirske službe, ki dostavlja dokumente stranki, tako da mi nanjo nimamo absolutno nikakršnega vpliva.

Poleg že omenjenega, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne vsebine oziroma časopisne članke ter revije pa tudi filme in reklamna sporočila ter različne vrste oddaj, serije in druge video in zvočne materiale. Pomembno je, da naše stranke vedo, da Akademija Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki so specializirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, kar pomeni, da dobijo kompletno obdelavo vseh zvočnih oziroma video vsebin, ki jih lahko prikažejo, kjerkoli obstaja potreba za tem.

Moramo vas obvestiti tudi o tem, da je dokumente na elektronski naslov lahko dostavijo samo tiste stranke, ki jim je njihovo prevajanje iz norveškega v slovaški jezik potrebno v kratkem roku, pri čemer posebej poudarjamo, da so v vsakem primeru dolžni spoštovati pravilo in dostaviti na vpogled izvirne dokumente, toda to mora biti način, ki je v tem primeru zanje najhitrejši.

Prav tako želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači strankam lahko ponudijo tudi storitve tolmačenja v tej jezični različici. Glede na to, da oni z enako stopnjo kakovosti lahko uporabijo vse tri vrste te storitve (konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje) in samo od principa organizacije konkretnega dogodka je odvisno, točno katera storitev bo uporabljena. Vsekakor naše stranke lahko pričakujejo, da jim ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pod pogojem, da ekipa naših strokovnjakov oceni, da ta storitev v celoti izpolnjuje zahteve določenega dogodka.

Ker so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so specializirani za zagotavljanje storitev lekture in korekture že prevedenih vsebin, vse naše stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi ta storitev.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz norveškega v slovaški jezik

Pooblastilo za zastopanje kot tudi vse vrste sodnih aktov oziroma sodbe, tožbe, odločitve, pritožbe in sklepe pa tudi pravni red Evropske Unije, zatem licence in pogodbe ter certifikate in druge pravne akte prevajalci in sodni tolmači, ko to stranka zahteva, kompletno obdelajo oziroma najprej izvedejo prevajanje iz norveškega v slovaški jezik in potem izvedejo tudi postopek overitve v skladu s svojo pristojnostjo. Posebej poudarjamo, da se za določene dokumente zahteva tudi overitev z Apostille oziroma haškim žigom, omenjeni strokovnjaki pa nimajo pravice, da izvedejo to overitev, saj za to nimajo ustreznih pooblastil. Zato se mora vsaka stranka najprej pozanimati, ali je ta vrsta žiga potrebna tudi za njene dokumente in ali le-ta poteka pred ali po obdelavi konkretnih dokumentov s strani naših strokovnjakov.

Vse stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz norveškega na slovaški za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma za različne vrste soglasij, izjave in potrdil (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugi podobni dokumenti). Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, ustanovitveni akt podjetij, vse vrste poslovnih poročil, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, statut podjetja in druga) ter vse tiste dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in tehnično pa tudi medicinsko kot tudi razpisno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih) in vse ostale dokumente, ki niso omenjeni in sestavljajo te vrste dokumentacij.

Diplomo in dodatek k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih in potem tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter prav tako kot tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi znanstvene patente in potrdila o rednem šolanju oziroma diplomske in znanstvene kot tudi seminarske naloge, prevajalci in sodni tolmači najprej prevajajo v navedeni kombinaciji jezikov. Iz norveškega v slovaški jezik pa prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu in potni list oziroma za izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču in osebno izkaznico, ko je pa to potrebno, obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje ter prometno in vozniško in druge osebne dokumente.

Prevajanje igranih filmov iz norveškega v slovaški jezik

Poleg storitve, ki je povezana s prevajanjem igranih filmov različnih žanrov iz norveškega v slovaški jezik, vse zainteresirane stranke v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje, pri čemer lahko izvedemo tudi sinhronizacijo, če je to potrebno. Sodni tolmači in prevajalci pa lahko prav tako obdelujejo tudi oddaje, tako informativne pa tudi zabavne kot tudi otroške, izobraževalne in vse ostale ter reklamna sporočila, serije in druge vrste video in zvočnih vsebin.

Ko to stranke zahtevajo, v tej jezični različici prav tako lahko prevajajo tudi romane in dela beletrije ter prozna in poetska književna dela pa tudi učbenike oziroma vse vrste revij in časopisne članke.

Kar zadeva prevajanje reklamnih vsebin iz norveškega v slovaški jezik, posebej poudarjamo tudi to, da naši strokovnjaki poznajo vsa aktualna marketinška pravila, tako da jih uporabijo, ko obdelujejo, tako reklamne zloženke in plakate oziroma PR članke kot tudi reklamne kataloge in letake ter druge podobne vsebine. Pomembno je omeniti tudi to, da na vašo zahtevo pod zelo ugodnimi pogoji, v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vizitke.

Prevajanje ekonomskih besedil iz norveškega v slovaški jezik

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje strokovnih ali pa poljudnih ekonomskih besedil iz norveškega v slovaški jezik in ali gre za kompleksnejše vsebine ali ne, vam zagotavljamo, da pri nas dobite maksimalno kakovostno obdelavo. Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi besedila s politično tematiko ter vse tista, ki obdelujejo temo iz različnih področij, finance, menedžment in gradbena industrija kot tudi bančništvo, znanost, informacijske tehnologije in filozofija ter menedžment in farmacija kot tudi marketing, sociologija in komunikologija, so samo nekatere od znanstvenih disciplin, s katerimi je vsekakor lahko povezana tema teh besedil.

Storitev redakcije v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo profesionalni lektorji oziroma usposobljeni korektorji, ki popravijo vse napake v prevodih, ki jih je stranka predhodno pridobila na nekem drugem mestu.

Prevajanje iz norveškega v slovaški jezik, ki ga lahko izvajajo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford vključuje tudi obdelavo vseh vsebin, ki so povezane s področjem spleta, kar pa je povezano predvsem s spletnimi stranmi, čeprav obdelujejo tudi aplikacije, spletne prodajalne in programe vseh vrst pa tudi spletne kataloge in druge vsebine. Posebej poudarjamo, da odlično poznajo pa tudi implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ko obdelujejo omenjene materiale, tako da le-ti zelo hitro po koncu prevajanja precej bolje kotirajo na spletnih iskalnikih.

Poudarjamo tudi to, da zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi tolmačenje iz norveškega v slovaški jezik in da sodni tolmači in prevajalci na enaki kakovostni ravni izvajajo, tako šepetano in simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Prav tako vsi tiste stranke, ki zahtevajo to vrsto storitve oziroma je za njihov dogodek osnovi ustrezne ocene naših strokovnjakov le-ta najboljša, v ponudbi lahko pričakujejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz norveškega v slovaški jezik

  • Iz norveškega v slovaški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!