Prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik, mora vedeti, da ga v Prevajalskem centru Akademije Oxford pričakuje prav ta storitev, tako v pisani obliki kot tudi tolmačenje v omenjeni različici.

Glede na to, da našo ekipo sestavljajo predvsem prevajalci in sodni tolmači pa tudi številni drugi strokovnjaki (lektorji in korektorji, podnaslavljalci, strokovnjaki za sinhronizacijo in drugi), stranke pri nas dobijo obdelavo absolutno vseh vrst vsebin v tej kombinaciji jezikov pa tudi številne druge storitve.

S tem mislimo predvsem na prevajanje dokumentov iz norveškega v bolgarski jezik, pri čemer strankam omogočamo tudi njihovo overitev. Poudariti moramo, da overitev izvajajo uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači, ki so prav tako del naše ekipe, s čimer prevedenemu osebnemu ali kateremukoli drugemu dokumentu dajejo pravno oziroma zakonsko veljavnost.


Prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik

Naši strokovnjaki obdelujejo vse vrst dokumentacij (gradbena, poslovna, tehnična, medicinska, razpisna in druge) pa tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem. Prav tako prevajajo tudi vse vrste pravnih aktov kot tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav pa tudi soglasij in potrdil.

Zahvaljujoč temu, da mora sodni tolmač pred overitvijo prevoda s svojim žigom izvesti njegovo primerjanje z izvirnikom, morate pri dostavi dokumentov priložiti tudi izvirnike, pa se zato tudi sam postopek pošiljanja razlikuje glede na vse ostale vsebine, kot so na primer književna dela, besedilne vsebine ali učbeniki, ki jih prav tako obdelujejo naši strokovnjaki. Namreč, takšne materiale imate možnost poslati tudi po elektronski pošti, dokumente oziroma njihove izvirnike pa pošljete s kurirsko službo, s priporočeno poštno pošiljko ali pa jih prinesete osebno. Samo v primeru nujnega prevajanja oziroma potrebe, da prevedene dokumente dobite zelo hitro, jih lahko najprej pošljete elektronsko (po elektronski pošti), potem pa dostavite tudi izvirnike na vpogled.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, da se postopek pošiljanja oziroma prevzemanja prevedenih materialov razlikuje v odvisnosti od tega, ali gre za prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik za dokumente ali pa na primer za vsebine s področja marketinga oziroma za časopisne članke ali vsebino različnih revij. Torej, vse tiste materiale, ki ne sodijo med dokumente, vam lahko prevedene pošljemo po elektronski pošti, dokumente pa na vaš naslov pošljemo preko kurirske službe ali jih osebno prevzamete v prostorih naše poslovalnice. Pomembno je poudariti, da je dostava prevedenih in overjenih dokumentov na vaš naslov zaupana našim sodelavcem oziroma kurirski službi in da se konkretna storitev mora zaračunati v skladu z njenim trenutno veljavnim cenikom, pri čemer jo stranka plača neposredno kurirju, ko prevzema pošiljko.

Pri obdelavi dokumentov obstaja ena zelo pomembna postavka, ki je povezana z overitvijo s haškim (Apostille) žigom. Ker za to vrsto overitve prevajalci in sodni tolmači v nobenem primeru nimajo pristojnosti, saj so zanjo zadolžene državne službe, ki jih delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, kar tudi pomeni, da se morate sami pozanimati, in to ne samo, ali se ta žig zahteva za konkretne dokumente, ampak tudi kdaj poteka overitev z njim. Tukaj gre pravzaprav za to, da overitev s haškim žigom najpogosteje vključuje najprej njihovo prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik in potem overitev z žigom sodnega tolmača in šele na koncu morate tako obdelan dokument odnesti na pristojno sodišče, da bi ga overili s haškim žigom. Toda obstajajo tudi dokumenti, kjer je postopek popolnoma drugačen in vključuje najprej overitev z Apostille žigom in zatem prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, toda v tem primeru se obdelujeta, tako sam dokument kot tudi vsebina haškega žiga, pa se šele potem konkretni dokument daje sodnemu tolmaču, ki ga opremi s svojim žigom, toda šele potem, ko ugotovi, da sta prevod in izvirnik popolnoma enaka. Prav s pridobivanjem teh informacij sebi maksimalno olajšate celoten ta postopek, saj točno veste, kam morate najprej odnesti dokument, saj boste seznanjeni z dejstvom, da je zanj potrebna ta vrsta žiga, prav tako pa boste vedeli, kako dolgo bo približno trajala njegova obdelava.

Poleg vseh omenjenih vsebin sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko iz norveškega v bolgarski jezik prevajajo tudi vse vrste, ne samo video, ampak tudi zvočnih materialov (oddaje, serije, reklamna sporočila, filmi in drugo). Poleg tega vas v sklopu te storitve pričakuje tudi njihova sinhronizacija oziroma storitev, ki vključuje podnaslavljanje prevedenih materialov.

Prevajanje gradbene dokumentacije iz norveškega v bolgarski jezik

Vsakdo, ki ima potrebo, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi tudi profesionalno prevajanje gradbene dokumentacije iz norveškega v bolgarski jezik. To navajamo zato, ker so v naši ekipi sodni tolmači in prevajalci, kar pomeni, da dobite kompletno obdelane dokumente te vrste pa tudi vse ostale, saj bodo najprej prevedeni in potem tudi overjeni, in to s strani uradno pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača za konkretni jezik.

Pomembno vedeti tudi to, da obstajajo določeni dokumenti, pri katerih je treba opraviti dodatno overitev oziroma jih je treba overiti s haškim žigom, toda naši strokovnjaki niso pristojni za to, pa je zato tudi priporočljivi, da sami pridobite vse pomembne informacije v zvezi s to overitvijo, kar bi vsekakor morali storiti, preden nam dostavite vsebine na prevajanje, saj pridobljene informacije o Apostille žigu pomembno vplivajo na porabo časa. Prav tako je pomembno, da ste seznanjeni z dejstvom, da ste dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi storitev overitve z žigom uradno pooblaščenih oseb lahko potekala v skladu z aktualnimi pravili.

Poleg vseh dokumentov, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo, pri čemer mislimo predvsem na gradbene projekte, sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik za ostale dokumente, ki sestavljajo omenjeno vrsto dokumentacije pa tudi za vse tiste, ki so povezani s poslovanjem določene pravne osebe. Tako poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe oziroma statuta podjetja in ustanovitvenih aktov podjetij v konkretni kombinaciji prevajajo tudi vse vrste poslovnih poročil pa tudi fakture oziroma poslovne odločitve. Prav tako lahko prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sodijo predvsem v tehnično in potem tudi v razpisno dokumentacijo.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici obdelujejo tudi vse vrste osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje in druga), na zahtevo strank pa lahko prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in potem tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o samskem stanu oziroma vse tiste dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam.

Prevajanje pravnih aktov iz norveškega v bolgarski jezik prav tako sodi v eno od osnovnih storitev, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo na zahtevo strank, poleg pravnega reda Evropske Unije, vsekakor lahko obdelujejo tudi vse vrste, ne samo licenc, ampak tudi certifikatov in potem tudi sodne odločbe, tožbe, sklepe, sodbe in pritožbe oziroma sodne odločitve, pooblastilo za zastopanje in druge dokumente, ki so povezani s pravom in sodstvom.

Vse vrste dokumentov, ki se nanašajo, tako na področje izobraževanja kot tudi na področje znanosti, omenjeni strokovnjaki v najkrajšem možnem roku obdelujejo v skladu s pravili. Poleg diplome in dodatka k diplomi tudi iz norveškega v bolgarski jezik prav tako prevajajo potrdilo o opravljenih izpitih oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potrdilo o rednem šolanju ter prepis ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet. Potem ko to predstavlja zahtevo strank, sodni tolmači in prevajalci vsekakor obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente pa tudi znanstvena dela in diplomske ter seminarske naloge in druge dokumente, ki jih zdaj nismo omenili, povezani pa so s temi področji. Razume se tudi, da strokovnjaki v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v konkretni jezični različici prevajajo vse dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del medicinske dokumentacije, kar na prvem mestu vključuje prevajanje zdravniških izvidov pa tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih ter navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugih dokumentov s področij medicine in farmacije.

Prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz norveškega v bolgarski jezik

Če vam je potrebno prevajanje besedilnih vsebin iz norveškega v bolgarski jezik, vsekakor nimate razloga za zaskrbljenost, če je njihova tema morda malo neobičajna oziroma je njihova vsebina zelo kompleksna, ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo večletne izkušnje pri obdelavi najrazličnejših besedilnih vsebin. Iz tega razloga želimo tudi poudariti, da lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo, tako besedila, katerih tema se nanaša na področja medicine, izobraževanja, filozofije, farmacije in znanosti kot tudi za tista, ki so povezana s področji komunikologije oziroma bančništva, politike in financ in z velikim uspehom prav tako prevajajo tudi vsa tista besedila, ki so povezana s področji menedžmenta in komunikologije in potem tudi sociologije in marketinga ter vseh ostalih vej, bodisi družbenih ali pa naravoslovnih ved.

Zainteresiranim strankam prav tako lahko ponudimo tudi storitev redakcije, ki se uporablja za vsebine, ki jih nekdo predhodno prevedel v konkretni jezični različici, toda ob tej priložnosti ni pazil na kakovost, tako da so prisotne številne napake. Prav njih bodo povsem zagotovo zelo hitro popravili profesionalni lektorji in korektorji, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Pri nas vsem strankam ponujamo tudi prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik za različne vrste materialov, ki so povezani z reklamiranjem oziroma za tiste, ki so povezani s področjem marketinga. S tem pa se predvsem misli na obdelavo, tako reklamnih plakatov, letakov in PR člankov kot tudi brošur oziroma zloženk. Seveda tedaj, ko je to potrebno, naši strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno obdelavo vizitke in to v najkrajšem možnem roku. Tukaj je zelo pomembno, da ste informirani, da se pri prevajanju marketinških vsebin ustrezno spoštujejo pravila, ki jih določa to področje, tako da bodo naši strokovnjaki v celoti spoštovali vse, kar se nanaša na prenašanje marketinškega sporočila, ki ga bodo oblikovali v skladu s pravili bolgarskega jezika, in da na ta način izpolnijo tudi osnovni cilj prevajanja takšnih materialov. Namreč, tako se bodo potencialne stranke, ki jim je to materni jezik, lahko seznanile s predmetom reklamiranja in to na absolutno najboljši možni način.

Strankam lahko ponudimo tudi prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik za vse vrste spletnih vsebin, toda izjemno je pomembno, da se zavedajo, da sodni tolmači in prevajalci, ki se angažirajo na teh poslih, posedujejo tudi dovolj znanja, povezanega z optimizacijo prevedenih vsebin za globalno iskanje na spletu. To navajamo zato, ker se na primer spletne strani, ki jih prevedejo naši strokovnjaki, v precej kratkem roku pojavijo v samem vrhu globalnega iskanja, s čimer ste vi kot njihov lastnik zares na velikem dobitku. Poleg spletnih strani lahko obdelujejo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge ter na zahtevo strank vsekakor prevajajo tudi programske opreme oziroma različne programe in aplikacije.

Šepetano tolmačenje iz norveškega v bolgarski jezik

Kljub dejstvu, da je šepetano tolmačenje iz norveškega v bolgarski jezik morda manj pogosto v praksi in glede na to, da je naveden tudi podatek, da malo strokovnjakov na ozemlju naše države pozna pravila, v skladu s katerimi se izvaja ta vrsta tolmačenja, je prav tako dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, posedujejo dovolj znanja, da lahko v skladu s potrebami izvajajo tudi to vrsto tolmačenja in zahvaljujoč temu zagotovo sodijo med najboljše. Izvajajo pa lahko tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje, ko je to potrebno in izključno od informacij, ki nam jih posredujejo stranke, je odvisno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena, saj se vse navedene vrste tolmačenja lahko uporabljajo za točno določeni dogodek. Prav zato tudi zahtevamo, da nam stranke predhodno posredujejo vse potrebne informacije, da bi lahko izdelali ponudbo, ki bo ustrezala tej vrsti dogodka. Vsekakor, ko naša strokovna ekipa oceni, da je prav simultano tolmačenje iz norveškega v bolgarski jezik najboljše za določen dogodek, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Poleg tolmačenja naši strokovnjaki v tej jezični različici obdelujejo tudi romane oziroma vse vrste književnih del, kot so beletrija, poezija, proza in številna druga. Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje za časopisne članke ter za ilustrirane in strokovne pa tudi otroške in številne druge vrste revij.

Pogosto se dogaja in s ponosom poudarjamo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v naši ekipi, lahko strankam omogočijo tudi prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik za vse vrste video in zvočnih vsebin. Poleg serij in reklamnih sporočil lahko prav tako obdelujejo tudi oddaje zabavnega oziroma informativnega značaja pa tudi številne druge, ki bodo predvajane, tako na radijskih postajah kot tudi na televiziji. Zelo pomembno je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v konkretni kombinaciji jezikov vsekakor lahko obdelajo tudi igrane pa tudi animirane, dokumentarne, risane in številne druge filme. Toda, to še ni vse, kar zadeva to storitev, saj Akademija Oxford zaposluje tudi vrhunske profesionalce, ki so specializirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja prevedenih materialov, tako da mi svojim strankam omogočamo, da na enem mestu dobijo profesionalno in kompletno obdelavo vseh omenjenih vsebin.

Cena prevajanja iz norveškega v bolgarski jezik

  • Iz norveškega v bolgarski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!