Prevajanje iz norveškega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če veste, da ekipo Akademije Oxford sestavljajo prevajalci in sodni tolmači za številne svetovne jezike, med drugim tudi tisti, ki so specializirani za turški in norveški, potem vam je jasno, zakaj prav mi lahko strankam ponudimo neposredno prevajanje iz norveškega v turški jezik in to za zares vse vrste vsebin.

Vsekakor naši strokovnjaki strankam lahko ponudijo tudi storitve tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji, kar vključuje izvajanje, ne samo konsekutivnega, ampak tudi šepetanega oziroma simultanega tolmačenja. Prav tako je odprta tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje in to po zelo ugodnih cenah.

Pri nas stranke lahko dobijo tudi storitev kompletne obdelave različnih zvočnih vsebin kot tudi video materialov, kar vključuje najprej njihovo prevajanje iz norveškega v turški jezik in potem tudi finalizacijo njihove obdelave, ki vključuje, tako sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Na zahtevo strank strokovni lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe, ponujajo svoje storitve, če nekdo poseduje prevedene materiale, ki niso na kakovosten način obdelani.


Prevajanje iz norveškega v turški jezik
Prevajanje iz turskega v norveški jezik

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne strani pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s spletnim področjem oziroma književna dela, zatem časopisne članke, učbenike in revije. V navedeni jezični različici lahko prevajajo tudi strokovna in poljudna besedila oziroma vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga.

Vse omenjene pa tudi številne druge materiale, ki ne zahtevajo overitve z žigom sodnega tolmača, nam stranke lahko dostavijo na obdelavo v elektronski obliki (po elektronski pošti) in jih na enak način tudi prevzamejo, ko naši strokovnjaki končajo s svojim delom, kar predstavlja maksimalen prihranek časa kot tudi denarnih sredstev. Toda kar zadeva prevajanje iz norveškega v turški jezik za dokumentacijo oziroma dokumente, se morajo stranke zavedati, da se postopek pošiljanja razlikuje, saj tedaj poteka tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Iz tega razloga se od njih zahteva dostava izvirnih dokumentov, ki jih sodni tolmač uporablja, da bi primerjal prevode z izvirniki, saj s svojim žigom na prevodih potrjuje, da je dokument, ki je preveden v tej jezični kombinaciji v celoti enak izvirnemu. Dokumente lahko osebno prinesete v našo poslovalnico, lahko pa nam jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma za to zadolžite kurirsko službo.

Mi vam prevedene in overjene dokumente lahko predamo osebno v prostorih svoje poslovalnice ali pa vam jih pošljemo na določen naslov. Za storitev dostave vsebin na naslov je treba angažirati kurirsko službo, kar pomeni, da gre za dodatno storitev, ki jo plačate plačate neposredno kurirju in njena cena je izključno odvisna od te kurirske službe.

Nujno prevajanje iz norveškega v turški jezik za dokumente seveda vključuje hitro izdelavo prevoda in da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili tej zahtevi, se od strank se zahteva, da konkretne dokumente najprej skenirajo in pošljejo po elektronski pošti in potem tudi spoštujejo običajen postopek, ki vključuje dostavo izvirnih vsebin na vpogled.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, posebej poudarjamo, da morajo vse stranke, ki zahtevajo to storitev, samostojno pridobiti podatke, ki so povezani z »nadoveritvijo« oziroma overitvijo z Apostille (haškim) žigom za konkretne dokumente. Gre za posebno vrsto overitve, ki je ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši instituciji, ker zanjo niso pristojni. Zato se tudi zahteva, da stranka v okviru pristojnih državnih služb, ki so edine pooblaščene za izvajanje overitve s haškim žigom, izve, ali je le-ta potreben tudi za njegove dokumente. Ko dobi informacijo, da je potrebna, mora izvedeti tudi, kdaj ta vrsta overitve poteka za te dokumente, saj omenjena overitev z omenjenim žigom najpogosteje poteka pred ali po obdelavi določenega dokumenta s strani naših strokovnjakov. Ko stranka dobi te informacije, ki jih sicer ne morejo dati zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, bo imela precej bolj jasno sliko, kam mora odnesti dokumente oziroma kako dolgo bo približno trajala njihova obdelava. Namreč, ko najprej poteka overitev s haškim žigom, potem se prevajata, tako žig kot tudi sam dokument, pa šele potem sodni tolmač opravi overitev, kar je vsekakor daljši postopek od tistega, ki vključuje najprej prevajanje iz norveškega v turški jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača in šele na koncu tudi overitev z Apostille žigom.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz norveškega v turški jezik

Čeprav stranke od nas zelo pogosto zahtevajo prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz norveškega v turški jezik, je dejstvo, da naši sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi vse ostale vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav oziroma vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

V tej jezični kombinaciji prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področja izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, prepisi ocen in druga) kot tudi dokumente, ki so predvsem povezani s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, patenti in druga). Seveda, če to zahtevajo stranke, izvajamo tudi obdelavo, tako seminarskih kot tudi diplomskih nalog, ne glede na kompleksnost vsebine in teme.

Posebej poudarjamo, da morajo stranke, ki zahtevajo obdelavo dokumentov, na vpogled dostaviti izvirnike, da bi sodni tolmač lahko opravili svoj del naloge oziroma overil prevedene dokumente. Poleg tega jim priporočamo, da na pristojnem sodišču poiščejo informacije, ki so povezane z overitvijo s haškim žigom, ker strokovnjaki Akademije Oxford ne morejo ponuditi te informacije, saj to ni v njihovi pristojnosti.

Pomembno je poudariti tudi to, da strankam ponujamo prevajanje iz norveškega v turški jezik, tako za medicinsko kot tudi za poslovno pa tudi za razpisno oziroma gradbeno in tehnično dokumentacijo, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo različne vrste dokumentov, ki jih sestavljajo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, letna, revizijska in finančna poslovna poročila, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, ustanovitveni akti podjetij, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statut podjetja, gradbeni projekti, fakture in druga).

Razume se, da naši strokovnjaki obdelujejo tudi potni list in osebno izkaznico in stranke vsekakor pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v turški jezik za izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma za vozniško dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi za potrdilo o državljanstvu in po potrebi obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje, prometno in delovno dovoljenje kot tudi vse ostale osebne dokumente.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni različici prevajajo ne samo sklepe o razvezi zakonske zveze, ampak tudi katerokoli drugo sodno odločbo pa tudi pravni red Evropske Unije oziroma sodne pritožbe in pogodbe ter certifikate, sodne sklepe in tožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje, licence in sodne odločitve pa tudi številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili, povezani pa so s področjema sodstva oziroma prava.

Prevajanje spletnih materialov vseh vrst iz norveškega v turški jezik

Kar zadeva prevajanje spletnih materialov iz norveškega v turški jezik, lahko rečemo, da strokovnjaki, ki so v naši ekipi, enako kakovostno obdelujejo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne, po potrebi pa lahko prevajajo tudi programsko opremo oziroma različne vrste, tako programov kot tudi aplikacij. Glede na to, da je konkretno za spletne strani optimizacija prevoda zelo pomembna, ste lahko povsem prepričani, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj znanja povezanega s SEO (Search Engine Optimisation), ki ga bodo vsekakor implementirali tudi v toku obdelave takšnih vsebin, s čimer konkretni spletni strani v veliki meri poboljšajo pozicioniranje na spletu, kar ima tudi pozitiven učinek na poboljšanje poslovanja vas kot uradnega lastnika te spletne strani.

Specializirani smo tudi za storitev lekture oziroma korekture, saj so del naše ekipe tudi profesionalci, ki so za to zadolženi (lektorji in korektorji). Ker imajo za sabo več kot dovolj izkušenj v tem poslu, sploh ne dvomimo, da potem ko bodo implementirali pravila, povezana z redakcijo vsebin, vsaka stranka posedoval profesionalen prevod, ne glede na to, kako slabo je bil izdelan.

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajajo tudi besedila različne dolžine, vsebine in namena. Poleg tistih, ki so povezana s področjem menedžmenta, farmacije, politike, komunikologije in financ, iz norveškega v turški jezik prevajajo tudi strokovna oziroma poljudna besedila, katerih tema se nanaša na področja filozofije, znanosti, marketinga in bančništva pa tudi sociologije in drugih neomenjenih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Čeprav je storitev prevajanja v pisani obliki bolj zastopana, kar zadeva to jezično kombinacijo, je nesporno dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko vsem, ki so zainteresirani, zagotovijo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz norveškega v turški jezik. Stranke, ki so zanjo zainteresirane, se morajo zavedeti, da so omenjeni strokovnjaki enako kakovostno specializirani za izvajanje vseh treh vrst tolmačenja (konsekutivno, šepetano in simultano), tako da je samo od podatkov, ki nam jih posredujejo in so povezani z organizacijo samega dogodka, odvisno, katera od njih bo ob tej priložnosti uporabljena. Če to okoliščine dovoljujejo, strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje učbenikov iz norveškega v turški jezik

Ena od številnih storitev, ki jih zainteresiranim strankam ponujajo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford, je povezana s prevajanjem učbenikov iz norveškega v turški jezik. Poleg tega lahko naši strokovnjaki v omenjeni kombinaciji obdelujejo tudi vse vrste književnih del pa tudi revije, tako ilustrirane kot tudi strokovne, otroške in druge.

Na zahtevo strank lahko prevajajo tudi časopisne članke, pohvalimo pa se lahko tudi s tem, da strankam ponujamo možnost kompletne obdelave filmskih stvaritev kateregakoli žanra in vrste kot tudi vseh ostalih video in zvočnih vsebin. S tem mislimo, tako na prevajanje iz norveškega v turški jezik za serije in reklamna sporočila kot tudi za zabavne, informativne in številne druge vrste oddaj, tako tiste, ki bodo prikazane na televiziji kot tudi za tiste, ki so namenjene izključno radijskemu predvajanju. Ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre v tem primeru, stranke pri nas pričakuje najprej njihovo prevajanje in potem tudi zaključna obdelava, ki vključuje, tako storitev podnaslavljanja kot tudi storitev sinhronizacije prevedenih materialov. Na ta način vsi oni zelo hitro dobijo video in zvočne vsebine, ki jih lahko predstavljajo skoraj takoj, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji na zahtevo strank lahko prevajajo vse vrste materialov s področja marketinga in to maksimalno profesionalno. V tem primeru se njihova profesionalnost odraža v dejstvu, da poznajo marketinška pravila, in da reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo na primer plakati in zloženke oziroma brošure, na najboljši način prilagodijo duhu turškega jezika. Na ta način vsebino teh pa tudi številnih drugih reklamnih materialov, kot so na primer PR članki, katalogi ali reklamni letaki in podobno, približajo govorcem turškega jezika in jim omogočijo, da se seznanijo s tistim, kar se reklamira, da bi čim prej začeli uporabljati konkretno storitev ali kupovati izdelek, ki se na ta način reklamira. Ko obstaja potreba za tem, prevajalci in sodni tolmači vsem strankam v zelo kratkem roku omogočajo tudi prevajanje vizitk iz norveškega v turški jezik.

Cena prevajanja iz norveškega v turški jezik

  • Iz norveškega v turški je 33 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!