Prevajanja iz norveškega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V konkretni jezični kombinaciji člani ekipe poslovnica Prevajalskega centra Akademije Oxford prevedejo, tako dokumente in besedila kot tudi vse ostale vsebine v pisani obliki in izvedejo tudi tolmačenje iz norveškega v pakistanski jezik.

Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo vse tri vrste storitev tolmačenja, saj so specializirani, tako za konsekutivno in šepetano kot tudi za simultano tolmačenje, pa je glede na to tudi zelo pomembno dobro analizirati podatke o organizaciji manifestacije. Prav njih stranka mora predhodno dostaviti, da bi se na podlagi informacij o točnem številu udeležencev, zatem o značilnostih lokacije prirejanja dogodka in v skladu s podatki o njegovem skupnem trajanju odločilo, katera od vseh navedenih storitev bo v celoti izpolnila pričakovanja udeležencev in samega organizatorja. Omenjeni strokovnjaki analizirajo vse dostavljene informacije in potem oblikujejo ponudbo in vanjo uvrstijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je tudi konkretna storitev v ponudbi.

Na zahtevo strank lahko v dani različici jezikov prevajanje izvedejo, tako za strokovna kot tudi za poljudna besedila katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti.


Prevajanje iz norveškega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v norveški jezik

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz norveškega v pakistanski jezik, vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi vsebino, tako strokovnih in ilustriranih kot tudi otroških revij. Člani ekipe te institucije so specializirani tudi za obdelavo, tako učbenikov kot tudi del beletrije, zatem romanov in pesmi oziroma vseh ostalih proznih in poetskih književnih del.

Sicer so v ekipi te institucije zaposleni tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvajajo redakcijo materialov katerekoli vrste. Predvideno je, da korektorji in lektorji v tem primeru najprej izvedejo analizo že prevedenih materialov, da bi ugotovili, katere napake so v njih narejene in potem te popravijo in konkretne vsebine uskladijo s pravili pakistanskega jezika pa tudi z izvirnimi materiali.

Treba je poudariti, da se te vsebine na obdelavo dostavljajo zelo enostavno, na enak način pa se tudi prevzamejo po opravljenih storitvah. Pi tem namreč ni treba dostaviti izvirnih materialov, kot to velja pravilo, ko se izvaja prevajanje dokumentov iz norveškega v pakistanski jezik, pa interesenti konkretne vsebine lahko pošljejo na e-poštni naslov in jih na enak način tudi dobijo po koncu obdelave. V ponudbi so tudi nekoliko drugačni načini prevzemanje takšnih materialov oziroma njihove dostave, tako mora vsaka stranka, ki ji ne ustreza elektronska komunikacija, kontaktirati s poslovalnico te specializirane institucije in izvedeti, na kakšen način tudi lahko dostavi vsebine na prevajanje in jih prevzame.

Seveda v skladu s postavljenimi zahtevami prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov obdelajo tudi vse zvočne in video materiale, od reklamnih sporočil preko serij in televizijskih oziroma informativnih ter oddaj zabavnega ali izobraževalnega značaja, pa vse do risanih in dokumentarnih kot tudi animiranih in igranih filmov. Vsakdo, ki se zanima za to storitev, mu bo ponujena tudi storitev podnaslavljanja vseh omenjenih materialov kot tudi njihove strokovne sinhronizacije, kar pravzaprav pomeni, da stranke maksimalno varčujejo s časom in v sami poslovalnici te vsebine dobijo kompletno obdelane in popolnoma pripravljene za plasiranje poslušalcem ali gledalcem.

Vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, člani ekipe omenjene institucije obdelajo in poleg prevajanja PR člankov iz norveškega v pakistanski jezik, obdelujejo tudi vizitke, zatem reklamne zloženke in kataloge kot tudi plakate in brošure ter številne druge marketinške materiale.

Moramo poudariti, da vse stranke, ki v dani kombinaciji jezikov zahtevajo prevajanje, tako za spletne strani kot tudi za programsko opremo oziroma za različne vrste aplikacij in programov ter za spletne prodajalne in spletne kataloge pa tudi za številne druge spletne vsebine, pri tem dobijo tudi njihovo optimizacijo. Omenjeni strokovnjaki pravzaprav implementirajo Orodja SEO (Search Engine Optimisation) in njihovo vsebino na najboljši možni način usklajujejo s pravili iskanja in jim tako omogočajo, da svoj položaj v brskalniku izboljšajo v najkrajšem možnem roku.

Omenili smo že, da je vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz norveškega v pakistanski jezik dolžna sodnemu tolmaču na vpogled priložiti izvirnike, ker mora ta, preden overi prevedeni dokument, njegovo vsebino primerjati z izvirnikom.

Predvideno je, da stranka s priporočeno poštno pošiljko pošlje izvirne dokumente na obdelavo, to pa prav tako lahko stori tudi preko izbrane kurirske službe, pri čemer je tudi dovoljeno, da v poslovalnico navedene specializirane institucije pride osebno tudi tako dostavi izvirne dokumente na prevod.

Poudariti moramo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg vseh vrst pravnih aktov in osebnih dokumentov, lahko kompletno in v skladu s pravili obdelajo tudi katerokoli vrsto potrdil, izjav ali soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Seveda izvajamo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz norveškega v pakistanski jezik pa tudi razpisne in medicinske oziroma tehnične in gradbene. Seveda lahko omenjeni strokovnjaki, ko to stranke zahtevajo, kompletno obdelajo tudi vsak dokument, ki je povezan s področjem znanosti ali izobraževanja pa tudi številne druge vrste dokumentacij oziroma posamične dokumente.

Glede na to, da sedanji zakon določa pravilo o obveznosti overitve Apostille žigom za določene osebne dokumente in da strokovnjaki, ki so v tej instituciji zaposleni, nimajo pravice in pooblastila izvesti to overitev, se lastnik dokumentov mora o tem pozanimati. Preprosto rečeno, tako imenovani Haški žig, kot je njegovo drugačno ime, mora biti postavljen na točno določene dokumente in to v natančno določenem trenutku, s čimer so seznanjeni zaposleni v posebnih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije, na katere se morajo lastniki dokumentov najprej obrniti, da bi izvedeli vse potrebne podrobnosti o nadoveritvitvi in na ta način bistveno poenostavili postopek njihove obdelave.

Poudariti moramo tudi to, da na zahtevo strank lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz norveškega v pakistanski jezik. V tem primeru se prevajanje in overitev dokumentov izvedeta v zelo kratkem času, pa je iz tega razloga treba posebej hitro delovati. Samo zato lastnikom dokumentov se dovoljuje, da izvirnike na vpogled prinesejo ali pošljejo naknadno, toda pomembno je, da jih najprej skenirajo in pošljejo na uradni e-poštni naslov te institucije, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko konkretne storitve strankam omogočili v čim krajšem roku.

Ker so na obdelavo dostavili tudi izvirne dokumente, stranke lahko po opravljenih storitvah pridejo osebno v samo poslovalnico in jih na ta način prevzamejo. V primeru, da jim takšen princip iz kateregakoli razloga ne ustreza v celoti, lahko postavijo zahtevo, da jim kompletno obdelane dokumente ali celotno dokumentacijo dostavimo na naslov. Pri tem morajo biti seznanjene z dejstvom, da gre za storitev, ki velja za dodatno, saj ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, tako so storitev dolžne plačati kurirju v trenutku prevzemanja.

Neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz norveškega v pakistanski jezik

Na podlagi postavljenih zahtev zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz norveškega v pakistanski jezik, izvedejo pa tudi overitev, tako teh kot tudi vseh ostalih prevedenih dokumentov.

Moramo poudariti, da gre za storitev, ki je usklajena s trenutno veljavnimi zakonskimi pravili in strankam omogoča, da dobijo pravno veljavne dokumente, prevedena v tej jezični kombinaciji. Poleg že omenjenega potrdila sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelavo izvajajo tudi za diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi za diplomske naloge ter prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi za predmetnike in programe fakultet oziroma seminarske naloge in vse ostale materiale, ki so neposredno povezani s področjem izobraževanja.

Vsaka stranka, ki je za konkretne storitve zainteresovan mora pri pošiljanja vsebin na prevod, da izvirne dokumente priloži oziroma ali da jih pošlje na dostopne načine ali pa jih v predstavništvo te institucije osebno prinese.

Poleg tega je njena obveznost tudi, da vse relevantne informacije o postopku nadoveritve, ki vključuje postavljanje Haškega žiga ali tako imenovanega Apostille na dokumente, samostojno pridobi v okviru pristojnih institucij naše države, saj omenjeni strokovnjaki te vrste overitve nimajo pravice izvesti, pa s samim tem strankam tudi niso dolžni posredovati podatkov o tem.

V primeru, da je to potrebno, izvajamo tudi prevajanje soglasij za zastopanje iz norveškega v pakistanski jezik pa tudi številnih drugih vrst, tako soglasij kot tudi izjav oziroma potrdil. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v dani različici jezikov kompletno obdelajo, tako potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu pa tudi vse ostale dokumente, ki jih je v določenih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam Republike Slovenije.

Treba je poudariti tudi to, da zahteve strank, ki se nanašajo na prevajanje osebnih dokumentov v konkretni različici jezikov, izpolnjujemo v najkrajšem možnem roku, tako da lahko dobijo kompletno obdelano vsako dovoljenje (vozniško, delovno, dovoljenje za prebivanje, prometno in ostale) pa tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem o smrti in o sklenitvi zakonske zveze kot tudi osebno izkaznico ter potrdilo o stalnem prebivališču in vsak drugi osebni dokument, vse pod pogojem, da lastnik spoštuje predpisano pravilo in pri tem priloži izvirnike na vpogled.

Seveda bodo na zahtevo strank obdelane poslovne odločitve pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz norveškega v pakistanski jezik kot tudi faktur oziroma statuta podjetja in letnih ter revizorskih in finančnih poročil pa tudi številnih drugih dokumentov, ki se tičejo poslovnega procesa katerekoli pravne oseb in so zato tudi uvrščene v poslovno dokumentacijo.

Prav tako se razume, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov kompletno obdelajo, tako zdravniške izvide kot tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi vsak drugi nenavedeni dokument, ki je uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz norveškega v pakistanski jezik pa tudi številnih drugih dokumentov iz sestave, tako tehnične kot tudi gradbene in razpisne dokumentacije, kar se nanaša predvsem na navodilo za uporabo in gradbene projekte ter na deklaracije izdelkov in druge.

Kadarkoli to lastnik zahteva, člani ekipe te institucije v skladu s trenutno veljavnimi zakonskimi pravili kompletno obdelajo tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela ter vse ostale materiale s področja znanosti pa tudi pravne akte (pogodbe, certifikati, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze in druge sodne odločbe, licence, tožbe, sklepi, pooblastilo za zastopanje, pritožbe sodišču in vsi ostali neomenjeni dokumenti, ki so neposredno povezani s sodstvom ali s področjem prava).

Prevajanje spletnih prodajaln iz norveškega v pakistanski jezik

Poleg tega, da v konkretni kombinaciji jezikov prevedejo vsebino spletnih prodajaln, so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford specializirani tudi za izvedbo storitve optimizacije. Gre za to, da bo najprej izvedeno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz norveškega v pakistanski jezik in poleg spletnih prodajaln sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne strani pa tudi aplikacije katerekoli vrste kot tudi programe oziroma spletne kataloge in ostale vsebine, dostopne na spletu. Pri tem v skladu s potrebami uporabljajo tudi smernice, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation), da bi v skladu s pravili iskanja izvedli obdelavo omenjenih materialov. Preprosto rečeno, na prvi strani iskanja za predhodno določene izraze in besede so izključno vsebine v okviru katerih so uporabljena omenjena orodja oziroma so strokovno optimizirane, tako da stranke dobijo maksimalno profesionalno storitev.

Filme, tako animirane in dokumentarne oziroma risane in igrane kot tudi zabavne oddaje ter tiste, ki imajo izobraževalni ali informativni značaj oziroma reklamna sporočila, serije in številne druge video in zvočne vsebine, zaposleni te institucije v skladu s postavljenimi zahtevami prav tako prevedejo v tej jezični kombinaciji. To to še ni konec storitvam, ki jih ta institucija ponuja strankam, ker bo na njihovo zahtevo izvedena tudi sinhronizacijo vseh teh vsebin oziroma njihovo podnaslavljanje.

Seveda izpolnjujejo zahteve strank, ki se nanašajo na neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz norveškega v pakistanski jezik in v tem primeru lahko dostavijo tudi vsebine iz domene družboslovnih ved pa tudi tiste, ki obravnavajo temo v zvezi s katerokoli naravoslovno znanstveno disciplino.

Seveda prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi učbenike oziroma časopisne članke in vsebino otroških, ilustriranih ali strokovnih revij kot tudi književna dela (pesmi, romani, pesnitve, beletrija in druga poetska ali prozna dela književnosti).

Tako korekturo kot tudi lekturo vsebin katerekoli vrste strokovnjaki te institucije prav tako izvedejo, pri čemer na najboljši možni način in v optimalnem roku strankam omogočijo, da vse napake v predhodno prevedenih vsebinah dobijo popravljene. Gre za to, da korektorji in lektorji spoštujejo pravila redakcije materialov oziroma maksimalno profesionalno usklajujejo vsebino nekakovostno prevedenih dokumentov ali knjig oziroma besedil ter številnih drugih materialov, tako z njihovimi izvirniki kot tudi s pravili, ki jih vključuje ciljni jezik.

V skladu s postavljenimi zahtevami bo izvedeno tudi neposredno prevajanje PR člankov iz norveškega v pakistanski jezik pa tudi katalogov in reklamnih zloženk oziroma brošur in letakov kot tudi vizitk, plakatov in številnih drugih marketinških materialov. Ker sodni tolmači in prevajalci posedujejo dolgoletne izkušnje v obdelavi reklamnih vsebin katerekoli vrste in da so odlično seznanjeni s pravili reklamiranja, kar tudi pomeni, da sporočilo, ki ga takšni materiali nosijo, oblikujejo v skladu s pravili pakistanskega jezika, da bi osebam, ki jim je ta materni, maksimalno približali vsebino vseh omenjenih in številnih drugih reklamnih materialov.

Ne samo, da bo strankam ponujen najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, ampak bodo na njihovo zahtevo zaposleni te institucije izvedeli, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz norveškega v pakistanski jezik. Glede na to, da je pravili določeno, kdaj se uporablja katera od navedenih storitev, je treba obravnavati podatke o organizaciji konkretnega dogodka, ki jih stranka predhodno dostavi. Pravzaprav se zahteva, da člane ekipe predstavništva navedene institucije obvesti, ne samo o trajanju manifestacije in o točnem številu udeležencev, ampak tudi o tem, kje je predvideno, da bo ta potekala oziroma kakšne so osnovne značilnosti tega prostora. Vse to se upošteva pri oblikovanju ponudijo, da bi se izbrala prav tista vrsta tolmačenja, ki omogoča nemoteno odvijanje dogodka.

Cena prevajanja iz norveškega v pakistanski jezik

  • Iz norveškega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz norveškega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz norveškega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!