Prevajanje iz norveškega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če iščete usposobljene strokovnjake, ki na vašo zahtevo lahko izvedejo tolmačenje iz norveškega v kitajski jezik, moramo priznati, da ste prišli na pravo mesto, saj Prevajalski center Akademije Oxford sodi med zelo redke institucije, ki poslujejo na ozemlju naše države in strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje prav v tej jezični kombinaciji. Na ta način prihranijo veliko časa, saj je postopek prevajanja v veliki meri poenostavljen, saj to pomeni neposredno prevajanje.

Kar zadeva omenjeno storitev, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja iz norveškega v kitajski jezik, ki se vsekakor najbolj pogosto uporablja v praksi, lahko izvajajo tudi konsekutivno pa tudi šepetano, v skladu s potrebami določenega dogodka pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Stranke pri nas prav tako lahko dobijo tudi obdelavo najrazličnejših vsebin v tej jezični različici, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg učbenikov in besedil katerekoli dolžine, vsebine in namena, prevajajo tudi prozna književna dela pa tudi številne druge oziroma stranke dobijo tudi kompletno obdelavo vsebin revij, zatem časopisnih člankov ter vseh tistih materialov, ki so ozko povezani s spletnim področjem ali marketingom.


Prevajanje iz norveškega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v norveški jezik

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo video in zvočne vsebine, pri čemer pri nas lahko dobijo tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, tako serij kot tudi reklamnih sporočil in potem tudi informativnih in ostalih vrst oddaj kot tudi filmov vseh žanrov ter številnih drugih zvočnih in video vsebin.

Poleg tega jim lahko ponudimo tudi prevajanje iz norveškega v kitajski jezik za najrazličnejše dokumente, od osebnih preko poslovnih pa do tistih, ki so del medicinske in gradbene dokumentacije. Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi razpisno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki sestavljajo tehnično pa tudi katerekoli druge vrste dokumentacije, ki je sedaj nismo omenili. Prav tako lahko, ko je to potrebno, prevajajo tudi pravne akte pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste predvsem potrdilo in potem tudi izjav in soglasij.

Želimo poudariti, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz norveškega v kitajski jezik pri nas dobi tudi to storitev kot tudi storitev overitve prevoda, ki jo izvaja sodni tolmač, ki je hkrati tudi uradno pooblaščen. Stranke tega ne smejo pomešati s posebno vrsto overitev, ki je potrebna za točno določene dokumente, je povezana s haškim ozirom z žigom, ki je poznan tudi kot Apostille. Ker prevajalci in sodni tolmači morejo izvajati te vrste overitve, saj ne sodi v njihovo pristojnost, kar pomeni, da se stranke morajo pred dostavo vsebin na prevajanje pozanimati, ali je ta vrsta žiga potrebna tudi za konkretne dokumente in ali poteka preden oziroma potem, ko naši strokovnjaki opravijo s svojim delom, saj je samo od tega odvisen celoten tok obdelave konkretnih dokumentov.

Vaša dolžnost je vsekakor, da pri zahtevi za obdelavo katerekoli vrste dokumentov, spoštujete tudi zelo pomembno pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov, saj jih sodni tolmač mora posedovati, preden začne z overitvijo, glede na to, da je dolžan primerjati prevedene in izvirne dokumente. Točneje, on s svojim žigom opremi dokumente, katerih kompletna vsebina je istovetna izvirnikom. Toda, če v trenutku primerjanja opazi določene razlike, je dolžan tem strankam predlagati storitev redakcije. Toda vsekakor nimate razloga za zaskrbljenost, saj je tudi to storitev, ki jo Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ponudbi, saj zaposluje tudi strokovnjake, ki so zadolženi za lekturo oziroma korekturo.

Ker ste dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, jih lahko pošljete preko “Pošte Slovenije”, toda izključno s priporočeno pošiljko oziroma pridete osebno v poslovalnico naše institucije ali pa jih pošljete na obdelavo preko kurirske službe. Razume se, da vse ostale materiale, za katere zahtevate prevajanje iz norveškega v kitajski jezik, ki pa ne sodijo med dokumente, lahko pošljete v elektronski obliki oziroma jih skenirate in pošljete po elektronski pošti in te materiale lahko prav tako dobiti na elektronski naslov, potem ko strokovnjaki v poslovalnici končajo z njihovim prevajanjem. Toda, ko gre za dostavo obdelanih dokumentov, je položaj malo drugačen, saj njih stranke ali prevzemaju osebno ali pa izberejo, da jim jih dostavimo na določen naslov. Toda, čeprav je to njihov izbira, se morajo zavedati, da se za pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov vedno angažira kurirska služba, ki to storitev tudi zaračuna v skladu s svojim cenikom.

Vsakdo, ki zahteva nujno prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov in to kakršnegakoli dokumenta, lahko samo v tem primeru najprej pošlje skenirane dokumente po elektronski pošti, da bi na ta način v najkrajšem roku maksimalno pomagal našim strokovnjakom za prevajanje. Tako prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo določenega dokumenta zelo hitro potem, ko ga dobijo, pri čemer se od stranke zahteva, da dostavi tudi izvirnike na vpogled. Zelo je pomembno, da v tem primeru, ker je rok, ki ga je sama določila, zelo kratek, tudi izvirne dokumente na vpogled dostavi, kolikor je to mogoče hitro.

Prevajanje sklepe o razvezi zakonske zveze iz norveškega v kitajski jezik

Stranke pri nas dobijo tudi prevajanje iz norveškega v kitajski jezik pa tudi overitev za sklep o razvezi zakonske zveze, pred tem pa mora pridobiti tudi informacije, ki so povezane z overitvijo z Apostille žigom (haški žig) za ta ali katerikoli drugi dokument, za katerega zahtevajo obdelavo v navedeni jezični različici.

Sicer stranke, ki jih zanima obdelava dokumentov vsekakor morajo dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, ker poleg prevajanja v tej kombinaciji dobijo tudi overitev, pri čemer posebej poudarjamo, da njo izključno izvaja uradno pooblaščena oseba, kar je v tem primeru sodni tolmač.

Naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse ostale vrste odločb oziroma sodne odločitve in sklepe kot tudi tožbe in pritožbe, prav tako pa obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije in pogodbe oziroma pooblastilo za zastopanje in certifikate ter licence in druge pravne akte.

Sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji jezikov prav tako obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja (potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen in druga) pa tudi diplomske in seminarske naloge. Po potrebi pa prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela pa tudi patente ter vse ostale dokumente, ki jih sedaj nismo omenili in sodijo predvsem na področje znanosti.

Potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), venčanih in umrlih pa tudi potni list in vozniško dovoljenje oziroma osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču ter prav tako kot tudi prometno in dovoljenje za prebivanje oziroma delovno in druge osebne dokumente če strokovnjaki Akademije Oxford na zahtev zainteresovanog strank prav tako obdelujejo v omenjeni kombinaciji.Različne vrste soglasij, potrdilo, izjava in uverenja čemo v najkrajšem možnem roku prevajamo, a nakon togaih in overimo in to izključno žigom sodnega tolmača.

Tiste stranke, ki potrebujejo prevajanje iz norveškega v kitajski jezik zdravniških izvidov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov ter za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih, a, ker so vse dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo, lahko biti povsem prepričani da če sodni tolmači in prevajalci da pristupe njihovoj obradi maksimalno kakovostno in da mi ponude najpovoljnije uslove.

Zaposleni v naši instituciji na zahtevo strank če v tej jezični različici prevajajo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem in to katerekoli podjetja, što vključuje kako vse vrste poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska) kot tudi fakture oziroma ustanovitveni akt podjetij pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovne odločitve in potem tudi statut podjetja in druge podobne dokumente.

Potrebno je da naglasimo in to da naši strokovnjaki pa strankam ponujajo tudi prevajanje iz norveškega v kitajski jezik za gradbene projekte oziroma za navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter za vse ostale dokumente koja se tretiraju kot sastavni del gradbene pa tudi tehnične in razpisno dokumentacijo.

Prevajanje informativnih oddaj iz norveškega v kitajski jezik

Čeprav če stranke najprej dobijo prevod televizijskih in radijskih informativnih oddaj iz norveškega v kitajski jezik, njih v okviru naše institucije pričakuje tudi dodatne storitve, a, ki so povezane na podnaslavljanje oziroma na sinhronizacijo teh vsebin. A naši sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi tista oddaje, ki jih imajo zabavni karakter pa tudi otroške ter izobraževalne in druge kot tudi serije in reklamna sporočila oziroma filmske stvaritve katerekoli vrste in žanra (risani, igrani, dokumentarni, animirani in ostali).

V odvisnosti od potreba strank, radimo in prevajanje iz norveškega v kitajski jezik za vsebine, ki so predvsem namenjeni reklamiranju določenega podjetja ter njenih storitev ali izdelkov. Poleg reklamnih katalogov, letaka in brošur, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi vizitke pa tudi PR članke ter zloženke, plakate in druge materiale, ki so najprej vezani za marketing oziroma putem kojih se nekaj reklamira. Posebej poudarjamo, da če reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin oni da adekvatno prevedu, a da bi je prilagodili pravilom jezika, ki je ciljani oziroma da bi vsem Kinezima ter onim osobama, ki jih se tim jezik služe zagotovili možnost, da se seznanijo s tistim što jeste predmet konkretne reklamnog materialov. Na ta način, oni postižu in osnovno svrhu obdelave te vrste vsebin, saj potencialni stranke seznanijo konkretnu storitev ali izdelek na najboljši način.

Prevajanje iz norveškega v kitajski jezik, ki ga izvajajo strokovnjaki v ekipi Akademije Oxford, vključuje tudi obdelavo besedilnih materialov, in to najrazličnejše tematike pa tudi kompleksnosti oziroma dolžine. Poleg besedil, katerih tema je v zvezi s politiko, psihologijo, medicino in marketingom, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebine, katerih teme je s področja sociologije in komunikologije pa tudi ekonomije in politike, bančništva in prava ter filozofije in komunikologije oziroma tista, ki so povezana s katerokoli znanstveno disciplino, tako s področja naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Stranke, ki posedujejo določeno vrsto vsebin, za katero je prevajanje iz norveškega v kitajski jezik opravil, nekdo pred nami, pri čemer tega ni opravil profesionalno, pa obstajajo napake v teh vsebinah, lahko pri nas angažirajo lektorje in korektorje, da bi opravili redakcijo materialov, ki so na ta način obdelani in s tem zagotovili kakovosten prevod.

Prevajanje učbenikov iz norveškega v kitajski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje učbenikov iz norveškega v kitajski jezik, sploh nimajo razloga za zaskrbljenost, ne glede na obsežnost in kompleksnost njihove vsebine, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so za to specializirani, lahko obdelujejo vsebine iz kateregakoli področja.

Če je to potrebno, poleg učbenikov prevajajo tudi književna dela različnih vrst (poezija, romani, beletrija, proza in druga) in in ilustrirane oziroma strokovne, otroške in druge revije ter časopisne članke, če se to zahteva.

Poleg tega smo specializirani tudi za prevajanje iz norveškega v kitajski jezik za spletne strani pa tudi za programsko opremo (programe oziroma aplikacije), medtem ko sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno prevajajo tudi spletne kataloge kot tudi spletnih prodajalne ter vse druge vsebine, ki so ozko vezani za splet. Da bi to storili zares kakovostno, implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), s katerimi so zelo dobro seznanjeni. Z optimizacijo prevedenih spletnih materialov za iskanje vse stranke dobijo vsebine, katerih položaj sčasoma postaja bistveno boljši.

Koo organizirate določen dogodek, za katere vam je potrebno tolmačenje iz norveškega v kitajski jezik, vam zagotovo ne bo žal, če angažirate vrhunske strokovnjake, ki so v ekipi Akademije Oxford. Ne samo da lahko izvajajo konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji, ampak po potrebi izvajajo tudi simultano in celo tisto, ki je poznano kot šepetano in za katerega ni specializirano ravno veliko strokovnjakov v Sloveniji. Od strank, ki želijo angažirati naše strokovnjake za izvedbo omenjenih storitev, pričakujemo, da nam predhodno dostavijo potrebne informacije in to predvsem tiste o številu udeležencev in trajanju določenega dogodka oziroma nas informirajo tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal. Vsi ti podatki so izjemno pomembni, saj se člani naše strokovne ekipe tima na osnovi njih tudi odločijo, katero konkretno vrsto tolmačenja je treba uporabiti, da bi bile vse zahteve, ki jih ta dogodek določa, izpolnjene na najboljši možni način. V primeru, da ocenijo, da je absolutno dobro uporabiti to vrsto tolmačenja, lahko v uradno ponudbo uvrstimo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz norveškega v kitajski jezik

  • Iz norveškega v kitajski je 49 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!