Prevajanje iz norveškega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v španski jezik

Za spletno Prevajanje iz norveškega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki organizira določen dogodek, na katerem bodo prisotni udeleženci, ki jim je materni jezik norveški oziroma španski, lahko v okviru poslovalnice Akademije Oxford angažira strokovnjake, ki so specializirani predvsem za tolmačenje iz norveškega v španski jezik. Namreč, prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe naših strokovnjakov, lahko v odvisnosti od zahtev stranke oziroma od zahtev samega dogodek, za katerega je treba izvesti to storitev, uporabijo, tako simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Glede na to, da so vse te storitve namenjene za točno določeno vrsto dogodka, morajo stranke imeti na umu, da morajo neposredno pred izdelavo ponudbe dostaviti tudi informacije o dogodku oziroma nam posredovati podatke o številu udeležencev ter o tem, kako dolgo naj bi trajal, kje bo potekal in o podobnih podrobnostih, da lahko vrsto tolmačenja maksimalno prilagodimo zahtevam tega dogodka. Vsaka stranka, za katere dogodek je predvideno prav simultano tolmačenje iz norveškega v španski jezik, ima možnost, da pri nas po najugodnejših cenah najame opremo za simultano tolmačenje.

Poleg tolmačenja sodni tolmači in prevajalci strankam v tej jezični kombinaciji omogočajo tudi obdelavo najrazličnejših vsebin, tako besedil različne tematike, namena in dolžine kot tudi revij oziroma časopisnih člankov. Prav tako obdelujejo tudi reklamne letake, plakate in zloženke pa tudi brošure, PR članke in vizitke ter kataloge kot tudi številne druge reklamne materiale. Prevajajo tudi književna dela, ko je treba pa tudi učbenike in vse vrste revij oziroma časopisne članke.

Naši strokovnjaki lahko, ko je to potrebno, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v španski jezik za spletne strani kot tudi za vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem spleta, ne glede na to, ali gre za spletne prodajalne ali kataloge ter aplikacije in programe oziroma katerekoli druge vrste materialov. Prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi filme različnih žanrov in vrst oziroma serije, reklamna sporočila, oddaje in številne druge video in zvočne vsebine. Ko pa končajo z obdelavo omenjenih materialov, stranke pričakuje njihovo podnaslavljanje kot tudi storitev, ki je povezana z njihovo sinhronizacijo, če jim to bolj ustreza, saj so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so za to specializirani.


Prevajanje iz norveškega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v norveški jezik

Ker našo ekipo sestavljajo tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, stranke nimajo razloga za zaskrbljenost, če posedujejo prevode v tej kombinaciji jezikov, ki pa niso dobri. Ta storitev se uporablja za vse vrste vsebin, za katere naši strokovnjaki izvajajo vse potrebne popravke, da bi ta prevod maksimalno prilagodili pravilom španskega jezika kot tudi pravilom, ki jih določa prevajalska stroka.

Posebno pozornost namenjamo prevajanju vseh vrst dokumentov iz norveškega v španski jezik. Stranke, ki jim je potrebna ta storitev, pa pri nas dobijo tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Imejte na umu, da je zelo pomemben podatek in v veliki meri olajšuje postopek obdelave vseh vrst dokumentov, saj vsak prevedeni dokument, ki je tudi overjen z žigom sodnega tolmača, v zakonskem pogledu šteje kot veljaven. Prav iz tega razloga morajo stranke, ki potrebujejo prevajanje iz norveškega v španski jezik in to za katerikoli dokument, obvezno dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevedenimi dokumenti, preden opravi overitev. Zato nam dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz norveškega v španski jezik, lahko pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, imate pa tudi možnost, da jih osebno prinesete, medtem ko vse ostale vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje in ne sodijo med dokumente oziroma ne zahtevajo overitve z žigom sodnega tolmača, lahko pošljete po elektronski pošti.

Po drugi strani pa, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih materialov, stranke izberejo ali jih želijo prevzeti osebno ali pa želijo, da jim jih dostavimo na določen naslov, pri čemer lahko vsebine, za katere se ne izvaja overitev, dobijo tudi po elektronski pošti. Kar zadeva dostavo na naslov, to predstavlja storitev, ki ni vračunana v ceno obdelave določenega dokumenta in samim tem zahteva dodatno plačilo v skladu s cenikom kurirske službe, ki tudi izvaja dostavo, stranka pa jo plača pri prevzemanju, in to neposredno osebi, ki prinese pošiljko.

Možnost, da tudi dokumente na obdelavo pošljejo po elektronski pošti, imajo izključno stranke, ki jim je potrebno nujno prevajanje iz norveškega v španski jezik, toda tudi tedaj so dolžne, da naknadno dostavijo izvirne dokumente in to na način, ki je zanje v tem trenutku najhitrejši.

Prevajalci in sodni tolmači niso pristojni za overitev s tako imenovanim haškim ali Apostille žigom in dobro je poznano, da se zahteva samo za določene dokumente, pa je zato tudi priporočljivo, da vsaka stranka za konkretne dokumente poskuša sama pridobiti to informacijo v okviru pristojnih institucij. Ob tej priložnosti je priporočljivo, da najprej vpraša, ali je haški žig obvezen tudi za konkretne dokumente in če izve, da je, mora vprašati tudi v katerem trenutku poteka overitev dokumentov z Apostille žigom, saj se le-ta v večini primerov poteka po ali pred njihovo obdelavo s strani naših strokovnjakov.

Poleg vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različnih vrst, tako izjav in potrdil kot tudi soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga) sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo poslovno in osebno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetij, fakture, revizijska poročila, statut podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in druga).

Seveda obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, tako različne vrste pogodb oziroma certifikatov in licenc kot tudi pooblastilo za zastopanje in potem tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale vrste, ne samo sodnih odločb, ampak tudi tožbe in pritožbe oziroma sodne sklepe in odločitve kot tudi pravni red Evropske Unije in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem prava.

Na zahtevo strank, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) kot tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (prepisi ocen, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti in druga), a po potrebi obdelujejo tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge. Prav tako iz norveškega v španski jezik prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in potem tudi navodila za uporabo ter deklaracije izdelkov in gradbene projekte oziroma vse vrste dokumentov, ki sestavljajo razpisno pa tudi tehnične oziroma gradbeno dokumentacijo.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz norveškega v španski jezik

Ne samo, da stranke v poslovalnice Akademije Oxford pričakuje prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz norveškega v španski jezik, ampak zahvaljujoč dejstvu, da so del ekipe te institucije tudi prevajalci in sodni tolmači, vse stranke dobijo tudi overjen prevod s strani pooblaščenih oseb, tako da ga v principu lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti. Vsekakor je priporočljivo, da pred tem preverijo vse, kar je povezano s posebno vrsto overitve oziroma t Apostille žigom, glede na to, da to ni v pristojnosti naših strokovnjakov. Poleg omenjenega dokumenta obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in prav tako lahko prevajajo dokumentacije o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide in druge medicinske dokumentacije.

Vsekakor lahko vam ponudimo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz norveškega v španski jezik in na vašo zahtevo prevajamo tako potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje kot tudi prometno oziroma vozniško dovoljenje in potem tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdilo o državljanstvu kot tudi delovno dovoljenje oziroma osebno izkaznico in potni list ter številne druge osebne dokumente.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji vedno lahko obdelajo vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar se nanaša na različne vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge osebne dokumente). Prav tako na zahtevo strank lahko obdelujejo fakture, poslovne odločitve in revizijska, letna in finančna poslovna poročila, prav tako pa lahko prevajajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe ter ustanovitveni akt podjetja pa tudi statut podjetja in druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe ali podjetnika.

Poleg vsega, kar smo do sedaj omenili, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste pogodb in potem tudi pravni red Evropske Unije oziroma sodne pritožbe, odločitve in tožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje ter sodne odločbe in sklepe pa tudi vsa nenavedene pravne akte. Vse dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi izobraževanja prav tako pri nas lahko dobite prevedene v tej kombinaciji jezikov in potem tudi overjene z žigom sodnega tolmača, tako da vas pri nas pričakuje prevajanje iz norveškega v španski jezik, ne samo za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, ampak tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma prepise ocen. Prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju, zatem potrdila o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav, v skladu z zahtevami pa lahko prevajamo tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge.

Gradbene projekte ne glede na njihovo kompleksnost prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov kot tudi navodila za uporabo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov oziroma vse dokumente, ki sestavljajo, bodisi gradbene, ali pa razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Vaša dolžnost je, da v celoti spoštujete pravila, ki so povezana s potrebo dostavitve izvirnikov na vpogled in lahko dostavite jih osebno ali pa preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“.

Prevajanje besedil s področij turizma iz norveškega v španski jezik

Na prvem mestu poljudna in potem tudi strokovna besedila, ki so povezana s področjem turizma, v konkretni jezični kombinaciji na vašo zahtevo prevajajo prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi. Poleg tega prav tako lahko prevajajo tudi tiste besedilne vsebine, katerih tema je povezana s področji bančništva, financ in ekonomije ali prava oziroma politike pa tudi tista, ki so povezana z medicino ali farmacijo. Prav tako iz norveškega v španski jezik prevajamo tudi besedila s področij psihologije, marketinga, menadzmenta in komunikologije oziroma znanosti in filozofije ter izobraževanja, sociologije in številnih drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali so bližje družbenim ali naravoslovnim vedam.

Zainteresirane stranke pri nas vsekakor pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v španski jezik za vse vrste književnih del, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg beletrije lahko obdelujejo tudi prozna oziroma poetska dela, romane in druge. Na vašo zahtevo lahko prevajajo tudi časopisne članke kot tudi vse vrste revij, lahko pa vam ponudimo tudi obdelavo marketinških materialov. S tem mislimo predvsem na prevajanje PR člankov in reklamnih zloženk oziroma brošur, po potrebi pa obdelujejo tudi plakate, vizitke in reklamne kataloge pa tudi številne druge vsebine, ki so predvsem povezane s področjem marketinga in se skoznje reklamirajo konkretne storitve ali izdelki oziroma poslovanje določenega podjetja.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi spletne strani, zahvaljujoč dejstvu, da so seznanjeni tudi z njihovo optimizacijo, bodo pri obdelavi vsekakor implementirali tudi vsa pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način dobite maksimalno kakovostno obdelane spletne strani, ki bodo znatno poboljšale svoj položaj v okviru spletnega iskanja. Poleg spletnih strani naši strokovnjaki obdelujejo tudi spletne prodajalne oziroma spletne kataloge in vse ostalo, kar je povezano s spletom in mora biti prevedeno v omenjeni jezični kombinaciji.

Prevajanje serija iz norveškega v španski jezik

Če stranka zahteva prevajanje serij iz norveškega v španski jezik, se mora zavedati, da ima Akademija Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki lahko izvajajo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo prevedenih serij pa tudi številnih drugih zvočnih in video materialov. Prav zahvaljujoč temu dejstvu, vse zainteresirane stranke dobijo kompletno obdelane, ne samo serije in filme različnih žanrov in vrst (igrani, dokumentarni, animirani, risani in ostali), ampak tudi oddaje, reklamna sporočila in številne druge podobne vsebine.

Prav tako, o v naši ekipi tudi lektorji in korektorji, kar pomeni, da če posedujete nekakovostno obdelane materiale, ki jih je nekdo pred nami poskušal prevesti v tej kombinaciji, se bodo naši strokovnjaki lotili njihove obdelave in popravili vse napake, ki so jih ugotovili in vam ponudili kakovosten prevod iz norveškega v španski jezik. Če imate potrebo, da organizirate določen dogodek, kjer bodo prisotni govorci teh dveh jezikov, vam ponujamo tudi tolmačenje iz norveškega v španski jezik, glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Na ta način jim uspeva odgovoriti zahtevam absolutno kateregakoli dogodka in poleg same storitve Akademija Oxford vsem, ki so zainteresirani, ponuja tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, ko je prav ta vrsta tolmačenja primerna za konkretni dogodek.

Cena prevajanja iz norveškega v španski jezik

  • Iz norveškega v španski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!