Prevajanje iz norveškega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz norveškega v romunski jezik, pri nas ne dobijo samo te storitve za različne vrste vsebin, ampak jim naši prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo tudi tolmačenje v konkretni jezični različici. Samo v odvisnosti od vrste dogodka lahko izvajajo, tako konsekutivno oziroma šepetano kot tudi simultano tolmačenje, po potrebi pa strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi različne vrste besedilnih materialov pa tudi književna dela, zatem časopisne članke, učbenike in revije kot tudi različne vrste vsebin, ki so jih ozko povezane s področjem predvsem spleta in potem tudi marketinga.

Posebej poudarjamo, da nam vse omenjene materiale, za katere je strankam potrebno prevajanje iz norveškega v romunski jezik, lahko pošljejo po elektronski pošti, in ko strokovnjaki Akademije Oxford izpolnijo svojo nalogo oziroma prevedejo konkretne vsebine, jim bomo na enak način poslali prevedene vsebine, pod pogojem, da se tako dogovorimo.


Prevajanje iz norveškega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v norveški jezik

Kar zadeva za obdelavo dokumentov, je pomembno poudariti, da se način dostave razlikuje, saj od vsake stranke zahtevamo tudi, da ob tej priložnosti priloži izvirnike, ker je to potrebno zaradi overitve z žigom sodnega tolmača. Tako da poleg osebne dostave obstaja možnost pošiljanja konkretnih dokumentov preko kurirske službe oziroma pošiljanja priporočene pošiljke in to preko “Pošte Slovenije”. Po koncu njihove obdelave obstaja možnost osebnega prevzema ali pa dostave prevedenih dokumentov na naslov stranke, kar pa predstavlja storitev, ki se zaračunava po ceniku kurirske službe, ki je tudi zadolžena za dostavo.

Samo v primeru nujnega prevajanja iz norveškega v romunski jezik je dovoljeno, da se dokumenti najprej pošljejo skenirani na elektronski naslov, in potem se na najhitrejši od vseh navedenih načinov se dostavijo tudi izvirniki na vpogled.

Sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezika obdelujejo vse vrste dokumentov, ki jih stranke zahtevajo, kar vključuje predvsem dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (vse vrste potrdil, izjav in soglasij) kot tudi osebno, tehnično, poslovno in medicinsko dokumentacijo. Poleg njih naši strokovnjaki obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno ter tiste, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo kot tudi pravne akte pa tudi vse tiste dokumente, ki so povezani z znanostjo oziroma izobraževanjem in številne druge.

Najbolj pomembno je, da se vsaka stranka, ki zahteva prevajanje dokumentov iz norveškega v romunski jezik, zaveda, da njena dolžnost ni samo dostava izvirnikov na vpogled, ampak tudi pravočasna pridobitev informacij o overitvi z Apostille žigom na njih. Ta informacije je zelo pomembna, saj tako imenovani haški žig ni potreben za vse dokumente, ki se prevajajo v konkretni kombinaciji, ampak izključno za tiste, za katere obstajajo zakonske določbe. S tem v zvezi je pomembno poudariti, da ta vrsta overitve najpogosteje poteka na dva načina oziroma najprej poteka overitev s tem žigom, ali pa overitev poteka po koncu obdelave s strani prevajalcev in sodnih tolmačev. Vsaka stranka, ki poseduje te podatke, ve kam mora najprej odnesti konkretni dokument pa tudi na kakšen način poteka postopek njegove obdelave kot tudi, kako dolgo naj bi ta trajal. Da pojasnimo, če naprej poteka overitev s haškim žigom, potem je treba opraviti prevajanje iz norveškega v romunski jezik, tako zanj kot tudi za celoten dokument, pa se šele potem poteka overitev sodnega tolmača, kar pomeni, da ta postopek traja malo dlje od tistega, ki vključuje najprej prevajanje, pa overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača in na koncu overitev s haškim žigom.

Prevajanje osebnih dokumentov iz norveškega v romunski jezik

Poleg prevajanja osebne izkaznice in potnega lista iz norveškega v romunski jezik, strokovnjaki naše ekipe oziroma prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču in potem tudi različne vrste dovoljenj (delovno, prometno, vozniško, dovoljenje za prebivanje) ter ostale osebne dokumente. Ne samo, da jih prevajajo v skladu s pravili, ampak izvajajo tudi overitev, ki jo izvaja oseba, ki je s strani pooblaščenih državnih institucij pooblaščena oziroma sodni tolmač. Vsekakor gre za overitev, ki se razlikuje od overitev dokumentov s haškim žigom, ki je obvezna samo za določene dokumente. Toda glede na to, da strokovnjaki naše ekipe, nimajo pooblastila za to vrsta overitve, velja splošno priporočilo, da stranke pridobijo te informacije od pooblaščenih pristojnih institucij, da bi se na ta način izognili izgubljanju časa, saj overitev z Apostille žigom poteka potem, ko strokovnjaki Akademije Oxford končajo z obdelavo določenega dokumenta ali pa preden oni sploh začnejo s prevajanjem.

V tej kombinaciji jezikov lahko prevajamo vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pa se nanaša, tako na različne vrste soglasij in potrdil kot tudi na izjave (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi).

Znanstvene patente in del kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet in druge dokumente, ki sodijo na področje znanosti oziroma izobraževanja sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo na vašo zahtevo.

Prevajanje iz norveškega v romunski jezik vključuje tudi obdelavo vseh vrst dokumentacij oziroma dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in druga) kot tudi tehnično, gradbeno in razpisno (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in številne druge).

Naši strokovnjaki v tej različici jezikov prevajajo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb (revizijska poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetij, finančna in letna poročila, statut podjetja in številni drugi dokumenti, ki sodijo na to področje), sodni tolmači in prevajalci pa v skladu s potrebami iz norveškega v romunski jezik prevajajo tudi pravni red Evropske Unije in pooblastila za zastopanje kot tudi za certifikate oziroma licence, prav tako prevajajo pa tudi pogodbe ter sodne pritožbe, sklepe, tožbe, odločitve in sodbe kot tudi vse ostale pravne akte.

Prevajanje spletnih strani iz norveškega v romunski jezik

Da bi bilo prevajanje spletnih strani iz norveškega v romunski jezik profesionalno, se morajo v toku prevajanja spoštovati pravila, ki so povezana z optimizacijo vsebin oziroma pravila SEO (Search Engine Optimisation). Ker prav na ta način sodni tolmači in prevajalci, ki jih zaposluje Akademija Oxford in obdelujejo omenjene materiale, ker mi strankam zagotavljamo maksimalno kakovostno in profesionalno prevajanje oziroma ponujamo možnost, da se določene spletne strani pojavijo v okviru prvih rezultatov spletnega iskanja, in to v relativno kratkem roku. Vsekakor lahko obdelujemo tudi programsko opremo ter spletne prodajalne, kataloge in druge spletne materiale.

Vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje marketinških materialov iz norveškega v romunski jezik, tako za PR članke oziroma reklamne zloženke in kataloge kot tudi za brošure in reklamne letake. Ko pa je to potrebno našim strankam, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko zelo hitro obdelajo tudi vizitke.

Poudarjamo tudi to, da del naše ekipe sestavljajo tudi strokovnjaki, ki vam lahko ponudijo redakcijo materialov, ki so že prevedeni v konkretni kombinaciji, pri čemer pa gre za slabo obdelane materiale, lektorji in korektorji pa ponujajo svojo storitev in vam na ta način dajejo priložnost, da v optimalnem roku dobite maksimalno kakovostno prevedene vsebine katerekoli vrste, v katerih več ni napak.

Še ena v nizu storitev, ki jo izvajajo prevajalci in sodni tolmači, je povezana s tolmačenjem iz norveškega v romunski jezik, poleg konsekutivnega pa po potrebi izvajajo tudi šepetano oziroma simultano tolmačenje. Prav tako vsem strankam, ki organizirajo dogodek, za katerega je najbolje uporabiti prav to storitev, v uradno ponudbo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje književnih del iz norveškega v romunski jezik

Kar zadeva prevajanje del književnosti iz norveškega v romunski jezik, želimo posebej poudariti, da naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo tudi prozna in poetska dela, prav tako pa prevajajo tudi romane, beletrijo in vsa ostale književna dela.

Prav tako jih pri nas pričakuje tudi obdelava učbenikov pa tudi vseh vrst revij in časopisnih člankov kot tudi strokovnih in poljudnih besedilnih materialov. Morate vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezični različici obdelajo besedila katerekoli tematike. Komunikologija, gradbena industrija, finance in bančništvo so samo nekatere od njih, na zahtevo strank pa iz norveškega v romunski jezik prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij in marketinga ter izobraževanje in sociologije oziroma psihologije kot tudi za tista, ki so povezana s filozofijo, medicino, politiko in ostalimi znanstvenimi disciplinami.

Posebej poudarjamo, da stranke, ki zahtevajo prevajanje iz norveškega v romunski jezik za vse vrste video ali zvočnih materialov (oddaje, filmi, reklamna sporočila, serije in druge) v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko angažirajo tudi osebe, ki so jih specializirane za sinhronizacijo oziroma lahko zahtevajo storitev, ki jo ponujajo profesionalni podnaslavljalci in tako dobijo kompletno obdelane vse vrste teh vsebin.

Cena prevajanja iz norveškega v romunski jezik

  • Iz norveškega v romunski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!