Prevajanje iz norveškega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači, ki so stalno zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, so specializirani tudi za delo s številnimi svetovnimi jeziki, pa med drugim tudi za delo z norveškim oziroma portugalskim jezikom. Prav zahvaljujoč njihovim visokim profesionalnim kvalifikacijam, vse naše stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje iz norveškega v portugalski jezik, lahko dobijo tudi to storitev, tako v pisani obliki kot tudi v obliki tolmačenja in lahko pričakujejo številne storitve, ki se obravnavajo kot dodatne.

Med dodatne storitve na prvem mestu sodi sinhronizacija in podnaslavljanje, kar poteka potem, ko sodni tolmači in prevajalci dokončajo prevajanje iz norveškega v portugalski jezik za serije in filme oziroma za različne vrste oddaj, reklamna sporočila in vse ostale video in zvočne vsebine, s čimer stranke na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma zvočne in video materiale, ki jih lahko prikazujejo na kateremkoli mediju. Prav tako so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki lahko na zahtevo strank izvedejo vse potrebne popravke v okviru dokončanih prevodov v omenjeni jezični kombinaciji, ki pa niso dovolj kakovostni in profesionalni.

Kar zadeva storitve, ki vključujejo tolmačenje iz norveškega v portugalski jezik, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, zainteresiranim strankam pa po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz norveškega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v norveški jezik

Naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin oziroma književna dela in učbenike, po potrebi pa obdelujejo tudi vse materiale s področja marketinga, kot so na primer plakati, katalogi in reklamne zloženke in potem tudi brošure in PR članke, prevajajo pa tudi vizitke in številne druge materiale s področja marketinga. Na vašo zahtevo iz norveškega v portugalski jezik prav tako prevajajo, tako časopisne članke kot tudi strokovne pa tudi ilustrirane in številne druge vrste revij ter spletne strani, programsko opremo in druge spletne materiale.

Poudariti moramo tudi to, da stranke, ki potrebujejo prevajanje dokumentov iz norveškega v portugalski jezik, pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje tudi overitev prevoda, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači za konkretni jezik. Potem ko prevedeni dokument overijo s svojim žigom, mu avtomatsko dajejo pravno veljavnost, saj se ta dokument obravnava kot popolnoma enak izvirniku in s samim tem se lahko preda katerikoli državni instituciji oziroma se uporablja ob vsaki priložnosti. Da bi overitev lahko potekala v skladu z zakonskimi pravili, morajo stranke pri dostavi materialov, za katere zahtevajo prevajanje iz norveškega v portugalski jezik, priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled. Tako da jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih osebno prinesejo v našo poslovalnico ali pa jih pošljejo preko kurirske službe, prevzemanje pa izvajajo osebno ali pa jim določene dokumente dostavimo na konkretni naslov, kar predstavlja dodatno storitev in se zaračunava v skladu s cenikom te kurirske službe.

Sicer nam vse omenjene vsebine, za katere se ne zahteva overitev sodnega tolmača, lahko pošljete po elektronski pošti in jih na enak način dobite, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo profesionalno obdelavo.

Kar pa zadeva pošiljanje dokumentov po elektronski pošti, se morate zavedati, da je to dovoljeno samo v primeru, ko zahtevate nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, pri čemer ste tudi v tem primeru dolžni, da naknadno dostavite izvirnike na vpogled in to v predpisanem roku, da bi vam omogočili, da zares dobite hitro narejene prevode.

Pomembno je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi absolutno vse vrste dokumentov, tako osebne (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno dovoljenje, delovno dovoljenje in druga) kot tudi vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, pritožbe, odločitve in tožbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodni sklepi, pogodbe, licence in druga). Toda, prav tako lahko obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, tako gradbeno kot tudi medicinsko oziroma tehnično, razpisno in poslovno dokumentacijo. To pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo absolutno vse vrste dokumentov, ki jih sestavljajo, prav tako pa strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v portugalski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in predmetnike in programe fakultet. Po potrebi pa prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela kot tudi znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanje kot tudi s področjem znanosti.

Vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste potrdil ter izjav in soglasij prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v navedeni jezični kombinaciji oziroma jih najprej prevedejo iz norveškega v portugalski jezik, potem pa ta prevod overi sodni tolmač, tako za potrdilo o nekaznovanosti kot tudi za potrdilo o stanju računa v banki oziroma o samskem stanu in o višini dohodkov pa tudi za potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Poleg tega, da se od stranke, ki ji je potrebna obdelava vseh vrst dokumentov, zahteva dostava izvirnikov, se mora tudi sama pozanimati v okviru pristojnih državnih institucij, ali se za te dokumente mora izvesti tudi posebna vrsta overitve oziroma ali jih je treba overiti s tako imenovanim Apostille ali haškim žigom, saj naši strokovnjaki v tem primeru niso pristojni. Samo zato je priporočljivo, da stranke v okviru posebnih služb pri okrožnem sodišču Republike Slovenije v svojem mestu vprašajo, ali morajo izvesti to overitev za te dokumente in ali overitev s haškim žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo ali pa pred tem.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz norveškega v portugalski jezik

Poleg prevajanja dovoljenja za prebivanje iz norveškega v portugalski jezik, vsaka zainteresirana stranka lahko dobi tudi overitev tega dokumenta z žigom sodnega tolmača, s čimer pravzaprav dobi pravno popolnoma veljaven dokument. Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi delovno dovoljenje kot tudi osebno izkaznico oziroma vozniško dovoljenje in potem tudi potrdilo o državljanstvu in potni list pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi prometno in dovoljenje delovno ter vse ostale osebne dokumente.

Poleg tega, lahko vam ponudimo tudi obdelavo vseh vrst dokumentacij, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako razpisno kot tudi medicinsko pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo. Poleg prevajanja iz norveškega v portugalski jezik za laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov, vam ponujamo tudi obdelavo gradbenih projektov ter navodil za uporabo in vseh neomenjenih dokumentov, ki predstavljajo del omenjenih vrst dokumentacij.

Potrdilo o nekaznovanosti kot tudi vse vrste potrdil, kot so tista o stalni zaposlitvi oziroma o stanju računa v banki ter potrdilo o samskem stanu in potrdilo o višini dohodkov kot tudi soglasje za zastopanje pa tudi vse druge vrste, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij in izjav, prav tako obdelujemo v omenjeni kombinaciji jezikov.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko kompletno obdelajo tudi zdravniške izvide, prav tako pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) pa tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb (poslovna poročila in odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetij, fakture, statut podjetja, letna, revizijska in finančna poslovna poročila in druga).

Poleg vsega do sedaj navedenega, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v portugalski jezik za pravni red Evropske Unije oziroma sodne odločbe, odločitve, pritožbe, tožbe in sklepov kot tudi za pooblastila za zastopanje ter za vse vrste pogodb in za ostale pravne akte.

Prav tako vam lahko v tej jezični kombinaciji ponudimo tudi prevajanje prepisov ocen in potrdila o rednem šolanju oziroma rezultatov znanstvenih raziskav, diplome in dodatka k diplomi pa tudi potrdila o opravljenih izpitih ter zaključnih spričeval osnovne in srednje šole oziroma znanstvenih patentov in del, ko pa je to potrebno, prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge.

Prevajanje informativnih oddaj iz norveškega v portugalski jezik

Poleg strokovnjakov, ki strankam omogočajo, da dobijo prevajanje informativnih radijskih in televizijskih oddaj iz norveškega v portugalski jezik, so tukaj tudi profesionalci, ki lahko izvajajo, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo. Ne samo informativne, ampak lahko obdelujejo tudi otroške, izobraževalne in druge vrste oddaj pa tudi serije, filme vseh žanrov, reklamna sporočila in številne druge zvočne in video materiale. Pole tega, da pa vam lahko ponudimo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, ste lahko prepričani, da boste v najkrajšem možnem roku in pod zelo ugodnimi pogoji dobili popolnoma obdelane vsebine, ki jih lahko da prikazujete, kjerkoli to želite.

Poleg tega naši strokovnjaki lahko iz norveškega v portugalski jezik prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin, poleg spletnih strani pa lahko prevajajo tudi spletne kataloge in spletne prodajalne pa tudi vse druge materiale, ki so ozko povezani s področjem spleta. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki jih v celoti implementirajo pri obdelavi spletnih strani pa tudi ostalih spletnih materialov.

Zahvaljujoč dejstvu, da imajo prevajalci in sodni tolmači, ki jih angažirate, dolgoletne izkušnje pri obdelavi različnih vsebin, vam lahko ponudimo neposredno prevajanje iz norveškega v portugalski jezik za vse vrste besedil, tako za tista, ki sodijo med poljudna kot tudi za strokovna besedila. Tema, ki jo obdelujejo, pa je lahko povezana s katerimkoli področjem, tako da poleg tistih, ki so povezani s področji marketinga, financ, politike, bančništva in komunikologije, naši strokovnjaki prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področjem psihologije, ekonomije in medicine oziroma sociologije, farmacije, politike, filozofije in ostalih družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje reklamnih katalogov iz norveškega v portugalski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so posebej usmerjeni na prevajanje reklamnih katalogov iz norveškega v portugalski jezik. Poleg reklamnih plakatov in katalogov obdelujejo tudi PR članke oziroma vizitke, brošure in vse druge vsebine, ki so povezane s področjem marketinga.

Poleg tega naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, glede na to, da so specializirani, tako za simultano kot tudi za šepetano in konsekutivno tolmačenje. Prav zato strankam lahko ponudijo storitev, povezano za vsemi vrstami tolmačenja, ki so prisotne na tržišču in zagotavljamo vam, da bodo prevajalci in sodni tolmači maksimalno kakovostno odgovorili na zahteve dogodka, ki se organizira. In ne samo, da pri nas lahko dobite vrsto tolmačenja, ki najbolj ustreza konkretnemu dogodku, ampak vam p po najugodnejših cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega je v naši uradni ponudbi tudi prevajanje iz norveškega v portugalski jezik za književna dela različnih žanrov oziroma za vse vrste revij pa tudi za časopisne članke in druge podobne vsebine.

Lektorji in korektorji, ki so prav tako del ekipe našega centra, v primeru potrebe izvajajo tudi redakcijo obdelanih materialov oziroma profesionalno lekturo in korekturo, da bi vam ponudili kakovostno obdelane materiale katerekoli vrste.

Cena prevajanja iz norveškega v portugalski jezik

  • Iz norveškega v portugalski je 36 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 41 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!