Prevajanje iz slovenskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki jo zanima prevajanje iz slovenskega v norveški jezik ali pa tolmačenje, bo dobila vrhunsko storitev v okviru poslovnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, in to po najugodnejših cenah in v optimalnem roku.

Prav zahvaljujoč dejstvu, da so del naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači, strankam omogočamo, ne samo storitve prevajanja dokumentov, ampak tudi njihovo overitev, s čimer jim pravzaprav ponujamo možnost, da maksimalno varčujejo s svojim denarjem in da jih dobijo pravočasno, saj v okviru naše poslovnice dobijo kompletno obdelane dokumente, ki jih nadalje lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti. Tukaj gre pravzaprav za to, da sodni tolmač s svojim žigom na prevedenih dokumentih daje potrdilo, da je njihova vsebina enaka izvirniku, kar pomeni, da gre za pravno veljaven dokument. Iz tega razloga je zelo pomembno, da stranke, ki potrebujejo prevajanje iz slovenskega v norveški jezik, in to kakršnegakoli dokumenta, dostavijo tudi izvirnike na vpogled, da bi sodni tolmač lahko pristopil overitvi v skladu s pravili. Seveda, to se ne nanaša na vse ostale vsebine, ki jih prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo, saj tedaj ne morejo dostaviti izvirnikov, pa imajo možnost, da nam jih na obdelavo pošljejo po elektronski pošti. Za dokumente velja ali pošiljanje preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma dostava osebno v prostore naše poslovalnice.

Prav tako se razlikuje tudi princip prevzemanja oziroma dostave obdelanih vsebin, saj dokumente stranke lahko osebno prevzamejo v naši poslovalnici ali pa jih dobijo z dostavo preko kurirske službe na naslov, pri čemer moramo poudariti, da je to storitev, ki zahteva dodatno plačilo in to izključno po ceniku določene kurirske službe. Za vse ostale vsebine velja pravilo, da jih lahko, če to želijo, dobijo prevedene po elektronski pošti.


Prevajanje iz slovenskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v slovenski jezik

Kar zadeva nujno prevajanje dokumentov iz slovenskega v norveški jezik, je strankam dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane vsebine po elektronski pošti in potem tudi spoštujejo pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov na vpogled, toda to vsekakor mora biti način, ki je zanje najhitrejši.

Sicer prevajalci sodni tolmači zares obdelujejo vse vrste dokumentov, kar vključuje predvsem prevajanje dokumentov, kot so izjave oziroma potrdila in različna soglasja oziroma dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam. Prav tako v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse vrst dokumentacij ter vse dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno, poslovno, osebno in medicinsko kot tudi razpisno oziroma tehnično dokumentacijo, če je to potrebno strankam, pa iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi vse vrste pravnih aktov ter dokumentov, kot so na primer diplome in dodatki k diplomi in rezultati znanstvenih raziskav pa tudi številne druge, ki so ozko povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti.

Vse stranke, ki zahtevajo obdelavo dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji, morajo biti seznanjene z dejstvom, da je postopek, ki ga uporabljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford za večino dokumentov povsem dovolj, da bi se lahko uporabljali, ko je to potrebno. Toda obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni zadostna vrsta obdelave, saj zakon zanje zahteva overitev z Apostille oziroma s haškim žigom. Ta vrsta overitve ne sodi v pristojnost strokovnjakov, ki so zaposleni v naši ekipi, pa se zato od vseh zainteresiranih strank zahteva, točneje priporoča jim se, da te informacije poiščejo v okviru državnih pristojnih institucij, ki za sedaj delujejo v okviru okrožnih sodišč naše države. Bilo bi dobro, da najprej izvedo, ali je treba to vrsto overitve opraviti za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v norveški jezik, in če ob tej priložnosti izvedo, da je to potrebno, potema morajo vprašati tudi to, kdaj poteka overitev s tem žigom. V bistvu overitev s tem žigom najpogosteje poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo konkretnih dokumentov, ali pa pred tem, pa je iz tega razloga zelo pomembno izvedeti tudi to podrobnost, saj od nje odvisno, kam se določeni dokumenti najprej odnesejo.

Poleg dokumentov naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale vsebine, kot so tiste, ki so povezane s področjem marketinga ali spleta in potem tudi časopisne članke, revije, učbenike in književna dela pa tudi vse vrste besedil, tako strokovne kot tudi poljudne. Izvajajo lahko tudi tolmačenje iz slovenskega v norveški jezik, in v skladu z vrsto dogodka uporabijo simultano in konsekutivno ali šepetano tolmačenje, zainteresiranim strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Dobro je vedeti tudi to, da so v naši ekipi tudi lektorji oziroma profesionalni korektorji, ki v primeru, ko posedujete prevode, pri katerih sploh niste zadovoljni z njihovo kakovostjo oziroma menite, da je treba popraviti napake, ki jih obstajajo v njih, oni izvajajo to storitev in to v najkrajšem možnem roku in po cenah, ki so povsem zagotovo več kot ugodne.

Posebej smo ponosni na dejstvo, da naše stranke, ki potrebujejo prevajanje iz slovenskega v norveški jezik za različne vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin, kot so na primer filmi kateregakoli žanra in vrste, zatem reklamnih sporočil, oddaj, serij in drugih, dobijo tudi storitev njihove sinhronizacije, prav tako pa lahko jim lahko ponudimo tudi storitev podnaslavljanja za omenjene materiale.

Prevajanje spletnih predstavitev iz slovenskega v norveški jezik

Poleg storitve, ki je povezana s prevajanjem spletnih predstavitev iz slovenskega v norveški jezik, vsaka stranka v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi njihovo optimizacijo za spletne iskalnike. Prav zahvaljujoč temu, se prevedena spletna stran zelo hitro pojavi v samem vrhu spletnega iskanja, kar se vse izjemno pozitivno odraža tudi na poslovanje lastnika te spletne strani.

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo spletne strani, ampak na vašo zahtevo prevajajo tudi vse ostale spletne vsebine, kar vključuje predvsem prevajanje iz slovenskega v norveški jezik za spletne kataloge oziroma različne vrste programov in aplikacij kot tudi za spletne prodajalne in druge podobne materiale.

Vsi naši strokovnjaki so prav tako usposobljeni za tolmačenje iz slovenskega v norveški jezik in lahko uporabijo, tako konsekutivno in simultano kot tudi posebno vrsto te storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Zahvaljujoč dejstvu, da so oni usposobljeni za izvajanje vseh omenjenih vrst tolmačenja, kar pomeni, da je vsaka vrsta dogodka, ki jo organizirate pokrita z ustrezno storitvijo, tako da boste, tako in kot organizator tega dogodka kot tudi vsi, ki na njem sodelujejo, v celoti zadovoljni s storitvijo, ki jo ponujajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Akademije Oxford. V skladu s potrebami oziroma zahtevami dogodka, ki ga organizirate, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po izjemno ugodnih cenah. Posebej poudarjamo, da gre za opremo najnovejše generacije, ki absolutno ustreza zahtevam tega dogodka.

Kar zadeva prevajanje iz slovenskega v norveški jezik, stranke pri nas pričakuje tudi storitev obdelave strokovnih besedil katerekoli tematike, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi poljudne besedilne vsebine. Ne glede na to, ali je njihova tema povezana s politiko, bančništvom, financami, pravom ali ekonomijo oziroma gradbeno industrijo, informacijskimi tehnologijami, menedžmentom ali marketingom, vam zagotavljamo, da boste pri nas dobili najkakovostnejše možno prevajanje in to po ugodni ceni. Poleg tega naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi filozofska besedila pa tudi tista, ki sodijo na področje sociologije in psihologije oziroma ekologije in varstva okolja, prevajajo pa tudi besedila, povezana s področji izobraževanja, medicine, farmacije, znanosti in komunikologije ter turizma in ostalih vej tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved, ki jih sedaj nismo navedli.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz slovenskega v norveški jezik

Da bi bili prepričani, da so prevodi diplom in dodatkov k diplomi iz slovenskega v norveški jezik, ki jih dobite, prevedeni v skladu s pravili, morate vedeti, da ta prevod mora posedovati tudi žig uradno zapriseženega sodnega tolmača, ki prevedenemu dokumentu daje pravno veljavnost in lastniku omogoča, da ga uporablja ob vsaki priložnosti. In glede na to, da sta samo diploma in dodatek k diplomi, ki sta obdelana na ta način zakonsko veljavna, poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, prav na ta način obdelujejo, ne samo diplomo in dodatek k diplomi, ampak tudi vse ostale dokumente, s čimer vam v veliki meri olajšajo ta postopek in vam prav tako prihranijo veliko časa in denarja.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz slovenskega v norveški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen in potrdila o opravljenih izpitih pa tudi za predmetnike in programe fakultet in potem tudi za potrdila o rednem šolanju in celo za diplomske in seminarske naloge ter za številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Prav tako sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, kot so na primer znanstvena dela ali patenti oziroma rezultati znanstvenih raziskav in drugi dokumenti.

Na vašo zahtevo v omenjeni jezični kombinaciji obdelujemo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. S tem pa mislimo predvsem na različne vrste potrdil in potem tudi na vse vrste soglasij in izjav, tako da prevajalci in sodni tolmači med drugim izvajajo neposredno prevajanje iz slovenskega v norveški jezik za potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o rednih dohodkih in potrdilo o samskem stanu oziroma za potrdilo o stalni zaposlitvi in potem tudi za soglasje za zastopanje kot tudi za potrdilo o nekaznovanosti in za številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Prav tako obdelujejo tudi osebno dokumentacijo, od potnega lista, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu oziroma izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), v tej kombinaciji jezikov pa lahko prevajajo tudi prometno in vozniško dovoljenje ter za dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente. Ko vam je potrebno prevajanje zdravniških izvidov iz slovenskega v norveški jezik, pri nas dobite njihovo kompletno obdelavo, sodni tolmači in prevajalci pa v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Seveda, obdelujejo tudi vse poslovne dokumente (fakture, poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in druga) pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo najprej razpisno in potem tudi tehnično kot tudi gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in druga).

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, če je to potrebno strankam, tako da vam poleg prevajanja iz slovenskega v norveški jezik za vse vrste pogodb in sodnih odločb lahko omogočimo tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije pa tudi obdelamo sodne odločitve kot tudi sodne sklepe, tožbe in pritožbe pa tudi pooblastilo za zastopanje in vse ostale dokumente, ki so povezana s področjem prava.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje določenega dokumenta iz slovenskega v norveški jezik, se mora prav tako zavedati, da je dolžna pri pošiljanju materialov na obdelavo dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled kot tudi, da se v okviru pristojnih državnih služb, ki delujejo pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije, popolnoma samostojno pozanima o tem, ali je za te dokumente treba opraviti tudi overitev z Apostille (haški) žigom ali ne, in da se pozanima o vseh podrobnostih v zvezi z overitvijo s tem žigom za konkretne dokumente, za katere zahteva obdelavo.

Prevajanje filmov iz slovenskega v norveški jezik

Kar zadeva prevajanje filmskih stvaritev iz slovenskega v norveški jezik, se morajo stranke, ki jim je potrebna ta storitev, zavedati, da jim ponujamo tudi dodatno storitev. Predvsem zahvaljujoč dejstvu, da v naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, jim lahko ponudimo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje prevedenih filmov kateregakoli žanra, čimer prihranijo veliko časa, saj na enem mestu oziroma v poslovalnici Akademije Oxford dobijo prevedene in kompletno obdelane filme, ki jih lahko prikazujejo, tako na spletu kot tudi v kinematografih ali na televiziji oziroma prav tam, kjer želijo.

Pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz slovenskega v norveški jezik za informativne oddaje, ne glede na to, ali gre za tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah ali na televiziji in ne glede na to, ali gre za zabavne ali izobraževalne, otroške ter vse ostale vrste oddaj. Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelajo tudi reklamna sporočila, serije in številne druge video in zvočne vsebine.

V navedeni jezični kombinaciji prav tako prevajajo tudi vse vsebine, ki so namenjene reklamiranju, od vizitke preko reklamnih letakov, zloženk in plakatov pa vse do PR člankov, brošur, katalogov in drugih podobnih materialov. Zahvaljujoč dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo bogate izkušnje in znanje, povezano prav z obdelavo takšnih vsebin, tako da ste lahko povsem prepričani, da bodo pri njihovem prevajanju spoštovali tudi pravila kakovostnega marketinga, in da bodo reklamno sporočilo iz materialov na našem jeziku uskladili z duhom norveškega jezika, s čimer je izpolnjen osnovni cilj prevajanja marketinških materialov, da se predmet reklamiranja približa potencialnim kupcem, ki jim je materni jezik norveški.

Ko je to potrebno, lahko izvedemo tudi redakcijo oziroma ponudimo storitev, ki jo zagotavljajo profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako člani naše ekipe. Ta storitev se nanaša na vse tiste vsebine, ki jih je nekdo že prevedel iz slovenskega v norveški jezik, toda tega ni storil v skladu z veljavnimi pravili prevajalske stroke oziroma prevoda ni uskladil s pravili, ki jih določa norveški jezik.

Sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi učbenike kot tudi vse vrste književnih del (poezija, proza, romani, beletrija in druga). Če vam je to potrebno, vam omogočamo tudi prevajanje iz slovenskega v norveški jezik, tako za časopisne članke kot tudi za ilustrirane pa tudi za strokovne in za vse ostale vrste revij.

Cena prevajanja iz slovenskega v norveški jezik

  • Iz slovenskega v norveški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!