Prevajanje iz norveškega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najverjetneje zaradi bližine dveh držav, stranke od nas zelo pogosto zahtevajo prevajanje različnih vrst dokumentov iz norveškega v švedski jezik. Glede na to, da so v naši ekipi tudi sodni tolmači in prevajalci, lahko v optimalnem roku in po odličnih cenah dobijo kompletno obdelane vse vrste dokumentov, kar poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični različici prav tako vključuje tudi overitev prevoda, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač. Ko dobite dokumente, ki so obdelani na ta način, ste lahko prepričani, da so pripravljeni za uporabo v praksi, saj so pravno absolutno veljavni. Tukaj gre za to, da ima žig sodnega tolmača za cilj, da potrdi verodostojnost izvirnih vsebin, pa se samo zato tudi zahteva, da nam pri pošiljanju materialov, za katere vam je potrebno prevajanje iz norveškega v švedski jezik, priložite tudi izvirne dokumente na vpogled. Poleg možnosti, da jih pošljete preko kurirske službe oziroma preko “Pošte Slovenije” in to priporočeno, imate tudi možnost, da jih osebno prinesete v prostore poslovalnice Akademije Oxford, če vam tako bolj ustreza.

Prevajalci in sodni tolmači, na vašo zahtevo lahko izvajajo kompletno obdelavo, ne samo dokumentov, ki veljajo za osebne, ampak tudi pravnih aktov in potem tudi dokumentov, ki jih se predajajo pristojnim institucijam (izjave, potrdila in soglasja katerekoli vrste). Poleg tega na vašo zahtevo iz norveškega v švedski jezik prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo ter tiste, ki so povezani s področjema znanosti ali izobraževanja, prevajajo pa tudi gradbeno, razpisno, poslovno in tehnično dokumentacijo kot tudi številne druge dokumente.

Posebej poudarjamo, da strankam v tej jezični kombinaciji omogočamo tudi nujno prevajanje dokumentov in samo v tem primeru je tudi dovoljeno, da vsebine najprej pošljejo na prevajanje po elektronski pošti, potem pa dostavijo izvirnike na vpogled in to v najkrajšem možnem roku.


Prevajanje iz norveškega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v norveški jezik

Da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa, vam priporočamo, da se v okviru pristojnih državnih institucij samostojno pozanimate, ali se za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz norveškega v švedski jezik, mora izvesti tudi dodatna overitev, kar pomeni overitev s haškim oziroma Apostille žigom. Ob tej priložnosti je najpomembneje najprej vprašati, ali je ta vrsta overitve obvezna za vaše dokumente, potem pa vsekakor morate izvedeti, kdaj poteka ta vrsta overitve (pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov).

Poleg obdelave dokumentov, sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko izvedejo tudi tudi obdelavo spletnih materialov (aplikacije, spletne strani, spletni katalogi, programi, spletne prodajalne in drugo) pa tudi vseh tistih vsebin, ki so povezane s področjem marketinga (vizitke, zloženke, katalogi, plakati, brošure, PR članki in drugo). Seveda obdelujejo tudi romane, ko je to potrebno pa tudi druga književna dela oziroma časopisne članke in učbenike in tudi besedila (strokovna in poljudna) oziroma vse vrste revij.

Če vam je potrebno tolmačenje iz norveškega v švedski jezik, se morate zavedati, da tudi to storitev zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači in to se nanaša predvsem na simultano in potem tudi na šepetano ter konsekutivno tolmačenje, vse v odvisnosti od vrste dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev. Poleg same storitve zainteresiranim strankam lahko po zelo ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi tudi številni drugi strokovnjaki, vam lahko poleg prevajanja iz norveškega v švedski jezik za zvočne in video vsebine vseh vrst (oddaje, reklamna sporočila, filmi, serije in drugo) ponudimo tudi storitev njihove sinhronizacije, na vašo zahtevo pa lahko opravimo tudi njihovo podnaslavljanje.

Poleg vsega omenjenega v primeru, da stranke posedujejo prevode v navedeni kombinaciji jezikov, jim ponujamo tudi storitev redakcije, če je treba popraviti določene napake v tako obdelanih materialih, kar izvajata profesionalni korektor in lektor.

Sicer nam vse tiste vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz norveškega v švedski jezik, in ne sodijo med dokumente oziroma ne vključujejo overitve z žigom sodnega tolmača, lahko pošljete in ji prav tako tudi prejmete obdelane na najenostavnejši možni način oziroma po elektronski pošti.

Tolmačenje iz norveškega v švedski jezik

Ko gre za tolmačenje iz norveškega v švedski jezik, z gotovostjo trdimo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, lahko ponudijo storitev, ki so povezana z vsemi vrstami tolmačenja, saj so specializirani, tako za konsekutivno in simultano kot tudi za šepetano tolmačenje. Vsem zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor od njih zahtevamo, da nam predhodno posredujejo vse informacije, ki so povezane z dogodkom, za katerega jim je potrebna ta storitev, ker je zelo pomembno, da so člani naše ekipe podrobno seznanjeni z vsemi podrobnostmi, da bi lahko določili, katera vrsta tolmačenja na najboljši možni način odgovarja vsem zahtevam tega dogodka.

Poleg tega imamo v ponudbi tudi prevajanje iz norveškega v švedski jezik, tako za književna dela vseh vrst, in to ne samo beletrijo, ampak tudi za romane oziroma poetska in prozna dela kot tudi za časopisne članke ter za različne vrste revij (strokovne, otroške, ilustrirane in druge).

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, poleg vsega potrebnega znanja, posedujejo tudi visoko raven poznavanja pravil, povezanih z optimizacijo vsebin za spletno iskanje oziroma seznanjeni so s pravili SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da pri obdelavi različnih spletnih materialov vsem strankam omogočajo, da dobijo kakovostno prevedene in optimizirane vsebine. To pa pomeni, da se na primer spletna stran, ki jo prevajajo v tej kombinaciji jezikov, v optimalnem roku pojavi med prvimi rezultati globalnega iskanja v okviru spleta. Poleg spletnih strani naši strokovnjaki obdelujejo tudi različne vrste programov in aplikacij oziroma programsko opremo kot tudi spletne prodajalne in potem tudi spletne kataloge ter številne druge podobne materiale, ki so povezani s področjem spleta.

Prevajanje oddaj iz norveškega v švedski jezik

Ne glede na to, ali je strankam potrebno prevajanje televizijskih ali radijskih oddaj iz norveškega v švedski jezik, so lahko popolnoma prepričani, da bodo naši sodni tolmači in prevajalci maksimalno kakovostno odgovorili na njihove zahteve in jim omogočili, da dobijo profesionalen prevod, tako informativnih kot tudi izobraževalnih pa tudi zabavnih in številnih drugih vrst oddaj.

Vsekakor je pomembno vedeti tudi to, da so del naše ekipe tudi strokovne osebe, ki lahko pristopijo postopku sinhronizacije ali podnaslavljanja, tako da boste v optimalnem roku imeli popolnoma obdelano oddajo katerekoli vrste.

Prevajalci in sodni tolmači vam lahko v konkretni jezični kombinaciji prav tako ponudijo tudi obdelavo, tako animiranih in risanih kot tudi dokumentarnih oziroma igranih filmov kateregakoli žanra, prevajajo pa tudi reklamna sporočila, serije in vse druge vrste video in zvočnih vsebin.

Na zahtevo strank lahko obdelujemo tudi poljudne besedilne vsebine, prav tako pa tudi tiste, ki sodijo med strokovne. V tem primeru je pomembno, da so stranke seznanjene z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi najkompleksnejša besedila, ki so povezana z določeno pogosto temo, kot so na primer politika, ekonomija, marketing ali pravo pa tudi tista, ki so povezana s področji specifičnih znanosti, kot so komunikologija, filozofija ali farmacija ter sociologija, medicina in psihologija pa tudi vsa tista, katerih tema se nanaša na številne druge veje družbenih in naravoslovnih ved. Naša dolžnost je, da stranke, ki potrebujejo prevajanje iz norveškega v švedski jezik prav za takšne vsebine, obvestimo, da imajo možnost, da jih na obdelavo dostavijo po elektronski pošti, ker se od njih v tem primeru ne zahteva, da priložijo tudi izvirnike, kot je to je to običajno pri obdelavi dokumentov. Prav na ta način imajo možnost, ne samo prihranijo svoj čas, ampak tudi pomembna denarna sredstva.

Glede na to, da poleg omenjenih strokovnjakov del naše ekipe sestavljajo tudi korektorji oziroma profesionalni lektorji, lahko vsakomur, ki mu je to potrebno, ponudijo možnost, da v zelo kratkem roku dobi kakovostno obdelane materiale, saj bodo ti strokovnjaki implementirali vsa potrebna pravila, da bi popravili napake, ki so prisotne v konkretnih prevodih.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz norveškega v švedski jezik

Najprej prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz norveškega v švedski jezik in potem tudi overitev, in to izključno z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, dobijo vsi, ki so zainteresirani, in to v okviru poslovnice Akademije Oxford.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, poleg že omenjenega dokumenta lahko obdelujejo tudi deklaracije izdelkov oziroma navodilo za uporabo kot tudi gradbene projekte in druge dokumente, ki so del, tako tehnične kot tudi razpisne pa tudi gradbene dokumentacije.

Seveda v omenjeni kombinaciji prevajajo tudi vse dokumente, ki se v primeru potrebe predajajo pristojnim institucijam, kar pa se nanaša, tako na različne vrste izjav in soglasij kot tudi na vse vrste potrdil (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge dokumente te vrste).

Poleg tega so naši sodni tolmači in prevajalci v priložnosti, da strankam omogočijo prevajanje vseh osebnih dokumentov iz norveškega v švedski jezik, kar poleg potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu vključuje tudi prevajanje vozniškega dovoljenja oziroma potrdila o stalnem prebivališču in potem tudi delovno dovoljenje kot tudi dovoljenje za prebivanje, obdelujejo pa tudi številne druge osebne dokumente.

Prav tako strankam omogočamo tudi obdelavo vseh vrst dokumentov, ki je ozko povezani s področjema znanosti in izobraževanja in na njihovo zahtevo obdelujemo, tako sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi pravni red Evropske Unije oziroma sodne pritožbe in sklepe pa tudi licence, sodne odločbe in tožbe kot tudi vse vrste certifikatov, pogodbe, sodne odločitve in druga neomenjene dokumente, ki so tesno povezani s področjem sodstva oziroma prava.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz norveškega v švedski jezik prav tako sodi na področje delovanja strokovnjakov, ki so sestavni del ekipe Akademije Oxford. Prevajalci in sodni tolmači pa poleg zdravniških izvidov v konkretni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse ostale dokumente, ki jih sedaj nismo navedli in sodijo v medicinsko dokumentacijo.

Razume se, da na zahtevo strank prevajamo tudi vse vrste faktur in poslovnih odločitev ter vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe (revizijska poročila, statut podjetja, finančna in poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in druga).

Vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem dokumentov iz norveškega v švedski jezik, mora biti seznanjena z dejstvom, da je dolžna dostaviti izvirnike na vpogled, da bi lahko začeli z overitvijo prevoda z žigom sodnega tolmača in to v skladu s pravili. Strankam prav tako priporočamo tudi, da predtem samostojno zahtevajo informacije, ki so povezane z overitvijo s haškim žigom za konkretne dokumente.

Cena prevajanja iz norveškega v švedski jezik

  • Iz norveškega v švedski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!