Prevajanje iz norveškega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi lahko dobili neposredno prevajanje iz norveškega v italijanski jezik, ko vam je to potrebno, bodo poskrbeli strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford. Oni v omenjeni jezični kombinaciji na vašo zahtevo obdelujejo vse vrste vsebin, tako dokumente kot tudi besedilne materiale in potem tudi filme, serije in številne druge materiale.

Poudariti moramo tudi to, da stranke pri nas poleg prevajanja iz norveškega v italijanski jezik pričakuje tudi številne druge storitve, ki se lahko obravnavajo kot dodatne, kar na prvem mestu vključuje lekturo in korekturo za vsebine, ki so že prevedene v tej jezični kombinaciji. Ob tej priložnosti lektorji in korektorji popravijo vse napake v prevodih in jih v celoti obdelajo v skladu s pravili italijanskega jezika, da bi dobili kakovostno prevedene katerekoli vrste materialov.

Med dodatne storitve sodi tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacija vseh video in zvočnih vsebin, ki bodo najprej prevedene v omenjeni jezični kombinaciji. Poleg serij in filmov kateregakoli žanra prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamna sporočila oziroma zabavne in izobraževalne pa tudi informativne, otroške in vse ostale vrste oddaj kot tudi številne druge, tako video kot tudi zvočne materiale.


Prevajanje iz norveškega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v norveški jezik

Lahko se pohvalimo tudi z dejstvom, da naši strokovnjaki izvajajo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji, ko je to potrebno, in vrsto tolmačenja usklajujejo z vrsto dogodka, ki ga organizirate. Tako da v odvisnosti od zahtev tega dogodka, izvajajo konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje iz norveškega v italijanski jezik. Prav tako vam lahko pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi obdelavo spletnih vsebin (programska oprema, spletne strani, spletni katalogi, prodajalne in drugo) oziroma učbenikov in vseh vrst besedil. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi književna dela kot tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga (zloženke, katalogi, brošure, plakati, PR članki, vizitke in drugo) pa tudi časopisne članke ter različne vrste revij.

Strokovnjaki, ki so v naši ekipi, so posebej usmerjeni na prevajanje dokumentov iz norveškega v italijanski jezik, glede na to, da strankam, ki jim je potrebna ta storitev, omogočamo tudi njihovo overitev. Posebej poudarjamo, da to vrsto overitve izvajajo uradno pooblaščene osebe, ki so zaposlene v naši ekipi, oziroma sodni tolmači, in da to nije isti kot overitev z Apostille (haškim) žigom. Ker prevajalci in sodni tolmači niso pristojni za izvajanje overitve s haškim žigom, to pomeni, da se morate sami pozanimati o vseh podrobnostih v zvezi s to overitvijo za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz norveškega v italijanski jezik. S tem ne mislimo samo na podatek, ali je ta vrsta overitve potrebna za te dokumente, ampak tudi, kdaj poteka overitev s haškim žigom, saj se le-ta v večini primerov poteka šele potem, ko strokovnjaki Akademije Oxford končajo z obdelavo tega dokumenta, ali pa pred tem in od vsega tega je odvisno, kam morate najprej odnesti konkretne dokumente na obdelavo.

Glede na to, da je postopek overitve sodnega tolmača določen z zakonom, se zahteva, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente in da nam jih osebno prinesete ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Vse vrste vsebin, za katerega zahtevate prevajanje v tej jezični kombinaciji in ne vključujejo overitve sodnega tolmača, lahko pošljete tudi po elektronski pošti, na enak način pa jih dobite po koncu prevajanja. Ko gre za prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, lahko poteka ali osebno v prostorih naše poslovalnice ali pa vam jih lahko dostavimo na naslov, pri čemer je to storitev, ki zahteva dodatno plačilo.

Lahko vam ponudimo nujno prevajanje dokumentov iz norveškega v italijanski jezik in samo tedaj jih lahko najprej pošljete tudi po elektronski pošti in nam potem dostavite izvirnike na vpogled, toda od stranke se tedaj zahteva, da izbere najhitrejši od vseh načinov, ki so navedeni v predhodnem poglavju.

Poleg obdelave dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, to pa pomeni, prevajanje iz norveškega v italijanski jezik za vse vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem prava, izobraževanja ali znanosti. Poleg tega pa prevajajo pa tudi različne vrste dokumentacij oziroma vse vrste dokumentov, ki sestavljajo medicinsko (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, vsa dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) oziroma razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in druga).

Če vam je potrebno prevajanje poslovne dokumentacije iz norveškega v italijanski jezik, vam zagotavljamo, da jih naši strokovnjaki obdelajo maksimalno kakovostno in v najkrajšem roku in vam ponudijo, ne samo obdelave faktur, poslovnih poročil in odločitev, ampak tudi ustanovitvenih aktov oziroma statutov podjetij in potem tudi sklepov o ustanovitvi pravnih oseb in vseh ostalih dokumentov, ki so povezana s poslovanjem bodisi podjetnika bodisi pravne osebe.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz norveškega v italijanski jezik

Da bi prevajanje potrdila o državljanstvu iz norveškega v italijanski jezik, ki vam je potrebno, bilo kompletno, mora biti opravljena tudi overitev sodnega tolmača. Prav na ta način dobite obdelan dokument v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj našo ekipo sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da vam omogočajo najprej prevajanje prevod potrdila v omenjeni kombinaciji jezikov in potem dobite tudi storitev, ki jo zagotavlja sodni tolmač, ki overja prevod. Ko je potrdilo o državljanstvu obdelano na ta način, potem se lahko obravnava kot pravno veljavni dokument, kar pomeni, da ga lahko predate v okviru katerekoli institucije, ko obstaja potreba za tem.

Naši strokovnjaki, prav tako obdelujejo tudi vse ostale vrste osebnih dokumentov, tako potni list in osebno izkaznico kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi vse vrste dovoljenj, kot so na primer vozniško, prometno in delovno dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje in druge osebne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači seveda obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje prevajanje iz norveškega v italijanski jezik, tako za različne vrste potrdil kot tudi za vse vrste soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Vse vrste pravnih aktov oziroma vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem prava ali sodstva, prav tako obdelujemo v navedeni jezični kombinaciji. To pa vključuje prevajanje iz norveškega v italijanski jezik, ne samo za vse vrste pogodb in sodnih odločb, ampak tudi za sodne odločitve, pritožbe, sklepe in tožbe oziroma za pravni red Evropske Unije, pa tudi za različne vrste certifikatov in licenc ter za pooblastilo za zastopanje in vse ostale dokumente te vrste. Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju ter diplomo in dodatek k diplomi pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi prepise ocen in potem tudi predmetnike in programe fakultet oziroma znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem.

Poleg vsega, kar smo do sedaj navedli, naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij, kot so na primer razpisna oziroma medicinska in gradbena pa tudi poslovna in tehnična dokumentacija. To pa poleg gradbenih projektov vključuje tudi prevajanje iz norveškega v italijanski jezik za specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi za navodila za uporabo, zatem deklaracije izdelkov ter za vse vrste poslovnih poročil, ustanovitvene akte kot tudi statut podjetja in še za veliko neomenjenih dokumentov, ki jih sestavljajo.

Najpomembneje kar mora vedeti vsaka stranka, ki zahteva to vrsto storitve, je to, da da je dolžna na vpogled dostaviti izvirne dokumente in se v okviru pristojnega sodišča pozanimati, ali je za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz norveškega v italijanski jezik, obvezna overitev s haškim oziroma Apostille žigom.

Prevajanje risanih filmov iz norveškega v italijanski jezik

Kar zadeva prevajanje risanih filmov iz norveškega v italijanski jezik stranke, zainteresirane za obdelavo teh vsebin, pri nas lahko dobijo tudi njihovo sinhronizacijo. Seveda v primeru, da stranka tako želi, naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi podnaslavljanje prevedenih risanih filmov. Poleg tega lahko v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi igrane filme kateregakoli žanra ter dokumentarne, animirane in vse ostale vrste filmov. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne vrste oddaj, tako tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah, kot tudi oddaje, ki so izključno namenjene televizijskemu prikazovanju, kar se nanaša, ne samo na informativne, ampak tudi na izobraževalne in zabavne oddaje pa tudi na tiste, ki so jih namenjene najmlajšim gledalcem ali poslušalcem, ko pa je to potrebno, prevajajo tudi vse vrste serij pa tudi reklamna sporočila ter katerokoli drugo vrsto, tako video kot tudi zvočnih materialov.

Na vašo zahtevo pa lahko iz norveškega v italijanski jezik prevajamo tudi vse vrste vsebin, ki so namenjene reklamiranju, tako določenih podjetij kot tudi različnih izdelkov in storitev. Čeprav nam se stranke najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem katalogov in brošur, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamne plakate in potem tudi letake in zloženke ter vizitke pa tudi PR članke kot tudi številne druge vsebine, ki so izključno povezane s področjem marketinga.

Prav tako lahko obdelujemo tudi poljudna pa tudi strokovna besedila in to ne glede na to, ali je njihova tema povezana z določeno splošno poznano temo, kot so na primer psihologija, turizem, politika ali ekonomija ali pa se tičejo specifičnih vej družbenih in naravoslovnih ved, kot so farmacija, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja ter komunikologija oziroma marketing, informacijske tehnologije in menedžment ter filozofija, sociologija ali katerakoli druga veda. Poudariti moramo tudi to, da je pri takšnih vsebinah postopek pošiljanja materialov, za katere vam je potrebno prevajanje iz norveškega v italijanski jezik, znatno olajšan, saj ni treba kot pri dokumentih poslati izvirnikov, tako da nam te vsebine lahko pošljete po elektronski pošti. Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, vam lahko v skladu z vašimi željami na enak način lahko dostavimo prevedene materiale.

Poleg vsega omenjenega lahko prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi vse vrste spletnih materialov, tako spletne strani kot tudi spletne prodajalne oziroma kataloge pa tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo. Tukaj smo dolžne poudariti, da naši strokovnjaki poznajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki jih pazljivo implementirajo v svoje delo in na ta način prevedenim spletnim vsebinam omogočajo, da poboljšajo svoj položaj v okviru spleta.

Prevajanje del književnosti iz norveškega v italijanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford, so specializirani tudi za obdelavo vseh vrst književnih del, tako da stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v italijanski jezik za romane ter prozna kot tudi poetska dela, naši strokovnjaki pa obdelujejo tudi beletrijo in številna druga dela književnosti.

Na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi učbenike, ne glede na to, s katerim področjem so povezani in ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost. Naši strokovnjaki prav tako lahko obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, ne samo ilustriranih in otroških, ampak tudi vseh ostalih vrst revij.

Poleg tega lahko vam omogočamo tudi tolmačenje iz norveškega v italijanski jezik. Najprej zahvaljujoč dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo, tako konsekutivno kot tudi simultano oziroma šepetano tolmačenje, to pomeni, da ste nam dolžni posredovati vse podrobnosti, ki so povezani z dogodkom, za katerega zahtevate to storitev. S tem mislimo predvsem na na trajanje tega dogodka oziroma na število ljudi, ki naj bi sodelovali kot tudi na podatke o njegovi organizaciji ter na vse tiste informacije, ki jih se tičejo prostora, v katerem naj bi potekal ta dogodek. V skladu s temi informacijami bo naša strokovna ekipa sprejela odločitev, katera od vseh omenjenih vrst tolmačenja, najbolj ustreza njegovim zahtevam. V skladu s potrebami strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod pogoji, ki so posebej ugodni.

Poleg prevajanja v tej jezični kombinaciji lahko izvajamo tudi storitev redakcije oziroma kompletne lekture in korekture za tiste materiale, za katere že obstaja prevod iz norveškega v italijanski jezik, ki pa ga niso naredili naši prevajalci in sodni tolmači. Namreč, gre za to, da v primeru, če stranka ni zadovoljna s kakovostjo prevoda, ki ga je dobila na drugem mestu, pri nas lahko angažira lektorje in korektorje, da izvedejo vse popravke, ki so potrebni, da bi tak prevod bil v skladu s pravili, ne samo italijanskega jezika, ampak tudi s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.

Cena prevajanja iz norveškega v italijanski jezik

  • Iz norveškega v italijanski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!