Prevajanje iz norveškega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi strokovnjaki, ki strankam lahko ponudijo neposredno prevajanje iz norveškega v češki jezik, to pomeni, da lahko pričakujete tudi storitve tolmačenja kot tudi obdelavo različnih vrst besedil in potem tudi učbenikov, marketinških materialov, knjig in revij oziroma časopisnih člankov. Poleg tega naši strokovnjaki profesionalno prevajajo tudi spletne strani, prevajalci in sodni tolmači pa strankam v sklopu storitve tolmačenja omogočajo predvsem simultano in potem tudi konsekutivno ter šepetano tolmačenje v tej jezični različici pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse zainteresirane stranke lahko dobijo tudi obdelavo najrazličnejših vrst dokumentov oziroma poleg njihovega prevajanja v navedeni različici jezikov, bo izvedena tudi overitev. Pri tem posebej poudarjamo, da gre za overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, in da to v nobenem primeru ni isto kot overitev z Apostille (haškim) žigom in to predvsem zato, ker sodni tolmači in prevajalci v tem primeru nimajo pristojnosti. Gre za to, da obstajajo dokumenti, za katere se poleg prevajanja iz norveškega v češki jezik in overitve z žigom sodnega tolmača zahteva tudi “nadoveritev” oziroma jih treba opremiti z omenjenim haškim žigom, kar lahko storijo samo specializirane službe, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč naše države. Glede na to, da strokovnjaki, ki so del naše ekipe ne smejo izvajati te overitve, mi priporočamo strankam, ki potrebujejo prevajanje iz norveškega v češki jezik za različne dokumente, da na okrožnem sodišču v mestu, v katerem stanujejo, poiščejo te informacije. S tem mislimo predvsem na to, da morajo vprašati, ali je Apostille žig obvezen tudi za njihove dokumente, prav tako pa morajo izvedeti, kdaj le-ta poteka. Pravzaprav se določeni dokumenti najprej opremijo s tem žigom in šele potem poteka prevajanje v tej kombinaciji jezikov, tako za dokument kot tudi za omenjeni žig, pa se potem pristopa k overitvi s strani sodnega tolmača. Obstajajo tudi dokumenti, kjer je prisoten klasičen način obdelave oziroma se izvajata najprej prevajanje in overitev sodnega tolmača, na koncu pa se le-ta odnese na okrožno sodišče, da bi se overil s haškim žigom. Vsaka stranka, ki dobi navedene informacije, bo prihranila veliko svojega časa, ker ji bo jasno, kako mora potekati obdelava tega dokumenta oziroma kam ga morajo najprej odnesti in vedeli bodo, kako dolgo približno traja konkretni postopek.

Ker mora sodni tolmač pred overitvijo primerjati izvirni dokument s prevodom, morajo vse stranke, ki zahtevajo prevajanje dokumentov iz norveškega v češki jezik, dostaviti tudi izvirnike na vpogled, pa se zato tudi razlikuje princip dostave vsebin, saj vse ostale vsebine lahko pošljejo tudi po elektronski pošti oziroma jih po koncu obdelave prejmejo na popolnoma enak način.


Prevajanje iz norveškega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v norveški jezik

Poleg možnosti, da dokumente dostavijo preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice, jih stranke prav tako lahko osebno prinesejo ali pa jih pošljejo s poštno pošiljko, ki pa mora biti priporočena pošiljka. Prav tako lahko izberejo, ali želijo, da jim prevedene dokumente dostavimo na naslov ali pa jih osebno prevzamejo, pri čemer se mora prva možnost plačati ločeno od prevajanja, saj dostavo izvaja kurirska služba, ki jo mi angažiramo, storitev pa se zaračunava pri prevzemu v skladu s tedaj veljavnim cenikom.

Stranka, ki zahteva nujno prevajanje dokumentov iz norveškega v češki jezik, ima samo v tem primeru pravico, da jih najprej pošlje po elektronski pošti, toda potem je prav tako dolžna dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Kar zadeva dokumente, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo zares kateregakoli od njih, kar vključuje predvsem obdelavo osebnih dokumentov oziroma vseh tistih, ki so povezani s poslovanjem pravnega subjekta ter tistih, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij (gradbena, razpisna, medicinska, tehnična in druge).

V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelamo katerikoli pravni akt pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki so ozko povezani predvsem s področjem izobraževanja in potem tudi s področjem znanosti. Potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in potem tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi soglasje za zastopanje ter vse ostale vrste potrdil oziroma izjav kot tudi soglasij ter dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko prevajajo v konkretni kombinaciji in jih potem tudi overijo v skladu s pravili.

Prevajanje del proze in poezije iz norveškega v češki jezik

Glede na zahteve zainteresiranih strank, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo tudi prozna oziroma poetska dela iz norveškega v češki jezik. V primeru potrebe pa prav tako prevajajo tudi romane pa tudi dela beletrije ter številna druga književna dela, lahko pa izvajajo tudi obdelavo časopisnih člankov ter vsebine, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih in drugih vrst revij.

Ponudimo lahko tudi prevajanje iz norveškega v češki jezik za vsebine, ki so izključno namenjene reklamiranju različnih podjetij oziroma konkretnih storitev ali izdelkov. Stranke, ki jim je potrebna prav ta storitev, se morajo zavedati, da imajo sodni tolmači in prevajalci, ki jih zaposlujemo, predvsem dovolj strokovnega znanja in izkušenj, prav tako pa posedujejo tudi znanje, ki je ozko povezano s področjem marketinga in bodo maksimalno profesionalno pristopili k obdelavi, tako PR člankov, katalogov in plakatov oziroma brošur kot tudi reklamnih letakov in zloženk in v primeru potrebe lahko prevajajo tudi vizitke strank. V principu gre pri obdelavi vsebin za dobro prilagajanje marketinškega sporočila vsem pravilom, ki jih določa češki jezik, ki je tudi ciljani in tako bodo vsi Čehi in ljudje, ki uporabljajo konkretni jezik, dobili priložnost, da se odlično seznanijo s tem, ka se skozi omenjene vsebine reklamira.

Tolmačenje iz norveškega v češki jezik je prav tako na seznamu storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači izvajajo na zahtevo strank, pri čemer moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki enako kakovostno izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano tolmačenje, izvajajo pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Vse to pa pomeni, da bo vsaka vrsta dogodka, ki jih naše stranke organizirajo, pokrita z ustrezno vrsto tolmačenja. Da bi bila ponudba pripravljena tako, kot je to predvideno, se od strank zahteva pravočasno posredovanje vseh potrebnih podatkov o tem dogodku, kar vključuje informacije o prostoru, v katerem naj bi le-ta potekal oziroma o številu udeležencev, ki se pričakuje in potem tudi o trajanju in nasploh o načinu organizacije. V primeru, da na osnovi teh podatkov naši strokovnjaki sprejmejo odločitev, da se bo uporabila prav ta vrsta te storitve, tem strankam v uradno ponudbo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je vsekakor storitev, ki jo lahko ponudimo pod izjemno ugodnimi pogoji.

Poleg vseh navedenih, smo specializirani tudi za izvajanje storitve redakcije oziroma lekture in korekture, ki ju izvajajo profesionalni lektorji in korektorji, ko to zahtevajo stranke.

Prevajanje spletnih katalogov iz norveškega v češki jezik

Da bi bilo prevajanje spletnih katalogov iz norveškega v češki jezik kakovostno in profesionalno, strokovnjaki Akademije Oxford, ki izvajajo to storitev, pri njihovi obdelavi implementirajo tudi tista pravila, ki so povezana z optimizacijo prevedenih vsebin. S samim tem, da v obdelavo vključujejo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), imajo lastniki konkretnih spletnih katalogov pa tudi spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in drugih podobnih vsebin, neposredno potem priložnost, da konkretne materiale opazijo med prvimi rezultati iskanja, kar je tudi primarna vloga njihove optimizacije. Poleg omenjenih materialov lahko prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezika prevajajo tudi programsko opremo oziroma različne aplikacije in programe.

Serije oziroma filme kateregakoli žanra oziroma vrste kot tudi reklamna sporočila ter zabavne in informativne ter otroške in številne druge vrste oddaj vsekakor lahko obdelamo po zahtevi strank. In ne samo, da sodni tolmači in prevajalci strankam lahko ponudijo prevajanje iz norveškega v češki jezik za igrane filme različnih žanrov, ampak tako prevajajo tudi risane in animirane oziroma dokumentarne in druge vrste filmov oziroma vse zvočne in video vsebine, ki jih stranke zahtevajo. Morate imeti na umu dejstvo, da naša institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki vam lahko ponudijo storitev sinhronizacije vseh prevedenih vsebin, tukaj pa so tudi tisti, ki so specializirani za njihovo podnaslavljanje.

Naše stranke lahko pričakujejo tudi obdelavo strokovnih besedilnih vsebin, prevajalci in sodni tolmači pa iz norveškega v češki jezik prav tako lahko prevajajo tudi poljudna besedila, in to katerekoli tematike. Poleg tistih, ki obdelujejo temo s področij izobraževanja oziroma prava in psihologije lahko prevajajo tudi besedila, ki so povezana s komunikologijo, farmacijo in sociologije pa tudi menedžmentom, filozofijo in bančništvom kot tudi z vsemi ostalimi vejami družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje pravnih aktov iz norveškega v češki jezik

Med pravne akte med drugim sodijo tudi vse vrste pogodb pa tudi sodne odločitve in sodbe kot tudi pritožbe oziroma tožbe in sklepi ter pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje in različne vrste, tako licenc kot tudi certifikatov. Prav njih iz norveškega v češki jezik prevajajo sodni tolmači in prevajalci, ki so v del naše institucije, pri čemer ne izvajajo samo prevajanja omenjenih dokumentov, ampak zainteresiranim strankam omogočajo tudi, da v sklopu te storitve dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje tudi overitev s strani uradno pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača. Vsekakor stranke te vrste overitev ne smejo pomešati s tisto, ki je povezana s haškim žigom (Apostille) in ni v pristojnosti omenjenih strokovnjakov, pa se svetuje strankam, ki potrebujejo prevajanje pravnih aktov in ostalih dokumentov iz norveškega v češki jezik, da informacije o tej vrsti overitve poiščejo samostojno v okviru pristojnih institucij. One so prav tako dolžne, da pri pošiljanju dokumentov na obdelavo priložijo tudi izvirnike, ki so v tem primeru potrebno sodnemu tolmaču, da bi lahko opravil njihovo overitev.

Pri nas stranke pričakuje tudi prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma vseh vrst potrdil pa tudi soglasij kot tudi izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in druga), naši strokovnjaki pa prav tako prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo številne vrste dokumentacij. Pri tem mislimo, tako na osebno (izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in druga) kot tudi na medicinsko (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne druge) in prav tako tudi na poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akti podjetij, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve, finančna poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila in druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb).

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank lahko ponudijo tudi obdelavo razpisne dokumentacije pa tudi dokumentov, ki sestavljajo gradbeno in tehnično dokumentacijo. To je povezano predvsem z deklaracijami izdelkov in navodili za uporabo ter z gradbenimi projekti pa tudi z laboratorijskimi analizami tehničnih vzorcev in drugimi dokumenti, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacij.

Prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz norveškega v češki jezik je prav tako dostopno vsem zainteresiranim strankam. Želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente in druga neomenjene dokumente, ki so povezane s tema dvema področjema.

Cena prevajanja iz norveškega v češki jezik

  • Iz norveškega v češki je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!