Prevajanja iz norveškega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ob upoštevanju informacije, da so in prevajalci in sodni tolmači člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, je povsem jasno, zakaj je strankam na razpolago, tako prevajanje dokumentov iz norveškega v perzijski jezik kot tudi storitev njihove overitve, kar je vse predvideno z zakonom.

Gre za to, da ima navedeni postopek za cilj, da strankam zagotovi kompletno obdelane, tako osebne dokumente tudi tiste, ki so povezani s področji sodstva, prava, znanosti in izobraževanja kot tudi vsebino katerekoli dokumentacije.

S postavljanjem svojega žiga na preveden dokument, zapriseženi sodni tolmač uradno potrjuje, da sta njegova in vsebina izvirnega dokumenta popolnoma enaki. Pomembno je, da stranka iz tega razloga na vpogled priloži tudi izvirnike, tako da jih lahko, ali pošlje priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa preko kurirske službe, vsekakor pa jih lahko prevzame tudi osebno v sami poslovalnici.


Prevajanje iz norveškega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v norveški jezik

Poleg že omenjenih dokumentov, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije iz norveškega v perzijski jezik pa tudi tistih dokumentov iz sestave, tako poslovne kot tudi medicinske dokumentacije. Seveda prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov kompletno obdelajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma vse vrste soglasij, potrdil in izjav.

Pomembno je poudariti, da storitev overitve s tako imenovanim Haškim žigom, prav tako poznanim tudi pod imenom Apostille, ni uvrščena med pooblastila teh strokovnjakov, pa se zato vsaki stranki posamično svetuje, da informacije o tem pridobi samostojno. Najbolje je, da neposredno kontaktira s pristojnimi službami v okviru okrožnih sodišč in izve, ali Haški je žig treba postaviti na njegov dokument in na kakšen način oziroma ali se overitev z njim izvaja pred prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača ali šele po koncu kompletne obdelave konkretnega dokumenta.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz norveškega v perzijski jezik, toda tedaj je zelo pomembno, da stranka izvirnike kasneje dostavi na vpogled in da najprej pošlje skenirane dokumentov na e-poštni naslov poslovalnice te institucije.

Lastnik dokumentov mora izbrati, ali bo osebno prišel in prevzel kompletno obdelano dokumentacijo ali predhodno dostavljeni posamični dokument, ali pa bo zahteval, da mu služba za dostavo dokumente prinese na želeni naslov. Moramo poudariti, da gre za storitev, ki zahteva dodatno plačilo in pri tem ima ceno pravico oblikovati samo kurirska služba, ki o tem stranke tudi predhodno obvesti.

Poleg dokumentov sodni tolmači in prevajalci lahko v dani različici jezikov obdelajo tudi besedilne materiale, tako strokovna kot tudi poljudne pa tudi učbenike in časopisne članke. Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje književnih del iz norveškega v perzijski jezik pa tudi strokovnih, otroških in ilustriranih revij.

Katerokoli vsebino, ki je povezana z marketingom, zaposleni v konkretnem predstavništvu te institucije prevedejo maksimalno profesionalno in pri tem posebno pozornost namenjajo pravilnemu prenašanju reklamnega sporočila, ki ga večina teh vsebuje.

Prav tako bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje filmov in oddaj iz norveškega v perzijski jezik oziroma serij in številnih drugih video in zvočnih materialov, saj so v ekipi te institucije zaposleni tudi strokovnjaki, ki na zahtevo izvajajo sinhronizacijo ali podnaslavljanje takšnih materialov, tako da stranke na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo, tako da zvočne ali video vsebine različne vrste lahko zelo hitro tudi predstavijo potencialnemu občinstvu.

Redakcija je še ena storitev, ki je na razpolago strankam te institucije, za njeno izvedbo pa so izključno zadolženi korektorji in lektorji.

Če nekdo zahteva prevajanje za spletne vsebine v konkretni jezični kombinaciji, se bodo prevajalci in sodni tolmači tudi potrudili izvesti optimizacijo, pri čemer uporabljajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Čeprav je fokus postavljen na obdelavo materialov v pisani obliki, ne smemo pozabiti, da ti strokovnjaki izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz norveškega v perzijski jezik pa tudi ostali dva vrsti tolmačenja, poznani kot konsekutivno in simultano. Sicer v sklopu te institucije interesentom ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, cene pa so maksimalno korektne. Pomembno je, da vsaka stranka, ki želi, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tolmačenje v tej različici jezikov, najprej dostavi podatke o dogodku oziroma o njegovi organizaciji, in sicer v smislu tega, da jih seznanijo, tako s številom udeležencev in z mestom prirejanja kot tudi s trajanju. Samo na podlagi vseh teh podatkov se tudi lahko oblikuje ponudba, oziroma izbere tista vrsta tolmačenja, ki ima imati največji možni učinek in v celoti izpolnjujejo zahteve, tako vseh prisotnih kot tudi organizatorja manifestacije.

Neposredno prevajanje prepisa ocen iz norveškega v perzijski jezik

Vsem, ki jih zanima obdelavo omenjenega pa tudi vsakega drugega dokumenta je poleg osnovne dostopna tudi dodatna storitev v pogledu overitve prevoda. Zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford so specializirani tudi za neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz norveškega v perzijski jezik kot tudi diplome in dodatka k diplomi, na zahtevo strank pa kompletno obdelajo tudi seminarske naloge, zatem potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in ostale vsebine, ki so povezane z izobraževanjem.

Glede na to, da overitev prevedenih dokumentov vključuje najprej primerjanje njihove vsebine z izvirniki, pri čemer zelo je pomembno, da stranke upoštevajo pravilo o dostavi vsebin na obdelavo in da obvezno priložiti tudi izvirne dokumente. Zaželeno je tudi, da predhodno samostojno pridobijo informacije o postopku, poznanem kot nadoveritev, ko je na določene dokumente treba postaviti Apostille oziroma tako imenovani Haški žig na določene dokumente. Pravzaprav se to zahteva, ker člani ekipe te specializirane institucije niso zadolženi za postavljanje omenjenega žiga na dokumente, kar pomeni, da tudi ni njihova obveznost, da stranke o tem informirajo.

Na zahtevo bo izvedeno tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz norveškega v perzijski jezik pa tudi vseh ostalih vrst soglasij kot tudi potrdil in izjav oziroma potrdil (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti, ki se različnim pristojnim službam v konkretnim situacijah iz nekega razloga treba predložiti).

Pomembno je informirati stranke, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje prometnega in vozniškega dovoljenja iz norveškega v perzijski jezik. Seveda prevajajo in overjajo tudi vse ostale osebne dokumente, tako da stranke med drugim dobijo kompletno obdelano potrdilo o državljanstvu, potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu potem delovno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, zatem osebno izkaznico ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi dovoljenje za prebivanje in druge osebni dokumente.

V tej različici jezikov izvajamo tudi prevajanje za celotno vsebino, tako poslovne in medicinske (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, zdravniški izvidi, revizorska poročila, fakture, specifikacije farmacevtskih izdelkov, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, statut podjetja, dokumentacija o medicinskih izdelkih, ustanovitveni akt podjetja in drugi) kot tudi za tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številni drugi, ki so uvrščeni v eno od omenjenih vrst dokumentacij).

Dokumenti, ki so na določen način povezani s področjem znanosti, predvsem rezultate znanstvenih raziskav ter znanstveni patenti in dela bodo v dani različici jezikov prevedeni, pri čemer prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi številne druge vsebine iz tega področja.

Prav tako bo izvedeno tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz norveškega v perzijski jezik pa tudi številnih drugih pravnih aktov, kot so na primer tožbe in pogodbe, pooblastilo za zastopanje in sodni sklepi ter pritožbe sodišču, certifikati in pravni red Evropske Unije, zatem licence in odločitve sodišč kot tudi vsi ostali dokumenti iz domene prava oziroma sodstva.

Šepetano tolmačenje iz norveškega v perzijski jezik

Poleg omenjene vrste tolmačenja lahko izvedemo tudi simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz norveškega v perzijski jezik, in to za dogodek katerekoli vrste. Samo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo vse tri navedene storitve vodi do tega, da je treba najprej opraviti analizo vseh podatkov o konkretnem dogodku, ki jih je neposredno pred tem stranka dolžna dostaviti. Od njega pa se pričakuje, da jih obvesti, tako o lokaciji, na kateri bo manifestacija potekala oziroma o osnovnih značilnostih tega prostora kot tudi o številu oseb, ki bodo sodelovale oziroma o trajanju. Pomembno je poudariti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford ponuja vsem strankam, za katere dogodek je predvideno, da bo izvedena konkretna vrsta tolmačenja, tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ponudba za to storitev se lahko oblikuje izključno potem, ko ti strokovnjaki analizirajo vse predhodno posredovane podatke o organizaciji dogodka, saj je zelo pomembno, da se izbere tista vrsta tolmačenja, ki nanje lahko ustrezno odgovori.

Kada posamezniki posedujejo prevode za katerekoli vsebine, toda v njih je treba odpraviti pomanjkljivosti oziroma napake, ki obstajajo, bodo angažirani lektorji in korektorji te specializirane institucije, ki pri tem izvedejo redakcijo katerekoli vrste materialov. Pravzaprav obstoječe napake najprej najdejo in potem jih v skladu s pravili perzijskega jezika tudi popravijo, da bi vsebino teh materialov uskladili z njihovimi izvirniki in na splošno s pravili prevajalske stroke.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje knjig iz norveškega v perzijski jezik in v tem primeru obdelujemo, tako književna dela kot tudi učbenike. Seveda sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi časopisne članke, zatem otroške in ilustrirane kot tudi strokovne revije oziroma besedilne materiale katerekoli tematike.

Posebej moramo omeniti dejstvo, da sta vsem strankam te institucije na razpolago tudi storitvi sinhronizacije zvočnih in video vsebin različne vrste oziroma njihovega podnaslavljanja. Seveda bo najprej izvedeno neposredno prevajanje serij in filmov iz norveškega v perzijski jezik oziroma reklamnih sporočil pa tudi televizijskih kot tudi radijskih oddaj ter številnih drugih vsebin te vrste in potem se mora stranka opredeliti med dodatnima storitvama, ki sta v ponudbi.

Kar zadeva prevajanja marketinških materialov, moramo poudariti, da zaposleni te institucije posedujejo dovolj in znanja s področja marketinga in izkušenj v obdelavi takšnih vsebin, da z gotovostjo trdimo, da zagotavljajo profesionalno storitev. Gre za to, da govorimo o specifičnih materialih, ki v večini primerov vsebujejo skrito reklamno sporočilo, ki je namenjeno prav potencialnim kupcem konkretnega izdelka ali uporabnikom reklamirane storitve, pa se temu posveča posebna pozornost pri obdelavi plakatov in PR člankov oziroma reklamnih letakov, katalogov in brošur pa tudi številnih drugih reklamnih materialov.

Na koncu moramo omeniti tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana z neposrednim prevajanjem spletnih materialov iz norveškega v perzijski jezik. Ker je njihovo usklajevanje s pravili iskanja izjemno pomembno za kotiranje, tako spletnih katalogov in spletnih strani oziroma programov različnih vrst in aplikacij kot tudi spletnih prodajaln in številnih drugih vsebin te vrste, prevajalci in sodni tolmači pri njihovem prevajanju implementirajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način se njihova vsebina usklajuje s pravili, ki so v danem trenutku veljavna v okviru iskanja, pa zelo hitro po uradnem postavljanju na splet prav njih iskalnik tudi uvrsti na prvo stran rezultatov za predhodno natančno opredeljene izraze in besede.

Cena prevajanja iz norveškega v perzijski jezik

  • Iz norveškega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz norveškega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz norveškega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!