Prevajanje iz norveškega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz norveškega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz norveškega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko je strankam potrebno prevajanje iz norveškega v grški jezik, morajo imeti na umu, da imajo strokovnjaki, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford zadostno raven znanja, da v konkretni jezični kombinaciji lahko obdelajo najrazličnejše vsebine. Poleg tega, da v omenjeni jezični kombinaciji izvajajo prevajanje v pisani obliki in to za absolutno vse vrste materialov, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje, in da zahtevo strank pristopijo, tako simultanemu in konsekutivnem kot tudi šepetanemu tolmačenju. Tedaj, ko se zahteva ta vrsta storitve, strankam ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako lahko vsi, ki imajo potrebo, pri nas dobijo tudi kompletno obdelavo katerekoli vrste video in zvočnih materialov, kar pomeni najprej njihovo prevajanje iz norveškega v grški jezik in potem tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, tako serij in filmov kot tudi različnih vrst oddaj oziroma reklamnih sporočil in drugih materialov te vrste.

Poleg vsega tega pa prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi obdelavo najrazličnejših besedilnih materialov, tako poljudnih kot tudi strokovnih, tema, ki jo lahko obdelujejo takšne vsebine, pa se nanaša na različne veje družbenih in naravoslovnih ved. Razume se, da na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi vse vsebine, ki so povezane predvsem s področjem marketinga in potem tudi tiste, ki so povezane s spletom. Ko je to potrebno, pa prevajamo tudi romane oziroma dela poezije in proze in potem tudi beletrijo in učbenike ter različne vrste revij, časopisne članke in številne druge vsebine, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz norveškega v grški jezik.


Prevajanje iz norveškega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v norveški jezik

Zelo pomembno je poudariti tudi to, da lahko nekdo, ki zahteva to storitev, vse omenjene vsebine pošlje po elektronski pošti in na enak način lahko dobi prevedene materiale.

Takšen princip pošiljanja se seveda ne nanaša na prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji, ker se tedaj zahteva tudi obvezna dostava izvirnikov na vpogled, tako da se tudi postopek pošiljanja vsebin na obdelavo razlikuje. Namreč vsaka stranka, ki zahteva prevajanje različnih dokumentov ali dokumentacije iz norveškega v grški jezik, lahko pride osebno v prostore naše poslovalnice in na ta način dostavi vsebine na obdelavo. Obstaja pa tudi možnost, da to stori s pošiljanjem priporočene poštne pošiljke oziroma lahko zadolži določeno kurirsko službo, da to stori namesto njih.

Če vam je prevajanje določene vrste dokumentov potrebno v posebej kratkem roku, je samo v tem primeru dovoljeno, da jih najprej pošljete po elektronski pošti, da bi se celoten postopek pospešil in da potem tudi spoštujete pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov.

Prav tako je pomembno poudariti tudi to, da ne glede na to, da prevajalci in sodni tolmači dokumente obdelujejo v skladu z veljavnimi pravili, oziroma jih najprej prevedejo in a potem tudi overijo z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, v praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni zadosten način obdelave, saj se morajo določeni dokumenti overiti tudi z Apostille žigom oziroma z žigom, ki je poznan tudi pod nazivom haški. Da bi se stranke izognile izgubljanju časa, jim svetujemo, da na pristojnih institucijah samostojno poiščejo informacije o tej vrsti overitve, saj strokovnjaki naše ekipe niso dolžni posedovati teh informacij. To je pomembno vedeti, saj za določene dokumente overitev z omenjenim žigom poteka neposredno preden z obdelavo začnejo prevajalci in sodni tolmači, za druge pa šele potem, ko oni končajo z obdelavo določenega dokumenta, pa je zato pomembno, da stranka ve, kam ga najprej odnese.

Na zahtevo strank naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse osebne dokumente (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje in druge), prevajajo in overjajo pa tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo predvsem medicinsko in potem tudi razpisno in gradbeno kot tudi tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druga).

Ko to zahtevajo naše stranke, iz norveškega v grški jezik prevajamo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav, tako da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, ne samo potrdilo o nekaznovanosti, ampak tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu kot tudi soglasje za zastopanje in potem tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge neomenjene dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Poslovno dokumentacijo, od faktur preko poslovnih odločitev in poročil pa do ustanovitvenih aktov podjetij oziroma sklepov o ustanovitvi pravne osebe in statuta podjetja prav tako v najkrajšem roku obdelamo v konkretni kombinaciji jezikov. Poleg tega naši strokovnjaki v tej jezični različici prevajajo tudi pravni red Evropske Unije in potem tudi sodne odločbe, tožbe in sodbe oziroma pooblastilo za zastopanje ter sodne odločitve, licence in pritožbe pa tudi certifikate in številne druge pravne akte oziroma vse tiste dokumente, ki so povezani s področjema sodstva in prava.

Omeniti moramo tudi dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko iz norveškega v grški jezik prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma potrdila o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in potrdila o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge in ostale dokumente, ki so povezani, bodisi s področjem znanosti ali izobraževanja.

Glede na to, da ima Akademija Oxford v svoji ekipi tudi visokokvalificirane lektorje in korektorje, na zahtevo strank, ki posedujejo prevode vseh vrst vsebin, pri čemer pa gre za nekakovostno obdelan material, zagotavljajo storitve, za katere so specializirani oziroma pristopijo redakciji takšnih materialov.

Ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dostavljene vsebine, je strankam na razpolago možnost, da jih prevzamejo osebno ali pa v poslovalnici zahtevajo dostavo vsebin na naslov oziroma preko kurirske službe. Pri tem se se morate zavedati, da se mora pošiljanje prevodov na domači naslov plačati ločeno od osnovne storitve in to po ceniku, ki je v tem trenutku aktualen v okviru izbrane kurirske službe.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz norveškega v grški jezik

Če zahtevate prevajanje delovnega dovoljenja iz norveškega v grški jezik, vsekakor morate vedeti tudi to, da vam Prevajalski center Akademije Oxford ponuja kompletno obdelavo tega dokumenta, kar vključuje najprej prevajanje v tej jezični različici in potem tudi overitev. Toda zelo pomembno je vedeti tudi to, da overitev izvaja izključno zapriseženi sodni tolmač, da slučajno ne bi pomešali z drugo z vrsto overitve oziroma s haškim (Apostille) žigom, saj je to popolnoma neodvisno eno od drugega. Ker prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani s strani naše institucije, ne morejo izvesti overitve s haškim žigom in to samo zato, ker zanjo niso pristojni, je vsekakor dobro, da se vi sami pred tem pozanimate o tej vrsti overitve, da bi vam bilo bolj jasno, kam najprej nosite dokument in na splošno, kako dolgo naj bi trajala njegova obdelava.

Poleg delovnega dovoljenja naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi dovoljenje za prebivanje oziroma vozniško in prometno dovoljenje pa tudi vse ostale osebne dokumente, kot so na primer potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in osebna izkaznica ter izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potrdilo o državljanstvu in vsi ostali dokumenti iz te skupine.

Če vam je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje iz norveškega v grški jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma za različne vrste, tako izjav in potrdilo kot tudi soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in druge podobne dokumente).

Razume se tudi, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) kot tudi vse pravne akte (certifikati, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in pritožbe, licence, sodne odločbe, pogodbe, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne sklepe in druge dokumente s področij prava in sodstva).

Gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki sestavljajo tehnično, razpisno in poslovno dokumentacijo, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko prevajajo v konkretni jezični kombinaciji, tako da poleg obdelave gradbenih projektov in navodil za uporabo oziroma deklaracij izdelkov stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz norveškega v grški jezik za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi za različna poslovna poročila in ustanovitvene akte podjetij ter statute podjetij, fakture in za vse ostale neomenjene dokumente, ki sestavljajo vse te vrste dokumentacij.

Rezultate znanstvenih raziskav kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen ter potrdila o rednem šolanju pa tudi znanstvena dela in potem tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in drugi dokumenti, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, naši strokovnjaki v najkrajšem možnem roku prav tako prevajajo v konkretni kombinaciji jezikov.

Ne pozabite, da v primeru, ko vam je potrebno prevajanje iz norveškega v grški jezik za enega od omenjenih dokumentov ali za katerikoli drugi, ki ga nismo omenili, morate dostaviti izvirnike na vpogled, da bi sodni tolmač lahko začel z overitvijo.

Prevajanje PR člankov iz norveškega v grški jezik

S samim tem, da se na področju marketinga zelo pogosto uporabljajo prav PR članki, tako da ni presenetljivo, da stranke v glavnem zahtevajo prav prevajanje PR člankov iz norveškega v grški jezik. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani za obdelavo takšnih vsebin, posedujejo visoko raven znanja v okviru področja marketinga in odlično poznajo tudi pravila, ki jih le-ta določa, je vsaka stranka lahko absolutno prepričana, da bo dobila maksimalno kakovostno obdelane vsebine. Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale materiale, ki so povezani z reklamiranjem, kot so na primer plakati ali reklamni katalogi oziroma brošure pa tudi vizitke, reklamne zloženke in druge podobne vsebine.

Če se to zahteva, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi besedilne vsebine, ne glede na njihovo temo oziroma kompleksnost in dolžino. S tem mislimo na dejstvo, da naši strokovnjaki lahko izjemno kakovostno obdelajo besedila iz najrazličnejših področij in zainteresiranim strankam ponudijo prevajanje iz norveškega v grški jezik, ne samo za besedila s področij izobraževanja, ekonomije in medicine, ampak tudi za vsa tista, ki obdelujejo katerokoli temo s področij komunikologije, farmacije, sociologije in financ pa tudi menedžmenta, filozofije in bančništva kot tudi številnih drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so povezane z družbenimi kot tudi tistih, ki se tičejo naravoslovnih ved.

Čeprav stranke pogosteje zahtevajo obdelavo vsebin v pisani obliki, želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači na njihovo zahtevo lahko izvajajo tudi tolmačenje iz norveškega v grški jezik. Pomembno je, da vsi zainteresirani vedo tudi to, da naši strokovnjaki izvajajo najprej simultano, ki zelo pogosto ustreza različnim vrstam dogodka pa tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje v tej različici. Da bi maksimalno kakovostno odgovorili na zahteve dogodka, ki se organizira, je potrebno je, da nam zainteresirane stranke pravočasno posredujejo vse podrobnosti, ki so povezane z njegovo organizacijo, saj je prav od tega odvisno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. V primeru, da strokovna ekipa Akademije Oxford sprejme odločitev, da se ta vrsta storitve uporablja za konkretno vrsto dogodka, vam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, s katerimi boste zagotovo več kot zadovoljni.

Omeniti moramo tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za zagotavljanje storitev, povezanih z obdelavo video in zvočnih vsebin, kar pa pomeni, da stranke pri nas pričakuje prevajanje iz norveškega v grški jezik, tako za reklamna sporočila in serije ter za oddaje različnih vrst (informativne, zabavne, otroške, izobraževalne in druge) kot tudi za filmske stvaritve, ne glede na to, za kateri žanr gre. Da bi v celoti izpolnili pričakovanja svojih strank, jim ponujamo tudi možnost, da pri nas dobijo njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje, saj so tukaj tudi strokovnjaki, ki so za to specializirani.

Prevajanje romanov iz norveškega v grški jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje romanov iz norveškega v grški jezik, in da gre za obsežna književna dela, nimate razloga za zaskrbljenost, saj jih sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford lahko obdelajo v optimalnem roku in po zelo ugodnih cenah. Seveda lahko po potrebi v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vsa ostala književna dela, kot so na primer beletrija ali prozna oziroma poetska dela.

Lahko vam ponudimo tudi obdelavo strokovnih oziroma ilustriranih in otroških ter številnih drugih vrst revij. Prav tako prevajamo tudi časopisne članke pa tudi številne druge materiale.

Prav tako, posebej poudarjamo, da vse stranke pri nas lahko dobijo neposredno prevajanje iz norveškega v grški jezik za različne vrste spletnih vsebin, tako za spletne strani oziroma za katerikoli program oziroma aplikacijo kot tudi za spletne kataloge, ko obstaja potreba sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne prodajalne in druge vrste materialov, ki so povezani s področjem spleta. Tukaj je pomembno, da ste seznanjeni z dejstvom, da naši strokovnjaki ob visoki ravni strokovnega znanja, vsekakor odlično poznajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki jih ustrezno implementirajo, ko obstaja potreba za tem. Da bi pojasnili, zakaj gre, želimo reči samo to, da bo določena vsebina, ki jo prevajajo v tej kombinaciji jezikov, zelo hitro po koncu obdelave vidna med primarnimi rezultati iskanja, tako da boste na ta način dobili profesionalno storitev, s katero boste zagotovo zadovoljni.

Dobro je vedeti, da so lektorji in korektorji del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, kar pomeni, da na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi vse potrebne popravke v prevodih in vam tako vam omogočamo, da zelo hitro dobite materiale, ki so obdelani v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.

Cena prevajanja iz norveškega v grški jezik

  • Iz norveškega v grški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz norveškega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!