Prevajanje iz slovaškega v albanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v albanski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v albanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači vam v naši poslovalnici ponujajo tudi prevajanje iz slovaškega v albanski jezik in to, tako tolmačenje kot tudi pisano prevajanje za vse vrste materialov.

Tolmačenje v tej jezični kombinaciji vključuje, tako uporabo simultanega kot tudi konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja, v ponudi za to storitev vas pričakuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko se ta vrsta storitve uporablja za dogodek, ki ga organizirate.

V pisani obliki naši strokovnjaki izvajajo prevajanje iz slovaškega v albanski jezik, tako za spletne materiale (spletne prodajalne, programi, spletni katalogi, aplikacije, spletne strani in drugo) kot tudi za književna dela in učbenike. Poleg tega, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne vrste besedil oziroma časopisne članke in potem tudi katerokoli vrsto revij kot tudi reklamne materiale (zloženke, katalogi, PR članki, plakati, vizitke, brošure in drugo).


Prevajanje iz albanskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v albanski jezik

Strankam, ki posedujejo prevode v tej kombinaciji jezikov za katerokoli vrsto materialov, pri čemer le-ti niso usklajeni s pravili prevajalske stroke, jim lahko ponudimo redakcijo, kjer lektorji in korektorji izvajajo vse spremembe, ki so nujno potrebne, da bi bil prevod iz slovaškega v albanski jezik maksimalno profesionalen. V priložnosti smo, da vsakomur, ki ima potrebo za obdelavo zvočnih in video vsebin, najprej ponudimo prevajanje serij, oddaj, filmov, reklamnih sporočil in drugih podobnih materialov in potem tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje.

Naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v albanski jezik za dokumentacijo katerekoli vrste kot je recimo poslovna, gradbena in medicinska ali osebna, tehnična, razpisna in katerakoli druga in da v optimalnem roku najprej prevedejo dokumente, ki jih sestavljajo in zatem izvedejo tudi njihovo overitev z žigom osebe, ki je s strani državnih institucij pooblaščena za to overitev, pri čemer gre za žig sodnega tolmača.

Vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta iz slovaškega v albanski jezik, se priporoča, da popolnoma samostojno tudi preverijo, ali je te dokumente treba opremiti s haškim žigom. Sicer ta žig imenujemo tudi Apostille in z njim morajo biti opremljeni samo dokumenti, ki jih določa zakon, in to vedno na točno določen način. V praksi se overitev s haškim žigom najpogosteje poteka preden prevajalci in sodni tolmači začnejo z obdelavo, ali pa ko jo končajo, vse pa je odvisno od zakonskih določb za konkretne dokumente in od konkretne kombinacije jezikov.

Poleg vsega navedenega naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (izjave, potrdila, soglasja vseh vrst).

Preden prevedene dokumente opremi s svojim žigom, jih sodni tolmač primerja z izvirniki, ki nam jih morate dostaviti na vpogled. To pa lahko med drugim storite osebno, ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla, vam obdelane dokumente lahko dostavimo na določen naslov, če tako želite, pri čemer je to dodatna storitev in ni vračunana v ceno prevajanja in overitve tega dokumenta. Dostavo ste dolžni plačati neposredno kurirju, in to po ceniku konkretne kurirske službe.

Prav tako vam ponujamo tudi možnost, da prevedene in overjene dokumente prevzamete osebno. Če vam je njihovo prevajanje iz slovaškega v albanski jezik potrebno v kratkem roku, lahko vsebine na obdelavo najprej pošljete preko elektronske pošte in potem v najkrajšem roku dostavite tudi izvirne vsebine na vpogled. Materiale, za katere se ne izvaja overitev, lahko pošljete v elektronski obliki oziroma izvedete pošiljanje skeniranih vsebin preko elektronske pošte. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo obdelavo, vam jih lahko pošljemo na enak način, da bi maksimalno prihranili svoj čas.

Prevajanje PR člankov iz slovaškega v albanski jezik

Ker so PR članki specifična vrsta reklamnih materialov, jim prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo njihovo prevajanje iz slovaškega v albanski jezik, pristopajo z veliko pozornostjo, saj je potrebno, da določeno reklamno sporočilo iz njih prilagodijo duhu albanskega jezika. Pravzaprav gre za to, da to je tudi osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj vsem potencialnim strankam, ki jim je materni jezik albanski, na ta način ponuja priložnost, da se sa konkretno storitvijo ali izdelkom, ki se skozi PR članke reklamira, seznanijo na najustreznejši način.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale vsebine s področja marketinga, od reklamnih plakatov in letakov preko brošur in reklamnih zloženk pa do katalogov, tako izdelkov kot tudi različnih storitev oziroma vizitk.

V navedeni jezični kombinaciji lahko obdelujejo tudi filme vseh žanrov oziroma vrst kot tudi serije. Prav tako iz slovaškega v albanski jezik prevajajo tudi reklamna sporočila pa tudi oddaje informativnega značaja in zabavne kot tudi vse tiste, ki so namenjene najmlajšemu občinstvu, izobraževalne in številne druge. Ne glede na to kje bodo predvajane omenjene zvočne in video vsebine, pri nas stranke pričakuje najprej njihovo prevajanje iz slovaškega v albanski jezik in potem tudi dodatna storitev, ki se nanaša, tako na njihovo podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo.

Lahko vam ponudimo tudi storitve lektorjev oziroma korektorjev, kadar gre za nekakovostne prevode v tej kombinaciji jezikov, ki jih je opravil nekdo pred nami.

Prevajanje del proze in poezije iz slovaškega v albanski jezik

Ne glede na to, kako kompleksno je prozno ali poetsko delo, za katere vam je potrebno neposredno prevajanje iz slovaškega v albanski jezik, sodni tolmači in prevajalci v naši ekipi mu bodo posvetili pozornost in ga prevedli v optimalnem roku. Poleg del poezije in proze obdelujejo tudi beletrijo oziroma romane in številna druga književna dela kot tudi učbenike.

Prav tako prevajajo tudi vse vrste revij pa tudi časopisne članke in besedilne vsebine, tako strokovne kot tudi tiste, ki veljajo za poljudne. Ko gre za temo besedil, za katera vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v albanski jezik, naj vas ne skrbi, če le-ta ni ravno običajna, saj prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo besedila katerekoli vsebine in kompleksnosti. Poleg tistih, ki so povezana s področji ekologije in varstva okolja, farmacije, izobraževanja, psihologije in sociologije, prevajajo tudi besedila s področij gradbene industrije, bančništva, izobraževanja in komunikologije oziroma tista, ki so povezana s financami, filozofijo in menedžmentom ali katerokoli drugo znanstveno disciplino.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz slovaškega v albanski jezik, pri čemer želimo posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabljajo vse tri vrste te storitve (šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje). Prav zato tudi zahtevamo, da nam stranke posredujejo podatke o konkretnem dogodku, saj se vsaka vrsta te storitve uporablja za točno določeno vrsto dogodka in iz tega razloga moramo vedeti, kako dolgo naj bi trajala in koliko udeležencev se pričakuje oziroma kje bo potekal pa tudi kako je organiziran. Pri izdelavi ponudbe za tolmačenje iz slovaškega v albanski jezik lahko navedemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je prav tako storitev, ki jo naše stranke lahko dobijo.

Ko to zahtevajo naše stranke sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo spletne strani kot tudi programsko opremo oziroma spletne kataloge pa tudi prodajalne in druge vsebine s spletnega področja.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovaškega v albanski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli osebnega dokumenta iz slovaškega v albanski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi dobijo tudi overitev tako izdelanega prevoda. To vrsto overitve izvajajo zapriseženi sodni tolmači in na ta način določenemu osebnemu dokumentu dajo pravno oziroma zakonsko veljavnost. Toda to včasih ni dovolj, saj zakon določa, da se določeni dokumenti morajo overiti tudi z Apostille oziroma žigom, ki je poznan tudi kot haški. Ker prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, niso pristojni za to vrsto overitve, se stranke morajo samostojno pozanimati, ne samo o tem, ali je overitev s tem žigom potrebna za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz slovaškega v albanski jezik, ampak tudi, kdaj v toku postopka poteka ta overitev, saj le-ta včasih poteka pred, za določene dokumente pa po obdelavi naših strokovnjakov.

Poleg vseh osebnih dokumentov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi tiste, ki jih je treba predati različnim pristojnim institucijam, kar se nanaša na obdelavo, tako različnih vrst potrdil in izjav kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in ostale dokumente te vrste).

Na zahtevo strank obdelujemo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) kot tudi vse pravne akte (certifikati, pravni red Evropske Unije, pogodbe, odločitve sodišč, pritožbe in sodbe, licence, sodne odločbe, pooblastila za zastopanje, sodne odločbe in drugo).

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako lahko obdelujejo dokumente, ki sestavljajo gradbeno oziroma razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo, kot so recimo laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbeni projekti ter deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in podobno. V skladu z vašimi zahtevami izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v albanski jezik za rezultate znanstvenih raziskav ter diplome in dodatke k diplomi oziroma za potrdilo o opravljenih izpitih in prepise ocen, za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi za potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet kot tudi za diplomske oziroma seminarske naloge in znanstvena dela ter za vse ostale nenavedene dokumente, povezane s področji znanosti in izobraževanja. Če vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v albanski jezik za fakture in druge poslovne dokumente, so vam naši strokovnjaki vedno na razpolago.

Cena prevajanja iz slovaškega v albanski jezik

  • Iz slovaškega v albanski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!