Prevajanje iz slovaškega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford v skladu z vašimi zahtevami izvaja tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v japonski jezik in vse to zahvaljujoč dejstvu, da so tudi prevajalci in sodni tolmači za oba omenjena jezika del naše ekipe. Glede na to, da so visoko usposobljeni za obdelavo različnih vsebin v tej kombinaciji jezikov vam lahko med drugim ponudimo obdelavo, ne samo dokumentov, ampak tudi različnih vrst dokumentacij oziroma besedil katerekoli vsebine, namena, dolžine in kompleksnosti.

V navedeni jezični kombinaciji prav tako prevajamo tudi književna dela oziroma revije, učbenike, reklamne vsebine in časopisne članke. Ponujamo pa vam tudi profesionalno prevajanje iz slovaškega v japonski jezik za spletne strani oziroma vse ostale vrste vsebin, ki so povezane s spletnimi področji.

Sodni tolmači in prevajalci vam lahko ponudijo tudi storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Glede na to, da so usposobljeni, tako za konsekutivno in šepetano kot tudi za simultano tolmačenje iz slovaškega v japonski jezik, je zelo pomembno, da nam posredujete vse potrebne informacije o dogodku, za katerega vam je potrebna ta storitev. Naši strokovnjaki se na osnovi teh informacij odločajo, katera vrsta tolmačenja v celoti zadovoljuje zahteve dogodka. V primeru, ko je najbolj sprejemljivo simultano tolmačenje, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.


Prevajanje iz japonskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v japonski jezik

Izvajamo tudi kompletno obdelavo vseh video kot tudi zvočnih materialov in vam poleg prevajanje iz slovaškega v japonski jezik za filme različnih žanrov oziroma serije in oddaje pa tudi reklamna sporočila in ostale podobne vsebine lahko ponudimo tudi njihovo podnaslavljanje, toda v primeru, ko vam to najbolj ustreza, naši strokovnjaki izvajajo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Prevajalci in sodni tolmači, ko je to potrebno, prav tako izvajajo kompletno obdelavo dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov, tako da zelo hitro dobite dokumente, ki so pripravljeni za nadaljnjo uporabo. Toda obstajajo tudi dokumenti, za katere vse navedeno ni dovolj, da bi se lahko uporabljali v praksi, saj se zanje zahteva tako imenovana “nadoveritev”, ki vključuje overitev s haškim oziroma Apostille žigom. To vrste overitve ne izvajajo strokovnjaki Akademije Oxford, pa je zato priporočljivo, da se stranke v okviru pristojnih institucij pozanimajo o tem, ali se za konkretne dokumente zahteva tudi ta vrsta overitve in na kakšen način se izvaja. Gre za to, da za določene dokumente overitev s haškim žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, za nekatere pa pred tem in tedaj se prevajata, tako dokument kot tudi sam Apostille žig. Zato je tudi pomembno, da stranke izvedo vse te podrobnosti, da bi prihranili svoj trud in čas oziroma precejšnja denarna sredstva.

V primeru, da vam je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta iz slovaškega v japonski jezik, morate na vpogled prinesti izvirnike, ali pa nam jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko "Pošte Slovenije". Vse ostale vsebine lahko pošljete tudi v elektronski obliki. Ko gre za dostavo obdelanih materialov, se le-ta razlikuje v odvisnosti od njihove vrste. Tako recimo za materiale, ki ne zahtevajo overitve, imajo stranke možnost, da jih dobijo preko elektronske pošte, dokumente pa ali prevzemajo osebno, ali pa jih dobijo preko kurirske službe na določen naslov. V primeru, da jim najbolj ustreza takšen način dostave, so to storitev dolžni posebej plačati in to neposredno kurirju pri prevzemu pošiljke. V odvisnosti od cenika konkretne kurirske službe se oblikuje cena za to vrsto storitve.

V primeru, ko stranke zahtevajo nujno prevajanje dokumentov iz slovaškega v japonski jezik, imajo dovoljenje, da jih najprej pošljejo preko elektronske pošte in potem na vpogled dostavijo tudi izvirnike.

Prevajalci in sodni tolmači poleg osebnih dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi pravne akte kot tudi dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja. Prav tako obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo.

Na vašo zahtevo obdelujemo tudi vse vrste soglasij, izjav ter potrdil oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, poslovne dokumente, od poslovnih odločitev, faktur in poročil pa do sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenih aktov podjetja in ostalih prav tako obdelujemo na vašo zahtevo oziroma jih najprej prevajamo iz slovaškega v japonski jezik in potem tudi overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Gradbeno dokumentacijo kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično dokumentacijo, lahko obdelamo v omenjeni kombinaciji jezikov in to pod najugodnejšimi pogoji.

Prevajanje spletnih prodajaln iz slovaškega v japonski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz slovaškega v japonski jezik. Prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi spletne strani oziroma programsko opremo pa tudi spletne kataloge in ostale vsebine, povezane s spletom. Pri njihovi obdelavi implementirajo vsa veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer izpolnijo osnovo profesionalne obdelave teh materialov in vsebino prevoda maksimalno prilagajajo pravilom spleta in spletnih iskalnikov, tako da se le-te relativno hitro pojavijo med prvimi rezultati iskanja, kar ima zagotovo zelo pozitiven učinek na poslovanje njihovih lastnikov.

Na zahtevo strank, ki so prevajanje iz slovaškega v japonski jezik katerekoli vrste vsebin prepustili nekomu drugemu, dobili pa so neprofesionalno obdelane materiale, lektorji in korektorji lahko izvajajo redakcijo. Ko končajo z lekturo in korekturo teh materialov, stranke dobijo kakovostno obdelane vsebine, saj se popravki izvajajo v skladu s pravili, ki so veljavna v okviru prevajalske stroke.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo tudi književna dela (beletrija, proza, romani, poetska dela in drugo), sodni tolmači in prevajalci pa izvajajo tudi profesionalno prevajanje iz slovaškega v japonski jezik za učbenike in časopisne članke, obdelujejo pa tudi ilustrirane in otroške oziroma strokovne in vse ostale vrste revij.

Da bi maksimalno izpolnili pričakovanja tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje različnih video in zvočnih materialov iz slovaškega v japonski jezik, jim omogočamo tudi dodatno storitev, ki se nanaša, tako na njihovo podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo obdelanih vsebin. Sodni tolmači in prevajalci lahko med drugim obdelujejo tudi informativne oziroma izobraževalne in zabavne oddaje pa tudi vse ostale vrste, tako radijskih kot tudi oddaj, ki bodo predvajane na televiziji. Prevajamo tudi risane oziroma igrane in animirane kot tudi dokumentarne filme in serije ter reklamna sporočila pa tudi vse ostale vrste zvočnih in video vsebin.

Tolmačenje iz slovaškega v japonski jezik

Da bi vrsto tolmačenja v omenjeni kombinaciji lahko maksimalno prilagodili vsem zahtevam konkretnega dogodka, ki ga organizirajo naše stranke, je zelo pomembno, da dobimo vse informacije, od katerih je tudi odvisna izbira te storitve. Poleg tega, da moramo biti seznanjeni s podrobnostmi v zvezi z njegovo organizacijo, nas morajo stranke treba informirati tudi o trajanju tega dogodka oziroma o številu udeležencev in o prostoru, ki je predviden za njegovo organizacijo. Strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford bo na osnovi teh podatkov pripravila ponudbo za tolmačenje iz slovaškega v japonski jezik in odločila, ali bodo prevajalci in sodni tolmači uporabili simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. V skladu s tem v ponudbo lahko uvrstijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Strokovnjaki Akademije Oxford, v skladu z zahtevami strank iz slovaškega v japonski jezik prevajajo tudi marketinške materiale, poleg brošure, plakatov in PR člankov pa obdelujejo tudi reklamne letake oziroma zloženke pa tudi kataloge in plakate ter vse ostale materiale, katerih osnovni namen je usmerjen na reklamiranje, tako izdelkov in storitev kot tudi določenega podjetja.

Strokovna besedila iz različnih področij kot tudi vsa tista, ki se javno plasirajo, v omenjeni kombinaciji prav tako obdelujejo prevajalci in sodni tolmači. Poleg obdelave besedilnih vsebin s področij psihologije, komunikologije, farmacije, ekonomije in financ, iz slovaškega v japonski jezik prevajajo tudi besedilne vsebine, katerih tema se nanaša na področje informacijskih tehnologij, turizma, bančništva in prava oziroma menedžmenta, gradbene industrije in filozofije in še veliko neomenjenih, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz slovaškega v japonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsem strankam ponujajo tudi storitev, ki je usmerjena na prevajanje vseh vrst poslovnih dokumentov iz slovaškega v japonski jezik. Tako naši strokovnjaki poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in faktur obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja oziroma revizijska poročila in potem tudi letna poslovna poročila kot tudi finančna poslovna poročila in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe.

V navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam in iz slovaškega v japonski jezik prevajajo, tako vse vrste potrdil kot tudi različne vrste soglasij in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in ostali dokumenti te vrste).

Prav tako obdelujemo tudi vse pravne akte in strankam v tej kombinaciji ponujamo prevajanje pravnega reda Evropske Unije pa tudi vseh vrst licenc oziroma certifikatov in pogodb. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi pooblastila za zastopanje, zatem sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale sodne odločbe pa tudi sodne pritožbe oziroma sklepe, tožbe in odločitve. Če je to potrebno, lahko iz slovaškega v japonski jezik prevajamo tudi osebno izkaznico oziroma potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi vse ostale osebne dokumente (delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenje za prebivanje in druga).

Prav tako obdelujemo lahko tudi vse dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij in strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v japonski jezik za razpisno pa tudi medicinsko, gradbeno in tehnično dokumentacijo in za katerikoli dokument, ki ga je njihov sestavni del, omogočimo, da jih dobijo v najkrajšem možnem roku, saj prevajalci in sodni tolmači poleg zdravniških izvidov in gradbenih projektov obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev in potem tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo in deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter še veliko drugih dokumentov, ki sestavljajo vse vrste dokumentacij, ki smo jih ob tej priložnosti omenili.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji najprej prevajajo in potem tudi overjajo z žigom sodnega tolmača tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti (znanstveni patenti in dela, rezultati znanstvenih raziskav in drugo) kot tudi dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje (prepisi ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet in druga), lahko pa prevajajo tudi diplomske oziroma seminarske naloge.

V primeru, da je tudi vam potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta iz slovaškega v japonski jezik, se morate zavedati, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti overitev z Apostille oziroma z žigom, ki se imenuje tudi haški. Prav tako morate tudi vedeti, da ta vrsta overitve ni v pristojnosti strokovnjakov Akademije Oxford pa prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvajati te storitve, tako da se vsaki stranki priporoča, da vse informacije poišče v okviru državnih služb, ki so pristojne za to vrsto overitve. Poleg tega je nujno potrebno, da pri dostavi vsebin na prevajanje priložijo na vpogled tudi izvirne dokumente.

Cena prevajanja iz slovaškega v japonski jezik

  • Iz slovaškega v japonski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!