Prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je obdelava vsebin v slovaškem oziroma v makedonskem jeziku in ki poleg tega posedujejo tudi visoke profesionalne kvalifikacije, naše stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik.

Ta storitev vključuje, tako obdelavo vsebin v pisani obliki kot tudi tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, omogočamo pa jim tudi številne dodatne storitve. Prav tako stranke med drugim pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik za spletne strani in številne druge vsebine s spletnega področja pa tudi za besedila in to, tako strokovna kot tudi poljudna oziroma za učbenike in književna dela.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi materiale s področja marketinga in vse vrste revij. Strankam lahko ponudimo tudi storitev redakcije, za katero so zadolženi lektorji in korektorji, prav tako člani naše ekipe. V omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelamo tudi filmske stvaritve, ne glede na to, kateremu žanru pripadajo kot tudi reklamna sporočila pa tudi katerokoli vrsto radijskih ali televizijskih oddaj, serije in številne druge zvočne oziroma video vsebine. Poleg prevajanja strankam omogočamo tudi sinhronizacijo obdelanih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje, tako da dobijo kompletno obdelane materiale.

Naši strokovnjaki so med drugim specializirani tudi za tolmačenje iz slovaškega v makedonski jezik in to za vse vrste te storitve, kar vključuje, tako uporabo šepetanega kot tudi uporabo konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja. Zainteresiranim strankam za to storitev omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod odličnimi pogoji.


Prevajanje iz makedonskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik

Glede na to, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik, tako za osebne dokumente kot tudi za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste soglasij, izjav in potrdil dobijo tudi njihovo overitev, ki jo v tem primeru izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Toda morate biti informirani, da obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni zadosten postopek obdelave, da bi se lahko uporabljalo v praksi, saj jih je treba opremiti s tako imenovanim Apostille žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Za to vrsto overitve naši strokovnjaki niso zadolženi, pa zato strankam tudi priporočamo, da najprej poiščejo podatek, ali se s haškim žigom opremljajo tudi njihovi dokumenti in potem tudi, ali overitev poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo obdelavo ali pa pred tem, saj sta oba načina overitve prisotna v praksi.

Poleg že omenjenih, naši strokovnjaki obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij in to, tako gradbeno, medicinsko in poslovno kot tudi razpisno oziroma tehnično dokumentacijo pa tudi vse vrste pravnih aktov kot tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Če vam je potrebno dokumentov prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik, ste dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, saj je to nujno potrebno za postopek overitve, pa jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko, ali jih prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, imate pa tudi možnost, da jih pošljete preko kurirske službe. Po drugi strani pa obdelane dokumente prevzemate v prostorih naše poslovnice, toda izključno osebno ali pa vam jih pošljemo na določen naslov preko kurirske službe, pri čemer se ta storitev zaračunava ločeno od obdelave dokumentov. Kar zadeva njeno ceno, je le-ta v celoti odvisna od cenika službe, ki izvaja dostavo, stranka pa jo plača neposredno kurirju, ko prevzema pošiljko.

Vse materiale, ki ne zahtevajo overitve sodnega tolmača, stranke lahko na prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik dostavijo preko elektronske pošte. V primeru, da jim ta način najbolj ustreza pa jim lahko tako dostavimo prevedene vsebine.

Prevajanje reklamnih vsebin iz slovaškega v makedonski jezik

Vse vrste reklamnih materialov, od zloženke, letakov in plakatov oziroma vizitk, pa do brošur, PR člankov, katalogov in drugih, prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo v tej jezični kombinaciji. Ko iz slovaškega v makedonski jezik prevajajo vse vrste vsebin s področja marketinga, pri tem spoštujejo pravila s tega področja, da bi prevedenim materialom omogočili, da se uskladijo s pravili makedonskega jezika, saj je osnovni cilj njihove obdelave usmerjen k približevanju določene storitve, izdelkov ali podjetja potencialnim strankam, ki jim je makedonski materni jezik.

Prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo tudi storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji in v odvisnosti od vrste dogodka lahko uporabljajo, tako simultano kot tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz slovaškega v makedonski jezik. Samo v odvisnosti od podrobnosti, ki ste nam jih dolžni dostaviti, tičejo pa se dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev, se odločamo o tem, katera od navedenih storitev najbolj ustreza tem zahtevam in po potrebi v ponudbo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če stranka poseduje dokončane prevode v tej kombinaciji jezikov, pri čemer gre za nekakovostno in neprofesionalno obdelavo, lektorji in korektorji v naši ekipi izvajajo njihovo redakcijo in jih v celoti prilagajajo pravilom, tako prevajalske stroke kot tudi ciljnega oziroma makedonskega jezika.

Beletrijo in romane pa tudi prozna oziroma poetska kot tudi druga književna dela sodni tolmači in prevajalci, po potrebi prevajajo v navedeni jezični kombinaciji. Iz slovaškega v makedonski jezik pa lahko prevajamo tudi revije oziroma učbenike in časopisne članke.

Prevajanje zabavnih oddaj iz slovaškega v makedonski jezik

V tej jezični kombinaciji obdelujemo, ne samo televizijske zabavne oddaje, ampak tudi tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz slovaškega v makedonski jezik prevajajo tudi informativne oziroma izobraževalne, otroške in vse ostale vrste oddaj kot tudi serije, reklamna sporočila in filme vseh žanrov. Po koncu obdelave omenjenih vsebin jih prepustijo svojim kolegom, ki na vašo zahtevo lahko izvajajo, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje.

Prevajamo tudi spletne strani kot tudi spletne prodajalne oziroma kataloge in programsko opremo pa tudi vse ostale vsebine, ki so kakorkoli povezane s spletnimi področji. Strankam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik za strokovne pa tudi poljudne besedilne materiale. Njihova tema se lahko nanaša, tako na področja psihologije, znanosti, filozofije in sociologije, izobraževanja, medicine ter farmacije kot tudi na področja informacijskih tehnologij, menedžmenta, komunikologije in turizma oziroma ekonomije, prava in politike, prav tako pa tudi na področja marketinga, gradbene industrije, ekologije in varstva okolja oziroma katerekoli veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v makedonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovaškega v makedonski jezik pa tudi njegovo overitev z žigom sodnega tolmača.

Poleg tega obdelujejo tudi pooblastila za zastopanje in vse vrste pogodb, odločitve sodišč, sodbe in pritožbe in potem tudi licence, sodne odločbe in certifikate kot tudi ostale pravne akte. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in drugo) kot tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko, poslovno, razpisno in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akti podjetja, poslovna poročila, statuti podjetja, fakture, poslovne odločitve, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge).

Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, in to od izjav in soglasij preko različnih vrst potrdil prav tako prevajamo iz slovaškega v makedonski jezik. Poleg potrdila o nekaznovanosti in potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov prevajamo tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale dokumente te vrste.

Zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav in prepise ocen ter predmetnike in programe fakultet pa tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma znanstvene patente, potrdila o opravljenih izpitih in številne druge dokumente, ki sodijo, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja, na vašo zahtevo prav tako prevajamo v tej kombinaciji jezikov.

Cena prevajanja iz slovaškega v makedonski jezik

  • Iz slovaškega v makedonski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!