Prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev, ki vključuje prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik, je samo ena od številnih, ki jih lahko zainteresiranim strankam ponudijo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford.

Poleg obdelave vseh vsebin v pisani obliki, na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v slovaški jezik. Tolmačenje izdelavi ponudbe za to storitev nam morajo stranke dostaviti vse pomembne podatke o dogodku, za katerega zahtevajo tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov, kar vključuje predvsem informacije o njegovi organizaciji oziroma o številu udeležencev in podatke o mestu, na katerem naj bi potekal kot tudi, kako dolgo naj bi trajal. V skladu s temi informacijami strokovnjaki Akademije Oxford odločajo, ali bo uporabljeno konsekutivno oziroma simultano ali šepetano tolmačenje iz slovenskega v slovaški jezik. Moramo poudariti tudi to, da vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, seveda samo v primeru, ko se ta storitev zahteva za dogodek, ki ga organizirate.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank v navedeni kombinaciji jezikov obdelajo tudi številne druge vsebine. S tem mislimo predvsem na prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik za vse vrste filmov oziroma, tako igranih kot tudi dokumentarnih pa tudi animiranih, risanih in drugih vrst in žanrov filmov, obdelujejo pa tudi reklamna sporočila in serije kot tudi različne vrste televizijskih in radijskih oddaj in številne druge video in zvočne materiale. V primeru, da vam to ustreza, vam lahko ponudimo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin oziroma njihovo sinhronizacijo, saj našo ekipo sestavljajo tudi strokovnjaki, katerih specialnost so prav te storitve.


Prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik

Prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik

V omenjeni kombinaciji obdelujemo tudi učbenike, sodni tolmači in prevajalci pa lahko iz slovenskega v slovaški jezik prevajajo tudi vse vrste književnih del kot tudi materiale s področij marketinga, kar vključje obdelavo, tako reklamnih letakov in plakatov kot tudi brošur, katalogov in vizitk pa tudi PR člankov in vseh ostalih vsebin, ki so namenjene reklamiranju različnih storitev in izdelkov oziroma podjetij. Spletne strani pa tudi spletne prodajalne oziroma kataloge in programsko opremo in druge vsebine, povezan s spletnim področjem prav tako prevajamo iz našega v slovaški jezik. Strankam lahko ponudimo tudi obdelavo poljudnih kot tudi strokovnih besedilnih vsebin in časopisnih člankov in ilustriranih pa tudi strokovnih, otroških in vseh ostalih vrst revij.

Ne samo, da so prevajalci in sodni tolmači člani naše ekipe, ampak sta tukaj tudi profesionalni lektor oziroma korektor, ki sta v vsakem trenutku pripravljena, da vam ponudita storitev redakcije, ki se uporablja za vsebine, ki so že prevedene iz slovenskega v slovaški jezik, pri čemer to ni storjeno dovolj kakovostno. Potem ko naši strokovnjaki končajo z vsemi potrebnimi popravki v prevedenih vsebinah, ste lahko prepričani, da bo njihova kakovost na visoki ravni.

Posebej želimo poudariti prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik za vse vrste dokumentov, saj pri nas stranke dobijo njihovo kompletno obdelavo, kar poleg prevajanja v navedeni kombinaciji jezikov vključuje tudi overitev prevoda. Imejte na umu, da v tem primeru sodni tolmači izvajajo overitev in priporočamo, da vsekakor poiščete vse pomembne informacije o drugi vrsti overitve, za katero naši strokovnjaki niso pooblaščeni. Gre za overitev z Apostille žigom, ki je poznan tudi kot haški in ki je potreben samo za določene dokumente oziroma za tiste, ki jih določa zakon. Samo zato, ker naši strokovnjaki ne morejo izvesti te overitve (saj zanjo niso pristojni), je priporočljivo, da preden nam dostavite dokumente na obdelavo, vsekakor preverite na okrožnem sodišču v svojem mestu, ali je ta vrsta overitve potrebna tudi za vaše dokumente. V primeru, da dobite pritrdilen odgovor na to vprašanje, morate izvedeti tudi, ali overitev s haškim žigom za te dokumente poteka šele, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom ali pa pred tem, saj je od teh podatkov na prvem mestu odvisno, kam nosite dokumente in potem tudi, kako dolgo traja njihova obdelava. Gre za to, da ko overitev z Apostille žigom poteka na začetku, potem ga prinesete ali na drug način dostavite našim strokovnjakom, ki tedaj prevajajo tudi vsebino tega dokumenta kot tudi sam haški žig, pa iz tega razloga ta vrsta obdelave lahko traja malo dlje kot druga vrsta, ki je prisotna v praksi, pri čemer najprej poteka prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik tega dokumenta in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača in na koncu se dokument odnese na okrožno sodišče, da bi ga overili z Apostille žigom.

Poleg prevajanja dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam oziroma vseh vrst potrdil, soglasij ali izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostala) sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse pravne akte (sodne pritožbe in sodbe, pogodbe, sodne odločbe, pooblastila za zastopanje, odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije, certifikate, sodne sklepe, licence in ostala dokumente s področja prava).

Razumljivo je, da naši strokovnjaki v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču in osebno izkaznico pa tudi številne druge osebne dokumenti, kot so vozniška dovoljenja, zatem delovna in prometna dovoljenja, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi oziroma dovoljenja za prebivanje in izpiski iz matičnega registra o smrti in številni drugi neomenjeni osebni dokumenti. Vse dokumente, ki sestavljajo poslovno pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo, prevajalci in sodni tolmači prav tako v najkrajšem možnem roku najprej prevedejo iz našega v slovaški jezik in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača. Lahko obdelamo tudi razpisno dokumentacijo, zatem zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi kot tudi predmetnike in programe fakultet, poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in za potrdilo o opravljenih izpitih oziroma za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in številne druge dokumente, ki so povezani s področjema izobraževanja ali znanosti.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik za katerikoli dokument, je lahko prepričana, da ga sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo pod najugodnejšimi pogoji, toda stranka mora zagotoviti izvirne dokumente, da bi storitev overitve potekala v skladu s pravili. To pa je tudi edini razlog zaradi katerega se dostava dokumentov na prevajanje razlikuje od ostalih vrst vsebin. Gre za to, da njih stranke lahko dostavijo preko elektronske pošte, saj ni potrebno, da se pošljejo na vpogled tudi izvirni materiali, če pa jim tako ustreza, jih lahko na enak način lahko dobijo po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov. Z druge strani vse prevedena in overjene dokumente lahko dobijo ali s pošiljanjem preko kurirske službe na naslov, ki ga navedejo, lahko pa jih tudi osebno prevzamejo. Sicer pa ta storitev ni vračunana v ceno obdelave konkretnega dokumenta, pa se zaračunava v trenutku, ko stranka prevzema obdelane dokumente in to po ceni te kurirske službe. Kar zadeva pošiljanje dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik, to lahko storite na več načinov. Najprej imate možnost, da nam jih osebno donesete v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, na razpolago pa vam je tudi pošiljanje preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije”, toda s priporočeno pošiljko.

V primeru, da vam je prevajanje kateregakoli dokumenta potrebno “danes za jutri” oziroma v zelo kratkem roku, nam jih lahko najprej pošljete preko elektronske pošte, toda kasneje je treba poslati tudi izvirnike na vpogled, pri čemer morate paziti na rok, ki ste ga postavili za izdelavo prevoda, glede na to, da je le-ta v tem primeru zelo kratek.

Prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v slovaški jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so specializirani tudi za prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v slovaški jezik. Čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo obdelavo spletnih strani, naši strokovnjaki z zadovoljstvom v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi programsko opremo oziroma za katerokoli aplikacijo ali program kot tudi za spletne prodajalne, kataloge in vse druge spletne materiale. Posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki v toku obdelave teh vsebin posebno pozornost posvečajo tudi njihovi optimizaciji za spletne iskalnike in da v skladu s svojim profesionalnim znanjem implementirajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) v prevod, da bi jim na ta način omogočili, da se čim prej pojavijo med prvimi rezultati iskanja.

Ker so prevajalci in sodni tolmači pripravljeni tudi izvesti obdelavo besedilnih vsebin na vašo zahtevo, z gotovostjo lahko rečemo, da vas pri nas pričakuje prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik za besedila katerekoli tematike oziroma dolžine, kompleksnosti in namena. S tem mislimo predvsem na obdelavo besedil s področij turizma, prava, ekonomije in politike oziroma gradbene industrije, farmacije, izobraževanja, znanosti in medicine. Seveda naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi besedila povezana s področji bančništva in financ in psihologije in sociologije oziroma informacijskih tehnologij in potem tudi menedžmenta, komunikologije, ekologije in varstva okolja pa tudi s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami, ki jih nismo omenili.

Na zahtevo strank lahko iz slovenskega v slovaški jezik prevajamo tudi serije, reklamna sporočila in filme različnih žanrov oziroma informativne in otroške in izobraževalne ter oddaje zabavne vsebine kot tudi vse ostale zvočne in video vsebine. V naši ekipi so tudi profesionalci, katerih specialnost je podnaslavljanje prevedenih vsebin oziroma njihova sinhronizacija, tako da stranke praktično gledano pričakuje kompletna obdelava katerekoli vrste zvočnih ali video materialov.

Vsaka stranka, ki je prevajanje določenih vsebin iz slovenskega v slovaški jezik prepustila določeni drugi osebi ali instituciji, pri čemer pa ni dobila profesionalno obdelanih vsebin, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi njihovo lekturo in korekturo, ki jo v tem primeru izvajajo profesionalci, ki so za to specializirani oziroma lektorji in korektorji.

Prevajanje potnega lista iz slovenskega v slovaški jezik

Če vam je potrebno prevajanje potnega lista iz slovenskega v slovaški jezik, vam strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford to omogoča, da poleg tega dobite tudi storitev overitve prevedenih dokumentov. Moramo poudariti, da to vrsto overitve izvajajo zapriseženi sodni tolmači, prav tako pa obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva dodatna overitev, ki je ne morejo izvajati naši strokovnjaki. Gre za overitev s haškim oziroma žigom, ki se imenuje tudi Apostille in je potreben samo za določene dokumente. V tem primeru zakon jasno določa za katero vrsto dokumentov in v kateri kombinaciji jezikov mora potekati overitev s tem žigom in točno na kateri način, pa se zato tudi priporoča, da vi samostojno poskušate pridobiti vse potrebne podatke o tej vrsti overitve za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa.

Poleg potnega lista sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi osebno izkaznico kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma potrdilo o državljanstvu pa tudi številne druge dokumente kot so na primer izpiski iz matičnega registra, tako o rojstvu in o sklenjeni zakonski zvezi kot tudi umrlih oziroma vse vrste dovoljenj (delovno, prometno, vozniško, dovoljenje za prebivanje). Seveda obdelujejo tudi vse dokumente, kot so potrdila in izjave oziroma soglasja, ki jih je v določenih primerih treba predati različitim državnim institucijama (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu in ostali podobni dokumenti).

Vse vrste pravnih aktov, od pooblastila za zastopanje in pogodb, preko pravnega reda Evropske Unije, certifikatov in licenc pa do sklepov o razvezi zakonske zveze in ostalih vrst, ne samo sodnih odločb, ampak tudi sklepov, pritožb in odločitev oziroma tožb prav tako lahko obdelamo v tej kombinaciji jezikov in jih najprej prevedemo iz slovenskega v slovaški jezik in potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača. V omenjeni kombinaciji jezikov pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij in da vam ponudijo prevajanje vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo tehnično in gradbeno oziroma razpisno kot tudi medicinsko in poslovno dokumentacijo. Tako poleg ostalih dokumentov prevajajo tudi zdravniške izvide, ustanovitvene akte pa tudi statute podjetja, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo in ostala dokumente, ki niso navedeni in sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomske oziroma seminarske naloge in diplome ter dodatke k diplomi, prepise ocen in potrdila o opravljenih izpitih pa tudi znanstvene patente oziroma dela kot tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja prav tako obdelujemo v omenjeni kombinaciji jezikov, ko je to potrebno.

Prevajanje učbenikov iz slovenskega v slovaški jezik

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz slovenskega v slovaški jezik. Velika je prednost v tem primeru, da nam vsebine lahko pošljete tudi preko elektronske pošte, tako da prihranite veliko svojega časa in potem ko naši strokovnjaki končajo njihovo obdelavo, vam jih lahko pošljejo na enak način.

Sodni tolmači in prevajalci, poleg tega lahko obdelujejo tudi književna dela, tako poezijo in prozo kot tudi beletrijo, romane in drugo. Prav tako obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kar vključuje, tako obdelavo reklamnih plakatov, zloženk in letakov kot tudi PR člankov in vizitk oziroma katalogov, brošur in drugih podobnih materialov, ki so namenjeni reklamiranju. Moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki poznajo vsa pravila kakovostnega marketinga, tako da reklamno sporočilo iz izvirnika obdelajo na kakovosten način in ga prilagodijo duhu slovaškega jezika. Na ta način dosežejo osnovno pravilo obdelave takšnih vsebin, saj reklamno sporočilo prilagodijo pravilom slovaškega jezika.

Pri nas stranke prav tako lahko dobijo tudi prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik za različne vrste revij in časopisnih člankov, lahko pa jim ponudimo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in najem opreme za simultano tolmačenje. Preden izdelamo ponudbo ponudbo za to storitev, od stranka zahtevamo, da dostavijo vse informacije o dogodku, ki ga organizirajo, da bi lahko odločili, ali je bolje uporabiti simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz slovenskega v slovaški jezik. Poudarjamo, da je vsaka vrst te storitve namenjena točno določeni vrsti dogodka, tako da se prav zato tudi zahteva, da dobimo vse podatke o njem.

Cena prevajanja iz slovenskega v slovaški jezik

  • Iz slovenskega v slovaški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!