Prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva prevajanje vseh vrst vsebin iz slovaškega v italijanski jezik, se zainteresirane stranke lahko obrnejo na poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi se z zaposlenimi dogovorile o vseh potrebnih detajlih. To je izjemno pomembno pri obdelavi dokumentov, saj stranke morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo njihovo prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik in overitev z žigom sodnega tolmača, pri čemer pa niso zadolženi za overitev z Apostille žigom. Sicer pa vse to pogosto povzroča zmedo pri strankah, pa je treba poudariti, da se overitev z žigom, ki je poznan tudi pod imenom haški, izvaja samo v okviru državnih služb, ki so zanjo zadolžene in delujejo na okrožnih sodiščih naše države. Samo iz tega razloga se strankam priporoča, da samostojno izvedo, ali se za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik zahteva ta vrsta overitve in če se zahteva, morajo izvedeti tudi, v katerem trenutku v toku celotnega postopka njihove obdelave, poteka overitev s tem žig, saj le-ta lahko poteka po ali pa pred obdelavo tega dokumenta s strani prevajalcev in sodnih tolmačev.

Kar zadeva storitev, ki jo ponujajo naši strokovnjaki, je zelo pomembno, da nam na vpogled dostavite izvirnike, da bi njihova overitev lahko potekala v skladu z določbami zakona. To lahko storite ali s pošiljanjem preko kurirske kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije” priporočeno ali pa dostavo izvirnih dokumentov v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Za vse ostale vsebine, za katere ni treba izvesti overitve s tem žigom, velja pošiljanje preko elektronske pošte in prevzemanje obdelanih vsebin na enak način, medtem ko za dokumente velja princip ali osebnega prevzemanja ali dostave prevedenih in overjenih vsebin na vaš naslov, pri čemer to storitev plačate neodvisno od obdelave dokumentov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z vašimi zahtevami izvajajo neposredno prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik, tako za vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, licence, sodne pritožbe in odločitve, certifikati, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in drugo) kot tudi za osebne oziroma poslovne dokumente (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovna poročila, ustanovitveni akti podjetja, fakture, statuti podjetja, revizijska poročila in ostali dokumente iz teh skupin). Prav tako lahko prevajajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in obdelujejo, tako različne vrste soglasij kot tudi izjav oziroma potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugo).


Prevajanje iz italijanskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik

Medicinsko dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jo sestavljajo, kot so specifikacija farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi številne druge dokumente, povezana s področjem medicine, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v navedeni jezični kombinaciji. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik, tako za predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene patente, prepise ocen in diplome in dodatke k diplomi pa tudi za številne druge dokumente, ki se nanašajo ali na področje znanosti ali izobraževanja.

Poleg vsega omenjenega, vam lahko ponudimo tudi obdelavo razpisne oziroma gradbene in tehnične dokumentacije in vseh tistih dokumentov, ki jih sestavljajo.

Da bi lahko ugodili vaši zahtevi za nujnim prevajanjem kateregakoli dokumenta, nam morate vsebine najprej dostaviti skenirane na elektronski naslov in potem tudi izvirnike na vpogled, pri čemer morate izbrati najhitrejši od vseh teh načinov, ki smo jih omenili.

Poleg to vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik, tako za poljudne kot tudi za strokovne in vse ostale vrste besedilnih vsebin, zatem za književna dela, revije kot tudi časopisne članke. Sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. V odvisnosti od vrste dogodka, ki se organizira, lahko uporabijo najprej simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. V skladu z izbiro konkretne storitve vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Izvajamo tudi korekturo oziroma lekturo vseh tistih vsebin, ki so že prevedene iz slovaškega v italijanski jezik, pri čemer prevodi niso kakovostni in profesionalni. Naši strokovnjaki obdelujejo tudi reklamne vsebine oziroma vse vrste materialov, ki sodijo na področje marketinga (katalogi, zloženke, brošure, vizitke, plakati, PR članki in drugo) kot tudi vsebine, ki se nanašajo na spletno področje (spletne strani, aplikacije, spletni katalogi, prodajalne, programi in drugo).

Poleg vsega omenjenega na vašo zahtevo lahko iz slovaškega v italijanski jezik prevajamo tudi absolutno vse vrste video ali zvočnih materialov in vam poleg prevajanje filmov, oddaj, reklamnih sporočil, serij in podobnih vsebin, ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi storitev njihove sinhronizacije.

Prevajanje gradbenih projektov iz slovaškega v italijanski jezik

Prevajanje gradbenih projektov iz slovaškega v italijanski jezik, ki vse stranke pričakuje v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vključuje tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, da bi jim bila dana pravna veljavnost. V tem primeru je edina dolžnost naših strank, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo dostavijo tudi izvirnike kot tudi, da se pozanimajo o potrebi za overitvijo z Apostille (haškim) žigom za ta dokumente.

Poleg obdelave gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik za vso ostalo gradbeno dokumentacijo kot tudi za dokumente, ki sestavljajo tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Tako med drugim prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo in ostale dokumente iz te skupine. Seveda obdelujemo tudi poslovne dokumente in poleg prevajanja sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenih aktov podjetja, strankam ponujamo tudi obdelavo statuta podjetja, zatem poslovnih poročil in odločitev ter številnih nenavedenih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb.

Osebni dokumenti, kot je potni list in osebna izkaznica ter izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču pa tudi vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, vozniško in delovno dovoljenje), sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v omenjeni kombinaciji jezikov. Poleg tega, strankam omogočamo tudi prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik, tako za zdravniške izvide kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma za specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale podobne dokumente.

Na zahtevo strank lahko prevajamo tudi vse vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasja pa tudi številne potrdila oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko prevajajo tudi vse vrste dokumentov, povezanih s področji prava, izobraževanja, pravosodja ali znanosti. Prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje kot tudi certifikate in pravni red Evropske Unije in potem tudi diplomo ter dodatek k diplomi in znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet kot tudi prepise ocen, potrdila o rednem šolanju zatem tudi vse vrste pogodb oziroma sodne odločbe, odločitve in sodbe pa tudi pritožbe in tožbe in vse ostale dokumente, ki so izključno povezani z omenjenimi področji.

Prevajanje izobraževalnih oddaj iz slovaškega v italijanski jezik

Prevajanje televizijskih in radijskih izobraževalnih oddaj iz slovaškega v italijanski jezik, ki ga zainteresiranim strankam ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vključuje tudi storitev, tako njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije.

Poleg tega lahko obdelujemo tudi informativne kot tudi zabavne oddaje oziroma tiste, ki so namenjene najmlajšim pa tudi reklamna sporočila, serije, filme in druge video in zvočne vsebine.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi reklamne materiale, od vizitk in plakatov preko reklamnih katalogov, letakov in zloženk pa do brošur in PR člankov. Pri prevajanju teh vsebin določeno reklamno sporočilo prilagajajo duhu italijanskega jezika, da bi določen izdelek ali storitev, ki se na ta način reklamira, približali vsem potencialnim strankam, ki jim je to materni jezik.

Poleg tega vam lahko ponudimo tudi tolmačenje iz slovaškega v italijanski jezik, toda morate imeti na umu, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako simultano tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov kot tudi šepetano oziroma konsekutivno in je iz tega razloga zelo pomembno, da nam posredujete detajlne podatke o konkretnem dogodku, saj se vsaka od omenjenih storitev uporablja za točno določeno vrsto dogodka. V skladu z informacijami, ki jih dobimo, pripravimo ponudbo, ki lahko vključuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Strokovna kot tudi poljudna besedila različne tematike, dolžine in kompleksnosti, prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov. Prevajalci in sodni tolmači poleg besedil, ki so povezana s področji filozofije, sociologije in psihologije oziroma znanosti, medicine, izobraževanja in farmacije prevajajo v omenjeni jezični kombinaciji. Besedila s področij prava, politike, financ, bančništva in ekonomije oziroma komunikologije, gradbene industrije, menedžmenta in marketinga kot tudi ekologije in varstva okolja, zatem turizma, informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje strokovnih in poljudnih revij iz slovaškega v italijanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz slovaškega v italijanski jezik prevajajo, tako strokovne kot tudi poljudne revije pa tudi časopisne članke. Prevajajo pa tudi dela književnosti, tako prozna in poetska kot tudi romane oziroma beletrijo pa tudi učbenike.

Če je to potrebno, vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik za vse vrste spletnih vsebin in poleg spletnih strani sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi programsko opremo pa tudi spletne kataloge in spletne prodajalne in druge podobne materiale spoštujoč pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih odlično poznajo in jih uporabljajo pri obdelavi teh materialov, da bi se le-ti čim prej pojavili v samem vrhu spletnega iskanja.

Lektorji in korektorji Akademije Oxford lahko vseh strankam, ki so prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik prepustili nekomu drugemu pred nami, pri čemer pa niso zadovoljni s kakovostjo dobljenih vsebin, ponudijo storitev njihove korekture oziroma lekture. V okviru redakcije omenjenih materialov naši strokovnjaki izvajajo vse potrebne popravke, da bi tako obdelane materiale v celoti prilagodili, ne samo pravilom, ampak tudi duhu ciljanega jezika, kar je v tem primeru italijanski.

Cena prevajanja iz slovaškega v italijanski jezik

  • Iz slovaškega v italijanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!